Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachPobieranie 35.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.45 Kb.

Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług


edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” PO KL 2007-2013
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/ WND-POKL.09.01.02-30-294/11

Wzór formularza ofertowego

……………………………… ………………………………..pieczęć Oferenta/ miejscowość, data
adres poczty elektronicznej Oferenta :………………………………….

numer telefonu Oferenta: …………………………………………..
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe – znak sprawy: …………………, niniejszym zobowiązuję/emy się do realizacji następującego przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym:


Poz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Nazwa i opis towaru równoważnego jeśli dotyczy

j.m

ilość

cena jednostkowa netto w PLN

łączna wartość netto w PLN

Stawka VAT %

łączna wartość VAT w PLN

łączna wartość brutto w PLNPendrive: PQI Intelligent Drive i812 8GB lub równoważny, pojemność 8GB, USB 2.0, szybkość odczytu danych 30 MB/s.
sztuka

8


Zestaw komputerowy laptop, myszka, system operacyjny:

Asus X53SV-SX198V - 6 GB lub równoważny,

- rozdzielczość min. 1366 x 768,

- matryca LED - przekątnej 15.6'',

- Intel Core i5-2410M (2 rdzenie fizyczne/ 4 wątki, technologia TurboBoost, częstotliwość 2.30 GHz, 3 Mb Cache L3, lub równoważny)

- pamięć RAM min. 6 GB DDR3,

- HDD - SATA o pojemności min.500 GB,

- dedykowa karta graficzna o pamięci min. 1 Gb, obsługa technologii DirectX 11,

- nagrywarka DVD,

- kamera internetowa.

- złącze HDMI, D-Sub, USB 2.0,

- czytnik kart pamięci,

- zainstalowany system Windows 7, 64-bitowy,

- myszka optyczna USB.


zestaw

5


Aparat cyfrowy:

(Fuji FinePix S4000 lub Nikon Coolpix L120 - lub równoważne) - rozdzielczość min 14 mln pikseli,

- zoom optyczny min. 20x,

- stabilizacja obrazu.


sztuka

1


Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD: Panasonic RX-D 55 lub równoważny, wyposażony w port USB, 3,5 mini jack, odtwarza cd, cd-r/rw i mp3.
sztuka

3


Oprogramowanie do obróbki graficznej zdjęć:

Adobe Photoshop Elements 10 lub równoważne.

Główne cechy:

- łatwe importowanie zdjęć,

- kadrowanie,

- zmienianie rozmiaru,

- szybkie zaznaczanie obszaru do zmian,

- retuszowanie i wygładzanie powierzchni,

- usuwanie niechcianych elementów ze zdjęcia,

- tworzenie zdjęć czarno-białych.


sztuka

5
Razem
  1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 1 grudnia 2011 r.

  3. Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  4. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią zapytania i akceptuję wszystkie zawarte w niej warunki dotyczące zamówienia.

  5. Zobowiązuję się do dostarczenia materiałów w łącznej cenie …………PLN brutto.

Załącznikiem/ami do niniejszej oferty jest/są*:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……….………………………….

pieczęć i podpis / podpis

osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta

* - niepotrzebne skreślić
Gmina Rakoniewice

PARTNER

„Leader School” Katarzyna RojkowskaLIDER

: upload -> files
files -> Dzierżoniów, dnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/II
files -> Zapytanie ofertowe na sprzedaż I dostarczenie stacji serwerowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, ul. Średzka 12. Nr sprawy: gops-iii-473/2/2014
files -> Opracowanie wykonane przez
files -> Ministerstwa Edukacji Narodowej
files -> Zapytania i odpowiedzi farmaceutów 2015r. Aktualizacja 23. 04. 15 Pytanie
files -> Załącznik Do wniosku z dnia Pana/i/ o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
files -> Mistrzostwa Studentów I lat
files -> Różne oferty pracy 03. 03. 2008 Sprzedawcą zab/sprzed/03/2008
files -> Komunikat z III turnieju tenisa stołowego z cyklu grand prix lzs-2014 rozegranego w niemcach 30. 03. 2014r. ŻAczki
files -> Frederick Forsyth Pięść Boga
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna