Protok ó Ł nr 23 / 08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska w dniu 24. października 2008 roku Posiedzenie Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska odbyło się w Urzędzie Gminy JanówPobieranie 16.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.64 Kb.
BR.AG - 0052 – 5 – 00010 / 08
P R O T O K Ó Ł NR 23 / 08

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 24. października 2008 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Urzędzie Gminy Janów.

Obecni:
Członkowie Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
Bożena Kotas Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Adam Markowski Wójt Gminy Janów i inni, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Porządek posiedzenia:


  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  2. Wykorzystanie biopaliw w systemach grzewczych na przykładzie szkół podstawowych

w Gminie Janów.

Posiedzenie otworzył Andrzej Herman – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwai Ochrony Środowiska. Na podstawie listy obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych dziękując jednocześnie przybyłym gościom za uczestnictwo w posiedzeniu.

Ad. 1).

Protokół Nr 22 / 08 z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25. września 2008 roku został przyjęty bez uwag i zastrzeżeń.


Ad. 2).

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Herman poprosił

o zabranie głosu Adama Markowskiego – Wójta Gminy Janów, który przedstawił informacje na temat wykorzystania biopaliw w systemach grzewczych na przykładzie szkół podstawowych na terenie gminy Janów.
Adam Markowski poinformował, że:


  • zbiorniki na węgiel w szkole podstawowej w Janowie przerobione zostały na trociny, które są dużo tańsze od pozostałych nośników ciepła. Trociny dowożone są ciągnikami. Dzięki dużym zasobom leśnym w Gminie Janów, a co się z tym wiąże dominacją przemysłu drzewnego, istnieje możliwość wykorzystania odpadów drzewnych jako paliwa do produkcji ciepła. Koncepcja budowy kotłowni na biomasę jest również wynikiem starań gminy, aby czyste środowisko zachęcało turystów do odwiedzania tych terenów.

W powyższej szkole dokonano remontu istniejących pomieszczeń kotłowni i magazynu paliwa. Zainstalowano kociło na biomasę o mocy 370kW wraz z podajnikami paliwa tj. przenośnik cięgnowy zgarniakowy oraz przenośnik śrubowy – ślimakowy.

Zastosowany kocił, w którym następuje spalanie trocin za pomocą automatycznych wentylatorów nadmuchowych, pozwala dopasować wielkość wytwarzanego ciepła do aktualnych potrzeb energetycznych odbiorcy. Kotłownia jest zawsze zaopatrzona

w paliwo – niezależnie od wypełnionego magazynu trocin bowiem dostawca paliwa znajduje się niedaleko budynku szkoły. Oznajmił, ze dzięki zmianie źródła ciepła znacznie zmniejszyły się koszty ogrzewania. Odpowiadając na pytanie Andrzeja Hermana poinformował, że piec w powyższej szkole jest austriackiej firmy.

Poinformował, że w powyższym budynku został również zamontowany drugi (awaryjny) piec na ekogroszek.  • budynek szkoły podstawowej w Sokolim Polu ogrzewany jest peletami.

Pelety to trociny dodatkowo rozdrobnione a następnie sprasowane pod dużym ciśnieniem do małych wymiarów. Wyjasnił, że jest to produkt czysty naturalny, który powstaje

z odpadów poprodukcyjnych w tartakach i przemyśle drzewnym. Oznajmił, że

w powyższej szkole zostały ocieplone stropy, ściany, wymienione okna oraz wymieniona instalacja grzewcza. Dodał, że obecnie zapotrzebowanie na energię wynosi 67%.

Odpowiadając na pytanie Bożeny Kotas – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwai Ochrony Środowiska wyjaśnił, że nie ma żadnego problemu z dostawą pelet, które są bardzo wygodnym źródłem opału.

  • zmodernizowany został również budynek szkoły podstawowej w Lusławicach.

W szkole tej znajduje się kocioł na olej opałowy. Poinformował, że koszty ogrzewania obiektu po termomodernizacji zmniejszyły się 0 55%. Dodał, że przeprowadzona została również modernizacja budynku gimnazjum w Pisaku.

Członkowie Komisji podziękowali Adamowi Markowskiemu – Wójtowi Gminy Janów za przyjęcie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego i przedstawienie im informacji na temat wykorzystania biopaliw

w systemach grzewczych na przykładzie szkół podstawowych na terenie gminy Janów.

Następnie członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska udali się do szkoły podstawowej w Janowie w celu zwiedzenia pomieszczeń kotłowni na biomasę i zasadami jej funkcjonowania.

Na tym Wiceprzewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.Protokół sporządziła Wiceprzewodniczący Komisji


Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Agnieszka Galińska Andrzej Herman

Załącznik do protokołu jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna