Projekt Stanowiska RząduPobieranie 17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17 Kb.


Projekt Stanowiska Rząduprzygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 z późn. zm.)

Dotyczy

Proposal for a Council Regulation on the Financial Regulation applicable to the Euratom Supply Agency
Data przekazania dokumentu Polsce przez SG Rady UE

22 marca 2007 r.
Sygnatura dokumentu

Komisja Europejska

COM(2007) 108

Rada UE

7628/07

Numer międzyinstytucjonalny

2007/0042 (CNS)
Procedura decyzyjna

Procedura konsultacji
Tryb głosowania w Radzie UE

JednomyślnieInstytucja wiodąca


Ministerstwo Środowiska
Instytucje współpracujące

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Państwowa Agencja Atomistyki

Data przyjęcia przez KERM

5 kwietnia 2007 r.I.Cel projektu aktu prawnego

Agencja Dostaw Euratomu (zwana dalej „Agencją”) jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną za niezakłócony i bezpieczny obrót materiałami jądrowymi na obszarze Wspólnoty i poza jej granice (art. 52 traktatu Euratom). Ma ona wyłączne prawo zawierania kontraktów związanych z dostawą takich materiałów spoza Wspólnoty do jej państw członkowskich oraz pomiędzy tymi państwami. Agencja posiada osobowość prawną oraz niezależność finansową (art. 54 traktatu Euratom) i działa pod nadzorem Komisji Europejskiej (art. 53 traktatu Euratom). W związku ze zmianą statutu Agencji uaktualnienia wymagają też inne akty prawne z nim związane, w tym rozporządzenia finansowe.


W 2002 roku przyjęto nowe rozporządzenie finansowe regulujące kwestie ogólne związane
z budżetem Wspólnot Europejskich. Zgodnie z art. 185 tego rozporządzenia przygotowano następnie ramowe Rozporządzenie Finansowe Nr 2343/2002, na którym oparty został projekt Rozporządzenia Rady w sprawie Rozporządzenia Finansowego znajdującego zatosowanie
w odniesieniu do Agencji Dostaw Euratomu. Projekt usprawnia zarządzanie finansami Agencji, uwzględniając jednocześnie jej specyficzne zadania i strukturę:

  • z uwagi na szczupłość budżetu Agencji zarządza nim Komisja Europejska (dla zachowania przejrzystości i spójności z Rozporządzeniem Ramowym, przy czym wykonanie budżetu przyjmuje Parlament na wniosek Rady);

  • Agencja może być obsługiwana przez służby księgowe Komisji Europejskiej;

  • audyty wewnętrzne będą przeprowadzane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej.

Nowe zasady finansowania Agencji są zgodne z proponowaną jednocześnie zmianą statutu Agencji, uwzględniająca zmienione okoliczności, w jakich Agencja działa (27 państw członkowskich).

II.Stanowisko Rządu

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera przedmiotowy projekt Rozporządzenia Rady.
III.Uzasadnienie stanowiska Rządu

Proponowane Rozporządzenie Rady stanowi uzupełnienie w zakresie finansowym nowego statutu Agencji Dostaw Euratomu. Jest ono spójne z Ramowym Rozporządzeniem Rady regulującym zasady przygotowywania i wykonywania budżetu w innych wyodrębnionych instytucjach Wspólnoty. Zwiększa ono poziom sprawności zarządzania finansami Agencji, ujednolicając i upraszczając jednocześnie metodykę prac budżetowych w Agencji. Pozwoli to na podniesieniu przejrzystości wydawania środków przyznanych na funkcjonowanie Agencji Dostaw Euratomu.
  1. Ocena skutków prawnych – przedmiotowe rozporządzenie Rady nie powoduje skutków prawnych dla Polski
  1. Ocena skutków społecznych – przedmiotowe rozporządzenie Rady nie powoduje skutków społecznych dla Polski
  1. Ocena skutków gospodarczych – przedmiotowe rozporządzenie Rady nie powoduje skutków gospodarczych dla Polski
  1. Ocena skutków finansowych – przedmiotowe rozporządzenie Rady nie powoduje skutków finansowych dla Polski


IV.Członek kierownictwa ministerstwa wiodącego upoważniony do prezentowania stanowiska Rządu

Jerzy NiewodniczańskiPrezes

Państwowa Agencja Atomistyki

Pobieranie 17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna