Proszę o umieszczenie wypełnionej formułki jako treści maila ze zgłoszeniem do Solo Dance Contest 2015Pobieranie 3.59 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar3.59 Kb.
POL

Proszę o umieszczenie wypełnionej formułki jako treści maila ze zgłoszeniem do Solo Dance Contest 2015.

Ja, ……………………………… (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym nr………, zgłaszam solo pt.: …………………….. do konkursu Solo Dance Contest 2015.

Link do strony YouTube/Vimeo z nagraniem sola: ……………………………

ENG.


Please fill out and place as a text message in your e-mail application for the Solo Dance Contest 2015.

Hereby I, …………………………………. (name and surname), holding ID/passport number…………….., apply for the Solo Dance Contest 2015 with a solo titled: …………Link to You Tube/Vimeo webpage with solo recording:………………..©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna