Projekt „Nie jestem sam, ja książkę mam!” WstęP „Nie jestem sam, ja książkę mam!”Pobieranie 23.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.44 Kb.


Projekt „Nie jestem sam, ja książkę mam!”

WSTĘP

„Nie jestem sam, ja książkę mam!” - to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.

W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami kryzysu czytelnictwa. Nastąpiła nadmierna inwazja informatyki oraz telekomunikacji. Kosztem czytelnictwa książek. Dzieci i młodzież zbyt dużo wolnego czasu spędzają przed telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa ważną rolę w edukacji i wychowaniu traktowane jest marginalnie. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników  jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami,  a w konsekwencji wykluczenie informacyjne.  Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby.

CELE PROJEKTU

CEL GŁÓWNY:

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE: • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

 • poprawa stanu czytelnictwa w szkole,

 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,

 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

 • doskonalenie umiejętności językowych,

 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,

 • zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,

 • rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,

 • poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji,

 • uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

ZADANIA DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH W WYBRANYCH KLASACH:


  • język polski:

   • przeprowadzenie lekcji w klasach IV „Nauka kleksografii” oraz wybranie najciekawszych historyjek do marcowego numeru gazetki szkolnej „Wiadomości z ostatniej ławki”,

   • przygotowanie przedstawienia pod tytułem „Książka przed sądem” – nauczyciele języka polskiego w klasach V i VI.,

  • język angielski –

   • w klasach I – III oglądanie baśni z podkładem angielskiego lektora oraz tłumaczeniem nauczyciela przedmiotu;

   • w klasach IV – VI – poznanie życia i twórczości wybranego angielskiego pisarza dla dzieci młodzieży oraz czytanie fragmentów jego twórczości w oryginale,

  • matematyka – rozwiązywanie zadań tekstowych tematycznie związanych z książką,

  • historia – wyszukiwanie informacji związanych z historią książki i pisma, potrzebnych do wykonania prezentacji multimedialnej na podsumowanie projektu,

  • przyroda – wyszukiwanie informacji na określony temat w czasopismach przyrodniczych i ekologicznych,

  • informatyka – wykonanie, z wykorzystaniem grafiki komputerowej, okładki ulubionej książki,

  • plastyka – wykonanie projektu okładki książki dowolną techniką plastyczną,

  • muzyka – nauczenie piosenki Jacka Cygana „Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana” lub piosenki „Fasolek” „W bibliotece z książek na półkach trąbią słonie, kuka kukułka” – na podsumowanie projektu,

  • wychowanie fizyczne – wyszukiwanie w różnych źródłach informacji o wybitnych polskich sportowcach 2014 roku i wykonanie gazetki tematycznej na dzień podsumowania projektu,

  • religia – kilkuminutowe czytanie przez uczniów wybranych fragmentów Nowego Testamentu,

  • wychowawcy klas III – przeprowadzenie klasowego konkursu z baśni i wierszyków dla dzieci „Książki nigdy nie bywają w złym humorze” opracowanego przez nauczycieli bibliotekarzy,

  • wychowawcy klas II – przygotowanie uczniów do konkursu czytelniczego: „Niech snuje się baśń – baśnie dziadków, rodziców i moje”,

  • wychowawcy klas I – współprzygotowanie ślubowania uczniów klas pierwszych na czytelników,

  • nauczyciele świetlicy – czytanie fragmentów książeczek zaproponowanych i ulubionych przez dzieci; udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach i Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach,

  • nauczyciele bibliotekarze – przeprowadzenie zajęć we wszystkich klasach w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, wyłonienie Mistrza Czytelnictwa w każdej klasie, przygotowanie i przeprowadzenie ślubowania uczniów klas pierwszych na czytelników, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu czytelniczego dla klas drugich: „Niech snuje się baśń – baśnie dziadków, rodziców i moje”, przygotowanie konkursu dla uczniów klas trzecich: „Książki nie bywają w złym humorze”, przygotowanie prezentacji multimedialnej: „Historia książki i pisma”, prowadzenie koła czytelniczego „Mól książkowy”, zorganizowanie akcji czytania młodszym uczniom przez starszych kolegów: „Poczytaj mi starszy kolego”, przygotowanie pogadanki dla rodziców na temat pożytków płynących z czytania dla wychowawców klas, opracowanie dyplomów, przygotowanie i wydrukowanie sentencji, złotych myśli, aforyzmów o książce dla nauczycieli wychowawców, współpraca przy organizacji konkursów zaproponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.


ZADANIA DO REALIZACJI DLA WYCHOWAWCÓW KLAS:


 • ogłoszenie projektu i harmonogramu działań,

 • ogłoszenie konkursu na Mistrza Czytelnictwa w każdej klasie,

 • przygotowanie na godzinach wychowawczych plakatów promujących czytanie książek, zawierających sentencje, aforyzmy, złote myśli o książce - na dzień podsumowania projektu,

 • rozmowa z rodzicami w ramach zebrań o pożytkach płynących z czytania dzieciom i przez dzieci.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
REALIZACJA PROJEKTU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO MARCA 2015 ROKU. PODSUMOWANIE PROJEKTU NASTĄPI W MARCU 2015 ROKU


 1. Opracowanie projektu: (wrzesień 2014 roku) - koordynator projektu p. Jolanta Majsik we współpracy z p. Ewą Głogowską, p. Agnieszką Owczarek, p. Renatą Stasiewicz.

 2. Przedstawienie projektu na zebraniu rady pedagogicznej (październik 2014 roku) – p. Jolanta Majsik,

 3. Ogłoszenie projektu dla uczniów z zaprezentowaniem na plakacie harmonogramu działań (październik 2014 roku) – sekcja redakcyjna, wychowawcy klas.

 4. Realizacja zaproponowanych zadań (do marca 2015 roku) – wszyscy nauczyciele.

 5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas drugich (I semestr) – p. Renata Stasiewicz we współpracy z wychowawcami drugich klas,

 6. Przygotowanie i przeprowadzenie ślubowania uczniów klas pierwszych na czytelników (styczeń 2015 roku) – nauczyciele bibliotekarze, p. Halina Makola, p. Agnieszka Owczarek, wychowawcy klas pierwszych.

 7. Prowadzenie kół czytelniczych (w całym okresie realizacji projektu) – p. Jolanta Majsik, p. Agnieszka Owczarek.

 8. Prowadzenie edukacji czytelniczej (w całym okresie realizacji projektu) – nauczyciele bibliotekarze.

 9. Opracowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „Wiadomości z ostatniej ławki” tematycznie związanego z czytelnictwem i literaturą (marzec 2015 roku) – p. Ewa Głogowska i sekcja redakcyjna.

 10. Opracowanie pogadanki dla rodziców o pożytkach płynących z czytania dzieciom i przez dzieci (październik 2014 roku) – p. Jolanta Majsik.

 11. Przeprowadzenie pogadanek dla rodziców o pożytkach płynących z czytania dzieciom i przez dzieci (listopad 2014 roku) – nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy klas.

 12. Wyłonienie Mistrzów Czytelnictwa – marzec 2015 roku – nauczyciele bibliotekarze.

 13. Przygotowanie sentencji, złotych myśli i aforyzmów o książce dla nauczycieli wychowawców (marzec 2015 roku) – nauczyciele bibliotekarze.

 14. Wykonanie plakatów promujących czytanie książek, zawierających sentencje, aforyzmy, złote myśli o książce - na dzień podsumowania projektu – nauczyciele wychowawcy.

 15. Przygotowanie prezentacji multimedialnej: „Historia książki i pisma” (na dzień podsumowania projektu) – p. Renata Stasiewicz.

 16. Przygotowanie projektów okładek do ulubionych dziecięcych książek (do końca lutego 2015 roku) – p. Paweł Legięcki, p. Adam Wenus.

 17. Przygotowanie przedstawienia pod tytułem „Książka przed sądem” (na dzień podsumowania projektu) – nauczyciele języka polskiego, p. Jolanta Majsik

 18. Podsumowanie projektu (marzec 2015 roku):

  • ekspozycja plakatów i okładek książek na korytarzu – nauczyciele świetlicy,

  • ekspozycja gazetki „Polscy Mistrzowie Sportu” – nauczyciele wychowania fizycznego,

  • obejrzenie prezentacji multimedialnej „Historia książki i pisma” – p. Renata Stasiewicz, p. Jerzy Krokocki (strona techniczna),

  • zaprezentowanie Mistrzów Czytelnictwa z każdej klasy – uhonorowanie dyplomami (przygotowanie dyplomów: nauczyciele bibliotekarze, p. Adam Wenus),

  • zaprezentowanie laureatów konkursów czytelniczych, wręczenie dyplomów i nagród – nauczyciele bibliotekarze,

  • obejrzenie przedstawienia „Książka przed sądem”,

  • wysłuchanie piosenki „Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana” – nauczycielki muzyki.

EWALUACJA
 • obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu,

 • porównanie stanu czytelnictwa w roku szkolnym 2014/2015 z poprzednimi latami (trzy lata).

BIBLIOGRAFIA:
 1. Kleiber Anna: „Jak wychować „pożeracza” książek”?, dodatek do Poradnika Bibliotekarza nr 1/2011

 2. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta: „Wychowanie przez czytanie”, Świat Książki, Warszawa 2010

 3. Wolny – Hamkało Agnieszka: „Jak nie zabić w dziecku czytelnika?”: źródło: Gazeta Wyborcza dn. 1 czerwca 2011 roku.Pobieranie 23.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna