Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniachPobieranie 0.75 Mb.
Strona1/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


BRM. 0052 – 4 / 2009

Protokół nr XXVIII / 09
z sesji Rady Miasta Włocławek
odbytej w dniach:

27 kwietnia i 29 kwietnia 2009 r.
w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11 / 13.

Protokół nr XXVIII / 09
z XXVIII sesji Rady Miasta Włocławek

odbytej w dniach 27 kwietnia i 06 kwietnia 2009r.

O godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13 rozpoczęła się dwudziesta ósma sesja Rady Miasta Włocławek V kadencji.Ad.1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.
a/ otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski otworzył sesję Rady Miasta słowami:
Otwieram obrady XXVIII sesji Rady Miasta Włocławek.”
Następnie Przewodniczący Rady Miasta powitał przybyłych;

- Prezydenta Miasta

- zastępców Prezydenta

- przedstawicieli związków zawodowych,

- przedstawicieli mediów,

- pracowników Urzędu Miasta,

- wszystkich Włocławian,- radnych V kadencji Rady Miasta,
b/ stwierdzenie quorum.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Rafał Sobolewski stwierdził, że na stan 25 radnych na Sali obrad znajduje się 24 radnych, w związku z czym obrady XXVIII sesji Rady Miasta V kadencji są prawomocne.
Listy obecności radnych w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 1.
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.
W dalszej części sesji Rady Miasta nastąpiło przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniach 30 marca 2009r. oraz 06 kwietnia 2009r.
- nie wniesiono uwag do treści protokołu, w związku z czym protokół został przyjęty

d/ przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji.
Projekt porządku obrad brzmiał następująco:


 1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji

d/ zmiany w porządku obrad XXVIII sesji.


 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Włocławek za 2008 rok. 1. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Włocławek za 2008 rok.
 1. Informacja na temat stanu bezrobocia w 2008 r.
 1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 r.


9. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek.
10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.


 1. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9, ul. Promienna 15.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Batalionu Morskiego we Włocławku.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadaniu Statutu.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 10 we Włocławek


 1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 6 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3. 1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47.18. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 10 we Włocławku, ul. Szkolna
19. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89. 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie i realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bojańczyka 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bukowej 15/17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chopina 30, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 11B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kilińskiego 12A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Krętej 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Letniej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 68 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 33, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Płowieckiej 7A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 14, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 50 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Towarowej 3A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żabiej 21/25, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 65, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 101 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 72, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Stodólnej 78 dz. 92/4 KM 47 o pow. 0,0191 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Antoniego 42 oznaczonej jako dz. 146/2 km 51 o pow. 0,0189 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz właściciela nieruchomości przyległej dz. 16 KM 51.54. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu „ABC przedsiębiorczości. Jak założyć firmę i osiągnąć sukces”.
55. Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko-Pomorskim i innymi gminami województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.


 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu”.
 1. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2008 rok. 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zakończenie obrad.


Propozycje zmian do porządku obrad:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Chciałem poinformować, że na moje ręce wpłynął wniosek od komisji doraźnej ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku ul. Wyspiańskiego 3, projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 we Włocławku ul. Żytnia 47, projektu uchwały w sprawie Zespołu Szkół nr 10 we Włocławku ul. Szkolna 13. Z podobnym wnioskiem wystąpiła też Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Chciałbym zapytać, czy oprócz tego wniosku ktoś chciałby jeszcze złożyć inne wnioski? Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że kontr wzorem ostatniej sesji, nie będę udzielał głosu, jeżeli chodzi o dyskusję nad zmianą porządku obrad. Będę tylko przyjmował wnioski, dotyczące jego zmiany. Jeżeli taki wniosek chce ktoś złożyć, to proszę bardzo.

Moja propozycja jest taka, aby ten wniosek glosować w całości, w związku z czym, aby zdjąć wszystkie te trzy punkty z porządku obrad. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”
Głosowanie i ogłoszenie wyników:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, ze za wnioskiem oddano 9 głosów, przeciw 13, 2 radnych wstrzymało się od udzielenia głosu, w związku z czym wniosek nie uzyskał wymaganej większości.”
Przechodzimy zatem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Proszę zatem Pana Andrzeja Pałuckiego o przedstawienie ....
Radny Władysław Skrzypek:

„Bardzo proszę o głos”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Nie, nie udzielam Panu głosu, ogłaszam przerwę 2 – minutową.”
Radny Władysław Skrzypek:

„Czy to nowa metoda jest Pana pracy, żeby nie udzielić głosu przed głosowaniem? Dziękuję za taką demokrację Proszę Państwa. Jako radny mam prawo się wypowiedzieć w imieniu nauczycieli, w imieniu dzieci. Jest to jedyna dzielnica, która nie będzie miała podstawówki. Panie Przewodniczący – dziękuję za takie prowadzenie sprawy i za demokrację!”


Przerwa w obradach sesji Rady Miasta Włocławek 9.12 – 9.22.
Wznowienie obrad po przerwie:

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja tylko tytułem wyjaśnienia chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Wniosek złożony, dotyczący zmiany był wnioskiem Komisji, który zmierzał do tego, aby zdjąć te wszystkie punkty z porządku obrad dlatego tak poddałem je pod głosowanie. Taką procedurę zaproponowałem. Uprawnieniem każdego radnego było rozdzielić te wniosek i głosować chociażby poszczególne szkoły. Nie nastąpiło to, w związku z czym tak to zostało przegłosowane. Nie udzieliłem głosu dlatego, że jeżeli chodzi o punkt, dotyczący zmiany porządku obrad, to tak naprawdę on się powinien sprowadzać do tego, że wpływa wniosek, jest jednym zdaniem argumentowany i jest głosowany. Nie może być takich sytuacji, jak było ostatnio na sesji, ze sam porządek sesji jest głosowany 4 godziny. Natomiast absolutnie udzielę głosu każdemu, kto będzie chciał zabrać głos na temat połączenia szkół wtedy, kiedy one będą kolejno omawiane. Przewiduję również to, że zabierze glos przedstawiciel rodziców, czy przedstawiciel nauczycieli z tych szkół, które mają być łączone. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Proszę zatem Pana Prezydenta Andrzeja Pałuckiego o przedstawienie informacji z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.”


Ad.2.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Przedstawienie informacji:
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta Włocławek:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.Informacja, którą przedstawię Wysokiej Radzie obejmuje okres od 6 kwietnia 2009 roku czyli od ostatniej Sesji Rady Miasta Włocławka do dnia dzisiejszego.
1) Dnia 8 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem , które odbyło się w zakładach azotowych Anwil S.A. W rozmowach uczestniczyli również włocławscy parlamentarzyści, przedstawiciele zarządu Orlenu oraz zarządu Anwilu także przewodniczący związków zawodowych działających w Anwilu. Tematem spotkania była planowana sprzedaż zakładu. Pan Minister Grad przedstawił koncepcję konsolidacji chemii ciężkiej. Jak podkreślił zakład w jego ocenie powinien stać się osią integracji polskiej branży chemicznej.
2) W dniach 16 i 17 kwietnia uczestniczyłem w Szczecinie w V Forum Samorządowym. Tematyka forum dotyczyła wielu zagadnień gospodarczych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego
3) Dnia 18 kwietnia Włocławek był gospodarzem finałowego meczu Pucharu Polski w piłkę ręczną. Współorganizatorem tego widowiska sportowego był Urząd Miasta oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4) Z satysfakcją informuję Państwa, że wniosek pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” w wyniku oceny formalnej został zweryfikowany pozytywnie i przyjęty do dalszego etapu czyli do oceny merytorycznej. Informację taką przekazała Anna Siejda, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
5)Włocławek otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki jedną z największych dotacji w Polsce, która zostanie przeznaczona na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w tym roku w mieście. Dla Włocławka zarezerwowano z budżetu państwa kwotę 100 tys. zł. Spośród wszystkich urzędów miejskich, które zabiegały o dotacje jedynie Poznań otrzymał środki większe od Włocławka (140 tys. zł). Wsparcie z Ministerstwa otrzymało 439 podmiotów z całej Polski. Najniższa kwota dotacji wynosiła 8,2 tys. zł.

W ramach Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych:


 1. Zakończono realizację zadania ,,Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 – Moje Boisko Orlik 2012’’.

 2. Zawarto 4 umowy o udzielenie zamówienia publicznego na:

 1. Pielęgnację i oczyszczanie lasów komunalnych i terenów zadrzewionych Włocławka w okresie od 01-04-2009 do 31-03-2013 z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” z Włocławka na kwotę 1.196.618,45 zł.

 2. Umowę na aktualizację oprogramowania arkusza organizacyjnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia – w dniu 6 kwietnia 2009 r. zawarto umowę z VULCAN Zarządzanie Oświatą Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 169 500,00 zł.

 3. Na organizację „Dni Włocławka’’ – ze spółką GRA na kwotę 110.000,00 zł.

 4. Na rewitalizację budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej umowa z Firmą Budowlaną „DAN-BUD” Jan Dankowski, z Redy, na kwotę 298.900,00 zł.

W zakresie gospodarki nieruchomościami: przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości za kwotę 3.229,- zł

W zakresie gospodarki lokalowej przydzielono lokale:

- z listy przydziału mieszkań komunalnych - 1

- realizacja wyroków sądowych orzekających eksmisję - 5

- wykwaterowania z uwagi na planowane inwestycje miejskie - 1

- z listy przydziału lokali socjalnych z tyt. trudnych warunków materialnych - 1

- z listy wykwaterowań z budynków wyłączonych z użytkowania -1

Dziękuję.”


Pytania do przedłożonej informacji:

Pobieranie 0.75 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna