ProtokóŁ nr iii/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 17 grudnia 2014 rPobieranie 44.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.67 Kb.
PROTOKÓŁ NR III/14

z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

17 grudnia 2014 r.
Miejsce obrad sala kinowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8. W godz. 14.00 – 15.30. Obecnych jest 15 radnych na ogólną liczbę 15,
co stanowi 100 %. Lista obecności w załączeniu do protokołu. Obradom przewodniczy Mariusz Szmitko Przewodniczący Rady Miejskiej.
Radni obecni:

 1. Borawski Krzysztof 9. Popowski Daniel

 2. Brzostowska Dorota 10. Ramotowski Waldemar

 3. Chrostowski Ireneusz 11. Skrodzki Edward

 4. Górski Andrzej 12. Szmitko Mariusz

 5. Iwanowski Bogdan 13. Turowski Sławomir

 6. Kozłowska Maria-Marzena 14. Załuska Kazimierz

 7. Mocarski Józef 15. Wykowska Emilia

8. Owsianka Adam
Ponadto w sesji uczestniczą:

 1. Michał Chajewski - Burmistrz,

 2. Marta Laszczkowska - Sekretarz,

 3. Henryka Filipkowska - Skarbnik Gminy,

 4. Marzena Grądzka - Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jedwabnem,

 1. Sławomir Miciura -Kierownik Referatu Budownictwa,

Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

 1. Edyta Krystowczyk - Kierownik Referatu Podatków

Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,

 1. Mariusz Zapert - Dyrektor KZB.

oraz sołtysi i mieszkańcy gminy. Ogółem w sesji uczestniczy około 80 osób.Przebieg obrad:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości, pracowników urzędu, sołtysów i wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Odczytał porządek obrad. Radni uwag nie zgłaszali. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez radną Panią Emilię Wykowską.

 3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Jedwabnem.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej
  w Jedwabnem.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 10. Wolne wnioski i uwagi.

 11. Zamknięcie obrad.Radny Edward Skrodzki wystapił z wnioskiem o zmienę nawzę Komisji Rozwoju na Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Bezpieczeństwa Publicznego.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za przyjęciem nowej nazwy Komisji głosowało 5 radnych, przeciw 3 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został przegłosowany większością głosów.


Ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko odczytał rotę, po czym radna Pani Emilia Wykowska złożyła ślubowanie, wypowiadając słowa: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radna została zaprzysiężona i może podejmować prawomocne decyzje.
Ad. 3

Pan Burmistrz powitał wszystkich zgromadzonych, następnie przedstawił informację między sesjami:

- Zacznę może od tematu śmieci, chociaż chronologia pewnych działań, które podjąłem


po złożeniu ślubowania była troszeczkę inna. Umowa jest zawarta z firmą „Czyścioch”. Działania tej firmy prawdopodobnie są zgodne z umową, ale wywołały sporo kontrowersji
i negatywnych opinii dotyczących działania naszego składowiska odpadów, które de fakto było zamknięte, ale chyba zostało uruchomione żeby wypełnić komorę. Trudno powiedzieć co tam faktycznie się dzieje. Są sygnały, że ogromne ilości śmieci tam wjeżdżały.
Z informacji, które dotychczas mamy pokazują, że od czasu wyborów ten proceder ustał całkowicie. Sygnały są, że są tam zrzucane nie segregowane śmieci, nawet i niebezpieczne. Umówiłem się wstępnie na jutro bądź piątek z przedstawicielem firmy „Czyścioch”. Zapowiedziałem, że chcę rozmawiać w sprawie umowy i renegocjacji jej warunków. Proszę Państwa dokładnie wiecie jak kosztowne są śmieci. Gdyby nie był to opłacalny dla firmy proceder to kto by chciał wozić śmieci z Białegostoku czy z pod Warszawy na nasze wysypisko. Przywóz tych śmieci miesięcznie kosztuje ich 10 tys. zł. O dokładne dane możemy poprosić Panią Skarbnik, ale wiemy, że tworzą się już jakieś zaległości w tej sprawie. Nawet ta kwota 10 tys. zł sprawia firmie problemy z płaceniem na nasze konto. Umowa wskazuje, że odpady muszą być składowane na wysypisku zgodnie z prawem. Na wypadek gdyby firma nie zrobiła rekultywacji tego wysypiska musiałaby zapłacić Gminie 100 tys. zł. Szczegółowo jest jednak opisane, że kwota ta dostępna jest od dnia rozpoczęcia wywożenia tych śmieci do ostatniego dnia kiedy firma może te śmieci wywieźć. A więc
w sytuacji kiedy firma kończy przykładowo 5 sierpnia przyszłego roku swoją działalność
na naszym wysypisku oddając nam klucze, to w tym momencie praktycznie już nie mamy możliwości sięgnięcia po te zabezpieczenie finansowe. To jest moja ocena, jak również prawnika, który się pod tą umową podpisał. Zobaczcie państwo jakie duże znaczenie ma czas w tym wszystkim. Szacunkowy koszt rekultywacji takiej ilości śmieci zgromadzonych
na wysypisku wynosi ok. 1,5 mln zł. Nie wiem jak kwotą 100 tys. zł można będzie dokonać naprawy tego, co ewentualnie okaże się, że zostało zepsute. Dlaczego nie wiemy dokładnie
co tam się dzieje? Otóż przed rozstrzygnięciem drugiej tury wyborów Komisja Rewizyjna poprzedniej rady próbowała skontrolować to wysypisko. Z uzyskanych informacji i z tego
co jest napisane w piśmie do Ochrony Środowiska w Białymstoku odmówiono Radzie możliwości skontrolowania stanu wysypiska. Spróbujemy renegocjować warunki tej umowy, ale przede wszystkim będę żądał od firmy „ Czyścioch” żeby dopuściła do kontroli Radnych zanim przyjedzie z kontrolą w styczniu Ochrona Środowiska. Z tego co zostało przedstawiane, miały być tam gromadzone odpady, przesiewy organiczne spod sita itd. Zobaczymy jak to wygląda, niech fachowcy się wypowiedzą. Jeśli tam miał miejsce proceder przestępczy to oczywiście będziemy zgłaszać te sprawy do odpowiednich organów
o naprawienie tej sytuacji, bo za 100 tys. zł tego naprawić się nie da.

Pan Mirosław Mieczkowski: Panie Burmistrzu w tym miejscu nie może być składowisko śmieci. Mamy w Orlikowie studnię głębinową. Jeśli ma ktoś pojęcie o co tu chodzi to wie, że studnię wierci się do dołu pionowo, a później woda się rozchodzi poziomo. Ta woda pod wysypiskiem śmieci jest i ona tu do nas wodociągiem szła. Woda ta teraz się nie skazi tylko za 4-5 lat. Niech odpowie za to ten kto podpisywał umowę z tą firmą.

Pan Burmistrz: Systematycznie wykonywane są badania wody na ujęcia. W związku z tym, jeżeli pojawią się jakieś wskaźniki mogące sugerować, że dzieje się coś nie tak z wodą to oczywiście będziemy na to reagować. Powtarzam jeszcze raz, że na wysypisko musi wjechać Ochrona Środowiska i ocenić czy obecny stan wysypiska stwarza jakieś zagrożenie czy też nie. Jeżeli nie stwierdzą zagrożenia, firma „Czyścioch” musi zrekultywować wysypisko zgodnie z prawem.

Pan Mirosław Mieczkowski: Czy pytano o opinię mieszkańców z innych wsi na temat wysypiska?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko: Niestety nie pytano nikogo. Prosiłem poprzedniego Burmistrza, żeby przeprowadził konsultacje z mieszkańcami. Powiedział, że je zrobi, ale do tej pory konsultacje nie odbyła się.

Pan Burmistrz:

-Następnego dnia po złożeniu ślubowania udało mi się spotkać z komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy o możliwościach nabycia pojazdu strażackiego- samochodu bojowego. Otrzymałem informacje, że zakup nowego pojazdu kosztowałby Gminę 500-700 tys. zł. Jest to dla nas trochę zbyt duży koszt, dlatego zadowolimy się kupnem używanego samochodu w granicach 100-150 tys. zł. Jest to samochód, który jest w pełni sprawny i mógłby służyć straży długie lata. Podjąłem pewne działania i rozmowy odnośnie zgromadzenia tych środków. Będę Państwa na bieżąco informował o tym. Są obietnice złożenia tutaj kwot, które by nam wystarczyły na zakup tego pojazdu.

- Chciałbym także wspomnieć i zostawić Państwu ocenie umowę dotyczącą tej farmy fotoboltanicznej. Z umowy wynika, że czynsz dzierżawy będzie wynosił rocznie ok. 6 tys. zł dla Gminy i reszta pieniędzy ewentualnie z podatków.

Pan Mirosław Mieczkowski: Poprzedni Burmistrz Pan Krzysztof Moenke, mówił że miało być 100 tys. zł.

Pan Burmistrz:

- Niestety jest to kwota 6 tys. zł. Umowa zawiera kwotę 4 tys. zł za hektar, a jest tam 1,5 hektara czyli ok. 6 tys. zł na rok. Umowa jest podpisana na 25 lat. Wspominam o tych szczegółach, ponieważ otrzymałem informację, że Rada nie miała wglądu do tych umów. Jeżeli nawet jest ktoś z Państwa zainteresowany to umieścimy te umowy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu, żeby wszyscy mogli się z tym zapoznać i ocenić, bo są to jawne dokumenty.

- Chciałbym również poinformować, że rosną ceny usług geodezyjnych. Tam gdzie są robione przyłącza wodociągowe, tam musi być geodeta i postawić przysłowiową kreskę. Pan Mariusz Zapert przekazał mi, że za taką usługę obrazowo trzeba zapłacić 200 zł. Ceny te bardzo rosną, a jest to wynikiem wprowadzenia nowelizacji Ustawy o opłatach geodezyjnych. Nakręca to tym samym spirale wydatków w Gminie.

- Przed wyborami rozstrzygnięty został przetarg na wywóz śmieci. Zmieniła się firma, w tej chwili jest to firma „Błysk” z Łomży i od 1 stycznia rusza z odbiorem śmieci.


Jest opracowany harmonogram przez tą firmę. Zostanie on przedstawiony na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, ale również zostaną rozesłane przez firmę do odbiorców drogą pocztową.

- Chciałbym przypomnieć, że ze śmieciami wiąże się nierozerwalnie sprawa opłat. Będziemy dzisiaj proponować obniżkę tych opłat, ale proszę regulować zobowiązania za te śmieci.


Od niedawna pojawiły się te opłaty, a zaległości już sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, czyli 58 tys. zł. Również wysokie są zaległości podatkowe, które też należy regulować. Proszę zadbać o te sprawy, ponieważ to podlega obowiązkowi windykacji. Rozumiem,
że u niektórych osób może być ciężka sytuacja. Można wtedy liczyć na umorzenia, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. My ze swojej strony będziemy starać się obniżać te koszty
w Gminie, ale mam serdeczną prośbę aby te zobowiązania regulować.

- Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o której chce powiedzieć i która budzi kontrowersje


w tej nieciekawej sytuacji ekonomicznej Gminy. Opublikowany dla radnych oraz dostępny dla państwa projekt budżetu na 2015 rok podpisany już przez poprzedniego burmistrza zawiera informację o zadłużeniu Gminy w kwocie 3 600 mln zł. Zawarte są w nim też informacje o planowanych w przyszłym roku kredytach w kwocie 880 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jest poważna sytuacja i dlatego na każdym kroku będziemy musieli myśleć o oszczędzaniu. Jest jednak sposób na poprawienie sytuacji finansowej Gminy. Chciałbym przypomnieć zdarzenie sprzed 10 lat, kiedy robiliśmy modernizację oświetlenia w Gminie. Nawiązaliśmy wtedy współprace z innowacyjną firmą , która sfinansowała nam to wszystko, czyli wymianę lamp, dobudowę słupów, linii itd. Firma ta swoje nakłady odebrała z oszczędności jakie uzyskaliśmy za zużycie prądu. Były zastosowane nowoczesne energooszczędne żarówki i różnica między tym co pochłonęły stare a nowe żarówki spowodowała, że ta inwestycja została sfinansowana. Rozmawiałem właśnie z przedstawicielem tej firmy. Proponują nam, że przeprowadzą działania dla Gminy polegające na wyciągnięciu z budżetu państwa VAT-u, który w ciągu ostatnich 10 lat Gmina zapłaciła przy okazji różnych inwestycji.

Minęło kilka dni, a wiele spraw zostało poruszonych, dotkniętych i jakby zabukowanych


bo kolejka do takich specjalistów, którzy potrafią z budżetu państwa wyciągać pieniądze nie jest wcale krótka. Z racji tego, że mamy dobre relacje już z przed wielu lat pomiędzy naszą Gminą a tą firmą to możemy liczyć na szybszą pomoc. Mam nadzieję, że VAT wydany
w ciągu 10 lat wstecz wróci do naszego budżetu gminnego w tym roku, co pozwoliłoby nam sięgnąć po środki unijne.
Ad. 4

Radny Bogdan Iwanowski: Mam pytanie dotyczące umowy z firmą budującą fermy fotoboltanicznej, gdzie jest mowa nie tylko o dzierżawie ale i o wysokości podatku, z którego środki będą wpływać do budżetu Gminy. Jaka więc jest wysokość podatku za ten teren, na którym prowadzona jest działalność?

Pani Edyta Krystowczyk: Deklaracja przez tą firmę zostanie złożona w styczniu i będzie
to podatek od nieruchomości. Najpierw należy ustalić wartość budowli. Wtedy podatek należny dla Gminy będzie wynosił 2 % kwoty od wartości tej budowli. Na ten czas nie mamy żadnych danych i nie możemy podać szacunkowej wartości tego podatku.

Radny Bogdan Iwanowski: Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Czy teren tego wysypiska jest monitorowany czy nie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko: Tak jest monitorowany przez tą firmą, która wydzierżawia wysypisko.

Radny Bogdan Iwanowski: Dobrze byłoby podjąć działania żeby ten monitoring ewentualnie zabezpieczyć, bo jest taka możliwość. Byłoby to dla nas korzystne, skoro będziemy podejmować działania, żeby stwierdzić ile i jakie śmieci trafiają na te wysypisko.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko: Myślę, że jest to dobry pomysł
i należałoby się temu bliżej przyjrzeć.
Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko poprosił o zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszeni zostali Pan Bogdan Iwanowski i Pan Krzysztof Borawski. Pan Bogdan Iwanowski i Pan Krzysztof Borawski wyrazili zgodę na kandydowanie.Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej, która zostanie powołana w celu przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 1. Maria Kozłowska- przewodnicząca komisji

 2. Dorota Brzostowska- członek komisji

 3. Sławomir Turowski- członek komisji

 4. Waldemar Ramotowski- członek komisji

Powyżsi radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Następnie odbyło się głosowanie tajne. Po przerwie przeznaczonej na przeliczenie kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, który stanowi załącznik do protokołu. W głosowaniu tajnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15. Za Panem Krzysztofem Borawskim głosowało 9 radnych, za Panem Bogdanem Iwanowskim głosowało 6 radnych. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Jedwabnem w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów został wybrany Pan Krzysztof Borawski.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Krzysztofowi Borawskiemu. Następnie odczytał projekt uchwały
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr III/2/14


w załączeniu do protokołu.
Ad. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko odczytał uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego. Radni uwag nie zgłaszali.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr III/3/14


w załączeniu do protokołu.
Ad. 7

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko poinformował, że jest propozycja grupy radnych, żeby skład Komisji Rewizyjnej był trzyosobowy.

Do składu komisji rewizyjnej zgłoszeni zostali radni w osobach:    1. Dorota Brzostowska

    2. Józef Mocarski

    3. Daniel Popowski

Radni wyrazili zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Radna Maria Kozłowska zgłosiła do składu komisji radnego Sławomira Turowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie propozycję radnej Mari Kozłowskiej.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za powołaniem radnego Sławomira Turowskiego do Komisji Rewizyjnej głosowało 6 radnych, przeciw 9, głosów wstrzymujących się nie było. Większością głosów radny Sławomir Turowski nie został powołany w skład komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem. Uwag nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała podjęta została większością głosów. Uchwała nr III/ 4/14 w załączeniu do protokołu.


Ad. 8

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko zaproponował, aby poszczególnych kandydatów do składu komisji poddać pod głosowanie. Głosowanie zostanie przeprowadzone na podstawie listy obecności radnych.

Radny Ireneusz Chrostowski – dlaczego na spotkaniu radnych nie było mowy o składach komisji?

Rady Bogdan Iwanowski: Panie przewodniczący niech Pan odniesie się do statusu Rady Miejskiej, w którym jest zapisane, że wszyscy radni powinni być w Komisji? Powinno być jedno głosowanie za przyjęciem wszystkich radnych do tej Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko: Nie mam nic przeciwko, aby wszyscy radni weszli w skład Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego też nie widzę przeszkód aby głosowanie odbyło się indywidualnie dla każdego radnego.

Następnie przystąpiono do głosowania, podczas którego poszczególni radni otrzymali następującą liczbę głosów: 1. Borawski Krzysztof- 15 głosów za

 2. Brzostowska Dorota- 15 głosów za

 3. Chrostowski Ireneusz - 6 głosów za i 9 przeciw

 4. Górski Andrzej- 6 głosów za i 9 przeciw

 5. Iwanowski Bogdan- 6 głosów za, 8 przeciw i 1 wstrzymany

 6. Kozłowska Maria-Marzena- 13 głosów za i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu

 7. Mocarski Józef- 13 głosów za i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu

 8. Owsianka Adam- 14 głosów za i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

 9. Popowski Daniel- 13 głosów za i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu

 10. Ramotowski Waldemar- 14 głosów za i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

 11. Skrodzki Edward- 14 głosów za i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

 12. Szmitko Mariusz- 14 głosów za i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

 13. Turowski Sławomir- 7 głosów za i 8 przeciw i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

 14. Załuska Kazimierz- 13 głosów za i 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu

 15. Wykowska Emilia- 6 głosów za i 8 przeciw i 1 radny nie brał udziału w głosowaniu

Do składu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego zostali wybrani większością głosów:

 1. Borawski Krzysztof

 2. Brzostowska Dorota

 3. Kozłowska Maria

 4. Mocarski Józef

 5. Owsianka Adam

 6. Popowski Daniel

 7. Ramotowski Waldemar

 8. Skrodzki Edward

 9. Szmitko Mariusz

 10. Załuska Kazimierz

Radni wyrazili zgodę na bycie członkiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie powołanie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Bezpieczeństwa Publicznego. Uwag nie zgłaszano.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 15, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosów. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr III/5/14 w załączeniu do protokołu.


Ad. 9

Odpowiedzi udzielono w pkt. 4


Pan Burmistrz: Miałbym do Radnych prośbę, ponieważ jest jeszcze jeden projekt uchwały bardzo pilny, który musimy wprowadzić do porządku obrad. Projekt uchwały dotyczy dopłaty z budżetu gminy do metra sześciennego wody sprzedawanej dla gospodarstw domowych.
Jest to historia ciągnąca się z poprzedniego roku. Z hydroforni z Orlikowa jest cena bardzo wysoka za wodę. Związane jest to z tym, że nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się
do wodociągu. Cały czas następują podłączenia, więc mamy nadzieję, że ta cena za metr sześcienny wody będzie się obniżała do przyzwoitego poziomu. Natomiast w tej chwili jest
na tyle duża, że na rok przyszły chcielibyśmy uchwalić dofinansowanie z budżetu Gminy
do metra sześciennego wody, aby mieszkańcy nie płacili zbyt wysokich stawek za wodę. Zwracam się z prośbą aby wprowadzić tą uchwałę do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko: poddał pod głosowanie zmianę
w porządku obrad poprzez wprowadzenie punku: podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem. Radni uwag nie zgłaszali.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych /jednogłośnie/. Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem został przyjęty do porządku obrad jednogłośnie.


Ad. 10

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko odczytał projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, obecnych jest 15. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr III/6/14


w załączeniu do protokołu.
Ad. 11

Pan Mirosław Mieczkowski: Jak można dopłacać za wodę? Zakład Komunalny powinien wyglądać tak, że powinna być sekretarka i kierownik, który powinien mieć prawo jazdy
i uprawnienia na koparkę. Gdy jest potrzeba, siada na koparkę i robi, a nie aż tylu ich pracuje w tym KZB. Tak nie może być

Dyrektor KZB Mariusz Zapert: Tak się składa, że mam prawo jazdy i uprawnienia na koparkę i pracuję na niej. A w biurze pracują tylko dwie osoby, a trzecia osoba jest inkasentem.

Mieszkaniec Kotówka: Firma, która robi wodociągi zrobiła coś nie tak, ponieważ woda wypływa i jest ślisko na drodze, ciężko przejechać.

Pan Burmistrz: Sprawę budowy wodociągu jutro bierzemy w sposób bardzo odpowiedzialny i poważny. Będziemy w kilku miejscach odkopywać wodociąg i sprawdzać czy został wykonany zgodnie ze specyfikacją. Postaramy się tak zrobić aby tą sytuację poprawić, ale nie zatrzymać tej inwestycji. Sygnały są różne, nawet część radnych przyglądała się temu jak to było wykonywane i okazało się, że obywało się to nieprawidłowo. W związku z tym rozmawiałem wczoraj z Panem projektantem i wykonawcą. Ustaliliśmy, że jutro ruszamy na Kąty i odkopujemy wodociąg. Jeśli ukażą się nieprawidłowości to podejmiemy stosowne kroki aby je naprawiono. Nie możemy zatrzymać inwestycji, ponieważ będziemy musieli oddawać dotację wraz z odsetkami.

Wywiązała się dyskusja


Ad. 12

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za przybycie, następnie zamknął obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Protokolant

Strona z


: zalaczniki -> prawo
prawo -> ProtokóŁ nr xi/11 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 15 grudnia 2011 r
prawo -> ProtokóŁ nr i/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 28 listopada – 04 grudnia 2014 r
prawo -> Projekt „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wnd-pokl. 06. 02. 00-20-072/09
prawo -> Zarządzenie Nr /2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
prawo -> Załącznik do Uchwały NrIV/17/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 lutego 2015r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły w 2015 roku. Celem programu jest
prawo -> Powiatowego centrum zarzadzania
prawo -> Gminny program opieki nad zabytkami
prawo -> Z dnia 12 maja 2009 roku wsprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
prawo -> Załącznik do uchwały Nr xxxvii/134/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku Opis planowanych do realizacji zadań w miejscowości Wilamowo

Pobieranie 44.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna