ProtokóŁ nr 02/2008 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 10 marca 2008 rokuPobieranie 26.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.45 Kb.
PROTOKÓŁ NR 02/2008
ZGROMADZENIA

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

WE WŁADYSŁAWOWIE

Z DNIA 10 MARCA 2008 ROKU
Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin – Burmistrz Miasta Władysławowo Adam Drzeżdżon powitał przybyłych członków i otworzył obrady posiedzenia Zgromadzenia.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad;

 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2. Przyjęcie porządku obrad,

1.3. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia nr 01/2008.


 1. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.

3. Kierunki rozwoju Komunalnego Związku Gmin – dyskusja cd.

 1. 4. Wolne wnioski

Ad. 1. Sprawy regulaminowe.

Ad. 1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG na podstawie listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad – obecnych siedmiu członków Zgromadzenia (nieobecny Adam Winszczyk).Ad. 1.2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG przedstawił proponowany porządek obrad i wobec nie zgłoszenia uwag do proponowanego porządku obrad poddał go pod głosowanie.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (7 głosów za).

Ad. 1.3. Przyjęcie protokołu nr 01/2008 Zgromadzenia.

Wobec braku uwag do protokołu Zgromadzenia KZG nr 01/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku przystąpiono do głosowania.

Protokół nr 01/2008 Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie (7 głosów za).

Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu KZG na temat pracy Zarządu.

Przewodniczący Zarządu KZG Tomasz Herrmann poinformował, że od ostatniego Zgromadzenia, Zarząd odbył jedno posiedzenie, na którym omawiane były dwa tematy.

Pierwszy związany był z podjęciem uchwały dotyczącej harmonogramu realizacji budżetu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie w I i II kwartale 2008 roku. Drugi temat poświęcony był dyskusji dotyczącej ewentualnych zadań Związku. Tym, czym KZG, powinien się zajmować.

Po ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia gdzie dyskutowano o ewentualnych zadaniach i o przyszłości Związku, rozeznałem zadania, jakimi zajmują się pozostałe Związki w Polsce. Na 284 Związki Międzygminne, które istniały na koniec 2007 roku większość z nich zajmuję się gospodarką odpadami. Albo posiadaj własne wysypiska i realizują te zadania w imieniu gmin swoich członków albo organizacyjnie realizują zadania odpadowe. Drugi duży temat, którym zajmują się Związki to gospodarka wodno-ściekowa, a wiec to jest ta tematyka, którą zajmował się obecny Związek do 2002 roku, czyli do czasu powołania Spółki „EKOWIK”. I to jest muszę powiedzieć dziewięćdziesiąt kilka procent Związków zajmuję się tymi dwoma tematami.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbył spotkanie w Komunalnym Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”, które dotyczyło zasięgnięcia opinii, na jakich zasadach funkcjonuje Związek i czym się zajmuje. KZG „Doliny Redy i Chylonki” generalnie zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Zajmuję się nawet organizacyjnie zbiórką niektórych elementów odpadów takich jak odpady niebezpieczne, organizuje tzw. „wystawki”, prowadzi różne działania szkoleniowe, konferencje jak również prowadzi nauki dla szkół. Są udziałowcem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że dotarł do nowelizacji ustawy o odpadach, która jest przygotowywana przez Ministerstwa Środowiska. Projekt nowelizacji wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Nowelizacja ma obejmować zapisy trzech dyrektyw unijnych, które muszą w tym roku znaleźć się w tej nowelizacji. Znajdują się tam również zapisy, które mówią o obowiązku tworzenia Związków Międzygminnych dla sąsiednich miast dla celów gospodarki odpadami. Jeżeli ta nowelizacja wejdzie w takim kształcie to wówczas gminy zostaną zobligowane do tego żeby tworzyć Związki. My póki co Związek mamy i naszym zadaniem byłoby dojście do porozumienia z pozostałymi gminami naszego terenu, czyli z Helem, gminą Puck i miastem Puck, może też z Krokową chociaż ona zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami nie jest przypisana do składowiska odpadów w Łężycach.

Zarząd wskazał ażeby Komunalny Związek Gmin we Władysławowie zajmował się gospodarką odpadami.

Ad. 3. Kierunki rozwoju Komunalnego Związku Gmin – dyskusja cd.


         1. Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon – propozycja żeby Komunalny Związek Gmin się zajmował odpadami to tak średnio mi się podoba aczkolwiek nie wykluczam takiej sytuacji pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, że Związek będzie Związkiem wszystkich gmin powiatu puckiego, a nie tylko dwóch. Po drugie, że będzie się utrzymywał li tylko ze składek tych gmin. Uważam, że KZG powinno w trybie pilnym przekazać majątek, który posiada i udziały do gmin, podjąć w trybie pilnym myślę tu o dwóch miesiącach konkretne rozmowy z gminami o przystąpieniu. Jeżeli mamy iść w tym kierunku to jestem za tym żeby sobie nakreślić sztywne daty, terminy. Bo rozmawiać, że coś tam można tak jeszcze z pięć lat. A ktoś tam nie odpowie albo odpowie albo jedna gmina się będzie zastanawiać. My tu nie chcemy trwać, my chcemy coś robić.

I tak dalej nie za bardzo rozumiem, co to znaczy, że Związek by się miał zajmować gospodarką odpadami tak fizycznie, żeby sobie opowiedzieć to – ja nie umiem opowiedzieć. No dobrze, ale jedna osoba nie musi wszystkiego wiedzieć.

Oczywiście trzeba przygotować zmiany i to radykalne, jeśli chodzi o statut. To też już powinna być propozycja dla samorządów. A jeśli nie - to umowa dzierżawy między EKOWIK-iem a KZG na koniec grudnia wygasa i to też trzeba o tym pamiętać, żeby tu nie przeoczyć terminów i KZG w związku z tym nie będzie miał racji bytu. Bo statut określa dokładnie, co, kiedy i jak. To jest rola Zarządu żeby tego wszystkiego dopilnować. To tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenia na ten temat.Tyberiusz Narkowicz – uważam, że są to bardzo konkretne propozycje i moim zdaniem idą we właściwym kierunku w szczególności w związku z tym, że w przygotowaniu jest rozporządzenie, o którym poinformował nas Przewodniczący Zarządu o tworzeniu Związków.

Związek jest „ciałem” samorządowym działającym w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym jest, więc ciałem politycznym. Jest pewnym forum, na którym możemy się spotykać i analizować problemy ponadlokalne dotyczące więcej niż jednej gminy. A takie są problemy, które można ogólnie nazwać problemami ekologicznymi, środowiskowymi.

Ja od początku byłem za tym, aby to „ciało”, jakim jest Komunalny Związek Gmin utrzymać.

Wywiązała się dyskusja dotycząca uchwalania taryf w sytuacji, gdy do Związku przystąpią nowi członkowie i wówczas teoretycznie nowi członkowie Zgromadzenia będą posiadać wpływ na taryfy nie na swoim terenie.

Po czym wywiązała się dyskusja dotycząca majątku KZG, który byłby przekazany do gmin i sposobu przekazania w/w majątku do Spółki „EKOWIK”.

Tomasz Herrmann – w kwestii majątku, oczywiście ja nie widzę żadnego problemu z tego powodu żeby majątek znalazł się w gminach. Tak powinno być, oczywiście jestem za tym. Natomiast mam jedna uwagę, my ten majątek na dzień dzisiejszy dzierżawimy Spółce „EKOWIK”, która z tego tytułu płaci nam czynsz dzierżawny, z czego my, jako Związek „żyjemy”. W przypadku, jeżeli my w krótkim czasie ten majątek oddamy do gmin to na pewno mogę się spodziewać pisma od Prezesa Spółki „EKOWIK”, że skoro tego majątku już nie ma KZG, więc „EKOWIK” nie będzie z tego tytułu płacił dzierżawy – i będzie miał rację i w związku z tym zażyczy sobie zmiany umowy dzierżawy albo takiej która sama wygaśnie. Wtedy KZG krótko mówiąc nie będzie miał, z czego „żyć”. Bo nie będzie miał tytułu do tego ażeby, „EKOWIK ” mógł płacić czynsz dzierżawny. Jeżeli inne gminy chciałyby do naszego Związku przystąpić i taką wolę wyrażą podejmując uchwały rad to pełnoprawnymi członkami Związku staną się dopiero z dniem 1 stycznia 2009 roku, mówię to w kontekście przyszłych składek członkowskich. Zanim cała procedura ruszy, uchwały rad i uzgodnienia statutu, który musi zostać wysłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zgodnie ze statutem nie nastąpi to wcześniej niż od nowego roku. Wcześniej żadnych składek z gmin nie dostaniemy, z czego zatem będziemy „żyć”?.

Adam Drzeżdżon – ja nie widzę problemu. Jeżeli na Zgromadzeniu się umawiamy, że majątek ma być przekazywany i również umawiamy się, co do tego, że wysokość umowy dzierżawy na ten rok nie ulegnie zmianie. Ale bezwzględnie od 1 stycznia 2009 roku żadnej umowy dzierżawy pomiędzy KZG a EKOWIK-iem nie będzie. I to tylko chodzi o to. Jest budżet zaplanowany i w zdecydowanej większości opiera się na czynszu dzierżawnym i moim zdaniem jest to jasne i czytelne. Możemy z Prezesem „EKOWIK-u” omówić, że tutaj są takie ustalenia.

Tomasz Herrmann – jeżeli tak to nie widzę problemu. Taki problem mógłby zaistnieć, ale jeżeli będą takie uzgodnienia z Prezesem Spółki „EKOWIK” – to nie widzę problemu.

Kazimierz Klejna – jakie będą udziały gmin w nowym Związku?

Adam Drzeżdżon – udziały będą równe.

Wywiązała się dyskusja dotycząca gospodarki odpadami, którą miałby się zająć nowy Związek.Bogdan Łagocki – chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, mówimy o zagospodarowaniu odpadów. A jest też problem zagospodarowania osadów tzn. skratek z oczyszczalni ścieków. Sam „EKOWIK” sobie z tym nie poradzi. Do 2012 roku osady można zagospodarowywać rolniczo a później już nie. Skratki w tej chwili są wywożone aż do Tczewa, – bo nikt tego nie chce przyjąć. Trzeba się zastanowić jak ten problem rozwiązać.

Zbigniew Skowronek – mam pytanie do Pana Burmistrza Drzeżdżona. Z tego, co zrozumiałem warunkiem istnienia KZG jest przystąpienie wszystkich gmin. Jeżeli gmina, np. Hel nie podejmie decyzji o przystąpieniu, – bo wątpię czy akurat do końca tego roku wejdzie zarządzenie, że wszystkie gminy muszą utworzyć Związek.

Adam Drzeżdżon – w takim kształcie moim zdaniem w ogóle jest absurdalne, aby ta nowelizacja weszła w życie.

Zbigniew Skowronek – i o to się rozchodzi. Czyli trzeba przyjąć, że to będzie w czasie X.

Zbigniew Skowronek, – jeżeli my od przyszłego roku chcemy dać KZG możliwość samo utrzymania się, żeby dorabiali to my musimy dać im środki żeby stworzyć coś, żeby mogli funkcjonować. Jeżeli mówimy o gospodarce odpadami to musi być jakiś teren, musi być ktoś zatrudniony. Czy my w takim przypadku będziemy dofinansowywać KZG?

Czy dowożenie do Łężyc wszystkich śmieci nie będzie droższe od wstępnej segregacji? Czy nie lepiej by było wziąć i pomyśleć o segregacji i to scedować na KZG – zorganizowanie wstępnej segregacji na naszym terenie np. przyjmowanie plastików typu PET, czy szkła, czy makulatury, ale do tego musi być też jakiś teren i stworzone jakieś warunki?Adam Drzeżdżon – ja nie wiem, co to znaczy, nie rozumiem terminu, co to znaczy – zagospodarowanie odpadów? Bo jak ktoś ma wysypisko to ja to rozumiem. Ale jak ktoś chce się zająć to ja chciałbym wiedzieć, co chce robić – konkretnie. Musi być przedstawiony konkret, – co Związek chce robić. To jest rola dla Przewodniczącego Zarządu i Zarządu żeby przedstawić harmonogram działania na ten rok z uwzględnieniem tego, że od 1 stycznia 2009 roku będą finansowani ze składek gminnych albo nie będzie KZG. Trzeciej opcji nie ma. No i to też byśmy mogli jak najszybciej otrzymać. Ten harmonogram działania. Choćby zarys czy projekt na piśmie a nie żeby sobie o tym opowiadać i tak bym odpowiedział na to pytanie, – czym KZG maiłby się zajmować.

Bogdan Łagockija to widzę w ten sposób, żeby każda gmina osobno nie rozmawiała z Łężycami. Jeżeli jest KZG to on w imieniu naszych gmin będzie prowadził rozmowy z Łężycami, coś wygospodaruje to się będzie wiązało z jakimiś kosztami, które Łężyce poniosło na budowę wysypiska. Gminy poprzez Związek będą musiały te koszty ponieść, aby KZG mógł podpisać jakąś umowę czy być udziałowcem w Łężycach.

Adam Drzeżdżon – pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o gospodarkę odpadami to może to wziąć na siebie Spółka „Dana”, w której są wszystkie gminy.

Bogdan Łagocki – jeśli chodzi o Spółkę „Dana” to jakoś przedstawiciele gmin potrafili się dogadać. Dlaczego w Związku się nie potrafią dogadać?. Czy Związek jest gorszy niż Spółka „Dana”, dlaczego tu się nie potrafią dogadać żeby wstąpić do Związku a do „Dany” przystąpili?

Adam Drzeżdżon – chcą wstąpić, ale nie chcą być właścicielem majątku. A w spółce „Dana” nie ma majątku, a Związku był.

Ad. 4. Wolne wnioski.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia KZG Adam Drzeżdżon zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: mgr Waldemar Hennig


: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna