Promocja potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w krajach Azji południowo-wschodniejPobieranie 42.68 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42.68 Kb.

Promocja potencjału gospodarczego województwa pomorskiego
w krajach Azji południowo-wschodniej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego pod koniec września zorganizowały wyjazd do Singapuru, Malezji i Hongkongu, którego celem była promocja potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w krajach Azji południowo-wschodniej. Wizyta stanowiła realizację projektu „Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 1.6 – Promocja gospodarcza regionu. Poza przedstawicielami partnerów projektu udział w promocji regionu wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wyjazd był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń


i nawiązania międzynarodowej współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, parkami naukowo-technologicznymi, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu.
SINGAPUR
Program wyjazdu rozpoczął się kilkudniową wizytą w Singapurze. Już pierwszego dnia grupa miała okazję spotkać się z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Waldemarem Dubaniowskim, który współuczestniczył w przygotowaniu spotkania
z członkami prestiżowej organizacji Singapore International Chamber of Commerce.
Ta najstarsza izba gospodarcza w Azji działa od 1837 roku i zrzesza przedsiębiorców z 40 krajów świata. Spośród nich aż 39% to firmy singapurskie, 14% amerykańskie a po 7% pochodzi z Japonii i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania delegacja miała również okazję nawiązać kontakt z przedstawicielami firm m.in. z branży biotechnologicznej (BioVation Management Pte Ltd), zarządzania kryzysowego (Crisis Asia, The Asia Risk Management Institute) a także uniwersytetem w Singapurze (Singapore Management University).

Drugiego dnia pomorska delegacja miała okazję odwiedzić państwową Agencję ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR w Singapurze (Agency for Science, Technology and Research). Instytucja ta realizuje politykę rządu Singapuru w zakresie tworzenia warunkówAgencja ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR w Singapurzedla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. A*STAR, to instytucja rządowa, która nie tylko inwestuje w laboratoria i instytuty, ale także współtworzy programy badawcze i poszukuje utalentowanych naukowców, również za granicą, do ich urzeczywistnienia. Zatrudnia dziś ponad 2500 pracowników naukowych z ponad 50 krajów, większość to cudzoziemcy. Pośredniczy w kontaktach

nauki z przemysłem. Singapur skupił się na kilku strategicznych niszach, takich jak technologie biomedyczne, nanotechnologie, nowe źródła energii, telekomunikacja czy informatyka. 

Przedstawiciele A*Star zaprezentowali i oprowadzili uczestników delegacji po części singapurskiego kompleksu badawczo-rozwojowego mediów interaktywnych, fizyki, inżynierii i technologii – FUSIONOPOLIS. W założeniach kompleks ten ma tworzyć warunki do współpracy przełamującej konwencjonalne bariery pomiędzy środowiskami i społecznościami wiążącymi z badaniami i rozwojem swoje zróżnicowane zainteresowania i interesy. Dzięki ulokowaniu prywatnych i publicznych jednostek badawczych we wspólnej przestrzeni badacze z sektora publicznego i prywatnego mają ułatwione możliwości współpracy, mogą uczestniczyć we wspólnych wydarzeniach. Dynamizuje to współpracę w zakresie B+R oraz ułatwia tworzenie kapitału zaufania społecznego w środowisku badawczym. Jednocześnie A*Star posiada gęstą sieć kontaktów zewnętrznych zarówno z ośrodkami akademickimi, jak i jednostkami badawczo-rozwojowymi, w Singapurze i na całym świecie.

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie komercjalizacji badań naukowych oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy zespołami badawczymi
a światem biznesu. A*Star powołała w tym celu dedykowane jednostki zajmujące się ewaluacją, ochroną prawną, promocją oraz komercjalizacją wyników badań. Jedną z nich jest Exploit Technologies Pte Ltd. Spółka ta została powołana jako „marketingowe
i komercjalizacyjne ramię” Agencji. W Fusionopolis przedstawiciele A*Star zaprezentowali wiele rozwijanych przez Agencję innowacji. Niektóre z nich – jak sterowanie komputerem za pomocą gestów – nie zaskoczyły delegacji, ponieważ podobne rozwiązania są także rozwijane przez polskich naukowców współpracujących z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Inne rozwiązania – np. sterowanie komputerem za pomocą fal mózgowych, czy automatyczne łóżka diagnostyczne dla szpitali – wydawały się pomysłami bardzo przyszłościowymi. Uczestnicy delegacji mogli wypróbować każdą z prezentowanych innowacji dzięki zainstalowanym w Fusionopolis demonstratorom technologii.

Kolejnym istotnym wydarzeniem, w którym wzięła udział polska delegacja było spotkanie z przedstawicielami Singapurskiej Federacji Producentów (SMa), organizacji zrzeszającej blisko trzy tysiące firm – zarówno międzynarodowych korporacji, jak


i przedstawicieli sektora MSP. Głównym celem SMa jest wspieranie swoich członków

poprzez reprezentowanie sektora producentów
w rozmowach z rządem, organizację misji gospodarczych, szkoleń biznesowych oraz spotkań
z przedstawicielami firm i organizacji z całego świata. Spotkanie z władzami SMa oraz firmami do niej


Spotkanie z przedstawicielami Singapurskiej Federacji Producentów (SMa).


należącymi było świetną okazją do promocji regionu wśród przedstawicieli i reprezentantów lokalnego biznesu. Warsztat rozpoczął się od krótkiej prezentacji SMa przez jej wiceprezesa – pana Petera Tana oraz podziękowań i prezentacji zalet regionu pomorskiego przez wiceprezesa zarządu PSSE – pana Józefa Adama Bela. Następnie członkowie delegacji zaprezentowali ofertę i możliwości inwestycyjne w województwie pomorskim. Podczas spotkania dyskutowano na temat nawiązania współpracy pomiędzy regionem pomorskim


a firmami z Singapuru.


Powitanie pomorskiej delegacji przez Pana Peter Tan – Członka Rady SMa
Dzięki spotkaniu uczestnicy misji nawiązali kontakt z kilkunastoma potencjalnymi inwestorami. Indywidualne rozmowy wskazywały na duże zainteresowanie singapurskich przedsiębiorców współpracą
z regionem pomorskim, jako drzwiami do Europy.


MALEZJA
W ramach wizyty w Kuala Lumpur zorganizowane zostały trzy spotkania
ze znaczącymi organizacjami gospodarczymi i firmami. W siedzibie Malaysia External Trade

Development Corporation (MATRADE) w Kuala Lumpur odbyło się seminarium pt. „Business opportunities in Poland” z udziałem licznych firm i instytucji otoczenia biznesu, których przedstawiciele regionu pomorskiego starali się zainteresować współpracą gospodarczą oraz realizacją nowych projektów inwestycyjnych na Pomorzu. Warto wspomnieć, że malezyjska organizacja rządowa MATRADE zajmuje się promocją zagranicznych kontaktów handlowych firm malezyjskich, jak również promocją importu i eksportu oraz rozwojem inwestycji zagranicznych.Spotkanie w siedzibie Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) w Kuala Lumpur. Pomorska delegacja z Panem Abu Bakar Koyakutty - Dyrektorem Departamentu Europejskiego MATRADE

Wśród kilkudziesięciu malezyjskich firm w spotkaniu uczestniczyły takie jak np.: Writebest Manufacturing, Entinium, Foresight Industries, Furley Bioextracts, Mei Auto Accessory Industries, Neural Manufacturing, Pine Ventures, Solartech Sales & Services, VPN Engineering, Universe Awareness Centre, Tech Outlook (M), jak również przedstawiciele Malaysia Poland Business Association, stowarzyszenia którego zadaniem jest ułatwianie nawiązywania kontaktów biznesowych między firmami polskimi i malezyjskimi oraz


Alan Aleksandrowicz – Prezes GARG podczas prezentacji możliwości inwestycyjnych w Polsce.poszerzanie współpracy handlowej między Malezją i Polską. Seminarium było doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego naszego regionu tj. atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej, centrum logistyczno-dystrybucyjnego, rozwoju inwestycji typu Business Process

Outsourcing/Shared Services Centers (BPO/SSC) oraz dostępnym finansowym wsparciu dla nowych projektów i inicjatyw w regionie. Podczas konferencji możliwości handlowe
i gospodarcze w Polsce prezentowali również: Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur Czesław Klimczak oraz I Sekretarz Ambasady RP w Kuala Lumpur Robert Andrzejczyk. Spotkanie, jak również prezentacja pomorskiej delegacji


Rozmowy z malezyjskimi przedsiębiorcami – od lewej Czesław Klimczak, Robert Andrzejczyk, Katarzyna Wilkcieszyła się dużym zainteresowaniem malezyjskich przedsiębiorców - podczas sesji pytań i odpowiedzi pojawiły się liczne zapytania do uczestników delegacji dotyczące Pomorskiego Centrum Logistycznego, jak również możliwości inwestycyjnych i handlowych w regionie.

Natomiast w oddalonym od Kuala Lumpur o 30 km Shah Alam delegacja spotkała się z przedstawicielami Selangor State Investment Centre Berhad i I-City (I-Berhad). Spotkanie prowadziła Teresa Kok – Selangor State Executive Councillor. Główną misją działalności SSIC Berhad jest uprzemysłowienie stanu Selangor i przyciąganie nowych inwestycji.


Spotkanie w Selangor State Investment Centre. Od lewej: Robert Andrzejczyk, Józef Adam Bela, Alan Aleksandrowicz, Teresa KokSSIC Berhad stanowi „one-stop-center” dla inwestorów i przedsiębiorców udzielającym wszelkiej informacji i pomocy w sprawach dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Aktualnie Selangor jest uznawany za najbogatszy i najbardziej rozwinięty stan w Malezji, w którym zlokalizowanych jest kilka parków technologicznych zawierających m.in. takie projekty

jak: Cyberjaya, UPM-MTDC Technology Centre, czy I-City, Shah Alam. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z obsługą projektów inwestycyjnych oraz rozwojem parków naukowo-technologicznych.
Spotkanie w siedzibie Port Klang Free Zone (PKFZ)Ostatnim ważnym punktem wizyty w Malezji było spotkanie w siedzibie Port Klang Free Zone (PKFZ) – specjalnej strefy ekonomicznej (w tym strefy wolnocłowej)
z przedstawicielami kierownictwa portu kontenerowego, firm shippingowych i logistycznych oraz PKFZ,

podczas którego region pomorski był promowany przede wszystkim jako centrum przeładunkowo-dystrybucyjne dzięki istniejącym terminalom w gdańskim i gdyńskim porcie, jak również rozwijanym Pomorskim Centrum Logistycznym. Port Klang jest największym portem Malezji, położonym w stanie Selangor około 40 km od Kuala Lumpur. W jego skład wchodzi North Port, West Port i South Port. Imponujące wrażenie sprawia rozwinięta baza logistyczno-magazynowa West Port i PKFZ, którą delegacja miała okazję zobaczyć podczas wizyty. Port Klang Free Zone (PKFZ) w Port Klang jest idealnym miejscem inwestycyjnym dla firm zamierzających rozpocząć bądź rozszerzyć swoją działalność w Azji południowo-wschodniej. PKFZ to 1000 akrów komercyjnej strefy przemysłowej znajdującej się
w sąsiedztwie portu w Port Klang, malezyjskiego i regionalnego centrum przeładunku. Poza doskonałą infrastrukturą PKFZ to przede wszystkim to kompleksowe „one-stop centre” , które jest wyposażone w centrum celne, biura handlowe, spedytorów i inne agencje rządowe, takie jak ochrona zdrowia i służby weterynaryjne w celu zapewnienia łatwiejszej koordynacji dla eksportu i importu produktów i usług.

Cel naszej misji w Malezji, jakim była promocja gospodarcza województwa pomorskiego został zrealizowany przy zaangażowaniu Ambasady RP w Kuala Lumpur, a w szczególności Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.Spotkanie w siedzibie Port Klang Free Zone (PKFZ)HONG KONG
W Hong Hongu uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami City University of Hong Kong (w skrócie CityU). Uniwersytet miasta Hong Kong przygotowuje studentów do podejmowania różnorodnych wyzwań na rynku pracy i stwarza możliwości studiowania na 130 kierunkach z dziedzin takich jak biznes, nauka i technika, energia i środowisko, prawo, media kreatywne, czy nauki społeczne.

Poprzez swoje szerokie kontakty z gospodarką, CityU zapewnia studentom możliwości pozyskania wiedzy od profesjonalistów i ekspertów współpracujących ze światowymi liderami w swoich branżach. Bardzo rozwinięty jest także międzynarodowy program wymiany studentów. CityU szczyci się edukacją zgodną z filozofią "holistycznego rozwoju". Programy nauczania oparte są w równej mierze na współczesnej teorii uczenia się i rozwoju, jak na tradycyjnej chińskiej filozofii oświatowej. W stymulowaniu rozwoju studentów uwzględniana jest nie tylko sfera intelektualna, ale również duchowa, fizyczna, społeczna i estetyczna. Delegacja z Polski mogła się o tym naocznie przekonać obserwując wspólne przygotowania studentów do promocji swoich wydziałów (sfera społeczna i estetyczna), jak również ćwiczenia odbywające się na akademickim basenie (sfera fizyczna), który (ku zaskoczeniu Europejczyków) zajmuje centralne miejsce pomiędzy budynkami akademickimi. Szacunek do rodzimej tradycji nie oznacza w Hong Kongu rezygnacji z nowoczesnej technologii. Wykładowcy stosują interaktywne, oparte na IT metody nauczania, przyczyniając się tym samym do uzyskiwania kompetencji technicznych u studentów studiujących na różnych kierunkach. W City University of Hong Kong uczestnicy projektu spotkali się z pracownikami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Spotkanie otworzył dziekan wydziału profesor Alex Y. H. Kwan. Dziękując za wizytę zachęcał do podjęcia współpracy naukowej oraz uruchomienia programu wymiany studentów. Następnie prof. Raymond K. H. Chan i dr Jessica C. M. Li zaprezentowali obszary aktywności naukowej pracowników wydziału.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym miasta Hong Kong. Delegacja miała okazję rozmawiać z przedstawicielami Hong Kong Jockey Club Institute of Chinese Medicine, firmy prowadzącej działalność naukową w zakresie badań biotechnologicznych. Badania prowadzone, koordynowane i finansowane przez Instytut mają na celu poprawę jakości substancji używanych w chińskiej medycynie. Misją tej państwowej spółki jest działanie jako centralny punkt kontaktowy i koordynacyjny między różnymi podmiotami, w tym rządem, przemysłem, naukowcami i badaczami w celu wspierania rozwoju i promocji leków tradycyjnej medycyny chińskiej w Hong Kongu i na świecie. Należy nadmienić, że udział medycyny tradycyjnej w służbie zdrowia Hong Kongu jest bardzo znaczący.

W kolejnym dniu pobytu w Azji polska delegacja spotkała się z władzami Hong Kong Science and Technology Park. Park Naukowo-Technologiczny miasta Hong Kong reprezentował wiceprezes zarządu – Ken K. N. Hui. Przedstawił on tamtejszy Park oraz opowiedział o branżach, w ramach których funkcjonują tamtejsze firmy, pokazał etapy tworzenia i funkcjonowania start-up’ów oraz możliwości współpracy w zakresie R&D. W ramach dyskusji zostały poruszone kwestie dotyczące sposobu przyjmowania i weryfikowania firm inkubatorowych, a także określenie ich potencjału innowacyjnego.

Na zakończenie wizyty gości oprowadzono po Parku oraz zaprezentowano rozwiązania technologiczne w dziedzinie RFID (Radio Frequency Identification) stworzone przez firmy działające na jego terenie. Park Naukowo-Technologiczny w Hong Kongu posiada najnowocześniejsze biura, laboratoria i zakłady produkcyjne umożliwiające naukowcom, technologom oraz przedsiębiorcom prace nad projektami i szybkie ich wprowadzenie na rynek. Ponadto, dużą cześć terytorium parku zajmują tereny zielone. Otwarta przestrzeń z jeziorem oraz wieloma miejscami do siedzenia, stanowi nie tylko idealne miejsce na regenerację sił dla pracowników firm, ale również dogodne środowisko do owocnych spotkań roboczych i biznesowych.

Następnego dnia miało miejsce spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Hong Kongu. Polską delegację przyjęła pani Agata Domańska pełniąca obowiązki Konsula w Kantonie oraz zastępująca chwilowo Konsula w Hong Kongu. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Polskiej Izby Handlowej reprezentowani przez panią Annę Adasiewicz oraz pana Filipa Ziołka. Tematem spotkania było omówienie spraw gospodarczych oraz analiza atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu pod kątem inwestycji z Hong Kongu.

Uczestnicy projektu wzięli również udział w spotkaniu w siedzibie Rady Rozwoju Handlu Hong Kongu (w skrócie HKTDC). Rada jest globalnym narzędziem marketingu producentów i handlowców Hong Kongu. Warto dodać, że Rada Rozwoju Handlu HK jest zarządzana przez 19 osobową Radę składającą się z liderów biznesu i przedstawicieli instytucji rządowych. Cele HKTDC koncentrują się na rozwoju i dywersyfikacji rynków dla firm z HK, promowaniu produktów i usług z HK na rynkach światowych, promowaniu czołowej roli HK jako międzynarodowego centrum usług i informacji, wspomaganiu pozycji HK jako czołowego centrum międzynarodowego biznesu w Chinach oraz wspomaganie pozycji HK jako partnera i platformy globalnego biznesu oraz rzecznika wolnego handlu. Rada wspomaga 31 stowarzyszeń biznesu Hongkongu w 23 krajach i regionach. Przedstawiciele Rady poinformowali polską delegację o możliwościach dofinansowania dla polskich handlowców, chcących po raz pierwszy uczestniczyć w targach w Hong Kongu.

Przedstawiciele polskiej delegacji spotkali się również z dwoma inwestorami wiążącymi swoje plany biznesowe z Polską. W czasie spotkania zaprezentowano ofertę inwestycyjną Słupskiej i Pomorskiej SSE oraz przedstawiono korzyści z inwestowania w strefach ekonomicznych. Przedsiębiorcy zostali zaproszeni do Polski w celu dokonania wizji lokalnych oferowanych gruntów, a zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi zaoferowali swoją pomoc przy realizacji inwestycji.

Podczas pobytu w Hong Hongu wzięto również udział w uroczystym otwarciu wystawy polskiego utalentowanego artysty Olgierda Nitke. Wystawa była poświęcona malarstwu o tematyce społecznej. Artysta w swoich pracach pokazuje fotografię społeczną z malarstwem starającym się opisać rzeczywistość dużego miasta w 21 wieku.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami School of Creative Media. Ta jednostka miejscowego uniwersytetu wyróżnia się spośród innych innowacyjnością zarówno w programie nauczania, jak i dziedzinie wyników pracy. Wydział ten realizuje multidyscyplinarne studia z zakresu mediów, grafiki, animacji i fotografii. Każdy ze studentów poza znajomością zasad estetyki i projektowania musi jednocześnie poznać tajniki programowania komputerowego. Takie podejście owocuje kształceniem projektantów i artystów, którzy są w stanie korzystać z najnowszych narzędzi i technologii rozumiejąc ich zasady działania i potrafiąc je dostosowywać i rozwijać wedle swoich potrzeb i artystycznych wizji. Wydział ściśle współpracuje z Hong Kong Science and Technology Park. Wspólna inicjatywą obu instytucji jest Innocentre, czyli park technologiczny poświecony wzornictwu przemysłowemu.Delegacja z Polski miała okazję przyjrzeć się pracy młodzieży i studentów podczas codziennych zajęć. School of Creaive Media prężnie się rozwija. W przyszłym roku zostanie oddana do użytku nowa siedziba wydziału. Futurystyczny kompleks budynków zaprojektowany przez światowej sławy architekta – Daniela Libeskinda – jest dostosowany do potrzeb pracowników i studentów aspirujących do grona liderów w zakresie mediów kreatywnych, komunikacji i kultury multimedialnej.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regon 190315182 NIP 588-00-19-192 Kapitał zakładowy 190 303 000 zł Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744


Pobieranie 42.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna