Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPobieranie 8.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.35 Kb.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałącznik nr 3

........................................................

(miejscowość, data)
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Niniejszym zaświadczam, że Pan/Pani ...............................................................................................................

(imię nazwisko)

przystępujący/ca do projektu „Akademia Trenerów” zamieszkały/a...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

jest nauczycielem/lką w szkole ............................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

...................................................................................................

(Podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć szkoły)


Biuro projektu Projekt „Akademia Trenerów” realizowany w ramach


ul. Grodzka 3/2 Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

58-500 Jelenia Góra Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty


www.ais.org.pl
501 411 299 ais@ais.org.plPobieranie 8.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna