Projekt współfinansowanyPobieranie 36.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.41 Kb.Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Ruciane – Nida

Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida

Tel. 087 425-44-38 / Fax. 087 425-44-56
Szkoła Podstawowa w Ukcie,

Ukta 70,

12 – 220 Ruciane – Nida (Tel. 087 425-72-90)

Ruciane – Nida, dn. 26 / 10 / 2009 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę

materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych

na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z nauczania zintegrowanego

na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznychna zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauczania zintegrowanego, wraz z dostawą.

Czynności do wykonania:

 • Przedstawienie oferty kupna materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych

na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauczania zintegrowanego,

 • wg. potrzeb, dostarczone przez Zamawiającego,

 • po zaakceptowaniu oferty przez Zamawiającego wykonanie zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą,

 • dostarczenie materiałów do Szkoły Podstawowej w Ukcie, 12-220 Ruciane-Nida.
USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiot

Opis / ilość

termin realizacji
Materiały szkoleniowe z logopedii

Gry planszowe - dydaktyczne:

 1. Węże i drabiny. Liczymy i mnożymy. Wydawca: ALBINO

 2. Alfabet ruchomy. Do nauki liter, cyfr oraz znaków matematycznych - 8szt.

 3. Lotto ortograficzne. Producent Adamito – 3 szt.

 4. Gry karciane (pakiet) zestaw 2 wyd. Komlogo

 5. Domino sylabowe wyd.PPH Hetman - 2 szt.

 6. „Bystre oczko”. Edukarium – 2 szt.

 7. Wesołe abecadło ADAMIGO Zestaw edukacyjny do nauczania języka polskiego w klasach IIII w zreformowanej szkole podstawowej – 2 szt.

 8. Gra planszowa „Kalambury”. Wyd. Trefl

 9. Edu puzzle mnożenie i dzielenie. Wyd. Trefl

 10. Ortograficzna tabliczka mnożenia. Wyd. Trefl

 11. „Sokrates” - program komputerowy

 12. „Porusz umysł” - program komputerowy. Wyd. Avalon

 13. „Klik uczy liczyc w zielonej szkole” - program komputerowy. Wyd. WSiP

 14. „Mały słownik ortograficzny do języka polskiego”, E.Jędrzejko, A.Skudrzyk, K.Urban – 8 szt.

 15. Słownik ortograficzny dla uczniów kl 1-3 wyd. MAC Edukacja - 3 szt.

 16. Miasteczko ortografów. Ćwiczenia ortograficzne autor Ewa Tarnowska - 8 szt.

 17. Dyktanda i zabawy ortograficzne. Klasa 3, Bogusław Michalec – 8 szt.

 18. Kolorowe dyktanda. Zbiór ćwiczeń ortograficznych dla kl 3, Bogusław Michalec, wyd. Aksjomat Kraków

 19. „Kropki i kropeczki. Kreski i kreseczki. Ćwiczenia grafomotoryczne.” Wyd. Iwanowski

 20. „Eureka. Poznaję świat”. Wyd. Jawo

 21. Dodawanie do 10. Gra edukacyjna. Wyd. Trefl

 22. Gry czytelnicze 1. Zestaw kart do nauki czytania ze zrozumieniem. Wyd. Mac

 23. Gry czytelnicze 2. Zestaw kart do nauki czytania ze zrozumieniem. Wyd. Mac

 24. Historyjki obrazkowe. Gry dydaktyczne. Wyd. Arson

 25. Ćwiczenia grafomotoryczne (2) klasa II – III. E.Gaweł. Wyd. Impuls

 26. „Aby polubić matematykę”. Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

 27. Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. J. Bladowska. Wyd. Harmonia

 28. „Na spotkanie tęczy...” Scenariusze spektakli dla dzieci i młodzieży. D. Nowak. Wyd. Aksjomat

 29. Domino z mnożeniem i dzieleniem. Gry i zabawy z Sową Mądralą. K. Wojciechowska. Wyd. Harmonia

 30. Elementarz. Testy do czytania metodą sylabową. A. Plec, M. Skoczylas. Wyd. Pasja

 31. Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna w domu, w przedszkolu i w szkole. Pomoce do zajęć. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E.Zielińska. Wyd. WSiP

31.Liczby 0 – 10. Wyd. Mac

32. Pojedynek – układanie wyrazów. Wyd. Harmonia

33.Zabawy z wyobraźnią. e. Płóciennik, A. Dobrakowska. Wyd. Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

34.A kuku, znajdź mnie! Gra dydaktyczna. Wyd. Trefl

35.Mądrala – gra magiczna. Wyd. Harmonia

36.Zabawy matematyczne. Wyd. Janka

37.Łańcuch korali 20 – uczniowski. - 8 szt.

38.Edupuzzle. Dodawanie o odejmowanie w zakresie 100.

39.Memory – bajka. Gra dydaktyczna.

40.Mozaika w drewnianym pudełku. Wyd. Epideixis – 2 szt.

41.Ciuciubabka. Gra edukacyjna. Wyd. Alexsander

42.Ćwiczenia wyrównawcze w zakresie czytania i pisania. A. Smoleńska. Wyd. Pol-druk

43.Bajdobrzenie na szkolnej scenie. Inscenizacje najpiękniejszych baśni – CD. M. Barańska, A. Filar. Wyd. Harmonia,

44. 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. R.A. Hływa. Wyd. Harmonia

45.„Sokole oko”. Wyd. Educarium

46.„Trening słuchu”, J.Graban. Wyd. Harmonia

47.Metoda 18 struktur wyrazowych „W pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”, K.Kujawa. Książka do ćwiczeń w czytaniu – 8 szt.

48.Gra edukacyjna. Zabawy matematyczne – liczenie jest proste. Wyd. Alexander

49.Gra edukacyjna. Miesiące i pory roku

50. Gra edukacyjna. Alfabet ruchowy – 8 szt.

51.Gra edukacyjna. Lotto ortograficzne. Wyd. Adamigo

52.Klocki Bornimago Glow. Wyd. NOVUM

53. „Co to? Kto to?” Wyd. NOVUM

54.. „Opowieści sowy” cz.I. Wyd. NOVUM

55..„Chcę dobrze czytać”. Wyd. Harmonia

56..Programy komputerowe WSIP „Klik uczy czytać”, „Klik uczy ortografii” „Klik uczy liczyć w zielonej szkole”

57.Klocki arytmetyczne. Wyd. EDUCARIUM

58.Papier ksero

59.Klej - 8 szt.

60.Nożyczki - 12 szt.

61.Ołówek - 16 szt.

62.Kredki grube – 2 szt.

63.Kredki pastele olejne

64.Teczka na gumkę - 16 szt.

65.Kredki świecowe – 2 szt.

66.Flamastry cienkie – 2 op

67.Plastelina – 3 szt.

68.Dyplomy – 33 szt.

69.Brystol biały

70.Flamastry grube

71.Gumki – 7 szt.

72.Kostka klejona (karteczki z klejem) – 3 szt.

73.Blok techn. z kolorow. kartkami (mały) – 2 szt.

74.Kredki ołówkowe „Bambino”

75.Kredki olejne Creall – 2 op.

76. Blok rysunkowy kolorowy A4 – 10 szt.

XI /2009
Forma oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy (NIP),

 • cenę brutto.

Wzór oferty w załączeniu

Sposób i termin składania ofert:

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12 – 220 Ruciane – Nida,

 1. E – mailem na adres: projekt.kl@o2.pl.


Termin składania ofert upływa w dniu 02 listopada 2009 r.

o godz. 15.00 (wg wpływu).


Szczegółowe informacje:


Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie (Kierownik projektu). Tel. 087 425-72-90

Dorota Bogucka – Inspektor, Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida. tel. 087 425-44-39, e – mail projekt.kl@o2.pl.


Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”

(Dz.U.Nr 19, poz.177) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.


Z poważaniem

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida


Barbara Pyrdoł

Kierownik projektu
Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


………………………………
Miejsce, data

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
Nazwa Oferenta

(adres, dane kontaktowe)
Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70,

12-220 Ruciane – Nida
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauczania zintegrowanego do Szkoły Podstawowej w Ukcie, Ukta 70,12 – 220 Ruciane – Nida, składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto: ……………………………………… zł (słownie cena brutto ……………………………………………………………………), w tym obowiązujący podatek VAT … % (…………………zł), gdzie cena jednostkowa to:

……………………………..

…………………………….

……………………………

……………………………

Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………………

……………………………………………Podpis osoby upoważnionej


: zalaczniki -> art
art -> Przebudowa drogi gminnej nr 104467b kuzie – Charubin
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (pesel/nip)
art -> Zaproszenie ponowne do złożenia oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro
art -> Specyfikacja zamawianego sprzętu komputerowego `08 Załącznik nr 2 do siwz
art -> Przedmiar robot
art -> Warunki gwarancji I serwisu
art -> Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru projektów wskazanych do wsparcia informacyjno-promocyjnego
art -> Zarządzenie nr 42/07 WÓjta gminy łomża z dnia 24 września 2007 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
art -> 1 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 23
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna