Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /251


TADEUSZ KARPOWICZ GłogówPobieranie 0.51 Mb.
Strona8/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TADEUSZ KARPOWICZ

GłogówINNOWACJA EDUKACYJNA: ZBLOKOWANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W TERENIE


Wychodząc naprzeciw uatrakcyjnieniu zajęć szkolnych, sprawdzenia w praktyce zdobytych wiadomości oraz łączenia określonych tematów w bloki edukacyjne, w Głogowie prowadzone są w terenie skorelowane zajęcia edukacyjne z historii, biologii i rekreacji fizycznej.

W każdej miejscowości znajdą się ciekawe miejsca, gdzie można zastosować taką formę edukacji

i przeprowadzić zajęcia łączone w bloki tematyczne z kilku przedmiotów, np. języka polskiego, przyrody, geografii, wychowania fizycznego. Można też zastosować formę wycieczek czyli wyjazdów poza obręb szkolny w ciekawe miejsca historyczne lub krajobrazowe. Lecz najbardziej wskazaną formą edukacji w terenie jest poznanie najbliższej okolicy, bez nakładów finansowych i innych czynności organizacyjnych związanych z wyjazdami.Świetnie sprawdziły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie, gdzie połączono naukę poprawnej ortografii z zajęciami wychowania fizycznego. Język polski tym bardziej matematykę można z powodzeniem i w atrakcyjnej formie połączyć z rywalizacją sportową.

Edukacja w tej zabawowej formie, jest bardzo atrakcyjna i ciekawa, angażująca naszych wychowanków do pracy zespołowej, rozwija współdziałanie, kreatywność a uczniowie odruchowo opanowują w większym stopniu określone zasady czy wiadomości.

Wyjście poza teren szkolny już jest atrakcją i w typowym klasowo- lekcyjnym systemie jest urozmaiceniem w sposobie realizacji programów nauczania. Przebywanie na świeżym powietrzu, ruch w postaci spaceru czy zabawy rekreacyjnej, jest jak najbardziej wskazany dla uczniów na każdym etapie edukacji. Bloki tematyczne są już stosowane w wprowadzonej nowej podstawie programowej i szeroko stosowane na świecie, taka tendencja jest przyszłością w edukacji.
Scenariusz zajęć:

Tematyka: biologia- flora parku, historia – park jako miejsce historyczne w Głogowie, rekreacja fizyczna - forma ruchu w postaci marszu i truchtu, zabawowe ćwiczenia w parach

Przeznaczenie:dzieci i młodzież II i III etapu edukacji

Miejsce: Park Południowy w Głogowie

Cele:sprawdzenie w praktyce encyklopedycznych wiadomości z biologii, wykształcenie nawyków zachowania się w miejscach publicznych, szacunek do przyrody i miejsc historycznych, kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego, zabawa i ruch w terenie, poznanie walorów turystycznych naszego miasta, propagowanie aktywnego prozdrowotnego stylu życia

Uwagi: wskazany ubiór turystyczno – sportowy

Czas: 1,5 - 2 h
Program


 1. Przywitanie uczestników

- przekazanie celów spotkania: organizacyjna strona zajęć, zachowanie bezpieczeństwa

 1. Marsz ścieżką przyrodniczą

 • rozpoznawanie określonego drzewostanu, krzewów i kwitów w parku

 • gatunki i właściwości drzew: kora, liście, nasiona, wysokość, przydatność przemysłowa

 • zwrócenie uwagi na bardzo rzadkie gatunki drzew i roślin np. platany, wiązy

 • zachowanie się w parkach: zachowanie bezpieczeństwa, ciszy, porządku i czystości

3 Przejście w pobliżu obelisku w centrum parku

   • rys historyczny miasta Głogowa: pierwsze wzmianki o założeniu, miejsce parku – były ( cmentarz), dawni mieszkańcy miasta, losy miasta podczas II wojny światowej

   • zachowanie się w miejscach historycznych

 1. Zabawowe formy ruchu

- trucht wyznaczona trasą z pokonywaniem naturalnych przeszkód terenowych

- rozciągające ćwiczenia ogólnorozwojowe

- ćwiczenia z wykorzystaniem drzew

- zabawowe formy ćwiczeń w parach z partnerem
 1. Przejście szlakiem turystycznym do parku przy ul. Budowlanych

- turystyczne walory naszego miasta, szlaki turystyczne: historyczne, piesze i rowerowe

 1. Zbiórka i nad stawem, podsumowanie i pożegnanie

Wnioski:


 • wspaniała forma nowoczesnej edukacji, bardzo efektywna i pożądana przez młodzież.

 • grupy nie mogą być zbyt liczne, najlepiej z jednego poziomu kształcenia

 • przekazywane wiadomości muszą być zwarte, treściwe, krótkie charakterystyki

 • wskazana jest forma pytań skierowanych do młodzieży i rozwijania zagadnienia

 • pożądane ciekawostki, porównania tak aby zaabsorbować uwagę młodzieży

 • zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, odpowiednio dobrany teren do nauki i zabaw

 • zabawy ruchowe najlepiej przeprowadzić bez rywalizacji angażujące wszystkich uczestników ( nie wskazane gry z użyciem piłek)

Połączona edukacja to przyszłość w oświacie, uatrakcyjnienie zajęć w formie praktycznego kontaktu z przyrodą, historią, kulturą, sportem, wyjście poza stereotypy lekcyjne pomoże nam pedagogom nauczać i wychowywać młodzież.

Wskazane zajęcia mogą odbywać się wg nowej podstawy programowej w systemie fakultatywnym, grupy można dobierać w międzyoddziałowe, międzyrocznikowe i międzyszkolne grupy.

Wspólna nauka i zabawa integruje naszych podopiecznych, uczy szacunku do natury, naszej historii, poszanowania i rozwijania języka ojczystego. Zajęcia tego typu cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, uczniowie chętnie uczestniczyły w zajęciach a nauczyciele i wychowawcy również przychylnie wyrażali się o tej edukacyjnej inicjatywie. Wspólna praca nauczycieli języka polskiego, historii, biologii i wychowania fizycznego w Głogowie, dała nam - pedagogom olbrzymią satysfakcję.


ANNA KROPACZEK

Katowice


JAK RYBA W WODZIE – SPOSÓB NA UPOWSZECHNIENIE PŁYWANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Człowiek rodzi się z odruchem pływania. Ponieważ jednak we wczesnym dzieciństwie odruch ten nie jest podtrzymywany, zanika. Musimy na nowo uczyć się poruszania w wodzie. Warto, bo pływanie to jedna z najzdrowszych form ruchu. Lekarze zalecają regularne pływanie już od najmłodszych lat, kiedy szybko rosnące kości potrzebują wsparcia ze strony mięśni. Pływać może każde dziecko, jeśli tylko nie występuje u niego ostre schorzenie górnych dróg oddechowych i moczowych, wada serca czy alergia na chlor. Żeby maluch czuł się jak ryba w wodzie, można zacząć naukę pływania już od 4. miesiąca życia. Zwykle jednak rodzice zapisują swoje pociechy na basen w wieku przedszkolnym i szkolnym

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Grupa Wellpool z Katowic, skupiająca firmy , które projektują, budują oraz serwisują baseny kąpielowe. Grupa Wellpool opracowała autorski projekt o nazwie „Rybka”. Jego celem jest upowszechnienie nauki pływania oraz promocja aktywnego wypoczynku poprzez budowę modelowych, powtarzalnych, nowoczesnych, ogólnodostępnych oraz niedrogich pływalni

Projekt jest adresowany przede wszystkim do szkół w małych i średnich gminach. Jest powtarzalny ale można go dostosować do lokalnej infrastruktury, np. dobudowując do budynku szkoły lub budując jako obiekt wolnostojący. Charakteryzują go nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i technologiczne. Projekt pływalni „Rybka” zakłada następujące parametry techniczne niecki basenowej:

-wymiary 16,7 x 8,0 m , ze stali nierdzewnej o głębokości od 0,6 m do 1,10 m, z poprzecznym spadkiem dna

-tory pływackie o jednakowej głębokości

-powierzchnia lustra wody 133,6 m2

-rynny przelewowe ze wszystkich stron niecki basenowej.
- możliwość nauki pływania na bezpiecznym basenie

- możliwość korzystania z profesjonalnej, bezpiecznej pływalni jako alternatywa dla „rekreacji" na dzikich, niestrzeżonych zbiornikach

- Projekt Rybka jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Budowy Basenów pod patronatem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportoowej.

- Bliższe informacje pod adresem : Grupa Wellpool (Katowice, Centrala), ul. Niska 3b, 40-678 Katowice. tel. (0 32) 252 16 46 oraz (0 32) 252 45 12, fax: (0 32) 25 23 314
e-mail:
office@intem.com.pl oraz biuro@topsauna.pl, www.wellpool.pl


„Rybka" jako kryta pływalnia jest wyposażona w nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody i nie różni się od wielozadaniowych, dużych pływalni ani ogólnym standardem ani warunkami sanitarnymi. Zapewniony jest również całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody basenowej.

Pływalnia wybudowana w ramach projektu „Rybka" to produkt spełniający wszystkie wymogi nowoczesnego obiektu sportowego, jest dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupa Wellpool proponuje gotowy projekt, opracowany w kilku wariantach, co pozwala adaptować podstawową wersję pływalni do konkretnych oczekiwań i możliwości inwestora.

Zaletami pływalni „Rybka” są również: krótki czas budowy, dokładność i staranność wykonania oraz optymalizacja kosztów inwestycji i eksploatacji. Grupa Wellpool chce zachęcić lokalne samorządy do udziału w projekcie, podkreślając korzyści jakie z niego płyną:


 • możliwość budowy nowoczesnej pływalni dla mieszkańców miasta/gmin

 • dzieci i młodzież otrzymują od miasta/gminy atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego w nowoczesnym obiekcie sportowym

ZBIGNIEW CENDROWSKI

Rekomendacje

Natalie Angier

Kanon

Wyprawa galopem przez piękne podstawy nauki

Wyd. Prószyński i S-ka 2008

Wiedza wyniesiona ze szkoły daje elementarne podstawy rozumienia świata, ale nie daje jeszcze - w każdym razie daje jedynie niewielu - takiego wtajemniczenia w świat nauki, który zachwyca, pociąga i budzi w nas potrzebę poznania, wykraczającego poza potrzeby codziennego życia. To wtajemniczenie poprzedzać musi silna ciekawość

Ludzie nauki, odkrywcy - szczególnie przedstawiciele nauk ścisłych, z reguły piszą mało zrozumiale, choć niektórzy robią to z mistrzostwem (Norman Davies, Michel Kaku, Stefen Feynmann). Wielka rola w krzewieniu nauki przypada tedy popularyzatorom i interpretatorom – dziennikarzom i wydawcom, pilnym obserwatorom poczynań ludzi nauki.

Z pewnością do wybitnych przedstawicieli tej pasji należy Natalie Angier, której książkę tu rekomenduję. Myślę, że to jej w pierwszym rzędzie należałoby nadać tytuł profesora – popularyzatora nauki. ( pomysł profesora Oxfordu Stevena Pinkera).Na skrzydełku książki napisano :

Kanon odsłania przed nami fascynujące fundamenty fizyki, chemii, biologii, geologii i astronomii, przedstawia najważniejsze odkrycia i idee tych dziedzin nauki. Dzięki żywej narracji, zabawnym anegdotom i niebanalnym przykładom to książka dla każdego, kogo interesuje naukowe badanie świata przyrody”____Wiesław Osiński

Teoria Wychowania Fizycznego

AWF Poznań 2011

Czasem, kiedy chcemy bardzo lapidarnie, jednym słowem ocenić pozytywnie czyjeś dzieło, a jednocześnie wykazując pewną bezradność interpretacyjną wobec rozmiarów objętościowych i treściowych dzieła, mówimy „duża rzecz”. Tak można powiedzieć o dziele profesora Wiesława Osińskiego, który sam tak o swej książce napisał :

Już w 1978 r. UNESCO uznało wychowanie fizyczne za podstawowe prawo człowieka. Dzisiaj, nad rozpoznaniem znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego pracuje się w wielu najbardziej renomowanych uniwersytetach i uczelniach świata. W podręczniku akademickim Teoria wychowania fizycznego znacznie szerzej, aniżeli w opracowaniach wcześniejszych, dorobek ten starano się przybliżyć polskiemu czytelnikowi. Podręcznik powstawał z przekonaniem autora, że w wychowaniu fizycznym tkwi także wielka szansa rozwijania postaw moralnych, wrażliwości estetycznej, życzliwości wobec innych ludzi, szacunku dla życia w prawdzie i w poczuciu dobra wspólnego...

...Teoria wychowania fizycznego została napisana przede wszystkim z myślą o studiujących na kierunku wychowanie fizyczne, ale podręcznik ten może stanowić również interesującą pomoc, „wykładnię światopoglądu" i płaszczyznę integracji ze studiującymi sport, fizjoterapię oraz turystykę i rekreację. Podręcznik został też przygotowany z myślą o doktorantach studiujących nauki o kulturze fizycznej, jak również może stanowić istotną płaszczyznę inspiracji i wymiany myśli dla związanych z tymi naukami nauczycieli akademickich różnych specjalności.

Zbigniew Dziubiński, Michał Lenartowicz (red)

Kultura fizyczna a kultura masowa

AWF Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa 2011

Niestrudzony profesor Zbigniew Dziubiński, – występując w podwójnej roli – pracownika naukowego AWF Warszawa i Prezesa Salezjańskiej Organizacji Sportowej – inicjuje od szeregu lat wydawanie bardzo pożytecznej serii książek o tematyce socjologicznej a dotyczącej szeroko rozumianych problemów kultury fizycznej. Bardzo to pożyteczna działalność, pozwala bowiem na systematyczny przegląd i rozpowszechnienie wiedzy o tak ważnej, ale współcześnie bagatelizowanej roli jaką spełnia kultura fizyczna w kształtowaniu przyszłości człowieka.

W recenzji dra Piotra Rymarczyka czytamy:

Kultura fizyczna a kultura masowa" to książka podejmująca próbę wieloaspektowej analizy tego procesu. Teksty zebrane w poszczególnych działach książki rozpatrują związki pomiędzy kulturą fizyczną a mediami z perspektywy rozmaitych nauk społecznych i humanistycznych oraz teologii. Autorzy zamieszczonych wtórnie artykułów podejmują różnorakie kwestie - od wpływu mass mediów na rozpowszechnianie się współczesnego, związanego z cielesnym wizerunkiem, modelu jednostkowej tożsamości począwszy, a na związkach między przekazami medialnymi a chuligańskimi zachowaniami kibiców piłkarskich skończywszy”Krzysztof Marszalik*

Pińczów

Międzynarodowy Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera w siatkówce dziewcząt i chłopców

(*Nauczyciel wychowania fizycznego, Trener I klasy w siatkówceLiceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie Turniej im. Huberta Wagnera)

Międzynarodowy Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera w siatkówce dziewcząt i chłopców.Jest najstarszym turniejem odbywającym się w Polsce upamiętniający największe sukcesy Złotej Drużyny wybitnego trenera Huberta Wagnera. Rozgrywany jest od 1993 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Turniej organizuje Klub Olimpijczyka „Olimpionik” działający przy szkole, który reprezentuje Polski Komitet Olimpijski. Klubowi przewodniczy Krzysztof Marszalik. Turniejowi patronuje Polski Komitet Olimpijski i Federation Internationale Cinema television Sportifs (FICTS) i Gazeta Wyborcza. Patronat PKOl przyznaje się jedynie imprezom sportowym, które mają rangę mistrzostw świata, Europy. Patronat FICTS otrzymują tylko te imprezy sportowe, które uznane są przez MKOl. Przyznanie tych patronatów Turniejowi im Złotej Drużyny Huberta Wagnera jest wielkim wyróżnieniem i uznaniem. Turniej posiada logo, którego autorem jest Łukasz Znojek i sygnał skomponowany specjalnie na tą okazję przez wybitnego muzyka Tomasza Gąssowskiego. Turniej dwukrotnie wybrany był najlepszą imprezą weekendu w województwie świętokrzyskim. Startują w nim reprezentacje Liceum M.Curie Meda Mediolan Włochy, 34 LO Warszawa, 28 LO Kraków, 8 LOS Częstochowa, LO Pińczów w liczbie około 100-120 zawodniczek i zawodników. Otrzymane życzenia od Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, ks. kardynała Stanisław Dziwisza, posłania od prezydentów MKOl Juan Antonio Samaranch Markiz de Samaranch i Jacques Rogge, prezydenta FICTS i członka MKOl Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej prof. Franco B. Ascani, prezesów PKOl i sekretarzy generalnych MKOl, PKOl, członków MKOl, prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampi, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydentów wielu Narodowych Komitetów Olimpijskich, międzynarodowych federacji sportowych, olimpijczyków, krajowych federacji sportowych, ludzi sportu, polityki i sztuki świadczą o wyjątkowym zainteresowaniu Międzynarodowym Turniejem im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Gośćmi Turnieju byli członkowie Złotej Drużyny: Hubert Wagner, Edward Skorek, Stanisław Gościniak, dziennikarz sportowy Wojciech Zieliński oraz sławni olimpijczycy Leszek Drogosz, Mirosława Sarna, Marian Sypniewski i Halina Wojno. W Świętokrzyskiej Encyklopedii Sportu znajduje się hasło Turniej im. Złotej Drużyny. Międzynarodowy Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera jest jednym z siedmiu światowych projektów organizowanych dla młodzieży jakim patronuje Federation Internationale Cinema Televison Sportifs. Stosowna informacja była prezentowana w katalogu na 27 Milano International FICTS Festival 2009. Turniej od 2011 roku jest uznaną imprezą przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i jedną z siedmiu najważniejszych organizowanych dla młodzieży tego typu na świecie. Dzięki systematycznej, wyjątkowej pracy Krzysztofa Marszalika Turniej zyskał znaczącą rangę na arenie międzynarodowej. W czasie rozgrywania jego XIX edycji 2011 z inicjatywy i pomysłu Krzysztofa Marszalika zrealizowany został profesjonalny film pt. „Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera”. Film został zgłoszony na festiwal filmów sportowych i programów telewizyjnych pod nazwą 29 Milano Internatinal FICTS Festival 2011. W sierpniu 2011 przeszedł wstępną selekcję i został zakwalifikowany do konkursu głównego, który odbył się w dniach 28.10-2.11.2011 w Mediolanie. Film otrzymał wyróżnienie Mention d’Honneur. Krzysztof Marszalik zwraca uwagę na wychowanie ateńskie czyli kaloskaghatos. W związku z tym na każdym turnieju przyznawana jest nagroda Fair Play dla zawodniczki, zawodnika lub zespołu. Wielokrotnie reprezentacje LO Pińczów decyzją sędziów otrzymywały taka nagrodę. Na uwagę zasługuje fakt, że kapitan zespołu LO Pińczów w 2002 roku podarował trenerowi Krzysztofowi Marszalikowi flagę Polski z autografem Huberta Wagnera oraz reprezentacji Polski i Brazylii z meczu Ligi Światowej Łódź 2000, która następnie została przekazana dla Muzeum Olimpijskiego w Lozannie.

W dniach 10-11 marca 2012 odbędzie XX edycja Międzynarodowego Turnieju im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Wszyscy czekają na dwudniowe spotkanie w sali gimnastycznej LO Pińczów.


Marszalik IIention de’Honneur dla filmu ”Tournament of Golden Team Hubert Wagner”.

Wielki sukces filmu na 29 th Milano International FICTS Festival 2011. Od 1993 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaj w Pińczowie odbywa się Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera. W dniach 12-13 marca 2011 odbyła się kolejna edycja XIX Międzynarodowego turnieju im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół średnich. Jest to najstarszy Turniej rozgrywany w Polsce, który upamiętnia największe sukcesy jakie osiągnęła Polska reprezentacja męska zdobywając złote medale na Mistrzostwach Świata w Meksyku 1974 i Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Turniejowi patronuje Polski Komitet Olimpijski, Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS) w Mediolanie i Gazeta Wyborcza. W czasie rozgrywanego XIX Międzynarodowego Turnieju im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera zrealizowano film pt.”Tournament of Golden Team Hubert Wagner”, który pokazuje w jaki sposób upamiętnia się sukcesy Złotej Drużyny Huberta Wagnera. Połączenie relacji z zawodów sportowych z wypowiedziami różnych osób i historią miasta sprawia, że dokument jest bardzo interesujący. Jest to zasługa wspaniałego reżysera Macieja Bochniaka.

W dniach 28.10-2.11.2011 w Mediolanie odbył się 29 th Milano Inetrantional FICTS Festival 2011 pod nazwą Wolrd FICTS Challenge. Organizatorem Festiwalu jest Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS). Federacja jest uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Prezydentem FICTS jest Prof. Franco B. Ascani, członek Międzynarodowego Komitet Olimpijskiego w Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej i jednocześnie dyrektor Festiwalu. Na 29 th Milano International FICTS Festiwal 2011 zgłoszony został film pt. „Tournament of Golden Team Hubert Wagner” w reżyserii Macieja Bochniaka. Producentem filmu jest impression2films s.c. Sebastian Stec, Maciej Bochniak .Pomysłodawcą i współrealizatorem dokumentu jest Krzysztof Marszalik nauczyciel wychowania fizycznego i trener I klasy piłki siatkowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, przewodniczący Klubu Olimpijczyka „Olimpionik” i organizator Turnieju.

Na festiwal nadesłano około 986 filmów. Wstępną selekcję przeszło 150 produkcji w tym „Tournament of Golden Team Hubert Wagner”. W siedmiu kategoriach o Girlandę Honorową, Mention d’Honneur i nagrody specjalne ubiegało się 41 filmów w tym 6 w kategorii dokument-zespół sportowy.W dniu 2 listopada 2011 zakończył się 29 th Milano International FICTS Festival 2011. W kategorii dokument-zespół sportowy pt.„Tournament of Golden Team Huberta Wagner” otrzymał wyróżnienie Mention’d Honneur - dyplom i medal. Nagrodę odebrał Daniele Tornelli, były kolarz zawodowej grupy Chiapucci i trener, który co roku jest honorowym gościem Turnieju.1


2 Ćwiczenie nawiązuje do tak zwanych map umysłu [Buzan i wsp. 2003].
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna