Projekt zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach okręgu pzw w zamościu w roku 2016 wody nizinne ogólnodostępnePobieranie 25.46 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar25.46 Kb.
Projekt


ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH OKRĘGU PZW W ZAMOŚCIU W ROKU 2016
WODY NIZINNE OGÓLNODOSTĘPNE


 1. Wędkarze opłacający składkę okręgową na wody nizinne ogólnodostępne zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Limit roczny połowu ryb niżej wymienionych gatunków :

- sum

- szczupak

- sandacz

- karp


- węgorz

- pstrąg potokowy

Wynosi 33 szt. łącznie


 1. Limit dobowy połowu w/w gatunków wynosi 2 szt. łącznie

 2. Limit roczny w/w gatunków zabranych przez jednego wędkarza z jednego łowiska wynosi 12 szt.

 3. Limit połowu ryb z gatunków :

- lin

- karaś pospolity (złocisty)

- amur

- boleń


- brzana

- jaź


- kleń

wynosi 2 szt. w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) 1. Limit łączny dobowy wszystkich gatunków ryb wymienionych w punktach 1 i 4 wynosi 3szt.

 2. Limit dobowy połowu ryb z gatunków :

- płoć

- okoń


- wzdręga

wynosi 2 kg łącznie. 1. WODY NIZINNE POWYŻEJ 100 ha – ZBIORNIK NIELISZ
 1. Limit roczny połowu ryb niżej wymienionych gatunków :

- sum

- szczupak

- sandacz

- karp


- węgorz

- pstrąg potokowy

wynosi 20 szt. łącznie


 1. Limit dobowy połowu w/w gatunków 2 szt. łącznie
 1. Limit połowu ryb z gatunków :

- lin

- karaś pospolity (złocisty)

- amur

- boleń


- brzana

- jaź


- kleń

wynosi 2 szt. w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) 1. Limit łączny dobowy wszystkich gatunków ryb wymienionych w punktach 1 i 3 wynosi 3szt.

 2. Limit dobowy połowu ryb z gatunków :

- płoć

- okoń


- wzdręga

wynosi 2 kg łącznie. 1. NA WSZYSTKICH WODACH NIZINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W ZAMOŚCIU WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE WYMIARY OCHRONNE :

- amur do 50 cm i powyżej 100 cm

- karaś pospolity (złocisty) – do 25 cm

- karp do 40 cm i powyżej 85 cm

- lin – do 30 cm

- okoń – do 18 cm

- sandacz do 50 cm i powyżej 90 cm

- szczupak do 50cm i powyżej 90 cm

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z RAPR. 1. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZKOWĄ REJESTRACJĘ POŁOWÓW RYB.

Rejestracji podlegają : data, miejsce (nazwa łowiska), ryby objęte ilościowymi limitami połowów (faktyczna długość i orientacyjna waga). Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i miejsce połowu przed rozpoczęciem wędkowania natomiast ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania. Rejestracji ilości ryb objętych limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami ilościowymi można dokonać po zakończeniu wędkowania lecz nie później niż po opuszczeniu łowiska. Wprowadza się kategoryczny zakaz wymiany ryb objętych ilościowymi limitami połowu. Ryba wpisana do rejestru z zamiarem zatrzymania i umieszczona w siatce do jej przechowywania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. Ryby, których nie planujemy zabrać muszą być natychmiast wypuszczone do wody. Zawodnicy trenujący przed zawodami mogą uzyskać pisemną zgodę wydawaną przez dyrektora biura ZO PZW w Zamościu lub osobę przez niego upoważnioną na odstępstwa od zasad zapisanych w powyższym punkcie. Zagubienie rejestru skutkuje koniecznością ponownego wykupienia odpowiednich składek na ochronę i zagospodarowanie wód.


 1. Wędkarze, którzy wykorzystali roczne limity połowu ryb chcąc mieć możliwość zabrania kolejnych ryb limitowanych mogą wykupić opłaty okresowe 1, 3 i 7 dniowe. Limity połowu ryb dla wędkarzy wnoszących opłaty okresowe określają powyższe zasady. Zasady te dotyczą również członków PZW odznaczonych srebrną , złotą i złotą odznaką PZW , członków uczestników , członków PZW wnoszących składkę ulgową i korzystających z corocznej promocji pt.: „Wędkuj za grosze”. Wędkarzy odznaczonych tytułem „ Członek Honorowy PZW „ prosi się o nie przekraczanie wyznaczonych limitów połowu.

 2. Amatorski połów ryb na wodach okręgu PZW w Zamościu może odbywać się przy użyciu wszystkich dozwolonych metod ujętych w RAPR. Wędkowanie przy użyciu środków pływających może odbywać się na Zbiornikach: Nielisz, Krynice, Majdan Sopocki oraz na rzece Bug (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od odpowiedniej placówki SG). Na w/w wodach dopuszczony jest połów ryb metodą trollingową z zastrzeżeniem, że wszystkie ryby złowione przy użyciu tej metody muszą być wypuszczone z powrotem do wody (metoda No Kill). Na wszystkich wodach nizinnych okręgu PZW w Zamościu zezwala się na używanie łódek zanętowych przez cały sezon wędkarski również w porze nocnej. Połów ryb ze środków pływających innych niż łódki zanętowe w porze nocnej jak i wywożenie zanęt i zestawów dopuszczone jest tylko w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień , wrzesień.

 3. Zobowiązuje się wędkarzy do usunięcia bojki, markera innego znacznika niezwłocznie po zakończeniu wędkowania.

 4. Biwakowanie w obrębie łowiska i zajmowanie stanowiska wędkarskiego powyżej 3 kolejnych dni wymaga dodatkowego zezwolenia wydawanego przez dyrektora biura ZO PZW w Zamościu. Kategorycznie zabrania się okupowania przez grupę wędkarzy jednego stanowiska (wędkowanie na długości 50 metrów wzdłuż linii brzegowej na tzw. „podmiankę”). Sprawianie złowionych ryb oraz produkcja przetworów ze złowionych ryb na łowisku jest surowo zabroniona.

 5. Wędkarz ma obowiązek zachowania czystości na stanowisku, na którym wędkuje również w czasie wędkowania. Śmieci powstałe w czasie wędkowania należy zabrać ze sobą.

 6. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia łowiska w przypadku rozgrywania w tym miejscu zawodów wędkarskich, na których organizację wydane jest stosowne zezwolenie przez dyrektora biura ZO PZW w Zamościu lub osobę przez niego upoważnioną. Celem uniknięcia tego typu zdarzeń polecamy odwiedzanie zakładki REZERWACJE na stronie internetowej PZW Zamość.

 7. Wprowadza się zakaz połowu ryb gatunku karp po jesiennym zarybieniu tym gatunkiem aż do 15 marca kolejnego roku. Wprowadza się 14 dniowy okres wyłączenia z wędkowania każdego łowiska po zarybieniu karpiem w okresie wiosenno- letnim.

 8. Nie przestrzeganie w/w zasad oraz RAPR automatycznie skutkuje możliwością zatrzymania Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb przez uprawnione do tego służby bez odszkodowania oraz skierowanie wniosków o ukaranie do Sądów Powszechnych i Koleżeńskich w zależności od wagi wykroczenia.

 9. Na wodach nizinnych połów ryb łososiowatych odbywa się na takich samych zasadach ( dotyczy to metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów) jak na wodach górskich. Jedynie przynęty mogą być zaopatrzone w haki z zadziorami.WODY GÓRSKIE

 1. Połów ryb przy metodą spinningową może odbywać się od 1 stycznia do 31 sierpnia na rzekach Wieprz i Por oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych rzekach

 2. Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok.

 3. Połów ryb odbywa się przy użyciu przynęt zaopatrzonych w haki bez zadziorów (dopuszcza się możliwość przygięcia grotów w hakach z zadziorami).

 4. Wprowadza się odcinki specjalne „NO KILL”

- na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze Gruszka Zaporska,

- na rzece Wieprz od jazu w m. Turzyniec do mostu w m. Żurawnica.

Na w/w odcinkach obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Wędkarz, który złowił i zabrał wcześniej rybę na innym odcinku bądź na innej rzece nie może wejść na odcinek „NO KILL”, ani przechowywać ryb w innych miejscach.


 1. Obręby ochronne (proponowana zmiana od 01.01.2016r aby obręby ochronne obowiązywały od 01.09 do 31.12 każdego roku).
 1. Zbiorniki: Górecko Kościelne, Sigły i Rudka są zbiornikami nizinnymi. Połów ryb łososiowatych odbywa się na takich zasadach jak na rzekach górskich, dopuszcza się połów ryb na haki z zadziorami, pozostałe połowy, okresy ochronne, limity połowu i wymiary ryb jak na wodach nizinnych w/w. Do połowu uprawnieni są wędkarze opłacający składkę górską jak i nizinną. 1. Limity połowu :

- pstrąg potokowy – limit dzienny 2 szt, limit roczny 30 szt,

- lipień – limit dzienny 2 szt., limit roczny 10 szt,

Dopuszczalny łączny limit dzienny 3 szt. Dopuszczalny łączny limit miesięczny 9 szt.

Wprowadza się limity roczne połowu pstrąga potokowego na poszczególnych rzekach (obwodach) :

- Wieprz – do 10 szt.

- Por – do 6 szt.

- Tanew Nr 1 – do 7 szt.

- Biała Łada – do 7 szt.


8. Wymiary ochronne ryb:


GATUNEK

POR

WIEPRZ

BIAŁA ŁADA

TANEW

Pstrąg potokowy

do 35 cm i powyżej 50 cm

do 35 cm i powyżej 50 cm

do 30 cm i powyżej 50 cm

do 30 cm i powyżej 50 cm

Lipień

do 35 cm

do 35 cm

do 35 cm

do 35 cm

Dopuszcza się możliwość zabrania przez wędkarza 1 szt. pstrąga potokowego o wymiarze powyżej 50 cm w ciągu jednego roku. Wędkarz, który złowi pstrąga powyżej 50 cm i postanowi go zatrzymać zobowiązany jest ten fakt udokumentować poprzez wypełnienie rejestru połowu w dwu miejscach: 1. Zgodnie z instrukcją wypełniania rejestru (patrz pkt. D w opisie wód nizinnych),

 2. Wędkarz wypełnia druk połowu w/w ryby, który znajduje się na stronie

Nr …., następnie odcina z rejestru i umieszcza w sposób nie budzący wątpliwości na rybie zabranej do czasu powrotu do domu.

Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb wędkarz może wykupić kolejną składkę 1, 3 lub siedmiodniową. 1. Wprowadza się zakaz zabierania pstrąga potokowego na rzekach Por i Wieprz w miesiącu styczniu.
 1. Nie przestrzeganie w/w zasad oraz RAPR automatycznie skutkuje możliwością zatrzymania Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb przez uprawnione do tego służby bez odszkodowania oraz skierowanie wniosków o ukaranie do Sądów Powszechnych i Koleżeńskich w zależności od wagi wykroczenia.

Przygotował:

Jerzy Wiater

Prezes ZO PZWW Zamościu
: pliki -> prezentacje
prezentacje -> Protokół klasyfikacji indywidualnej Zawody spławikowe „Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego pzw w Koszalinie w kat. Seniorów”
prezentacje -> Miejsce Nazwisko i Imię Pkt
prezentacje -> Drużynowa klasyfikacja „gpx” okręgu spławik 2012
prezentacje -> Tabela składek I opłat wędkarskich w Okręgu pzw legnica na rok 2015
prezentacje -> Imię I Nazwisko Klub Wieprz Zalew Wisła Punkty Miejsce Marek Węgielski spoon puławy 20 5 20 45 1
prezentacje -> Okręgowy Kapitanat Sportowy Gorzów Wlkp. 11. 01. 2010r
prezentacje -> Amur (ctenopharyngodon idella) ma wydłużone ciało, o małej głowie. Linia boczna jest wyraźna I przebiega od górnej krawędzi pokrywy skrzelowej do płetwy ogonowej. Jest rybą ciepłolubną I roślinożerną
prezentacje -> Ministra rolnictwa I rozwoju wsi
prezentacje -> Babka bycza, babka śniadogłowa
prezentacje -> Prezydent rzeczypospolitej polskiej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna