Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008rPobieranie 20.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.23 Kb.
Protokół nr 34/08

Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

z dnia 29 maja 2008r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.05. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, a także zaproszeni przedstawiciele i prezesi klubów sportowych na terenie Nysy tj. Z.Jankowski - AZS PWSZ Nysa, R.Palacz - AZS Nysa, P.Satora - UKS „Trójka” Nysa, A.Roziewicz - NTSK Nysa i UKS Siódemka Nysa, D.Pięt oraz M.Mordarski - Stal Nysa, H.Bejczuk - SKŚ Mechanik Nysa.

Obradom przysłuchiwał się mieszkaniec Nysy Z. Piszczek oraz dziennikarz Nysa 24 – M. Jary.


Przewodniczący komisji J. Satora stwierdził, iż w posiedzeniu udział bierze 9 członków komisji, wobec czego obrady będą prawomocne.

Porządek przedstawiał się następująco:

  1. Sejmik Siatkarski poświęcony debacie nad przyszłością nyskiej siatkówki.

  2. Odpowiedź na wniosek dot. ujęcia w planach inwestycyjnych budowy Biblioteki Publicznej.

  3. Odpowiedź na wniosek dot. zjeżdżalni krytej.

  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.

Radny J. Satora powiedział, iż kolejne stowarzyszenie powstające w Nysie nie jest w stanie samo uzdrowić i udźwignąć ciężaru budowy piłki siatkowej. Zdaniem radnego musi to być połączone działanie uczelni, nowego towarzyszenia, a także nauczycieli wychowania fizycznego.

Pan D. Pięt poinformował, iż wczoraj zawiązało się nowe stowarzyszenie pod nazwą „Star Nysa”. Powiedział, iż jest wsparcie Starosty, jak również Burmistrza, by to stowarzyszenie wspólnie z uczelnią przejęło pierwszoligowy zespół i prowadziło dalej rozgrywki na najwyższym szczeblu. Poinformował, iż odpowiednie pismo o przekazanie zawodników do nowego stowarzyszenia zostało złożone w sekretariacie uczelni. Na Senacie Uczelni ma zostać podjęta decyzja i jeśli decyzja będzie pozytywna, to nie ma żadnych przeszkód, by klub pierwszoligowy funkcjonował oczywiście przy założeniu, że będzie pomoc ze strony władz miasta jak również Starostwa.

Przewodniczący komisji J. Satora zadał pytanie, czy należy budować sport na najwyższym szczeblu, a następnie szukać środków do danego celu? Czy najpierw zebrać środki i do tych środków dopasować poziom sportu?

Pan D. Pięt uważa, iż nie trzeba niczego budować od podstaw, ponieważ podstawy już są. Jesteśmy na poziomie pierwszoligowym i ten poziom należy utrzymać. Środki, które zostały przewidziane w budżetach są wystarczające, by pierwszoligowa drużyna mogła normalnie funkcjonować.

Radny W. Tokarz uważa, iż są ludzie chętni do zajmowania się tym sportem.

Pan H.Bejczuk przypomniał, iż co trochę powoływane są nowe stowarzyszenia, których członkowie przychodzą tylko dla pieniędzy, a następnie odchodzą i sytuacja powraca.

Pan A.Roziewicz poprosiłby, aby Pan D. Pięt przedstawił własną koncepcję.

Pan D. Piet uważa, iż praca z młodzieżą jest podstawą działalności klubu. Na pewno siatkówka młodzieżowa nie zostanie zostawiona na pastwę losu i klub będzie partycypował w utrzymaniu zespołu.

Pan R.Palacz sądzi, iż teraz jest jedyny czas, by stworzyć piramidę szkoleniowa. Jego zdaniem uczelnia powinna zająć się szkoleniem młodzieży i promowaniem siatkówki w środowisku studenckim.

Radny D. Grabowiecki podzielił opinie przedmówców. Radny uważa, iż problem tkwi w przepływie i kontynuacji szkoleń siatkarzy.

Pan R.Palacz uważa, że nie można zakładać, że ze szkolenia nic nie będzie, a także nie można zakładać, że gdy wychowamy dobrego zawodnika to on od nas i tak odejdzie. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię piramidy to są szkoły podstawowe, które zajmują się sportem systematycznie. Co roku otwierana jest odpowiednia klasa, następnie chłopcy trafiają do gimnazjum, gdzie występują pod tym samym szyldem. Część tej młodzieży może trafić do pierwszej czy drugiej ligi, a część może też zakończyć karierę na tym etapie. Dlatego nie można zakładać, że ze szkoleń nic nie będzie i że nie wychowamy zawodnika do pierwszej ligii.

Przewodniczący komisji J. Satora uważa, że należy się spotkać i zbudować system, ponieważ we wspólnej inicjatywie jest szansa na rozwój. Radny stwierdził, iż wszystkim zależy na stworzeniu solidnej piłki siatkowej w Nysie.

Pan P. |Satora uważa, że czegoś takiego, jak system w Nysie nie ma. Otrzymujemy z Gminy pieniądze i dotacje, które można przeznaczyć na zakup strojów czy pojechanie z dziećmi na obóz. P. Satora uważa, iż można zaoszczędzić tworząc klasy sportowe w szkołach podstawowych, na które pieniądze napływają z ministerstwa. Podobna sytuacja występuje w gimnazjach, ponieważ tu także pieniądze na klasy sportowe płyną z ministerstwa. Wiele rzeczy można rozwiązać w prosty sposób, tylko potrzebne są chęci.

Pan Z.Jankowski uważa, że klub powinien funkcjonować wspólnie i bez waśni. Siatkówka poszło wysoko w górę, w związku z czym rosną także koszty. Uważa, że trzeba zdobywać środki, bo inaczej siatkówka obumrze.

Radny D.Grabowiecki uważa, że należy opracować realny system na podstawie, którego, zostaną oszacowane środki, które są potrzebne do jego zrealizowania.

Pan R.Palacz uważa, że stowarzyszenie powinno działać i zajmować się osiąganiem jak najlepszych wyników sportowych. Uważa, że nie leży obarczać stowarzyszenia działalnością młodzieżową, ponieważ to się nie sprawdza. Ponadto, że należy stworzyć strukturę miejską, która będzie finansować młodzież.

Radny G.Samborski uważa, że R.Palacz jako doświadczony działacz, powinien nawiązać współpracę z nowym stowarzyszeniem, po rozmowie z Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Z. Wilimowską. Uważa, że należy wykorzystać to, co już istnieje.

Radny W.Wójcik zwrócił się z zapytaniem do zaproszonych przedstawicieli siatkówki, czy są skłonni pracować pod uczelnią i dalej tworzyć zespół szkoleniowy.

Pan R.Palacz powiedział, iż jest otwarty na współpracę, ale impuls powinien wyjść od miasta.

Ad2.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek dot. ujęcia w planach inwestycyjnych budowy Biblioteki Publicznej.
Ad 3.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek dotyczący krytej zjeżdżalni.
Ad 4.

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej prosi o zorganizowanie dodatkowej nadzwyczajnej komisji w dniu 12 czerwca 2008 o godz. 13.00, celem wyjazdu na otwarcie stadionu tartanowego i zapoznanie ze struktura finansowania tej inwestycji.

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej wnosi o zorganizowanie systemu szkolenia dzieci i młodzieży w obrębie piłki sitkowej.

Przewodniczący komisji J. Satora przypomniał, iż następne posiedzenie komisji odbędzie się 5 czerwca br. o godzinie 13:00.

Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodniczący komisji o 14.25 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Kultury Fizycznej

Jan SatoraProtokołowała:

E.Pawęska
: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00
protokoly -> Uchwała Nr xxxix/521/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2005 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna