Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 203/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej I uchwalenia regulaminu jej pracyPobieranie 18.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.88 Kb.
Protokół nr 3

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

uchwałą nr 203/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

i uchwalenia regulaminu jej pracy.

W dniu 05 stycznia 2016 roku o godz. 9.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w którym udział wzięli:

1. Michał Piechocki - Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2. Jerzy Springer - Członek Komisji Konkursowej,

3. Karolina Gotowa - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4. Justyna Krysztofiak - Pomoc administracyjna w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,

5. Barbara Linetty - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia,

6. Alicja Żabska-Szymańska - Sekretarz Komisji.

(Lista obecności – załącznik nr 1).

Na wstępie Przewodniczący Komisji Konkursowej – p. Michał Piechocki przywitał wszystkich zebranych oraz poinformował, iż dzisiejsze spotkanie jest trzecim posiedzeniem, które zostanie poświęcone ocenie merytorycznej poszczególnych ofert. Następnie p. Karolina Gotowa przedstawiła sposób uzupełnienia braków formalnych ofert: Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza, które Komisja Konkursowa zatwierdziła i przystąpiła do oceny merytorycznej.

W dalszej części członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się z pozytywną opinią Pani Justyny Krysztofiak – Pomocy administracyjnej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, dotyczącą:

1. Oferty Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn. „I KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO PT.: WIEM-UMIEM-DZIAŁAM („WUDZ”)” .

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 142 punkty.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 1.500,00 zł.

2. Oferty Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn. „VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PT. „NA SKRZYDŁACH KSIĄŻEK” POŁĄCZONY ZE SPOTKANIEM AUTORSKIM Z OSOBĄ Z DZIEDZINY LITERATURY I MEDIÓW”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 148 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 1.500,00 zł.

3. Oferty Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn. KONKURS FOTOGRAFICZNY „LUSTRO POKOLEŃ”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 115 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.500,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 2.500,00 zł.

4. Oferty Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno-Muzycznego na zadanie pn. „Organizacja 1 koncertu w ramach XIII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca „Pałucka Wiosna Muzyczna”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 99 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 6.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 4.000,00 zł.

5. Oferty Stowarzyszenia Prasy Lokalnej na zadanie pn. „Nie jesteśmy sami”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 107 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 2.000,00 zł.

6. Oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza na zadanie pn. „Wielodyscyplinowy Rajd dla mieszkańców Powiatu”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 177 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 1.800,00 zł.

7. Oferty Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn. „WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ DO HOLANDII”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 125 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 4.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 0 zł.

8. Oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn. „Wycieczki z TPD 2016”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 155 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 2.710,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 2.200,00 zł.

Uwaga do oferty nr 7 w niniejszym protokole opiniowanej przez Panią Justynę Krysztofiak – Pomoc administracyjną w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:

Powyższa oferta została złożona na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną. Jednak z uwagi na maksymalną wysokość kwoty przeznaczonej do rozdysponowania na powyższe zadanie ( 4 tys. zł), określonej w ogłoszeniu o konkursie ofert, Komisja Konkursowa proponuje przyznać dofinansowanie dwóm pozostałym ofertom z tego zakresu, które otrzymały wyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

W kolejnej części posiedzenia członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się z opinią Pani Barbary Linetty – Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia, dotyczącą:

1. Oferty Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn. „Prowadzenie działań na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (akcje i kampanie promujące edukację zdrowotną, poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich rodzin)”.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 156 punktów.Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.000,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 4.600,00 zł, (brak bliższych informacji dotyczących prelegenta, który wyszczególniony jest w ofercie dotyczącej kosztorysu pod nr 9. Nie został on również uwzględniony w zasobach kadrowych przewidywanych przy realizacji zadania).

2. Oferty Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn. ORGANIZACJA III POWIATOWEGO SPOTKANIA ZE SZTUKĄ PT. „WITAMINOWA WIOSNA TEATRALNA - MIEŚCISKO 2016” KONKURS TEATRALNY I WARSZTATY, KTÓRE POPROWADZĄ AKTORZY TEATRU Z POZNANIA.

Pani Barbara Linetty zwróciła uwagę, że w w/w ofercie bardziej wyeksponowana jest tematyka dotycząca kultury i sztuki, aniżeli tematyka zdrowotna.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonali indywidualnej oceny powyższej oferty polegającej na wypełnieniu "formularzy oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty), po czym sporządzono zbiorczą ocenę oferty poprzez wypełnienie "zbiorczego formularza oceny merytorycznej oferty" (dołączono do oferty).

W sumie oferta uzyskała 139 punktów.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 4.805,00 zł.

Kwota proponowana przez Komisję Konkursową wynosi 4.805,00 zł.
Następnie Sekretarz Komisji Konkursowej – Alicja Żabska-Szymańska odczytała protokół z posiedzenia Komisji. Nikt z członków Komisji nie wniósł zastrzeżeń dotyczących jego treści i złożył poniższy podpis:


  1. ..............................................

  2. ..............................................

  3. ..............................................

  4. ..............................................

  5. ..............................................

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Konkursowej.

Protokołowała

....................................

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna