Projektowany programPobieranie 43.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar43.67 Kb.

PROJEKTOWANY PROGRAM

Stan na 03.10.2011

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej7-8-9 listopada 2011r. w Kamieniu Śląskim
W ramach projektu

„proES extra – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”DZIEŃ I

7 listopada 2011r.
Moderacja konferencji

Agata Gąska, Doradczyni Kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu

Tomasz Kosowski, Animator Lokalny Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu


9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników


10.00 – 10.20

Otwarcie Kongresu oraz powitanie uczestników

Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego (potwierdzone)

Ryszard Galla, Poseł na Sejm, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (wystosowano zaproszenie)


10.20 – 10.40

Wsparcie Ekonomii Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim – analiza korzyści

Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (potwierdzone)


10.40 – 11.15

Działalność instytucji realizujących projekt proES extra – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Magdalena Obrocka, Dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (wystosowano zaproszenie)

Tomasz Kosmala, Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (wystosowano zaproszenie)11.15 – 11.45

Działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – realizacja projektu systemowego „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej”, dobre praktyki ROPS jako instytucji działającej w sferze Ekonomii Społecznej

Adam Różycki, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (wystosowano zaproszenie)


11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.00

Prezentacja Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM z Cieszyna

Mariusz Andrukiewicz, Prezes Fundacji Być Razem (potwierdzone)


13.00 – 14.00

Prezentacja Ano pre zivot, Słowacja - organizacja pozarządowa działająca na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym

Anna Verešová, Dyrektor Ano pre zivot (potwierdzone)

Gabriela Podolanová , Manager Projektów w Ano pre zivot (potwierdzone)


14.00 – 14.15

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


14.15 – 15.15

ObiadDZIEŃ II

8 listopada 2011r.
Moderacja konferencji

Agata Gąska, Doradczyni Kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu

Tomasz Kosowski, Animator Lokalny Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu


9.15 – 9.45

Rejestracja uczestników


9.45 – 10.00

Otwarcie drugiego dnia Kongresu oraz powitanie uczestników

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


10.00 – 11.00

Prezentacja Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Demografii Nadrenii-Palatynatu, Niemcy

Doris Bartelmes, Dyrektor Departamentu Pracy (wystosowano zaproszenie)

Kurt Barthelmeh, Referat 621-2 Europejska Polityka Rynku Pracy (wystosowano zaproszenie)


11.00 – 12.00

Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Usługowo - Handlowo - Produkcyjnej w Byczynie

Marcin Juszczyk, Prezes Spółdzielni Socjalnej Usługowo - Handlowo - Produkcyjnej w Byczynie (potwierdzone)


12.00 – 12.15

Przerwa kawowa


12.15 – 13.15

Prezentacja przedstawicieli RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich, Austria – sieć ekologicznych Inicjatyw zatrudnienia

Matthias Neitsch, Dyrektor Ano pre zivot (potwierdzone)

Christian Wolf, Członek Zarządu Ano pre zivot, Dyrektor BAN GmbH (potwierdzone)


13.15 – 13.45

Spółdzielnia Socjalna we Włoszech – długoletnie doświadczenie, dobre praktyki

Dorotea Daniele, Europejski Urząd Badań i Rozwoju Ekonomii Społecznej (potwierdzone)


13.45 – 14.15

Spółdzielczość socjalna we Włoszech w dobie kryzysu gospodarczego

Mariusz Wójtowicz, Domusitalia (potwierdzone)


14.15 – 14.45

Dyskusja


14.45 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia Kongresu

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


15.00 – 16.00

Obiad


DZIEŃ III

9 listopada 2011r.
Moderacja konferencji

Agata Gąska, Doradczyni Kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu

Tomasz Kosowski, Animator Lokalny Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu9.15 – 9.45

Rejestracja uczestników


9.45 – 10.00

Otwarcie trzeciego dnia Kongresu oraz powitanie uczestników

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej10.00 – 10.45

Przedsiębiorstwo społeczne – projekt ustawy

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wystosowano zaproszenie)


10.45 – 11.30

Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju lokalnego

Rafał Krenz, Zespół Ekspertów Stowarzyszenia CAL (potwierdzone)


11.30 – 12.15

Ekonomia Społeczna w perspektywie finansowej EFS w latach 2014-2019

Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (wystosowano zaproszenie)


12.15 – 12.30

Przerwa kawowa12.30 – 13.00

Rozwój Lokalny na Opolszczyźnie - skutki EFS w woj. opolskim

Kalina Polok, Kierowniczka Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu


13.00 – 15.00

Dyskusja w dwóch grupach warsztatowych nt. Możliwości współpracy regionalnej, krajowej, międzynarodowej – wymiana doświadczeń, partnerstwa
Gr. 1 z udziałem przedstawicieli:

- RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich, Austria

- Domusitalia - Polish & Italian Social Economy, Włochy- Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna

Gr. 2 z udziałem przedstawicieli:

  • Ano pre zivot, Słowacja

  • Ministerstwa Pracy Nadrenii-Palatynatu, Niemcy

  • - Spółdzielni Socjalnej Usługowo - Handlowo - Produkcyjnej w Byczynie15.00 – 15.15

Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia Kongresu

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


15.15 – 16.15

Obiad
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

proES extra– kompleksowe działania na rzecz wzmacniania ekonomii społecznej

: images -> files
files -> Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi
files -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
files -> Marcin Kłak The knowledge management in the enterprise
files -> Seminarium „Prawo w filmie” Lektury obowiązkowe: „Dwunastu gniewnych ludzi”
files -> Studia ekonomiczne rgionu łÓdzkiego nr 3 krzywa beveridge’a dla polski w latach 1992 – 2009 Ewa Gałecka – Burdziak
files -> Studia ekonomiczne regionu łÓdzkiego nr 2 nadzór jako szczególny atrybut działalności zakłADÓw ubezpieczeń – rodzaje I ogólne zasady funkcjonowania
files -> Sesja naukowa miłosz I miłosz academic conference – miłOSZ AND miłosz 9-13 maja 2011 / 9-13 May 2011 Miłosz I Miłosz
files -> Przykładowego pliku źródłowego możesz dowolnie używać w swoich projektach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna