Projekt zagospodarowania terenu – Łącznie ok. 743 str. A4Pobieranie 23.85 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar23.85 Kb.
Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja ilościowa

BUDOWA DROGI S-3 NOWA SÓL – LEGNICA (A4) ODCINEK 1: KM 0+000 – 16+400

SKŁAD PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Łącznie ok. 743 str. A4

 1. Tom 1/1 – Część opisowa – 50 str. A4

 2. Tom 1/2 – Część rysunkowa - 4 str. A4 + 32 rysunki format A3/A2 (powierzchnia łącznie ok. 171 str. A4)

 3. Tom 1/3 – Kopie uprawnień i zaświadczenia z izb inżynierów budownictwa – 78 str. A4

 4. Tom 1/4 – Decyzje, pisma i uzgodnienia (zeszyt 1 i 2) – 392 str. A4 + 24 str. A4

 5. Tom 1/5 – Spis działek – 16 str. A4

 6. Tom 1/6 – Budynki przeznaczone do rozbiórki – 8 str. A4

TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

PROJEKT DROGOWY – Łącznie ok. 472 str. A4

 1. Tom 2/1 – Opis techniczny – 36 str. A4

Tom 2/2 – Część rysunkowa (Zeszyt 1 i2)

 1. Zeszyt 1 – 4 str. A4 + 54 rysunki A3 ( powierzchnia łącznie ok. 257 str. A4),

 2. Zeszyt 2 – 4 str. A4 + 32 rysunki A3/A2/A1 (powierzchnia łącznie ok. 171 str. A4)

TOM 4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – Łącznie ok. 249 str. A4

 1. Tom 4/1 – Oświetlenie – 10 str. A4 + 7 rys. A3/A1 (powierzchnia łącznie ok. 41 str. A4)

 2. Tom 4/2 – Zasilanie obiektów - 12 str. A4 + 10 rys. A3/A1 (powierzchnia łącznie ok. 70 str. A4)

Tom 4/3 – Przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia (Zeszyt 1 i 2) –

 1. Zeszyt 1 – 10 str. A4 + 6 rys. A3 (powierzchnia łącznie ok. 20 str. A4),

 2. Zeszyt 2 – 9 str. A4 + 2 rys. A3/A1 (powierzchnia łączna 12 str. A4)

Tom 4/4 – Przebudowa sieci wysokiego napięcia (Zeszyt 1 i 2)

 1. Zeszyt 1 – 15 str. A4 + 1 rys. A3 (powierzchnia łącznie 2 str. A4),

 2. Zeszyt 2 – 38 str. A4 + 2 rys. A3/A2 (powierzchnia łącznie 10 str. A4)

TOM 5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Łącznie ok. 245 str. A4

 1. Tom 5/1 – Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej – 10 str. A4 + 17 rys. A3/A1 (powierzchnia łączna ok. 120 str. A4)

 2. Tom 5/2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. – 11 str. A4 + 15 rys. A3/A2/A1 (powierzchnia łączna ok. 104 str. A4)

TOM 6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA – Łącznie ok. 400 str. A4

 1. Tom 6/1 – Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające – 19 str. A4 + 33 rys. A3/A1 (powierzchnia łączna ok. 212 str. A4)

 2. Tom 6/2 – Kanalizacja sanitarna – 14 str. A4 + 9 rys. A3/A1 (powierzchnia łączna ok. 40 str. A4)

 3. Tom 6/3 – Sieć wodociągowa - 15 str. A4 + 16 A3/A1 (powierzchnia łączna ok. 100 str. A4)

TOM 7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANŻA HYDROTECHNICZNA – Łącznie ok. 546 str. A4

 1. Tom 7/1 – Projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych – 64 str. A4 + 18 rys. A3/A2/A1 (powierzchnia łącznie ok. 125 str. A4)

 2. Tom 7/2 – Projekt zbiorników wód deszczowych – 69 str. A4 + 30 rys. A3/A2/A1 (powierzchnia łącznie ok. 288 str. A4)

TOM 8 GOSPODARKA ZIELENIĄ – Łącznie ok. 365 str. A4

 1. Tom 8/1 – Plan wyrębu – opis – 133 str. A4

 2. Tom 8/2 – Plan wyrębu – część rysunkowa – 4 str. A4 + 29 rys. A3/A2 (powierzchnia łącznie ok. 169 str. A4)

 3. Tom 8/3 – Projekt nasadzeń – 22 str. A4 + 29 rys. A3/A2 (powierzchnia łącznie ok. 170 str. A4)

TOM 9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA – 12 str. A4


 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 12 str. A4

TOM 10 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA – Łącznie ok. 1 008 str. A4

Tom 10/1 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Zeszyt 1, 2, 3, 4 i 5) – 1. Zeszyt 1 – 124 str. A4 + 42 rys. A3 (powierzchnia łącznie ok. 87 str. A4)

 2. Zeszyt 2 – 190 str. A4 + 45 rys. A3 (powierzchnia łącznie ok. 90 str. A4)

 3. Zeszyt 3 – 24 str. A4

 4. Zeszyt 4 – 27 str. A4 + 12 rys. A1 (powierzchnia łącznie ok. 374 str. A4)

 5. Zeszyt 5 – 34 str. A4 + 29 rys. A3 (powierzchnia łącznie ok. 58 str. A4)

TOM 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Łącznie ok. 951 str. A4

 1. Tom 3/1 Wiadukt drogowy WD-1 – 20 str. A4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 42 str. A4)

 2. Tom 3/2 Wiadukt drogowy WD-2 - 20xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 41 str. A4)

 3. Tom 3/3 Most w ciągu S-3 ED-1 - 26xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 68 str. A4)

 4. Tom 3/4 Wiadukt drogowy WD-3 - 22xA4+7 rys. A3 (pow. łącznie ok. 35 str. A4)

 5. Tom 3/5 Wiadukt drogowy WD-4 - 20xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 38 str. A4)

 6. Tom 3/6 Wiadukt drogowy WD-5 - 20xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 31 str. A4)

 7. Tom 3/7 Wiadukt drogowy WD-6 - 20xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 39 str. A4)

 8. Tom 3/8 Przejście ekologiczne w ciągu S-3 PE-1 - 19xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 36 str. A4)

 9. Tom 3/9 Wiadukt drogowy WD-7 - 20xA4+7 rys. A3 (pow. łącznie ok. 31 str. A4)

 10. Tom 3/10 Przejście ekologiczne w ciągu S-3 PE-2 - 18xA4+6 rys. A3 (pow. łącznie ok. 24 str. A4)

 11. Tom 3/11 Wiadukt w ciągu S-3 WD-8 - 19xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 37 str. A4)

 12. Tom 3/12 Przejście ekologiczne nad S-3 PE-3 - 16xA4+5 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 24 str. A4)

 13. Tom 3/13 Wiadukt w ciągu S-3 WD-9 - 19xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 41 str. A4)

 14. Tom 3/14 Wiadukt drogowy WD-10 - 22xA4+7 rys. A3 (pow. łącznie ok. 34 str. A4)

 15. Tom 3/15 Przejście ekologiczne nad S-3 PE-4 - 16xA4+5 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 24 str. A4)

 16. Tom 3/16 Wiadukt drogowy WD-11 - 20xA4+7 rys. A3 (pow. łącznie ok. 30 str. A4)

 17. Tom 3/17 Przejście ekologiczne w ciągu S-3 PE-5 - 19xA4+7 rys. A3/A1 (pow. łącznie ok. 36 str. A4)

Załączniki do ZRID: łącznie ok. 328 str. A4

 1. Część opisowa i rysunki – 20 str. A4 + 32 rys. (łącznie ok. 180 str. A4)

 2. Opinie, postanowienia i pełnomocnictwa – 102 str. A4

 3. Opis Zgodności – 26 str. A4

Łącznie ok. 5 319 str. A4 (treść + rysunki)

Rysunki w formatach oryginalnych od A3 do A1 zostały przeliczone na format A4. Kolorową kserokopię dokumentacji należy wykonać zgodnie z formatami rysunków oryginalnych.
: userfiles -> articles
articles -> Autostradowa Obwodnica Wrocławia (aow) Jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce. Aow przebiega po północno-zachodniej stronie Wrocławia. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic
articles -> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w ul. Roosvelta 9 90-056 Łódź
articles -> OGŁoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
articles -> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a
articles -> Lista wnioskodawców termin składania wniosków: 02. 12. 2013r godz. 10: 30
articles -> ProtokóŁ z otwarcia I wyboru ofert na wykonanie usługi polegającej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej parking przy autostradzie a-4 w km 026+150, strona prawa

Pobieranie 23.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna