Propozycje otwartych regionalnychPobieranie 32.03 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar32.03 Kb.


PROPOZYCJE OTWARTYCH REGIONALNYCH

ZAWODÓW JEŹDZIECKICH

W SKOKACH I UJEŻDŻENIU

12-13.05.2012


1. Organizator


Premium Club Mińce

2. Miejsce zawodów

Siedziba Premium Club Mińce , Mińce 1 E gm. Choroszcz

3. Termin

12-13.05. 2012r.

4. Uczestnicy

Zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ/PZJ i zawodnicy niezrzeszeni posiadający licencje oraz zawodnicy nie posiadający licencji startujący tylko w konkursach towarzyskich.

5. Komisja sędziowska

- sędzia główny ujeżdżenie - Józef Zagor

- sędzia główny skoki - Sławomir Lasota


- delegat sędziowski PdlZJ – Magdalena Fiłonowicz

- komisarze - obsady i funkcje rotacyjne


- gospodarz toru - Józef Zagor
- dyrektor zawodów - Katarzyna Arefiew
- lekarz weterynarii - Anna Winiecka

- obsługa medyczna- Zespół Ratownictwa Medycznego6. Termin zgłoszeń

wstępny - 30.04.2012 r., ostateczny - 07.05.2012

na adres: premiumclub@premiumclub.net.pl

Premium Club Mińce 1 E

16-070 Mińce

Informacje i sprawy techniczne: 604-971-913


7. Program zawodów
12. 05. 2012 r.

Ujeżdżenie

godz. 10.00

Odprawa techniczna: sprawdzanie dokumentacji zawodników i koni, potwierdzenie dokonanych wpłat.

godz. 11.00

Rozpoczęcie zawodów:

konkurs nr 1

kl. L-10R (towarzyski)

konkurs nr 2

kl. L-4

konkurs nr 3

kl. P-3

konkurs nr 5

kl. N-8 - Puchar Prezesa Premium Club

13. 05. 2012 r.

Skoki

godz. 10.00

sprawdzanie dokumentacji zawodników i koni, potwierdzenie dokonanych wpłat.

godz. 11.00

Rozpoczęcie zawodów:

konkurs nr 1

kl. LL dokładności towarzyski/otwarty (art.238.1.1)

konkurs nr 2

kl. LL dokładn. z trafieniem w normę czasu (S1-art.238.1.1)

konkurs nr 3

kl. L dwufazowy (art. 274.5.2)

konkurs nr 4

konkurs nr 5

kl. P - zwykły (art. 238.2.1)

kl. N - Grand Prix Premium Club (art. 261.5.1)

- z jedną rozgrywką w/g konkursu zwykłego (na czas)

Starty do poszczególnych konkursów następują po zakończeniu poprzednich konkursów.

Dekoracja koni i zawodników odbywać się będzie po zakończeniu poszczególnych konkursów.


Plac konkursowy

- czworobok podłoże piasek (20 x 60)

Rozprężalnia

- podłoże piasek

8. Nagrody : puchary, flots, nagrody pieniężne, nagrody specjalne dla zwycięzców Grand Prix.9. Sprawy organizacyjne:

 • Wysokość wpisowego - 70 zł od konia za każdy dzień zawodów.

 • Wysokość startowego: konkursy L10-R i LL - 15zł, konkursy klasy L - 20zł, konkursy klasy P - 25zł, konkursy klasy N - 30 zł ( startowe w całości przeznaczone na nagrody).

 • Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat.

 • Z obowiązku tego zwalnia tylko ważna przyczyna losowa uniemożliwiająca przybycie na zawody zgłoszonych koni i zawodników. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po wyznaczonym terminie powodujące konieczność poprawek na listach startowych mogą być dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za każdą zmianę.

 • Zgłoszenia przyjmowane na drukach PZJ.

 • W konkursach skokowych klas LL i L mogą startować kuce, przeszkody zostaną obniżone, a odległości zmniejszone zgodnie z przepisami i regulaminem dyscypliny.

 • Organizator zapewnia boksy . Odpłatność 100 zł/doba( stajnia, wiata - decydować będzie kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona).

 • Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ.

 • W przypadku braku dokumentów para jeździec/koń nie będzie dopuszczona do startów.

 • Zawodnicy startujący w konkursach towarzyskich zobowiązani są do posiadania badań lekarskich, jak również aktualnych polis ubezpieczenia od NNW. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

 • Wymagane są aktualne badania weterynaryjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni zgodne z Zasadami i Regulaminami PZJ.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.

 • Zawody odbywają się zgodnie z Zasadami i Regulaminami PZJ.

10. W czasie zawodów zaliczane będą praktyki sędziom jeździeckim z PdlZJ.


Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów PdlZJ.
Zatwierdzono do realizacji przez Kolegium Sędziów PdlZJ

Geniusze, 16.04.2012r

Informacje dodatkowe:
DZIEŃ 1 - REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W UJEŻDŻENIU - 01.05.2010
Po 17.00 Program integracyjny: ognisko, grill, zabawa na świeżym powietrzu, możliwość

spróbowania swoich sił na koniu
DZIEŃ 2 - REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH - 02.05.2010
Po 17.00 Uroczyste zamknięcie zawodów. Program integracyjny
Podczas zawodów będzie istniała możliwość zakupu ciepłych posiłków, przekąsek oraz napoi ze stoiska gastronomicznego .


S

ERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAWODYorganizator:
Premium Club 
adres ośrodka:
Mińce 1 E
16-070 Mińce

tel.Recepcja: 604971913
www.premiumclub.net.pl


: propozycje
propozycje -> Propozycje zmian w regulaminie, które zostały zgłoszone do głosowania irc
propozycje -> Propozycje tematów prac magisterskich 2014/15 Specjalność saas automatyka I Robotyka studia stacjonarne
propozycje -> Temat Transmisja radiowa sterowana mikrokontrolerami arm
propozycje -> Propozycje tematów prac przejściowych i dyplomowych na rok akad. 2011/12
propozycje -> Propozycje tematów prac magisterskich 2014/15 Studia stacjonarne
propozycje -> Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Studia stacjonarne informatyka
propozycje -> Propozycje tematów prac inżynierskich 2013/14 Studia stacjonarne + informatyka
propozycje -> Propozycj e towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody baltic – cup pomorze środkowe – 2016
propozycje -> Propozycj e towarzyskich Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody II edycja -puchar bałtyku nowęcin – 2016
propozycje -> W skokach przez przeszkody
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna