Protok ó Ł Nr 29/05Pobieranie 67.64 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar67.64 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 29/05

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, odbytego w dniu

18 marca 2005r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.

Posiedzeniu rozpoczęto o godz. 1005, a zakończono o godz. 13oo.


Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu :

1. Jagła Piotr - przew. Komisji

2. Wolski Janusz - z-ca przew. Komisji

3. Tyrakowska Hanna - sekretarz komisji

4. Bryliński Jan - członek

5. Michaliszyn Jan - członek


Osoby spoza składu Komisji obecne na posiedzeniu:

1. Chodubski Krzysztof - Burmistrz Miasta i Gminy

2. Paradowska Barbara - Przewodnicząca Rady

3. Góras Sylwester - Kierownik Posterunku Policji w Radzyniu Chełm.

4. Reimus Marzena - rzecznik Komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu

5. Lewandowski Sylwester - funkcjonariusz Policji Miejskiej w Grudziądzu

6. Langa Witold - dzierżawca budynku świetlicy w Gołębiewie

7. Zielińska Grażyna - dyrektor Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia  1. stwierdzenie quorum

  2. zatwierdzenie porządku posiedzenia

2. Przeprowadzenie kontroli zawartej umowy dzierżawy budynku świetlicy w Gołębiewie przy

współudziale dzierżawcy tego budynku i kierownika Posterunku Policji w Radzyniu

Chełmińskim.

3. Omówienie przy współudziale dyrektora Gimnazjum i redaktora Gazety Pomorskiej sprawy

prowadzenia zajęć lekcyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

4. Zapoznanie się z wnioskiem Gminy i z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

zatwierdzającą taryfę dla ciepła.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1/ Przewodniczący Komisji P.Jagła - dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, powitał członków komisji i zaproszonych gości.Ad 1a/ Na stan 5 członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji,

co stanowiło 100,0% frekwencji.


Ad 1b/ Radny J.Michaliszyn – zgłaszam wniosek, aby pkt 4 i 5 proponowanego porządku

posiedzenia tj. przeprowadzenie kontroli wydatków poniesionych z budżetu gminy na OSP

Radzyń Chełmiński i OSP Rywałd oraz przeprowadzenie kontroli wykonanych zaleceń

pokontrolnych wydanych przez Radę Miejską za 2004r. przesunąć na inne posiedzenie

komisji z uwagi na zbyt obszerny materiał, który ma być dziś przedstawiony na

posiedzeniu.

. Radny J.Wolski – zgłaszam wniosek, aby pkt 3 proponowanego porządku posiedzenia

zrobić jako pkt 2, a dotychczasowy pkt 2 jako pkt 3.

Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków – jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski

odnośnie zmiany porządku posiedzenia.

Po przyjęciu zgłoszonych wniosków Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków –

- 2 -
jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia komisji w wersji jak podany wyżej.


Ad 2/ Przed przystąpieniem do kontroli zawartej umowy na dzierżawę budynku świetlicy w

Gołębiewie przystąpiono najpierw do wyjaśnienia treści artykułu, który ukazał się w

Gazecie Pomorskiej, a dotyczył m.in. działalności dyskoteki w Gołębiewie.

Burmistrz K.Chodubski – wszystkich nas mocno zaniepokoił artykuł w Gazecie

Pomorskiej, w którym były przytoczone słowa komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Z tej wypowiedzi wynikało, że dyskoteka w Gołębiewie jest „jaskinią zła”. Chcieliśmy się

dowiedzieć czy rzeczywiście ta dyskoteka stanowi takie zagrożenie?Kierownik S.Góras – na sesji Rady Powiatu pan komendant powiedział, że z każdą

dyskoteką, a nie tylko dyskoteką w Gołębiewie wiąże się poważne zagrożenie, że pojawią

się narkotyki. Ale bliższych wyjaśnień udzieli pani rzecznik komendanta Miejskiej Policji w

Grudziądzu.Rzecznik M.Reimus – ja wiem, że wszystkich najbardziej poruszyło to zdanie, z którego

wynika, że „jaskinia zła” dotyczy dyskoteki w Gołębiewie. Komendant Brodziński mówił

ogólnie, że dyskoteki to są jaskinie zła i nie chodziło tu o dyskotekę w Gołębiewie. Ten

artykuł nie był autoryzowany i stąd ten niefortunny zapis. Takie miejsca jak dyskoteki, czy

PUB są dobre, bo zapewniają młodzieży rozrywkę, ale zawsze te miejsca kojarzyć się będą

z narkotykami. Jeżeli chodzi o dyskotekę w Gołębiewie to dotychczas były takie cztery

przypadki, ale to właśnie właściciel tej dyskoteki ujawnił. A dzięki temu, że jest bardzo

dobra współpraca z właścicielem, to te przypadki zostały szybko ujawnione. Źle się stało, że

tak niefortunnie to zostało powiedziane i zapisane.

Radny J.Wolski – my chcemy zapewnić bezpieczeństwo i porządek i dlatego daliśmy

pieniądze, które zamiast iść dla dzieci poszły na zakup alkomatu, na zakup kamer, a tu

wyszło z tego artykułu, że u nas jest tylko jaskinia zła, bo nic nie podano co my dotychczas

zrobiliśmy w sprawie bezpieczeństwa.Rzecznik M.Reiums – faktycznie wasza gmina dużo robi w sprawie poprawy

bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy i tu się zgadzam, że redaktor mógł napisać więcej

na ten temat.

Radny J.Wolski – dowiadujemy się, że na tej dyskotece jest profesjonalna ochrona, że się

wyłapuje tych ludzi co handlują lub zażywają narkotyki, że nasi mieszkańcy zostali złapani

za posiadanie narkotyków, a nie za handel. Mamy rozpoznany następny problem, bo jakoś

sobie radzimy z rozwiązywaniem problemu alkoholizmu, ale o narkomani nie wiemy nic.

Dowiadujemy się tylko, że są jakieś programy w szkole, ale my jako radni wcześniej czy

później staniemy przy problemem narkomani i my musimy się jakoś przygotować do tego

problemu.

Rzecznik M.Riemus – to jest nasz problem i my jako policja działamy profilaktycznie

wśród dzieci i młodzieży.Asp.S.Lewandowski - jeżeli chodzi o to stwierdzenie, że jest to „jaskinia zła” to dotyczy

wszystkich dyskotek, klubów itp. miejsc. I to stwierdzenie nie odnosiło się tylko do

Gołębiewa. Problem narkotyków występuje również i w szkołach, ale wasze szkoły nie

zasypiają gruszek w popiele, bo jeżeli coś na ten temat słyszą to zgłaszają, nic nie ukrywają,

podejmują konkretne działania. Są w szkole prowadzone pogadanki, są spotkania z

terapeutami. Zostaliśmy zobowiązania, aby profilaktykę alkolizmu i narkomani rozdzielić,

żeby te sprawy przekazywać terapeutom. Tu w szkole macie osobę, która ma uprawnienia

do szkolenia innych osób i ten krąg osób, które mogą pomóc można rozszerzyć. Wasza

szkoła, nie tak jak niektóre szkoły, niczego nie ukrywa i jak pojawia się problem to od razu

są podejmowane działania, są prelekcje, prowadzone są pogadanki w szkole i są

organizowane spotkania z rodzicami, na których przekazuje się w jaki sposób rodzice mogą

rozpoznać ten problem wśród swoich dzieci.Radny J.Wolski – czy te osoby złapane z narkotykami to byli nasi mieszkańcy?

Kierownik S.Góras – te postępowania dotyczące narkotyków, które były wszczęte nie

dotyczyły naszych mieszkańców. Przed tym zanim zaczęła działać dyskoteka mieliśmy

- 3 -
sprawę dwóch naszych mieszkańców, ale na terenie Wąbrzeźna. Ten problem narkotyków

jest wszędzie i występuje również i tam gdzie nie ma dyskotek. Były u nas też takie

informacje, że na nasz teren przyjeżdżały obce osoby i próbowały prowadzić handel

narkotykami. Ten problem wstępuje wszędzie i trzeba go cały czas pilotować, żeby to się

nie rozprzestrzeniało. Z jednej strony, taki lokal jak w Gołębiewie jest dla nas bardzo

uciążliwy, ale z drugiej strony chylę głowę przed właścicielem tego lokal, gdyż zrobił

wszystko, aby to miejsce było bezpieczne. Jest tam założony monitoring, do którego ja mam

nieograniczony dostęp, jest firma ochroniarska, a jej prezes poinformował mnie kto ten

lokal będzie ochraniał. Te wykrycia handlem narkotykami są w 80% przez ochronę tego

lokalu. Właściciel tego lokalu chce przeznaczyć pewne środki na profilaktykę. Wzrost

przestępczości jest o 40% większy niż w poprzednim roku, ale wszystkie zdarzenia

związane z dyskoteką są wykryte w 100%. Życzyłbym wszystkim, aby wszyscy właściciele

różnych dyskotek tak dbali o bezpieczeństwo jak właściciel w Gołębiewie, bo on dba nie

tylko o własne pieniądze, ale również i o bezpieczeństwo.Radny J.Wolski – ja wiem, że problem z narkotykami istnieje i nie jest on związany tylko z

dyskoteką i musimy zacząć pozyskiwać środki na profilaktykę związana z narkotykami, bo

bez środków finansowych nic nie zrobimy. Jeżeli chodzi o ten artykuł, to chcielibyśmy, aby

zostało napisane sprostowanie, że to nie dotyczy tylko Gołębiewa i co my robimy w

sprawie poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.

Burmistrz K.Chodubski – chcę powiedzieć, że mieszkańcy Gołębiewa są oburzeni tym

artykułem i prosili, aby ta sprawa została wyjaśniona przez pana komendanta. Jeżeli chodzi

o sprawę narkotyków, to one już w Radzyniu się pojawiły i na pewno będą się jeszcze

pojawiać i naszym zadaniem jest prowadzenie profilaktyki, aby takim zjawiskom

zapobiegać. Jeżeli chodzi o problemy z młodzieżą, a szczególnie z młodzieżą w gimnazjum,

to pani dyrektor sobie z tym radzi. Jeżeli dzieje się cos podejrzanego to są wzywani rodzice,

są różne pogadanki i wszystkie działania wskazują, że ten problem jest pilnowany. Naszym

zadaniem jest profilaktyka. Jest u nas powołana Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i ta komisja zajmuje się również i problemami związanymi z

narkomanią. Zapraszam członków waszej komisji na takie posiedzenie i przedstawimy

czym ta komisja się zajmuje. Zaprosimy również dyrektorów i pedagogów szkolnych, żeby

nam powiedzieli jak sobie radzą w szkołach z tym problemem.Asp.S.Lewandowski – na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego jest ogłoszony

konkurs na programy profilaktyczne, więc można jakieś pieniądze zdobyć.Kierownik S.Góras – profilaktyka jeżeli chodzi o szkoły to jest prowadzona, mamy

zakupione testery do sprawdzenia, jeżeli jest podejrzenie, że uczeń może zażywać

narkotyki. Takich 10 zestawów kupimy do gimnazjum i z tego mogą również korzystać

rodzice, jeżeli mają takie podejrzenia.Rzecznik M.Reimus – my cały czas prowadzimy profilaktykę, m.in. na życzenie

dyrektorów wypożyczamy specjalnie szkolonego psa, który wykrywa narkotyki i to też jest

profilaktyka. Jeżeli chodzi o to sprostowanie to ja to uzgodnię z redaktorem, żeby to

sprostowanie napisać.Kierownik S.Góras – jeżeli chodzi o narkotyki to każdy wie, że są, ale dobrze, że takie

sprawy są wykrywane.Radny J.Wolski – to dobrze, że takich ludzi co rozprowadzają narkotyki się łapie i to jest

oky, ale gorzej będzie jak tym zajmą się nasi mieszkańcy, to wówczas będzie problem i

dlatego trzeba się za ten problem zabrać, żeby nie było za późno. Teraz po tych wszystkich

wyjaśnieniach my wiemy jak to jest w rzeczywistości, ale ktoś kto przeczytał tylko gazetę,

to obraz ma zupełnie inny.

Rzecznik M.Reimus – w tym całym artykule zabrakło jednego zdania i nie byłoby sprawy.

Pan W.Langa – my ze swej strony zrobiliśmy wszystko, aby ta dyskoteka była

odpowiednio zabezpieczona. Mamy profesjonalną ochronę z Olsztyna, mamy monitoring

wewnątrz i na zewnątrz lokalu, każda osoba wchodząca jest poddawana rewizji. My

handlem narkotykami się nie zajmujemy, bo byśmy za dużo stracili.

- 4 -
Radny J.Michaliszyn – czy taka rewizja jest dopuszczalna? I czy kobiety są rewidowane

przez mężczyzn?Pan W.Langa – kobietom przeszukuje się torebki, a mężczyźni są przeszukiwani.

Asp.S.Lewandowski – wszyscy z góry wiedzą, że takie są zasady i trzeba się im

podporządkować, a jak ktoś na to nie wyraża zgody, to nie może w takiej dyskotece

uczestniczyć.

Radny P.Jagła – te wszystkie działania są dobre, bo przyczyniają się do tego, aby

zagrożenia eliminować.Asp.S.Lewandowski – profilaktyka w każdych zagrożeniach jest dobra, ale jeżeli chodzi o

dyskotekę, to monitoring jest bardzo dobrym posunięciem, bo można te wszystkie

zagrożenia rozpracować.

Rzecznik M.Reimus – na waszym terenie te działania jeżeli chodzi o narkotyki są

prawidłowe, bo np. na terenie Grudziądza dwóch dyrektorów szkół ukryło fakt, że na

terenie ich szkoły pojawiły się narkotyki. Mało tego, że ten fakt został ukryty to jeszcze

było powiedziane „idźcie wszędzie byle nie tu w szkole”.Radny J.Wolski – jak układa się współpraca naszej policji ze szkołą i jakie są zasady

działania jeżeli chodzi o sprawę narkotyków?Kierownik S.Góras – zasady działania są określone. My postępujemy w ten sposób, że jak

dyrektor ma jakieś sygnały to mnie powiadamia, a jak ja mam takie sygnały to

powiadamiam dyrektora. U nas nie ma problemu z przepływem informacji oraz ze

wspólnym działaniem.Dyrektor G.Zielińska – ja mam całodobowy kontakt ze wszystkimi naszymi

funkcjonariuszami.Kierownik S.Góras – my bierzemy też udział w spotkaniu z rodzicami, z młodzieżą, ale

potrzebny byłby taki telefon zaufania.Rzecznik M.Reimus – cały czas widać te działania ze strony szkoły, ale problem jest w

relacjach dzieci – rodzice. Jeżeli są takie sytuacje, że spotykamy dzieci w nieodpowiedniej

porze i w nieodpowiednich miejscach to wysyłamy pisma do rodziców, ale niektórzy

rodzice na to nie reagują.Sołtys K.Kurzyński – najbardziej tym artykułem są zbulwersowani mieszkańcy Gołębiewa

i chcieli nawet, aby zostało zorganizowane spotkanie z komendantem, aby te wszystkie

sprawy wyjaśnić.

Radny J.Wolski – my dziś już wiemy dokładnie jak to wszystko funkcjonuje, ale uważam,

że powinniśmy jednak przeznaczyć jakieś pieniądze na walkę z narkotykami.Dyrektor G.Zielińska – jako dyrektor zwróciłam się do naszej gminnej komisji o

przeszkolenie pedagogów i młodzieży w tym temacie. I taka profilaktyka powinna być stale

prowadzona.

Burmistrz K.Chodubski – my w komisji mamy te środki podzielone, a na szkolenia

wysyła dyrektor. My chcemy pokryć szkolenie uczni w całości i ¾ za szkolenie nauczycieli,

a resztę ma pokryć szkoła.

Radny J.Wolski – już drugi rok wychodzi tak, że na koniec roku zostają pieniądze i

wówczas trzeba szybko coś kupować, aby te pieniądze nie przepadły.Burmistrz K.Chodubski – my zawsze mamy zaplanowane wydatki i nic się nie dzieje

przypadkowo.Radna H.Tyrakowska – to dlaczego my się zawsze dowiadujemy o tym na koniec roku i

potem musimy szybko podejmować uchwałę, aby te pieniądze nie przepadły?Burmistrz K.Chodubski – my nie musimy się pytać radnych na co przeznaczyć te

pieniądze, ale o tym was informowaliśmy.Radna H.Tyrakowska – tylko dlaczego nie ma informacji w gazecie, że to komisja zrobiła,

a jest, że to zrobił pan burmistrz.Radny J.Wolski – inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby to wszystko było zapisane

wcześniej, a inaczej to wygląda jak się nam o tym mówi w grudniu i jeszcze dodaje się, że

inaczej te pieniądze przepadną.

- 5 -
Burmistrz K.Chodubski – to wszystko jest zapisane w programie i nie będziemy się pytać

czy możemy to robić. Ja o tych wszystkich działaniach informowałem radę, ale nie muszę

się pytać o pozwolenie.Pani M.Tylus – chciałam tylko dodać, że przed sporządzeniem umowy, było spotkanie z

radą sołecka i komisja rewizyjną i na tym spotkaniu były uzgodnione wszystkie warunki tej

umowy.

Po tej dyskusji komisja przystąpiła do kontroli zawartej umowy. Wyniki kontroli zawartezostały w protokóle z kontroli, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Radny J.Michaliszyn – na tym spotkaniu była mowa o tym, że miało być zatrudnione cztery osoby, a jest jedna.

Pan W.Langa – zatrudnionych jest dużo więcej osób, ale na stałe jest jedna osoba, a reszta na umowę zlecenia.

Sołtys K.Kurzyński – w czasie późniejszych negocjacji ustalono, że na stałe będzie zatrudniona jedna osoba.

Pan W.Langa – z Gołębiewa mamy dwie osoby i cztery osoby z gminy.

Przewodnicząca B.Paradowska – co miałyby tam robić cztery osoby zatrudnione na stałe, jak ta dyskoteka nie pracuje przez cały tydzień.

Sołtys K.Kurzyński – tam nie ma możliwości, aby na stałe pracowały cztery osoby.

Pan W.Langa – ta osoba zatrudniona na stałe jest z Gołębiewa. Podjęliśmy również decyzję, że mieszkańcy Gołębiewa będą na stałe mieli wolny wstęp do naszej dyskoteki.

Ad 3/ Przewodniczący P.Jagła – przystąpimy teraz do omówienia sprawy prowadzenia zajęć

lekcyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy.


Burmistrz K.Chodubski – w gazecie ukazał się artykuł, że zostałem zatrudniony, bo chciałem zachować uprawnienia nauczyciela i że zmusiłem dyrektora do mojego zatrudnienia. Na dzisiejszy posiedzenie był również zaproszony redaktor tego artykułu, ale się nie pojawił, ani nie dał odpowiedzi czy będzie obecny.

Radna H.Tyrakowska – składam wniosek, aby pan burmistrz i zaproszeni goście opuścili

salę, za wyjątkiem pani dyrektor Zielińskiej, na czas omawiania tego tematu.Przewodniczący P.Jagła – proszę panią dyrektor o przedstawienie tej sprawy.

Dyrektor G.Zielińska – w 2003r. został ogłoszony Regionalny Konkurs Wiedzy o

Samorządzie Terytorialnym. Zwróciłam się z pismem do pana burmistrza o wprowadzenie

dodatkowych zajęć z tematyką o samorządzie. Zleciłam prowadzenie tych zajęć panu

burmistrzowi w określonym terminie. Po uzyskaniu zgody rozpisałam czas zajęć. Za te

lekcje miało być zapłacone, ale pan burmistrz powiedział, że te pieniądze zostaną zwrócone

szkole. I tak się stało.Radna H.Tyrakowska – kiedy to było?

Dyrektor G.Zielińska – pismo jest z 29.10.2003r., a lekcje odbywały się w czasie od

31.10.2003r. do 07.11.2003r.Radny J.Bryliński – a dlaczego zwróciła się pani do burmistrza?

Dyrektor G.Zielińska – bo to był konkurs o samorządzie i to byłaby odpowiednia osoba do

prowadzenia tych zajęć o samorządzie terytorialnym.Radna H.Tyrakowska – czy był wniosek do Kuratorium o to, czy burmistrz może

prowadzić te lekcje?Dyrektor G.Zielińska – jest na to aneks do organizacji gimnazjum na rok szkolny

2003/2004.Radna H.Tyrakowska – w aneksie jest napisane, że przydziela się prowadzenie zajęć

burmistrzowi. Ja natomiast mam wiedzę, że pismo do Kuratorium trafiło 6.11.2003r. i że

Kuratorium zgłosiło zastrzeżenia do tego aneksu, m.in. takie, że ten aneks został z dużym

opóźnieniem wysłany do Kuratorium i ta opinia jest bezprzedmiotowa.Dyrektor G.Zielińska – odpowiedź z Kuratorium jest z 13 listopada 2003r.

Radna H.Tyrakowska – proszę w protokóle napisać, że pismo z dnia 29.10.2003r.

wpłynęło do Urzędu w dniu 29.11.2003r., ale nie ma napisane do kogo zostało skierowane,

- 6 -
ani kto przyjął to pismo. W tym piśmie z Kuratorium jest napisane, że aneks został wysłany

z dużym opóźnieniem i ta opinia jest bezprzedmiotowa oraz, że w szkole jest zatrudnionych

dwóch nauczycieli i zatrudnianie kolejnego nauczyciela nie nieuzasadnione.

Dyrektor G.Zielińska – nie jest uzasadnione, ale nie jest to złe.

Radna H.Tyrakowska – ale pan burmistrz nie musiał być zatrudniony. Z uwagi na to, że

pani dyrektor musi pilnie wyjechać, to proponuję, aby ten temat przełożyć na następne

posiedzenie komisji.

Burmistrz K.Chodubski – temat, który jest teraz omawiany nie stanowi żadnej tajemnicy i

komisja nie miała prawa mnie i zaproszonych gości wypraszać z tego posiedzenia.Dyrektor G.Zielińska – chciałam tylko dodać, że nasi uczniowie zakwalifikowali się do

tego konkursu na etap wojewódzki, czyli, że byli dobrze przygotowani.Burmistrz K.Chodubski – ja na tym posiedzeniu chciałem tą sprawę wyjaśnić do końca,

bo w artykule był zarzut, że ja podjąłem się tej nauki dlatego, że chcę sobie przedłużyć

uprawnienia, a drugi zarzut, że jak kogoś zmusiłem, żeby mnie zatrudniono. Ja wiem, że

pani Tyrakowska wszystkich lubi, a mnie nie, ale tak komisja nie powinna postępować.Radna H.Tyrakowska – to może nas pan zapozna jak ma działać komisja?

Burmistrz K.Chodubski – to jest zapisane w statucie jak mają działać komisje i jest

zapisane, że posiedzenia komisji są jawne i są wymienione przypadki, kiedy posiedzenia

komisji są tajne.

Radna H.Tyrakowska – ale nie jest napisane, że w tych posiedzeniach musi pan brać

udział.


Burmistrz K.Chodubski – o tym można było powiedzieć przed posiedzeniem, a nie robić

afery przy gościach.Radny J.Bryliński – czy za te lekcje burmistrz wziął jakieś wynagrodzenie?

Burmistrz K.Chodubski – umówiłem się z dyrektorem, że będę na ten okres zatrudniony,

a pieniądze zwrócę.Radny J.Wolski – ten temat został już zamknięty i proponuję przejść do następnego punktu

porządku posiedzenia.


Ad 4/ Przewodniczący P.Jagła – kolejny punkt porządku posiedzenia, to zapoznanie się z

wnioskiem Gminy i z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą taryfę

dla ciepła.

Pani G.Erdmańska – Urząd Miasta i Gminy wystąpił z wnioskiem w dniu 14.06.2002r. do

Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy w Poznaniu o zatwierdzenie

taryfy dla ciepła Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

decyzją z dnia 25 czerwca 2002r. postanowił:

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną poprawę efektywności

funkcjonowania Przedsiębiorstwa:


  1. dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości minus

5,4%

  1. dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,9%.

3) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określającą projektowaną poprawę efektywności

funkcjonowania Przedsiębiorstwa:  1. dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0%,

  2. dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0%,

4) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w

punkcie 3 – do dnia 31 lipca 2005r.Burmistrz K.Chodubski – my chcieliśmy ustalić nową stawkę, ale Urząd Regulacji

zgodził się tylko podnieść stawki o stopień inflacji.Pani G.Erdmańska – kalkulacja jest zawsze wyliczana na podstawie kosztów z

- 7 -
poprzedniego roku. W tym przypadku koszty były brane z 2001r do ustalenia ceny za

produkcje ciepła i za moc zamówioną.

Burmistrz K.Chodubski – u nas pracują dwie kotłownie. Jedna na Fijewie o mocy poniżej

1 MW, a druga w szkole o mocy powyżej 1 MW. Na kotłownie poniżej 1 MW nie muszą

być wydawane koncesje, ale z uwagi na to, że obie kotłownie należą do Urzędu więc jest

wydana jedna koncesja na obie kotłownie. I ta cena jest ustalona wynikowo. Gdyby były

ceny ustalane osobno, to ceny na Fijewi byłyby znacznie wyższe, a tak gdy jest ustalona

jedna cena, to do Fijewa musimy dopłacać, gdyż koszty utrzymania tej kotłowni na Fijewi

są znacznie wyższe niż kotłowni w szkole. I dlatego uważam, że ciepło powinno być w

jednych rękach.Radny J.Michaliszyn – my dopłacamy do kotłowni w Fijewie, a mieszkańcy Fijewa

dostają zwroty za ciepło.Burmistrz K.Chodubski – spółdzielnia nie płaci nam więcej pieniędzy, ale mieszkańcom

podnosi stawki i dlatego potem są te zwroty.Radny J.Wolski – przy mocy do 1 MW nie podlegamy koncesji, to czy nie możemy tych

kotłowni podzielić?Burmistrz K.Chodubski – tylko wtedy, jak powstałby nowy podmiot zajmujący się tą

kotłownią.Pani G.Erdmańska – te kotłownie pracują osobno, ale do koncesji są traktowane razem.

Burmistrz K.Chodubski – przy tej taryfie Fijewo nie będzie miało zysku, bo koszty stałe

są bardzo duże, a odbiorców ciepła jest znacznie mniej niż w szkole. Gdyby ta kotłownia

należała do spółdzielni, to wówczas dla tej kotłowni nie trzeba by było ustalać taryfy. Ale to

nie wchodzi w rachubę. Ja chcę połączyć to ciepło w jeden system, to wtedy te ceny się

wyrównają, bo wtedy będzie jeden zarządzający i te koszty będą w jednym zakładzie. Taka

jest moja propozycja. I wtedy byłaby jedna rzeczywista taryfa po rzeczywistych kosztach, a

teraz są odrębne koszty dal poszczególnych kotłowni, a taryfa jedna.

Radny J.Wolski – jeżeli nie powstanie jeden podmiot zajmujący się ciepłem, to nic się nie

zmieni, bo będzie to nadal traktowane jako jedno, a rzeczywiście są dwie kotłownie, które

mają różne koszty i ta cena też powinna być różna.

Burmistrz K.Chodubski – za 2002r. Fijewo na kotłowni miało stratę 50 tys. w 2003r. –

70 tys. i za 2004r. również 70 tys. stratyRadna H.Tyrakowska – to może ogłosić przetarg i ktoś weźmie tą kotłownię?

Radny J.Wolski – a może trzeba tam obniżyć koszty, może tą kotłownię należy zrobić

inaczej, a może trzeba wymienić piece, aby były bardzie oszczędne, albo zmniejszyć lub

moc tej kotłowni?

Burmistrz K.Chodubski – tam ogrzewanie jest na miał, więc jest to opał najtańszy.

Uważam, że jak te kotłownie zostałyby połączone, to ta cena wówczas byłaby rzeczywista.Radna H.Tyrakowska – czy płaci się tylko za zużyte ciepło?

Pani G.Erdmańska – płaci się za zamówioną moc i za przesył tego ciepła, a zamówiona

moc z roku na rok jest niższa i to też się odbija na wpływach.Radna H.Tyrakowska – czy tej kotłowni nie może przejąć ktoś inny?

Burmistrz K.Chodubski – mógłby, ale tam są duże koszty i wówczas ta cena za ciepło

bardzo by wzrosła, bo właściciel chciałby na tym zarabiać, a to by uderzyło nie tylko

mieszkańców, ale i nas bo wówczas wzrosłyby również dodatki mieszkaniowe.

Radna H.Tyrakowska – czy to prawda, że jak ktoś nie płaci za mieszkanie, a zapłaci tylko

za ostatni miesiąc to otrzymuje dodatek mieszkaniowy?Burmistrz K.Chodubski – jeżeli chodzi o Rywałd, to tam Agencja wszystkim

mieszkańcom te zadłużenia rozłożyła na raty i jeżeli płacą bieżący czynsz, to te dodatki

otrzymują.

Radna H.Tyrakowska – ale podobno pan Z. Ma zaległości za mieszkanie i teraz opłacił

czynsz za m-c styczeń i podobno ma dostać lub dostał dodatek mieszkaniowy?Pani K.Smolińska – pan Z. nie dostał dodatku mieszkaniowego. Zasada jest taka, że jak

ktoś co ma już przyznany dodatek mieszkaniowy na bieżąco nie opłaca należności za

- 8 -
mieszkanie, to wypłatę tego dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli uregulowanie tych zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy, to decyzja

przyznająca ten dodatek wygasa. Jak ta zaległość zostanie uregulowana w całości, to

dodatek wpłaca się w całości. Natomiast osoba, która stara się o dodatek po raz pierwszy i

miała poprzednio zaległości, to może opłacić ostatni miesiąc i ten dodatek otrzyma, ale w

takim przypadku spółdzielnie mieszkaniowe zawierają z takimi osobami porozumienie na

spłatę zaległości. O tym czy jakaś osoba ma zaległości, to zarządca budynku jest

zobowiązany nas powiadomić.Burmistrz K.Chodubski – jeżeli chodzi o pan Z. to chcemy mu wskazać lokal socjalny, a

tamto mieszkanie będziemy chcieli sprzedać. Do tego pana zostało już wysłane pismo w tej

sprawie.

Radny J.Wolski – wychodzi na to, że trzeba stworzyć nowy podmiot, który zajmie się tym

ciepłem. To znaczy, że trzeba rozważyć utworzenie zakładu komunalnego, ale muszą zostać

pokazane oszczędności jak to ciepło zostanie połączone. Trzeba też zrobić spotkanie z

mieszkańcami tego osiedla na Fijewie i przedstawić im kalkulacje jak to by miało wyglądać,

żeby ludzie o tym wiedzieli.

Burmistrz K.Chodubski – zaproszę te podmioty, które kupują od nas ciepło na

posiedzenie komisji rewizyjnej i to im przedstawimy.Radny J.Wolski – to nie jest sprawa na komisje rewizyjną,

Burmistrz K.Chodubski – mogę im przedstawić, że jak nie będą spółdzielnie zamawiały

większej mocy, to ta cena będzie większa, bo będzie trzeba utworzyć nowy podmiot, który

zajmie się tym ciepłem.

Radny J.Wolski – trzeba zrobić dobrą kalkulację i to przedstawić i trzeba się zastanowić,

czy nadal będziemy do tego dokładać, czy tworzymy nowy podmiot.


Ad 5/ Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Ad 6/ Przewodniczący Komisji Piotr Jagła podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i w

związku z wyczerpaniem zatwierdzonego porządku, zamknął posiedzenie KomisjiRewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Protokółował: Przewodniczący Komisji


Gracjanna Wojcieszek

Piotr Jagła
Pobieranie 67.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna