Projekt wspóŁfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego „Mali konstruktorzy I poligloci”Pobieranie 23.96 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.96 Kb.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Mali konstruktorzy i poligloci”

Scenariusz zajęć
I etap edukacyjny, klasa I

Temat: Sporty zimowe

Treści kształcenia:

 1. Edukacja polonistyczna:

 1. opowiada treść historyjki obrazkowej z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

 2. aktywnie uczestniczy w zabawach słowami, tworzy nowe słowa

 3. zna i poprawnie pisze litery ł i Ł

Dodatkowo:

 1. Edukacja społeczna:

 1. potrafi wybrać miejsce i formę bezpiecznej zabawy zimowej

Cele operacyjne:

Uczeń wie/potrafi: • wypowiedzieć się na temat wysłuchanego utworu

 • opowiadać treść historyjki obrazkowej

 • rozpoznaje litery ł, Ł

 • poprawnie pisze litery ł, Ł

 • odpowiednio wybrać miejsce i formę bezpiecznej zabawy

 • tworzyć nowe słowa

Kompetencje kluczowe:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym

 • kompetencje społeczne i obywatelskie

Środki dydaktyczne:

 • zdjęcia przedstawiające przedmioty służące do uprawiania sportów zimowych

 • wiersz „Śnieżek” Agnieszka Frączek

 • Prezentacja 1

 • Karta Pracy 1

 • kawałki włóczki

 • tabliczka z literą Ł

 • Klocki Lego

Metody nauczania:

 • podające

 • aktywizująca

Formy pracy:

 • zbiorowa

 • indywidualna

 • grupowa

Przebieg zajęć:

Etap wstępny.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe. Nauczyciel rozstawia w sali zdjęcia przedstawiające przedmioty służące do uprawiania sportów zimowych.

Etap realizacji.

 1. Nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą z czym związane są te przedmioty. Następnie czyta wiersz „Śnieżek” Agnieszka Frączek.

„Patrzcie! Patrzcie! Śnieżek pada!

Miękki niczym marmolada.

W parku, w lesie, za kołnierzem -

Wszędzie biało. Wszędzie śnieżek!

Hopla! Hopla! Pędzą sanki!

Pędzą dzieci i bałwanki

gawron ślizga się na łyżwach

mops śnieżkami rzuca w wyżła!

Hopsa! Z górki na pazurki!

Wkoło tańczą śnieżne chmurki,

miś polarny mknie na nartach,

kręci młynki, robi salta...

Turli! W śniegu się turlamy!

Wyglądamy jak bałwany,

mnie aż nos się zaczerwienił...

O! W marchewkę się przemienił!

To ci heca... Ale co tam!

Kto by nosem się kłopotał?

Przecież z nieba śnieżek pada

miękki niczym marmolada!” 1. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące wiersza: Jaki był śnieg? Co robią dzieci i bałwanki? Co robi gawron? Co robią śnieżne chmurki? Co robi miś polarny? Nauczyciel wraz z uczniami wymienia sporty zimowe przedstawione w wierszu oraz przyrządy, które służą do ich uprawiania. 1. Nauczyciel przedstawia prezentuje historyjki obrazkowe (Prezentacja 1) dotyczące bezpiecznego i niebezpiecznego miejsca uprawiania sportów zimowych. Uczniowie w grupach opowiadają ich treść z uwzględnieniem związku przyczynowo – skutkowego. 1. Nauczyciel angażuje uczniów w zabawę słowami. Od podstawowych znanych przez uczniów słów przedmiotów niezbędnych do uprawiania sportów zimowych, tworzą nowe słowa.PRZEDMIOT

CZYNNOŚĆ

OSOBA WYKONUJĄCA DANĄ CZYNNOŚC

narty

narciarstwo

narciarz

sanki

saneczkarstwo

saneczkarz

łyżwy

łyżwiarstwo

łyżwiarz 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nową literą: Ł i ł:

 • N. przedstawia wyraz podstawowy – łyżwa

 • N. dzieli wyraz na sylaby jednocześnie klaszcząc

 • N. wypowiada kolejne głoski wyrazu 1. Nauczyciel dokonuje analizy i syntezy wzrokowa wyrazu łyżwa:

 • wspólne budowanie modelu wykorzystują niebieskie i czerwone kartoniki

 • wspólne liczenie samogłosek i spółgłosek w wyrazie

 • jeden uczeń zapisuje pod kartonikami litery wcześniej poznanych

 • N. pokazuje drukowaną, małą i dużą literę ł

 • N. zastępuje odpowiedni kartonik nowopoznana literą

 • N. pokazuje pisaną literę ł zarówno małą oraz dużą, pisze ja na tablicy. Zwraca uwagę na jej odpowiednie miejsce w liniaturze.

 • Uczniowie piszą literę ł palcem w powietrzu, na ławce oraz za pomocą włóczki 1. Uczniowie wykonują zadania. (Karta Pracy 1)


 2. Uczniowie podzieleni na zespoły budują z klocków Lego miejsca, gdzie można uprawiać sporty zimowe. Następnie wymyślają scenki przedstawiające bezpieczną zabawę zimą.

Etap końcowy:

 1. Uczniowie prezentują swoje budowle oraz scenki. • Dotyczy przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna

 • Typ szkoły/etap edukacyjny: szkoła podstawowa/edukacja wczesnoszkolna

 • Opracowany przez: Marta Głodek

 • Prawa autorskie: Miasto Interaktywne Sp. z o.o.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna