Protokół nr 114/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 25 września 2009 roku o godz. 00 ObecniPobieranie 264.59 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar264.59 Kb.
  1   2   3   4
Protokół nr 114/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w Środzie Śląskiej

odbytego w Starostwie Powiatowym

w Środzie Śląskiej

w dniu 25 września 2009 roku

o godz. 9.00


Obecni:

Sebastian Burdzy – Starosta

Mariusz Wojewódka – Wicestarosta

Dariusz Maciejewski – członek Zarządu

Marek Majerowski – członek Zarządu

Czesław Kaczmarek – członek Zarządu


oraz

Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu

Janina Gawlik – Skarbnik Powiatu Średzkiego

Adam Ruciński – Kierownik Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu w Środzie Śląskiej

Mariola Kądziela - Inspektor Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu w Środzie Śląskiej
Starosta

Witam na posiedzeniu Zarządu, przedstawię porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

 • zmiany uchwały nr 492/2004 z dnia 4 października 2004 roku w sprawie użyczenia Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmieniony uchwałą 675/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany wykazu rzeczy ruchomych oddanych w użyczenie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwałą nr 99/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 492/2004 z dnia 4 października 2004 roku w sprawie użyczenia Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwały 675/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany wykazu rzeczy ruchomych oddanych w użyczenie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego;

 • zmiany uchwały nr 169/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmienioną uchwałą nr 232/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwałą nr 362/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego;

 • wyboru nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze w ramach projektu pn. „Szkoła równych szans” – działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 • zmian w budżecie Powiatu Średzkiego;

 • zwrócenia się do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 42.

 1. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 • zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;

 • zmian w budżecie Powiatu Średzkiego.

 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie:

 • lokalizacji centrum aktywizacji zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej;

 • przystąpienia do konkursu „Mistrzowski Powiat 2009/2010”;

 • wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu „Szkoła równych szans”

 • rozpatrzenia wniosku WKSA BUDOKAN dotyczącego wsparcia organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Karate „Budokan Cup”.

 1. Sprawy różne.Starosta

Czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Skoro nie, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?


Z – 5, W – 0, P – 0.
Ad. 3. Przyjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:


 • zmiany uchwały nr 492/2004 z dnia 4 października 2004 roku w sprawie użyczenia Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmieniony uchwałą 675/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany wykazu rzeczy ruchomych oddanych w użyczenie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwałą nr 99/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 492/2004 z dnia 4 października 2004 roku w sprawie użyczenia Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwały 675/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany wykazu rzeczy ruchomych oddanych w użyczenie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Radny Maciejewski

Może Pan Sekretarz przybliży nam ten temat, bo powiem szczerze, że tak czytałem i przypominam sobie, że już o tym rozmawialiśmy kiedyś.


Sekretarz

Dwie pierwsze uchwały dotyczą aktualizacji sprzętu ruchomego, który został w pierwszym przypadku został przekazany do PZOZ – u, w drugim do NZOZ – u. Jest to sprzęt należący do Starostwa i część sprzętu ulega degradacji. Wystąpił w jednym przypadku NZOZ, a w drugim PZOZ celem kasacji i żeby, to poczynić to jest właśnie ten pierwszy krok.


Radny Kaczmarek

A ten sprzęt, który nadal nadaje się do użytku będzie przekazany do NZOZ – u?


Sekretarz

Na razie jest we władaniu Niepublicznego, a dalej Państwo będziecie decydować co z nim zrobić, czy przekazać na własność, czy przekazać w użyczenie.


Radny Maciejewski

A jeśli tam są jakieś rzeczy metalowe i trzeba je oddać na złomowisko, to pieniążki z tego gdzie później trafiają?


Skarbnik

To jest dochód Powiatu, bo to jest mienie Powiatu i my wyrażamy zgodę na kasację.


Starosta

Porządkujący pewne sprawy. Jeśli już nie ma pytań, kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały Zarządu?


Z – 5, W – 0, P – 0.


 • zmiany uchwały nr 169/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmienioną uchwałą nr 232/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/2008 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz uchwałą nr 362/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie oddania w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej rzeczy ruchomych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.


Starosta

To jest podobna uchwała do poprzedniej. I jest załącznik nr 2 - ujecie ilościowe tego sprzętu, załącznik nr 1 – przeznaczone do kasacji wartość też ilościowo. Myśmy się już zajmowali się tymi sprawami wcześniej. Jeżeli już nie ma więcej pytań, kto jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie NZOZ?Z – 5, W – 0, P – 0.


 • wyboru nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze w ramach projektu pn. „Szkoła równych szans” – działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Starosta

My podjęliśmy już decyzję, ale to musi być w formie uchwały i wszystkie te nasze zmiany są zawarte. Ktoś ma jakieś pytania? Jeśli nie, to kto jest za przyjęciem tej uchwały?


Z – 5, W – 0, P – 0.


 • zmian w budżecie Powiatu.


Starosta

Głos oddaję Pani Skarbnik.


Skarbnik

Otrzymaliśmy decyzję od Wojewody Dolnośląskiego, otrzymaliśmy dotację na pismo Wydziału Geodezji o zwiększenie środków z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kostomłoty i Środa Śląska. Dodatkowo występowaliśmy jeszcze o 60 000 zł, ale otrzymaliśmy pismo, że będzie mogło być to rozpatrzone w późniejszym terminie. Czyli zwiększamy o 30 000 dział 71013, a także zakup usług pozostałych o kwotę 30 000. Ponadto, że kończy się kwartał, jednostki oświatowe i pomocy społecznej wystąpiły o przesunięcia między paragrafami i tutaj przesuwamy zgodnie z załącznikiem na 1.


Starosta

Na kwotę 104 851 zł.


Skarbnik

Tak, to jest normalne wykonywanie budżetu. Tam gdzie brakuje uzupełnia się, a tam gdzie jest nadmiar to się zabiera.


Wicestarosta'>Wicestarosta

Ja chciałem powiedzieć, że w związku z brakiem zaufania do Pani Skarbnik będę głosował przeciw, bo nie wiem czy uchwała została dobrze przygotowana.


Radny Kaczmarek

Z Pana strony?


Wicestarosta

Tak.
Starosta

Czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania w związku ze zmianami?
Radny Maciejewski

Jakie skutki mogą być, jeśli dana uchwała nie przejdzie przez Zarząd?


Wicestarosta opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.
Skarbnik

Jeszcze raz mówię, jeśli chodzi o dotację z Urzędu Wojewódzkiego, Zarząd jest tu tylko formalnością, bo Zarząd nie może zmienić decyzji Wojewody, bo narusza ustawę o finansach publicznych, jeżeli Zarząd nie wprowadzi, bądź wprowadzi źle i nie usunie błędów, jeżeli chodzi o dotację, bo realizujemy budżet Państwa. Jeżeli chodzi o przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierowników, to wynika to z uchwały Rady podjętej przy budżecie, że Kierownicy mają prawo zgłaszać i przesuwać, ale robi to Zarząd. Jeśli Kierownik wnosi o przesunięcia między paragrafami i Zarząd się nie zgodzi, to Zarząd bierze na siebie odpowiedzialność za przekroczenia wydatków w danych paragrafach dlatego, że to jest to normalna gospodarka bieżąca. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to takie podejmuje Rada.


Starosta

Dobrze, żeby była jeszcze jasność sprawy. Dotacja w kwocie 30 000, to już chyba jest zrozumiałe, natomiast 104 000, jakie instytucje się do nas zwróciły o przesunięcia?


Skarbnik

Zwróciło się do nas Liceum Profilowane, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Starosta

Ktoś życzy sobie obejrzeć te podania?


Skarbnik

Ja nie wnoszę zmian sama, chyba że widzę nieprawidłowości to wzywam księgową bądź Dyrektora i uzgadniamy. Do końca roku mamy naprawdę sytuację bardzo trudną. Oszczędzamy na wszystkim, na najdrobniejszych sprawach. We wrześniu jest obowiązek korekty funduszu świadczeń socjalnych i też placówki mają obowiązek zrobić to we własnym budżecie.


Radny Kaczmarek

Czyli podsumowując nie podjęcie tej uchwały będzie skutkowało niedowładem organizacyjnym w jednostkach organizacyjnych.


Starosta

Czy jeszcze jakieś pytania w tym zakresie? Znamy stanowisko Wicestarosty, który akurat wyszedł, ale nie będziemy czekać. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie?


Z – 2, W – 2, P – 0.
Starosta

Czyli zmiany w budżecie zostały dokonane, przy jednej osobie niegłosującej.

 • zwrócenia się do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 42.


Starosta

Wojewoda przekazał nam w formie darowizny nieruchomość przy ul. Wrocławskiej 42 w Środzie Śląskiej. Jest to nieruchomość w której do niedawna miała swoją siedzibę instytucja ochrony roślin. Przejmując tą działkę razem z nieruchomością, w międzyczasie został zlecony podział gruntu i została wyłoniona działka nr 84/2 o powierzchni 566 m². Wartość tej działki po wycenie rzeczoznawcy majątkowego określona jest na kwotę 57 919 zł. Również w międzyczasie zostało zlecone określenie zakresu i technologii robót remontowych w tym budynku. Dotyczyło ono przede wszystkim budynku biurowego. Proszę pamiętać, że jak przejmowaliśmy ten budynek on był na potrzeby Powiatowego Ośrodka Edukacji, Biblioteki i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zakres robót, które należałoby wykonać, żeby te instytucje tam zostały przeniesione, jest w kosztorysie inwestorskim określony na kwotę 208 000 brutto, natomiast najważniejsze rzeczy, które należałoby zrobić, żeby te wszystkie instytucje mogły tam swobodnie działać, to są przede wszystkim roboty wewnętrzne tynkarsko – murarskie, malarskie, roboty izolacyjne, pokrycie podłóg, wymiana drzwi i okien. Natomiast bez znacznych robót elewacyjnych, rusztowań itd, kwota znacznie się zmniejsza na około 70 000 zł. Moją wolą jest spytać się Wojewody o zgodę, czy wyrazi nam na sprzedaż tej małej działki z jednoczesnym zapewnieniem, że środki uzyskane ze sprzedaży, oczywiście w formie przetargu, będą przeznaczone na całość realizacji zadań Powiatu, czyli na remont tego budynku. Działka jest naprawdę atrakcyjna, w centrum miasta, z pełnym uzbrojeniem terenu. Po ewentualnej zgodzie Wojewody, wtedy zostanie wszczęta procedura sprzedaży tej nieruchomości. Do wglądu jest oczywiście cały kosztorys inwestorski i opis zakresu robót.
Wicestarosta wrócił na posiedzenie Zarządu Powiatu.
Sekretarz'>Radny Maciejewski

Tam nie będzie miejsca na parking.
Starosta

Nie koniecznie. Moim zdaniem więcej jest możliwości na parking tutaj, niż na Kolejowej tam, gdzie do tej pory są te instytucje.
Radny Maciejewski

Ja znam ten budynek, często tam jeździłem i tam mogły wjechać na podwórze dwa auta i koniec. Moim zdaniem szukanie pieniędzy na remont tego budynku, ja bym poszukał gdzie indziej, a później jak już będziemy w tym budynku, zastanowimy się co zrobić z tą działką. Taka jest moja myśl.
Starosta

My już o tym rozmawialiśmy i było powiedziane, że możemy wydzielić tą działkę ewentualnie ją sprzedać. Wcale nie jest powiedziane, że Wojewoda wyrazi zgodę, bo przejęcie tej całej nieruchomości było w formie darowizny. Po to jest to pytanie na Zarządzie i po to kierujemy zapytanie do Wojewody i jeśli wyrazi zgodę, to będziemy myśleć. Ja mam odmienne zdanie na ten temat. Ulica Dojazdowa jest ślepą ulicą. Na końcu ulicy Dojazdowej jest dużo miejsc parkingowych i oprócz tego wokół budynku też można wygospodarować pewne miejsca. Trzeba coś z nim zrobić, Służba Drogowa kosi tam trawę co jakiś czas, ale jak tak będzie stał, to będzie tylko niszczał.

Radny Maciejewski

My właśnie sprzedajemy atrakcyjną działkę, czy jest już kupiec na nią?
Starosta

Nie sprzedajemy, bo nie było zgody Zarządu. Zdecydowaliśmy, że na razie nie sprzedajemy tej działki. Nie było ogłoszonego drugiego przetargu. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego ogłoszonego przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatowej. Jeżeli będzie czas i będziecie Państwo chcieli zapoznać się z operatami szacunkowymi wszystkich nieruchomości, które ewentualnie moglibyśmy przeznaczyć do sprzedaży, to oczywiście w sprawach różnych możemy ten temat przedyskutować. Przetargi nie są ogłaszane, bo to wiąże się również z kosztami.
Radny Maciejewski

Nie wiem, czy jest to dobry okres na sprzedaż nieruchomości, bo wszystko leci na łeb na szyję.
Radny Kaczmarek

Jakąś decyzję podjąć trzeba. Zgadzam się z Panem, Panie Maciejewski, że to nie jest dobry okres na sprzedaż, ale tez to nie jest moment, żeby czekać ze wszystkimi sprawami, bo możemy wziąć ewentualnie 10 000 więcej. Przecież jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie instytucji podległych nam, które muszą funkcjonować. Czekanie na lepszą koniunkturę jest zupełnym błędem. Moglibyśmy sobie na to pozwolić, jakbyśmy mieli pełny portfel. Ma Pan wątpliwości słuszne, tylko trzeba rozważyć za i przeciw.
Wicestarosta

Ale my dzisiaj jeszcze nie podejmujemy decyzji.
Radny Majerowski

To jest na razie zwrócenie się do Wojewody i Wojewoda albo wyda decyzję, albo nie.
Starosta

Słusznie zostało zauważone, że nie wiadomo czy Wojewoda się zgodzi. Poczekajmy. Naprawa ścian i stropów na pierwszym piętrze, to jest konieczne do wprowadzenia tam dzieci i pracowników i to jest wartość 20 000, remont pomieszczeń biurowych określony jest na 86 000, remont pomieszczeń pomocniczych na 13 000, elewacja 87 000. Razem 208 410 zł netto. Oczywiście to są wartości przed przetargiem. Oczywiście to są wartości razem wzięte, oszacowane jakby miał budynek wyglądać idealnie po remoncie. Ale oczywiście możemy wybrać najbardziej potrzebne i to jest szacowane na około 100 000 zł. Jeżeli ta działka jest warta, według kancelarii rzeczoznawcy majątkowego, około 57 000 być może uzyskamy większą wartość. Ja przypominam, że zasada jest taka, że nie możemy jej sprzedać w pierwszym przetargu niżej, niż wartość oszacowana w operacie. Później możemy się martwić, czy ją obniżać, czy nie. Proponuję, żeby przyjąć tą uchwałę. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały w tej sprawie?
Z – 2, W – 3, P – 0.
Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Ad. 4. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie:


 • zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.


Sekretarz

W uzasadnieniu sporządzonym przez Kierownika Rucińskiego macie Państwo informację na czym polega różnica w stosunku do tego projektu uchwały, który został zaopiniowany na ostatnim posiedzeniu Zarządu i wysłany na sesję Rady Powiatu. I tak jak Kierownik Ruciński wskazuje są trzy zmiany. Jeśli chodzi o przebudowę chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Udanin – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 8 290, po uwzględnieniu przetargu na nadzór inwestorski w dniu 21 września i korekcie dotacji o 50 zł do kwoty 316 000, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału Powiatu i udziału Gminy do poziomu 411 894, 64 każda z tych jednostek. W przypadku inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wilczków – Malczyce” - korekta nazwy zadania poprzez wykreślenie słowa „modernizacja” oraz przesuniecie 2 000 zł z dotacji do wkładu własnego Powiatu, w związku z niekwalifikowalnością w ramach tzw. programu Schetyny, na tablice informacyjno – promocyjne zaplanowane w kwocie 4 000 zł. I ostatnia zmiana w zadaniu pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1606 D w Gminie Miękinia, nas odcinku od granic Wrocławia do granic Gminy Kostomłoty” - korekta nazwy zadania poprzez wykreślenie słowa „modernizacja”.
Radny Maciejewski

Czym są podyktowane takie zmiany?
Sekretarz

Ma Pan uzasadnienie. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie, w dniu 21 września po posiedzeniu Zarządu odbył się przetarg na nadzór inwestorki. Kwota zaproponowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego jest niższa, w związku z tym jest ta korekta. Jeśli chodzi o pozostałe dwa zadania, czyli zmiany poprzez wykreślenie słowa „modernizacja”, to wynika z klasyfikacji budżetowej.
Starosta

Czy jeszcze jakieś pytania? Skoro nie, kto jest za zaopiniowaniem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w WPI?
Z – 4, W – 1 (Starosta), P – 0.


 • zmian w budżecie Powiatu Średzkiego.


Skarbnik

23 otrzymałam informację z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Promocji o płatnościach, które nie wpłyną w tym roku i jest to na kwotę 2 615 412, 64 zł. Przyczyny są tutaj wykazane, że wydłużenie okresu realizacji budowlanej do około 30 dni itd. Są to zadania: przebudowa garaży na pracownie kształcenia zawodowego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Rolniczych, na kwotę 312 068, 99 zł. W budżecie mieliśmy zaplanowane dochody z tego tytułu 365 570, 26 zł. Przebudowa (modernizacja) na odcinku Błonie – Miękinia na kwotę 2 081 349, 25 zł. W budżecie było zaplanowane 2 142 054, 74 zł. Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego na kwotę 111 532, 48 zł. W budżecie nie było zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Budowa ciągu pieszo – rowerowego Środa Śląska – Ciechów na kwotę 110 451, 92 zł. W budżecie nie było zaplanowanych dochodów z tego tytułu. W związku z tym, że te pieniądze po stronie dochodowej nie wpłyną, natomiast po stronie wydatkowej będziemy realizować, musimy zejść z dochodów z tego tytułu i zaciągnąć kredyt długoterminowy, ponieważ przekracza rok budżetowy, na kwotę 2 485 000 zł na pokrycie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dlatego zwiększamy deficyt budżetowy o tą kwotę i łączna kwota kredytów zaciągniętych w tym roku będzie na kwotę 7 985 000 zł z tym, że 2 485 000 zł planujemy spłacić jednorazowo w przyszłym roku po otrzymaniu środków. Ponadto zwiększamy dochody budżetu Powiatu o kwotę 32 907,25 zł i jest to porozumienie między Udaninem a nami. Tam się zwiększył koszt robót i po tej samej stronie zwiększamy wydatki o 65 814, 48, czyli 50% nasze, a 50% po stronie Udanina. Zwiększmy także pomoc społeczną o 7 000, w tym w PCPR o 2 000 z różnych opłat, bo tam mają dochody wyższe niż oczekiwane, a także PCPR otrzymał darowiznę w kwocie 5 000 zł na program. Zwiększamy także w edukacyjnej opiece wychowawczej, w dotacjach rozwojowych ponieważ w Specjalnym Ośrodku wystąpiono o refundację części wydatków. Nie mieliśmy zaplanowanych dochodów z tego tytułu i ta kwota 23 492, 89 prawdopodobnie spłynie. Zmniejszamy dochody tak, jak mówiłam o te dochody, co nie uzyskamy z Unii Europejskiej, a także o dochody, których nie uzyskamy z Gminy Miękinia, czyli o 671 277, 51. To jest już do wartości po robotach dodatkowych. Oprócz tego zmniejszmy wpływy z opłaty komunikacyjnej, ponieważ mamy wykonane na koniec sierpnia 40% i istnieje zagrożenie, że nie uzyskamy tych dochodów a wydatki muszą być ponoszone. Zmniejszamy w oświacie i wychowaniu tak, jak mówiłam, program o kwotę 365 587 zł. To jest ta dotacja, która nie wpłynie do Zespołu Szkół Rolniczych, a także zmniejszamy o 2 000 dochody rodzin zastępczych dlatego, że istnieje zagrożenie, że też te środki nie spłyną. W związku z tym, że ta uchwała była tworzona, bo Pan Ruciński jeszcze u mnie był przed wysłaniem materiałów, ja musiałam skorygować i w tej uchwale co Państwo otrzymaliście zmniejszamy kwotę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym chyba o 350 zł, tego nie zmniejszamy. Zmniejszamy zwiększenie w opłacie komunikacyjnej.
Sekretarz

Czyli ...
Skarbnik

Czyli nie będzie tego punktu 393. O tą kwotę został zwiększone zmniejszenie w opłacie komunikacyjnej.
Radny Maciejewski

Niech mi Pani teraz powie dlaczego garaże, nie ma tych środków na tyle, co Pani przewidziała? Bo tutaj Pani przeczytała, że po prostu ...
Skarbnik

Planowaliśmy dochody z Unii Europejskiej na kwotę 365 570 zł. W tym roku ta kwota nie wpłynie, ponieważ przesuwają się terminy płatności i z informacji Pana Rucińskiego wynika, że pieniądze przyjdą może do lutego, a trzeba to zapłacić.


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna