Protokół Nr xvii/2016 z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej w dniu 30 marca 2016r w Sali Consulatus w Ratuszu w godz od 1300 do 1704Pobieranie 341.62 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar341.62 Kb.
  1   2   3   4   5

Zamość, 2016.03.30


Protokół Nr XVII/2016

z sesji Rady Miasta Zamość VII kadencji odbytej

w dniu 30 marca 2016r. w Sali Consulatus w Ratuszu

w godz. od 1300 do 1704

Radni obecni na sesji:

 1. Budzyńska Joanna

 2. Godzisz Ireneusz

 3. Kitka Szczepan

 4. Kudela Marek

 5. Kurzępa Piotr

 6. Kutyła Adam

 7. Łuczka Leszek

 8. Małysz Piotr

 9. Marzec Józef

 10. Matwiejczuk Jan

 11. Nizioł Jerzy
 1. Nowakowski Wiesław

 2. Nowosad Dorota

 3. Obszański Jan

 4. Pawlik Adam

 5. Pfeifer Marta

 6. Sędłak Wanda

 7. Sowa Krzysztof

 8. Stręciwilk - Gościcka Maria

 9. Walewander Marek

 10. Zagdański Dariusz

 11. Zwolak Rafał

Radni nieobecni na sesji:

- Kucharska ElżbietaObecni zaproszeni goście:

-mł. insp. Bartosz Magryta – Komendant Miejski Policji w Zamościu

-bryg. mgr inż. Mirosław Michoński – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

- Stanisław Jaślikowski – Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

- Lesław Bartoszek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Jerzy Zacharow- Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny

- Marek Splewiński- Przewodniczący Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska

- Filip Kaczmarski – pełnomocnik Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego SA
Ad 1.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Szanowni Goście! Wysoka Rado!Otwieram XVII sesję Rady Miasta w Zamościu VII kadencji.

Serdecznie witam zaproszonych gości /wg listy!/


- Serdecznie witam Pana Andrzeja Wnuka- Prezydenta Miasta, Panią Magdalenę Dołgan - Z-cę Prezydenta Miasta, Pana Andrzeja Zastąpiło – Z-cę Prezydenta Miasta, Panią Jadwigę Kijek – Skarbnika Miasta, Państwa radnych, przewodniczących zarządów osiedli, kadrę kierowniczą Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję.

Wysoka Rado! Przechodzimy do sprawdzenia listy obecności:

Liczba uprawnionych 23 radnych liczba obecnych 22 liczba nieobecnych 1

Stwierdzam, że posiadamy quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wysoka Rado porządek sesji Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Do porządku obrad, mam wniosek Pana Prezydenta, który skierował wniosek o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jest to efekt między innymi też wniosku Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, bo podczas rozpatrywania na Komisji Samorządu i Porządku Publicznego podczas rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez związki zawodowe LHS o wyznaczenie i podjęcie uchwały o dodatkowych dwóch przystanków przy ulicy Szczebrzeskiej przy ZOO. Komisja Samorządu i Porządku Publicznego zaopiniowała ten wniosek pozytywnie z taką prośbą aby ten projekt uchwały był przedłożony w miesiącu marcu. Pan Prezydent przekłada ten projekt uchwały z tym że również jest tam dodatkowo przystanek numer 6 i 7 przy Alejach Jana Pawła II, konkretnie chodzi o szpital Jana Pawła II. Projekt uchwały Państwo Radni powinniście otrzymać przed sesją. Wyjaśniłem o co chodzi i proponuję o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku sesji to jest w pkt. 23 p.pkt 1. W związku z wprowadzeniem w/w projektów uchwał do porządku sesji, następne projekty uchwał przesuwają się o jedną pozycję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do porządku sesji? Bardzo proszę Pan Radny Jan Obszański.
p.Jan Obszański –Radny Rady Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dobrze że rozszerza się liczbę przystanków o co zabiegaliśmy żeby było ich jeszcze więcej, ale nie wiem czy brak uchwały, bo rozumiem że do 31 grudnia 2016 roku na wszystkich tych przystankach można się zatrzymywać, a czy nie lepiej byłoby wrócić do dyskusji na komisjach i zastanowić się nad zwiększoną liczbą przystanków. Nie wiem może już nie wszystkie ale na pewno są takie na które mieszkańcy oczekują żeby można się tam było zatrzymać. Mam wątpliwości co do wprowadzenia tej uchwały na dzisiejszej sesji rady, bo uzasadnienie takie że jest taka potrzeba. Ja rozumiem, że tam samochody, autobusy PKS i busy mogą się zatrzymywać do 2016 roku, a wrócić jeszcze raz z dyskusją na ten temat. Może zwiększyć ? Dziękuję.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuje bardzo. Pan Radny Marek Walewander.


p.Marek Walewander - Radny Rady Miasta Zamość

Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, wprowadzenie przystanków na prośbę pracowników LHS jest jak najbardziej zasadne. Wszyscy widzimy w doniesieniach prasowych co się dzieje. Jakie jest zamieszanie z przystankami w naszym mieście. Ja myślę że nie powinniśmy więcej mieszać w tym temacie. Pozostawmy to przez rok 2016 na takich zasadach jak jest i myślę że niebawem pod koniec roku wrócimy do tego tematu. Dotychczas nie było problemu ani mieszkańcy Zamościa ani przyjezdni nie narzekali. Zatrzymywali się na przystankach tam gdzie im odpowiadało i wszyscy mieli i do szpitala i do szkół- nie było tematu. My wracamy z powrotem na którejś kolejnej sesji o przystanki kruszymy kopie jakby to był najważniejszy problem dla miasta Zamościa. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę bardzo. Pan Radny Dariusz Zagdański.


Dariusz Zagdański- Radny Rady Miasta Zamość

Dziękuje Panie Przewodniczący. Oczywiście Pan Marek Walewander ma rację że „kruszymy kopie” w cudzysłowie oczywiście, bo generalnie moim zdaniem powinniśmy podjąć decyzję taką żeby umożliwić mieszkańcom miasta Zamościa korzystanie ze wszystkich przystanków. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę Państwu Radnym na jeden aspekt taki formalno-prawny, że po raz kolejny podrzuca nam się na sesji Rady Miasta projekt uchwały niezgodny z przepisami prawa. Każdy materiał merytoryczny powinien być dostarczony radnym najpóźniej 3 dni przed sesja. Tej formuły nie ma spełnionej także prosiłbym o spełnienie tej formuły na przyszłość i nie podrzucanie ,,kukułczego jajka” na 5 minut przed sesją.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Ja tylko chciałbym Panu Radnemu odpowiedzieć, że w regulaminie pracy Rady jest zapis, że można wprowadzić do porządku sesji bez opinii komisji, jeżeli sytuacja jest pilna. Druga sprawa że to jest wniosek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego i wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a jednocześnie wniosek tej komisji samorządowej o podjęciu tej uchwały w miesiącu marcu a posiedzenia komisji już się odbyły. Również Komisja Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego została z tym wnioskiem zapoznana i o ile dobrze sobie przypominam odwołała się do wniosku Komisji Samorządu i Porządku Publicznego czyli nazwijmy to w ten sposób ze wniosek (może nie sam projekt uchwały) ale wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez dwie Komisje Rady. Konwent Rady również dzisiaj został zapoznany z tym projektem uchwały i że zostanie wprowadzony do porządku sesji nie było tutaj protestu ze strony członków konwentu. Więc ja uważam że od strony prawnej wszystko jest w porządku. Państwo Radni decydujecie o tym po zapoznaniu z projektem uchwały tzn. po zapoznaniu z uzasadnieniem dlaczego zostaje dzisiaj wprowadzony. Państwo Radni poprzez głosowanie podejmiecie decyzje czy chcecie ten projekt uchwały wprowadzić do porządku sesji czy nie? Pan Prezydent jako wnioskodawca chciał zabrać głos? Proszę bardzo Panie Prezydencie.


p.Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość

Szanowni Państwo, na wniosek Pani Radnej Doroty Nowosad chciałem zgłosić autopoprawkę do uchwały dotyczącej regulaminów korzystania z terenów zielonych w załączniku nr 2 w § 5 proponuję wprowadzić p.pkt 2 tożsamy z p.pkt 2 zał. z nr 6, czyli osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu mu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Dziękuje bardzo.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk-Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Pan Prezydent chciałby się odnieść do tej kwestii projektu uchwały dotyczącego przystanków, jeszcze przed głosowaniem o wprowadzenie do porządku sesji?


p.Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość

Dziękuję Panie Przewodniczący. Oczywiście spełniając wnioski zarówno strony społecznej jak i komisji w tej sprawie złożyliśmy taki projekt uchwały. Wnioski same w sobie były głosowane natomiast projekt uchwały stricte nie zmienia niczego w obowiązującym porządku prawnym. Obowiązują porozumienia, umowy pomiędzy przewoźnikami, a Zarządem Dróg Grodzkich w tym zakresie do końca 2016 roku i one są realizowane i respektowane. Żadnych problemów z przystankami z wysiadaniem, wsiadaniem czy korzystaniem przez przewoźników do tej pory nie było i do końca 2016 roku takich problemów nie przewidujemy. Dziękuję bardzo.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk-Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Dziękuje bardzo. Pan Radny Dariusz Zagdański. Proszę bardzo.


p.Dariusz Zagdański- Radny Rady Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, ja generalnie jeżeli powiedzmy wymaga tego sytuacja, że mamy wprowadzić jakiś projekt uchwały tzw. pilnością sprawy oczywiście jestem za, ale tutaj pilności w ogóle nie widzę. W ogóle dlatego Panie Przewodniczący literalnie trzeba trzymać się przepisów prawa i naszego regulaminu. Jeżeli mówimy o przepisach regulaminu, że każdy materiał powinien być dostarczony radnym najpóźniej na 3 dni przed sesją to proszę o dostarczenie takiego materiału, chyba, że Pan Przewodniczący lub Pan Prezydent przekonacie mnie Państwo że jest to pilność jakiejś sprawy, że mamy dzisiaj debatować w tej tematyce czy też nie.p.Jan Wojciech Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miasta Zamość

To co miałem do powiedzenia to powiedziałem. Jednocześnie w regulaminie jest wyraźnie napisane też, że porządek sesji można zmienić. Czy do porządku sesji wprowadzić można każdy materiał łącznie z uchwałą rady, ale oczywiście za zgodą bezwzględną większością ustalonego składu rady czyli 12 radnych i Państwo skoro wpłyną wniosek od Pana Prezydenta o ujęcie w porządku sesji, ja mam obowiązek Państwu to przedstawić, a decyzja należy do Państwa. To co dla Pana nie jest pilne dla innego radnego może okazać się pilne, to już jest sprawa do dyskusji. Wobec tego czy jeszcze są jakieś głosy odnośnie porządku sesji, ewentualnie czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś sprawy związane z porządkiem to proszę bardzo? Jeżeli nie ma to przystąpimy do głosowania nad wprowadzeniem do porządku sesji przedstawionego przeze mnie projektu uchwały a dotyczącego określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. System nie działa także dopóki nie mamy jeszcze powołanej komisji uchwał i wniosków to ja będę liczył i poproszę jeszcze Panie z Biura Rady o pomoc w przeliczeniu. Proszę przetrzymać dłużej rękę niż dotychczas. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku sesji przedstawionego prze zemnie projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?Głosowanie: za - 19,wstrzymujące się - 3

Stwierdzam, że Rada Miasta wprowadziła do porządku sesji w pkt. 23 p.pkt 1 projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Przystąpimy teraz do przyjęcia całego porządku sesji.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku sesji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za - 22, wstrzymujące się – 1.
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła porządek sesji.
Ad 3.

p.Jan Wojciech Matwiejczuk Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Wysoka Rado!Protokół z XVI sesji Rady Miasta był udostępniony do wglądu w Biurze Rady oraz był wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do zapisów zawartych w tym protokole? Jeśli nie ma uwag, to proszę o przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu ? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 22.
Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła protokół z XVI sesji bez uwag.
Ad 4.

p.Jan Wojciech Matwiejczuk-Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Wysoka Rado! Przystępujemy do powołania Komisji uchwał i wniosków. Proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji uchwał i wniosków. Komisja uchwał i wniosków będzie dzisiaj zajmowała się wnioskami zgłoszonymi jak również liczeniem głosów. Proszę o zgłaszanie kandydatów:
1. p. J.W. Matwiejczuk zgłosił p. Dariusza Zagdańskiego/ nie wyraził zgody/

2. p. J.W. Matwiejczuk zgłosił p. Leszka Łuczkę /wyraził zgodę/

3. p. J.W. Matwiejczuk zgłosił p. Marię Stręciwilk-Gościcką /wyraziła zgodę/

4. p. J.W. Matwiejczuk zgłosił p. Szczepana Kitkę/wyraził zgodę/


Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze kogoś zgłosić do Komisji?/nie było zgłoszeń/Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to proszę o zamknięcie listy. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 22.
Stwierdzam, że Rada Miasta zamknęła listę zgłoszeń do Komisji uchwał i wniosków.
Proszę o przegłosowanie całego składu Komisji: Kto z Państwa radnych jest za powołaniem zgłoszonego składu Komisji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?

Głosowanie: za – 22.
Stwierdzam, że Rada Miasta powołała Komisję uchwał i wniosków w składzie:

1. p. Leszek Łuczka

2. p. Maria Stręciwilk - Gościcka

3. p. Szczepan Kitka


Członków Komisji proszę o ukonstytuowanie się oraz przygotowanie do pełnienia obowiązków.
Ad 5.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Przechodzimy do punktu „Sprawy Samorządu Mieszkańców”. Czy ktoś z Państwa przewodniczących zarządów osiedli chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Tomasz Figiel. Proszę bardzo.
p.Tomasz Figiel - Przewodniczący Zarządu Osiedla Planty

Panowie Przewodniczący, Państwo Radni, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zacznę od słów takiego tekstu piosenki zespołu Dżem „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi bo nie jesteś sam” .Chciałbym się uśmiechać do naszych służb mundurowych, ponieważ mam problemy na osiedlu dotyczące bezpieczeństwa. Taki przykład w poniedziałek Wielkanocny, grupa młodzieży od godziny 20 do godzin późnych wieczornych zakłócają spokój na osiedlu, dewastując mienie społeczne bijąc butelki. Wszystko to działo się w okolicach Zespołu Szkół nr 1. Jestem z natury spokojnym człowiekiem ale mam pewne zasady i moja wytrzymałość sięgnęła zenitu i o godzinie 1 zadzwoniłem na Policję. Nastąpiła interwencja Policji, po interwencji oczywiście na Broadwayu na ulicy Peowiaków spokój zapanował i cisza. Drugi wniosek dotyczy posprzątania ulicy Peowiaków od skrzyżowania naprzeciwko starego szpitala do przejazdu kolejowego do ulicy Peowiaków. Na jezdni znajduje się kupę piasku, porozrzucane butelki plastikowe, szklane, tekturowe i tutaj bym prosił Zarząd Dróg Grodzkich o włączenie się i pomoc w tej sprawie. Dziękuję bardzo.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to przechodzimy do kolejnego punktu.


Ad 6.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Wnioski i wypowiedzi mieszkańców. Zgodnie z § 19 zał. nr 2 do Statutu Miasta „Mieszkańcy mogą zabierać głos na sesji w istotnych dla miasta sprawach. Czas przeznaczony dla mieszkańców wynosi 30 min., a dla referowania sprawy przez 1 osobę, czas ten nie może być dłuższy niż 5 min.”.W szczególnych przypadkach czas może być wydłużony do 10 min. Jeżeli odpowiedź na zgłoszony wniosek zostanie udzielona ustnie , nie będzie już udzielana w formie pisemnej. Jeżeli są zainteresowane osoby niepełnosprawne, które chcą się komunikować przez tele-most z Biura Obsługi Interesanta to poprosimy o łączność.

Czy ktoś z mieszkańców obecnych w Sali Consulatus chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan Jerzy Zacharow.


Jerzy Zacharow- Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny

Panowie Przewodniczący, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado. Skoro temat o porządkach wiosennych to wskaże jedno miejsce które natychmiast powinno być sprzątnięte, a mianowicie nasza Rotunda od strony zalewu, tam jest brak kilkunastu przęseł ogrodzeniowych. A więc młodzi ludzie chodzą na piwo, a nawet i na wódkę, bo widzę tam butelki w bardzo dużych ilościach leżą. Z tamtej strony od zalewu, jeżeli nie ma tego parkanu to należałoby ustawić tablicę informującą, że jest to miejsce pamięci narodowej i krótka tablica „Uszanuj miejsce pamięci narodowej”. Prawdopodobnie zabezpieczyłoby to przed wejściem i dewastowaniem tego terenu. Jest to ścisła otulina naszej rotundy. Jeszcze jedna sprawa, od dłuższego czasu mieszkańcy mają trudności (zwłaszcza nasi zamojscy jak i przyjezdni) z parkowaniem przy Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego. Jest tam zablokowany przejazd trzema słupkami na parking główny przy Lunecie. Może czas najwyższy żeby ten przejazd zrobić przejezdny i usunąć te cztery słupki, bo trudno tam wjechać i wycofać się z powrotem do ulicy Peowiaków. Jest tam bardzo wąsko, a teren na Plantach jest już częściowo zdewastowany. Są tam wysokie krawężniki, jest tam nieładnie i należałoby to uporządkować. Przejazd zrobić do parkingu głównego. Dziękuję.


p.Andrzej Wnuk –Prezydent Miasta Zamość

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Jerzemu Zacharowowi za te uwagi. Ten przejazd koło Delegatury Urzędu Wojewódzkiego od ubiegłego roku staramy się udrożnić. Pan Dyrektor Andrzej Olborski jest zobowiązany do tego i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to wykona. Dziękuje bardzo.


p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to przechodzimy do następnego

punktu

Ad 7.

p. Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Wysoka Rado!

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamość, Państwo radni otrzymali z materiałami na Komisję Samorządu i Porządku Publicznego oraz na sesję Rady. Sprawozdanie to było przedmiotem obrad Komisji Samorządu i Porządku Publicznego w dniu 21 marca br.
Ad 8.

p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Opinia Komisji

Samorządu i Porządku Publicznego – pozytywna jednogłośnie /10 głosami za/

Otwieram dyskusję, proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Proszę bardzo Pani radna Dorota Nowosad.


p.Dorota Nowosad- Radna Rady Miasta Zamość

Na stronie 3 tego materiału mamy takie stwierdzenie że dostęp do budynku to przede wszystkim zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i dojazdów pożarowych, ale niestety są one często zastawiane. I tak rzeczywiście jest na osiedlu Jana Zamoyskiego mamy również bardzo dobrze oznakowane drogi pożarowe, ale niestety są one notorycznie zastawiane przez auta. Chciałabym zapytać czy da się cos z tym zrobić, czy da się jakimiś skutecznymi metodami przeciwdziałać takim zachowaniom. Druga sprawa, jest takie zdanie w tym materiale: możliwość wykorzystania hydrantów podziemnych w okresie zimowym jest często ograniczona ze względu na trudności w ich odnalezienia i otwarcia studzienek hydrantowych w okresie zimowym. Wiadomo spada śnieg i to jest utrudnione, ale chciałabym tak podpowiadająco co mnie bardzo mile zaskoczyło, będąc zimową porą w Muszynie zaobserwowałam, że przy ulicach w miejscach gdzie te hydranty są, śnieg jest uprzątnięty, sprayem kolorowym w bardzo ostrym kolorze psiknięty ten spray i naprawdę z daleka widać te elementy. Kolejny spadający śnieg może nam to zasłonić, ale służby konsekwentnie jakby ujawniają miejsca tych hydrantów. Kolejne moje pytanie w tym materiale dotyczy zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Do zakładów zagrożonych awarią chemiczną w wyniku której może dojść do powstania trującej chmury gazów toksycznych, zaliczana jest chłodnia Mors i Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw nasza w Zamościu i to dotyczy amoniaku. Dalej jest stwierdzenie, że w przypadku emisji amoniaku w wyniku awarii chemicznej powstałej w tych zakładach, zagrożone będą tereny położone w najbliższym sąsiedztwie zakładów, to jest rejon ulicy Kilińskiego, Zagłoby, Starowiejskiej. Chciałam zapytać, czy w związku z tym istnieją, są prowadzone informacje kierowane do ludności o sposobie postępowania w tych sytuacjach zagrażających, bo z tego co wiem na przykładzie mieszkańców ulicy Zagłoby od wielu lat nikt instruktażowo nie informował jak ludzie powinni się zachować w sytuacji zagrożenia. Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę bardzo, Pan radny Adam Kutyła.p.Adam Kutyła – Radny Rady Miasta Zamość

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym się odnieść do dwóch aspektów oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Mianowicie w pierwszym punkcie odnośnie pożaru mieszkania na ulicy Żeromskiego w dniu 13 grudnia, ubiegłego roku w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć. Przypomnę w tym miejscu, że w listopadzie 2014 roku również w mieszkaniu tej kamienicy na poddaszu, śmierć poniosło dwóch mężczyzn. W związku z tym zadaje pytanie: jakie wnioski z tych tragicznych zdarzeń zostały wyciągnięte? Jakie były ustalenia co do przyczyn tych pożarów? Jakie podjęto kroki profilaktyczne w celu zapobieżenia powstawania podobnych przypadków. Liczę, że administrator tej kamienicy jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej, że prawo budowlane nakłada obowiązki na właścicieli czy administratorów danych obiektów do pewnych działań i prowadzenia badań czy to instalacje elektrycznej, gazowej czy jeszcze inne. Dopowiem, że korzystając przez 13 lat z pomieszczenia biurowego w tym budynku nigdy nie spotkałem się żeby ktoś z nadzoru czy budowlanego czy administrator dokonywał pomiarów instalacji elektrycznej, bo w tym budynku chodzi głównie o instalacje elektryczne. Drugi aspekt tego opracowania, jest to zastanawiające i wywołujące złe skojarzenia opinie, że w podległych miastu ośrodkach (chodzi o przedszkola, szkoły) są elementy zagrożenia przeciwpożarowego. Najprawdopodobniej nie są one powstałe w tym ostatnim okresie czasu, ale moje pytanie zmierza do tego: jakie przedsięwzięcia należy wykonać przez odpowiednie służby i właścicieli żeby te zaniedbania i wytknięte wady w najbliższym czasie usunąć. Wiadomo są to szkoły przedszkola, budynek Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych, a także Zamojski Szpital Niepubliczny. Zdaję sobie sprawę, że międzyczasie przepisy przeciwpożarowe uległy zmianie, natomiast te budynki były budowane i wyposażane w takie instalacje jak były w danym etapie budowy. Niemniej jednak moje pytanie zmierza do tego: co miasto może zrobić w tej dziedzinie żeby te zagrożenia usunąć? Dziękuję.


p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do materiału? /nie było zgłoszeń/ Jeżeli nie ma bardzo proszę o odpowiedzi. Pierwszy Pan Prezydent.


p.Andrzej Wnuk –Prezydent Miasta Zamość

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście szczegółowych odpowiedzi udzieli Pan dyrektor Krzysztof Rusztyn oraz Pan Komendant Straży Pożarnej. Natomiast co do pytania Pani radnej Nowosad co do dróg ewakuacyjnych, do zastawiania ich przez parkujące pojazdy. Recepta jest tylko jedna, oczywiście budować parkingi oraz garaże, a później karać tych, którzy zastawiają te drogi. My ze swojej strony staramy się tam gdzie jest taka możliwość budować te parkingi na terenach miejskich. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych jest to zadanie spółdzielni mieszkaniowej. Jak rozumiem Pani radna chciałaby żebyśmy egzekwowali kwestie wymierzania sprawiedliwości i oczyszczania dróg ewakuacyjnych i składa wniosek żebyśmy karali mandatami tych parkujących na drogach ewakuacyjnych skutecznie. Tutaj jest na sali Pan Komendant Magryta. Panie Komendancie Pani radna składa taki wniosek: proszę Państwa żebyście Państwo na osiedlu się pojawili i zastosowali przewidziane prawem środki. Natomiast jeśli chodzi o pytanie Pana radnego Kutyły co do pożaru na Żeromskiego. Oczywiście pewnie zaraz Pani Prezes Popławska też odpowie jakie środki podjęliśmy w tym zakresie jeśli chodzi o zabezpieczenie tych obiektów i bezpieczeństwo mieszkańców. Chciałbym tylko ogólnie powiedzieć, że zazwyczaj przyczyną tego typu zdarzenia spowodowane są czynnikiem ludzkim i w tym akurat przypadku o który pyta Pan radny Kutyła czynnik ludzki był wielokrotnie w sposób właściwy przez nasze miejskie służby, przez MCPR, nadzorowany, a także pouczany o bezpieczeństwie bądź też niebezpieczeństwie danego zachowania. Zabudowa staromiejska ma to do siebie, że wymaga szczególnej staranności od mieszkańców czy też użytkowników tych obiektów i my oczywiście staramy się mieszkańców edukować, tłumaczyć natomiast błędu ludzkiego czy też postępowania ludzkiego nigdy nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Stąd też oceniając poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego jako dobry, mamy też świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować błędów i zachowań ludzkich. Co do kwestii bezpieczeństwa naszych jednostek to oczywistym jest, że zmieniły się przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i my jako miasto w ostatnich latach, bardzo dużo inwestujemy żeby spełnić wymagania straży pożarnej w tym zakresie czy też nadzoru ze strony straży pożarnej. Jeśli Pan radny przypomina sobie naszą dyskusję na tematy budżetowe to zauważy, że w części wydatków majątkowych są wydatki dotyczące budowy instalacji oddymiających w przedszkolach czy też klatek schodowych, specjalnych w tym zakresie. Dziękuję bardzo.


p. Krzysztof Rusztyn- Dyrektor Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Państwo Prezydenci, Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o te pytania natury ogólnej, a więc na przykład ,,szczególnie niebezpieczne dla miasta zakłady” to Pan Komendant poda pewnie więcej szczegółów, ale na tych obiektach ćwiczenia takie bardzo rozległe wraz z udziałem miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego co kilka lat są organizowane i wtedy gdy mają miejsce ćwiczenia do mieszkańców przekazywane są zasady zachowywania podczas gdy do rozszczelnienia instalacji amoniaku może dojść i w zasadach jakby zachowania się w takiej sytuacji. Amoniak jest w ten sposób zabezpieczany (Pan Komendant pewnie o tym powie), że są ustawiane kurtyny powietrzne. W samej chłodni jest drużyna ratownictwa medycznego, która ten pierwszy rzut przyjmuje jakby na siebie i mają specjalistyczny sprzęt ochronny dla ratowników, którzy tam reagują. A poza tym straż pożarna, o czym Pan Komendant pewnie też będzie mówił, rokrocznie ćwiczy na tym obiekcie także jest to mówiąc o tym konkretnych przykładzie jedna z najbardziej zabezpieczonych i rozpoznanych przez straż pożarną lokalizacji i zakładów pracy. Natomiast na ulicy Żeromskiego tak się niestety złożyło, że mamy tutaj dwie ofiary akurat myślę, że nie jest tajemnicą, że w tej lokalizacji jeśli chodzi o mieszkańców, zostały tam skupione osoby które niekoniecznie są dobrze sytuowane materialnie i to o czym mówił Pan Prezydent żeby przeciwdziałać takim sytuacjom, raz w miesiącu w okresie zimowym odbywa się spotkanie osób współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Odbywa się to na takiej zasadzie że każda ze służb (do tego jest jeszcze przedstawiciel zakładu z ośrodka nietrzeźwych, są też przedstawiciele Policji i oczywiście schroniska, a także pracownicy socjalni) i te osoby wskazują potencjalne nazwiska osób, które mogą mieć jakieś trudności i mogą stanowić zagrożenie dla miasta. W tym przypadku tak się praktycznie złożyło, że w piątek było spotkanie i akurat ta osoba, która zginęła była przez pracowników socjalnych typowana jako ta która największe zagrożenie stwarza, czyli to co mówi Pan Prezydent, że oprócz tego że nie można była w żaden sposób jej zlokalizować, bo się przemieszczała między różnymi mieszkaniami na terenie starówki to jeszcze nie miała jakby takiego formalnego kontaktu z pracownikami MCPR. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie następne tego typu przypadki zabezpieczyć, ale ten czynnik ludzki jest nie do opanowania i zdajemy sobie sprawę, że w każdej sytuacji nie jesteśmy w stanie takiej osoby zabezpieczyć. Oczywiście odpowiednio wcześniej reagujemy i myślę oprócz tego, że taki wypadek się zdarzył to w wielu przypadkach udało nam się takim sytuacjom zapobiec. Jeśli chodzi o przedszkola to już Pan Prezydent mówił i Pan Komendant pewnie też się wypowie o zabezpieczeniu tych obiektów jeżeli chodzi o przepisy przeciwpożarowe. Ja tylko powtórzę, że zmieniają się przepisy przeciwpożarowe i wymagają one od samorządów ogromnych nakładów. Na przykład w bursach trzeba było dobudowywać kratki, które są bardzo kosztochłonne i w przypadku gdyby chcieć to zrobić w jednym roku to okazałoby się, że był by to bardzo znaczący wydatek dla miasta i z tego tytułu straż pożarna jakby ze zrozumieniem do nakładów finansowych, które trzeba ponieść podchodzi i dlatego tego rodzaju sformułowanie w tym materiale się znalazło. Dziękuję bardzo.

p.Jan Wojciech Matwiejczuk- Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę bardzo. Pan Komendant.


p.Jacek Sobczyński - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Państwo Prezydenci, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odniosę się do spraw zgłoszonych przez Państwa radnych. Drogi na terenie osiedli mieszkaniowych, tak są skonstruowane przepisy, że za zapewnienie tych dojazdów odpowiadają zarządcy, przedstawiciele terenów i obiektów. W związku z tym ten obowiązek spoczywa najczęściej na spółdzielniach czy wspólnotach mieszkaniowych. Z naszej strony możemy tylko egzekwować od zarządców ten obowiązek czy zapewnienia, że droga musi być oznakowana o zakazach i tak dalej. Już łamanie tych zakazów jest poza naszą działalnością i nie możemy tego egzekwować. Tak sprawa pozostaję w gestii zarządców, ewentualnie służb innych do egzekwowania zakazu. Następna sprawa hydranty, każdego roku wspólnie z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, robimy przegląd wszystkich hydrantów na terenie miasta. Sprawdzamy czy są sprawne, czy są kompletne, oznakowane. Problemy są coraz mniejsze jeśli chodzi o lokalizację tych hydrantów z tego względu, że mamy tablice z informacją w którym miejscu się znajdują na ogrodzeniu, na budynku i nawet jeżeli jest śnieg to już wiemy jak tam dotrzeć. Przytrafiają się takie problemy w związku znalazł się taki wniosek tej informacji. Sprawa zakładów chemicznych: te zakłady, które my tutaj mamy z amoniakiem czyli z substancją toksyczną są poniżej progu określonego w przepisach o ochronie środowiska, które mówią, że mają być opracowywane specjalne plany z którymi ma być zapoznawane społeczeństwo. Nie są to jakieś duże ilości żeby prawo nakazywało jakieś szczególne obowiązki. Te zakłady tak jak wspomniał Pan Dyrektor podlegają tutaj naszej kontroli i bardzo częstym ćwiczeniom z reszta wspólnie też z zarządzeniem kryzysowym z innymi służbami, często to ćwiczymy nawet przy współudziale innych instytucji. Ćwiczymy też ten wariant i myślę że tutaj najważniejszy jest tylko ewakuacja tych osób z tego terenu gdzie mogła by się ewentualnie rozprzestrzenić ta substancji toksyczna. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej umiejętności zachowania, po prostu trzeba tylko opuścić te miejsce zagrożone i do tego są wyznaczone służby Straży Miejskiej i Policja przy tym współudziale Straży Pożarnej, żeby poinformować i opuścić tą strefę niebezpieczną. Następna sprawa, pożar na ulicy Żeromskiego, Pan Prezydent już wyjaśnił o co chodzi. Potwierdzam tylko, że przypuszczalna przyczyna tych pożarów, właściwie to dwóch w tej okolicy w tym ciągu kamienic to było zaprószenie ognia przez mieszkańców, także ewidentna przyczyna zawiniona. Mogę ze swojej strony tylko powiedzieć, że na ile mogliśmy czyli w czasie od zauważenia i podjęcia interwencji to akcja była dosyć sprawna i pozostali mieszkańcy, którzy nie byli bezpośrednio narażeni, którzy mieli szanse na uratowanie, zostali uratowani przez okna, przez zadymione klatki schodowe, także ta liczba ofiar została ograniczona. Jeżeli chodzi o przedszkola to zagrożenie życia powstało w istniejących obiektach, czyli po prostu zmieniły się przepisy w związku z dostosowaniem do wymagań Unii Europejskiej. Obiektów miejskich jest wiadomo bardzo dużo, także ustaliliśmy pewien harmonogram z miastem i systematycznie każdego roku wybierając te obiekty w których było największe zagrożenie w tej kolejności, te obiekty są dostosowywane do wymagań i to bezpieczeństwo jest poprawiane. Zostało dosłownie tylko kilka i jest już to określone w najbliższym czasie do usunięcia. Jeżeli chodzi o inne obiekty nie będące w zarządzie miejskim to właściciele, zarządcy odpowiadają za zapewnienie ich. Tam są nałożone obowiązki i będziemy to egzekwować. Szanowni Państwo, wyczerpałem odpowiedzi na te pytania. Chciałbym podziękować Komisji Samorządu i Porządku Publicznego za pozytywną opinię. Dosłownie w kilku zdaniach w naszej ocenie stan bezpieczeństwa pożarowego systematycznie, wiadomo że nie skokowo się poprawia. Świadczy o tym (od iluś lat) zmniejszenie ilości zdarzeń i te zdarzenia są mniej tragiczne, mniejsze są rozmiary strat. Rozwój cywilizacyjny niesie to że jest coraz więcej obiektów, coraz więcej pojazdów, wzmożony ruch, także tych zagrożeń jest coraz więcej, a stosunkowo zmniejsza się ilość zdarzeń. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka tylko rzeczy, bo ten obszar poprawy w zakresie działania służb ratowniczych jakby się zmniejszył, a jest duży prognozowany obszar poprawy w tym zakresie, o czym wspomnieliśmy, czyli ilość tych ofiar podczas pożaru w budynkach mieszkalnych jest dość znaczna. I tutaj komenda główna między innymi prowadzi od kilku lat taką akcje „zgaś ryzyko”, czyli ograniczenie tej ilości zdarzeń. Około pół tysiąca ludzi ginie w pożarach mieszkań w ciągu roku w Polsce. Także jest to znaczna ilość i tutaj podejmowane są różnego rodzaju działania między innymi promuje się stosowanie takich czujek czadu, dymu lub gazów wybuchowych. Stosunkowo są to niedrogie urządzenia, bo za kilkadziesiąt złotych potrafi takie urządzenie uratować życie ludzkie. Mieszkańcy zaczynają już to stosować bo mamy zgłoszenia, że kogoś zaalarmowało np. czad i my jedziemy sprawdzamy dokładnie, czy faktycznie to zagrożenie się potwierdziło, oczywiście wtedy instruujemy jak się zachować. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wysokiej Radzie, Panu Prezydentowi i na ręce Pana Prezydenta wszystkim dyrektorom, kierownikom, pracownikom miasta i instytucji miejskich za taką bardzo dobrą współprace konkretną, za okazaną pomoc nie tylko materialną, ale i merytoryczną, bo mamy przecież wspólny cel jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zamość. Dziękuję bardzo.
p.Jan Wojciech Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Proszę bardzo. Pani Prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej.


p.Małgorzata Popławska - Prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o

Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć jako ZGL, jako zarządzający nieruchomościami wykonuje wszystkie wymagane prawem przeglądy budynków, więc zarówno przegląd roczny jak i pięcioletni w odniesieniu do wszystkich zarządzanych przez nas budynków i lokali jest wykonywany. Potwierdzeniem tych nieszczęśliwych wypadków o których Państwo mówiliście jest to, że jako spółka zarządzająca otrzymaliśmy po prostu odszkodowanie za te nieszczęśliwe wypadki, które się wydarzyły i to potwierdza, że z naszej strony wszystkie warunki do bezpiecznego użytkowania tych lokali były spełnione. Jeżeli chodzi o czynności, które są zapobiegawcze, maja na celu zapobieżenie takim zdarzeniom, muszę powiedzieć, że wprowadziliśmy okresowe przeglądy pomieszczeń które nie są używane przez mieszkańców, czyli w tzw. pustostanach, okresowo są one sprawdzane pod kontem zabezpieczenia tych budynków, lokali. Jeżeli jest to wymagane wzmacniamy zabezpieczenia żeby nikt nie powołany się tam nie dostał. Dodatkowo reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące stanu technicznego obiektów powodujące jakieś zagrożenie. Wszelkie takie niebezpieczeństwa są również ze strony szybko zażegnywane. Państwo mówicie o zagrożeniu pożarowym, w dużej części również reagujemy na zagrożenia związane z nieszczelnościami instalacji gazowych i takich przypadków ostatnio mieliśmy kilka, na szczęście udało się zapobiec. W wielu przypadkach pracujemy z MCPR, który również razem z nami pomaga od jednostek, od nas niezależnych uzyskać pomoc na przykład w ustawieniu liczników na kartę, zabezpieczających mieszkańców w jakieś tam media czyli prąd, gaz tam gdzie są zadłużenia. W wielu przypadkach zadłużenie mieszkańca wiąże się również z bezpieczeństwem. Dyrektor Rusztyn zwrócił uwagę że są to osoby w dużej mierze, które mają niskie dochody, ich sposób życia powoduje powstanie pewnych zagrożeń. Dziękuję za uwagę.Pobieranie 341.62 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna