Propagował nowe metody wychowawcze. ZaPobieranie 367.96 Kb.
Strona6/6
Data28.04.2016
Rozmiar367.96 Kb.
1   2   3   4   5   6
Część trzecia

BAJECZKA JULIANA TUWIMA I JANA BRZECHWY

 1. Wstęp…………………………………………………………….28

 2. Nowa szkoła poetycka ………………………….……………….28

 3. Bajeczka, bajka, baśń…………………………………………….30

 4. Wartości mityczne bajeczki ……………………………………..31

 5. Od mitu do zabawy……………………………………..………..33

 6. Wartości wychowawcze bajeczki ………………………………..34


Część czwarta

AUTORZY NOWEJ POEZJI DZIECIĘCEJ

 1. Julian Tuwim………………………………………………………….37

 2. Jan Brzechwa………………………………………………………….39


Część piąta

ANALIZA WIERSZY DWÓCH POETÓW

 1. Wstęp…………………………………………………………………….43

 2. Lokomotywa w szacie lokomocji………………………………………..44

 3. Naśladowcy……………..………………………………………………..46

 4. Zwierzęta w odmiennych wykonaniu……………………………………48

  1. Ślimak i jego dom ……………………………………………………49

  2. Słoń Tomasz Trąbalski ………………………………………………50

  3. Ptaki w roli bohatera………………………………………………….52

 5. Akcenty dydaktyczne w poezji dla dzieci J.Tuwima i J. Brzechwy……...55


Zakończenie…………………………………………………………………...59
Resumé………………………………………………………………………….61
Dodatki
I. Życiorys Jana Brzechwy……………………………………………….....64
II. Życiorys Juliana Tuwima…………………………………………………66

III. Mała czytanka wierszy Brzechwy………………………………………...69

IV. Mała czytanka wierszy Tuwima…………………………………………..73Spis literatury………………………………………………………………....81

1 Prus, B.: Kroniki, Warszawa 1954, t. III, s. 486.

2 Zob. Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 12.

3 Hazard, P.: Kryzys świadomości europejskiej: 1680–1715, Warszawa 1974, cz. I, rodz. I.

4 Kant, I.: Co to jest Oświecenie? [in:] Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000, s. 12.

5 Berg van den J. H.: Dziecko stało się dzieckiem, [in:] Janion, M., Chwin, S.: Dzieci, Warszawa 1988, t. 2, s. 232–233.

6 Korczak, J.: Pisma wybrane (wybór A. Lewin), Warszawa 1978, t. I, s. 101.

7 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 13.

8 Doliński, G.: Jak u nas chowano dzieci? Z dziejów pedagogiki polskiej, Warszawa 1899, s. 29–30.

9 Janion, M., Chwin, S.: Dzieci, op. cit., s. 222.

10 Komeński, J. A.: Pisma wybrane, Wrocław 1964, s. 6–7 i 46.

11 Zob. Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 14–15.

12 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op.cit., s. 16.

13 Kubale, A.: Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce, Wrocław 1984, s. 34.

14 Kubale, A.: Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław 1984, s. 14.

15 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 16.

16 Zob. Szererowa, A.: Z historii rozwoju pracy dzieci, Sosnowiec 1922.

17 Por. Drużnikow, J.: Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, Warszawa 1998.

18 Por. Grundberger, R.: Historia społeczna trzeciej Rzeszy, Warszawa 1987, t. 2, s. 68.

19 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 21.

20 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 21–22.

21 Cieślikowski, J.: Literatura osobna, Warszawa 1985, s. 12.

22 Tamże.

23 Kuliczkowska, K.: W szklannej kuli, Warsazwa 1970, s.150–155.

24 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 271.

25 Tamże.

26 Nikliborc, A.: Od baśni do prawdy, Warszawa 1981, s. 30−32.

27 Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 12–13.

28 Zob. tamże.

29 Ilnicka, M.: Nowe książki dziecinne, „Bluszcz“ 1869, s. 326, [in:] Olkusz, W.: Między pedagogiką a literaturą, Opole 2000, s. 24–26.

30 Zob. Skotnicka, G.: Dziej piórem malowane, Gdańsk 1987, s. 38–40.

31 Tamże.

32 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 43–44.

33 Czukowski, K.: Od dwóch do pięciu, Warszawa 1962, s. 231.

34 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 44.

35 Tamże, s. 16–18.

36 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 63.

37 Tamże, s. 19.

38 Olkusz, W.: Między pedagogiką a literturą, Opole 2000, s. 25.

39 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 264–266.

40 Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 19.

41 Zob.: Białek, Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, s. 50–53.

42 Zob. Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 264.

43 Zob. Waksmund, R.: Nie tylko Robinson, s. 161–167.

44 Zob. Waksmund, R.: Literatura pokoju dziecinnego, rozdz. Od poezji dydaktycznej do liryki dla dzieci, Wrocław 1998.

45 Jachowicz, S.: Kilka słówek, wstęp do : S. Jachowicz: Powiastki i bajki. Cyt. za: I. Kaniowska−Lewańska: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1984, Warszawa 1960, s. 122.

46 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, Wrocław 1994, s. 84.

47 Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 10–11.

48 Zob. Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 265.

49 Cieślikowski, J.: Wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci, Warszawa 1984, s. 93–100.

50 Konopnicka, M.: List do P. Stachiewicza. Cyt. za: K. Kuliczkowska: Literatura dla dzieci i młodzieży

w latach 1864–1914, Warszawa 1959, s. 120.51 Bałuch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, Wrocław 1994, s. 84.

52 Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 11.

53 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 84.

54 Por. Łotman, P.: Semiotyka kino i problemy kinoestetyki. Cyt. za: E. Balcerzan: Kręgi wtajemniczenia, Kraków 1982, s. 409–410.

55 Zob. Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 86–87.

56 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op.cit., s. 86–87.

57 Cieślikowski, J.: Antologia poezji dziecięcej, Wrocław 1980, s. 26.

58 Porazińska, J.: W Wojtusiowej izbie, Warszawa 1938, s.48.

59 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 89.

60 Czukowski, K.: Od dwóch do pięciu, Warszawa 1962, s. 38.

61 Tamże, s. 39.

62 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 90.

63 Tamże, s. 90.

64 Czukowski, K.: Od dwóch do pięciu, op. cit., s. 239.

65 Zob. Bełza, W.: Katechizm polskiego dziecka, Warszawa 1900.

66 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 92.

67 Tamże, s. 93

68 Por. Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 55.

69 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 94.

70 Wawiłów, D.: Pożałuj mnie, [in:] Strasznie ważna rzecz, Warszawa 1978.

71 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 94.

72 Baluch, A.: Dziecko i świat przedstawiony, op. cit., s. 98–99.

73 Tamże, s. 98–99.

74 Tamże.

75 Tuwim, J.: W oparach absurdu. [in:] Dzieła. t. V. Pisma prozą. Warszawa 1964, s. 507.

76 Zob. Kuliczkowska, K.: W szklannej kuli, op. cit., s. 163–164.

77 Wyka, K.: Kiepurka, „Odrodzenie“ 1948, nr. 2.

78 Tamże.

79 Szczegóły zob. [in:] Białek, Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979.

80 Zob. Kuliczkowska, K.: W szklannej kuli, op. cit., s. 164.

81 Nikliborc, A.: Od baśni do prawdy, op. cit., s. 88.

82 Klingerowa, Z.: „Roczniki literackie“ 1937.

83 Białek, Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, op. cit., s. 85.

84 Skotnicka, G.: Dzieje piórem malowane, Gdańsk 1987, s. 38.

85 Papuzińska, J.: Poezja [in:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, Warszawa 1978, s. 86.

86 Patrz Cieślikowski, J.: Literatura osobna , op. cit., s. 74.

87 Patrz Kuliczkowska, K.: W szklanej kuli, op. cit., s. 165.

88 Kuliczkowska, K.: W szklannej kuli, op. cit., s. 164–166.

89 Patrz Cieślikowski, J.: Literatura osobna, op. cit., s. 74–75.

90 Bliższe dane [in:] Simonides, D.: Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Warszawa 1976.

91 Papuzińska, J., Żurakowski, B.: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, Poznań 1985, s. 52.

92 Tamże, s. 53.

93 Głowiński, M., Okopień−Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich, Warszawa 1976, s. 42.

94 Zob. Passi, I.: Powaga śmieszności, przeł. K. Minczewska–Gospdarek, ,Warszawa 1980.

95 Papuzińska, J., Żurakowski, B.: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 56.

96 Te i kolejne urywki wierszy zob. Tuwim, J.: Wiersze, Warszawa 1993.

97 Papuzińska, J., Żurakowski, B.: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 58.

98 Zob. Woźnowski, W.: Antologia bajki polskiej, Warszawa 1982.

99 Papuzińska, J., Żurakowski, B.: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 58–59.

100 Wyka, M.: Autorzy naszych lektur, Kraków 1973, s. 17–28.

101 Frycie, S.: Literatura dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 77.

102 Tamże, s. 77.

103 Tamże, s. 78.

104 Tuwim, J.: Wiersze dla dzieci, Warszawa 1986.

105 Białek, J. Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, op. cit., s. 86.

106 Waksmund: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 272.

107 Frycie, S.: Literatura dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 79.

108 Przyboś, J.: Poezja dla dzieci. „Kultura“ 1964 , nr 19.

109 Sawicka, J.: Julian Tuwim, Warszawa 1986, s. 223–224.

110 Tamże, s. 224–225.

111 Problematyką tą zajmuje się Bogusław Żurakowski [in:] W świecie poezji dziecięcej, Warszawa 1981.

112 Matuszewski, R.: Jan Brzechwa: Wiersze wybrane, Warszawa 1981, s. 5.

113 Brzechwa, J.: O poezji dla dzieci, „Twórczość“ 1955, nr 4.

114 Zob. Arnoldowa, M., Kuliczkowska K., Lewańska, I.: Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1964.

115 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 272.

116 Cieślikowski, J.: Wielka zabawa, op. cit., s. 318.

117 Matuszewski, R., [in:] Jan Brzechwa: Wiersze wybrane, Warszawa 1981, s. 14–15.

118 Frycie, S.: Literatura dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 81-82.

119 Waksmund, R.: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 64–66.

120 Cieślikowski J.: Literatura osobna, op. cit., s. 100.

121 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit., s. 100.

122 Tuwim, J.: Wiersze dla dzieci, op. cit., s. 5

123 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit., s. 101.

124 Tamże, s. 102.

125 Por. Białek, Z.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, op. cit., s. 86.

126 Patrz. Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit., s. 102.

127 Tamże, s. 102.

128 Cieślikowski, R. : Literatura osobna, op. cit., s. 103.

129 Patrz Broniewski, Wł.: Dla małych dzieci, Warszawa 1951.

130 Zob. Kierst, J.: Wesoly pociąg, Warszawa 1956.

131 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit., s. 103.

132 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit, s. 104.

133 Tamże, s. 104.

134 Tamże, s. 75.

135 Tamże, s. 92.

136 Tamże, s. 93.

137 Patrz Brzechwa, J.: Sto bajek, Warszawa 1963, s. 157.

138 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit, s. 91.

139 Tamże, s. 92.

140 Wszystkie cytaty patrz Brzechwa, J.: Sto bajek, Warszawa 1963.

141 Tamże.

142 Tamże.

143 Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży (red. Kuliczkowska, K.), Warszawa 1979, s. 540.

144 Więcej [in:] Sawicka, J.: Julian Tuwim, Warszawa 1986, s. 223.

145 Ten i wszystkie dalsze cytaty patrz Tuwim, J.: Wiersze dla dzieci, Warszawa 1986.

146 Cieślikowski, R. : Literatura osobna, op. cit., s. 98–99.

147 Tamże, s. 98–99.

148 Wszystkie cytaty wierszy dla dzieci Brzechwy patrz Brzechwa, J.: Sto bajek, Warszawa 1963.

149 Cieślikowski, R.: Literatura osobna, op. cit., s. 98.

150 Tamże, s. 98–99.

151 Ten i wszystkie dalsze cytaty patrz Tuwim, J.: Wiersze dla dzieci, Warszawa 1986.

 Tamże.

152


153 Oba wiersze patrz Brzechwa, J.: Brzechwa dzieciom, op. cit., s. 6 i 10.

154 Patrz Brzechwa, J.: Brzechwa dzieciom, op. cit., s. 8.

155 Matuszewski, R.: Jan Brzechwa Wiersze wybrane, Warszawa 1981, s. 5–18.

156 Arnoldowa, M., Grabowska, H.: Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 44−48.

157 Štěpán, L.: Hledání tvaru, Brno 2003, s. 347.

158 http://www.zgapa.pl/data_files/biografia_371.htm

159 Arnoldowa, M., Grabowska, H.: Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 324−325.
: 74420 -> ff b

Pobieranie 367.96 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna