Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach


Radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady MiastaPobieranie 0.75 Mb.
Strona12/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.

Ja bym opinię może wyraził do wszystkich uchwał przy jednym. Nie będę omawiał każdej z 31 uchwał dlatego, że Komisja Gospodarki w dniu 17 kwietnia szczegółowo rozpatrzyła każdą uchwałę i podjęła opinię pozytywną do każdej z tych uchwał, która tutaj jest. Chciałbym powiedzieć, że bonifikaty zaproponowane od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali ujętych w uchwałach, które Prezydent zaproponował Wysokiej radzie do podjęcia, wszystkie dotyczą wysokości bonifikaty 95%. Wszystkie te imiennie wnioski mieszkańców Komisja rozpatrywała. Te wnioski były złożone nawet w 2007 r. Było ich 9. Pozostałe wnioski, to wnioski złożone w 2008 r.

Komisja Gospodarki oceniała te wnioski imiennie i w stosunku do wszystkich uchwał, jakie tu są wymienione, zostały pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowane. Wszyscy członkowie Komisji, będący na posiedzeniu, pozytywnie w stosunku do tych 31 uchwał się opowiedzieli. Nie będę czytał tych 31 opinii. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, bo Komisja bardzo długo obradowała, to proszę bardzo, taką opinię bym przedstawił Państwu. Będąc przy głosie powiem, że jest to nasz postulat, ponieważ ja sam wnioskowałem o to, żeby Pan Prezydent jednak stosował te bonifikaty 95%, mimo tutaj głosów negatywnych, ze to rozdawnictwo – głosów negatywnych w stosunku do sprzedaży tych lokali. Jednak wniosek mój i całej tutaj Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej został pozytywnie zaakceptowany i myślę, że następne też będą w wysokości 95%.”


Radny Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Sytuacja podobna jak Komisji Gospodarki. Dnia 22 kwietnia, obradowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Do wszystkich tych uchwał dotyczących bonifikat pozytywną opinię uzyskały wszystkie z tych uchwał. Było obecnych członków 9 i jednogłośnie wszystkie te uchwały zostały w ten sposób podjęte. Ja tylko przeczytam jedną z uchwał i wszystkie one są w podobnym brzmieniu, a więc: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego – i tu każdego z nich wymienionych – usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ulicy – tych, które tutaj Państwo widzieliście i macie w tych uchwałach – stanowiącego własność gminy miasto Włocławek na rzecz najemcy tego lokalu. Powyższy projekt został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie. W glosowaniu udział wzięło 9 członków komisji I tak też było w każdym przypadku. Dziękuję bardzo.”


Dyskusja:
Radny Maciej Jarzembowski:

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana radnego Józefa Mazierskiego, który w takim alarmującym tonie wypowiadał się na temat Zarządzenia Prezydenta, dotyczącego sposobu ustalania bonifikaty. Panie radny – to Zarządzenie obowiązywało jeszcze przed Pana apelami i przed Pana alarmującym tonem. I jak widać było to zupełnie niepotrzebne, ponieważ zarządzenie jest skonstruowane, jak sam Pan widzi w sposób prawidłowy. Większość z osób, które ubiegają się o wykup lokali uzyskuje 95% bonifikatę, natomiast pewnie takiej bonifikaty nie uzyskają tylko ci, którzy są najemcami przez krótki okres czasu, bądź wykupują lokale w budynkach stosunkowo niedawno oddanych i myślę, że to jest zupełnie rozsądne, zasadne i sprawiedliwe rozwiązanie, zaproponowane przez Pana Prezydenta.”
Radny Józef Mazierski:

„Nic Pan radny Jarzembowski nie wniósł swoją wypowiedzią. Tylko chciał się odezwać i tutaj przypomnieć się, że jest na Sali. Ja myślę, że – nie podzielam poglądu i nie ma Pan racji. Powiedziałem na wstępie, że są to wnioski z 97 roku a te drugie z 2008r. Czyli Panie radny Jarzembowski, to są z poprzednich lat a Zarządzenie Prezydenta jest wydane dopiero w 2009 roku, także nic Pan nowego nie wniósł.”


Radny Maciej Jarzembowski:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Otóż moja wypowiedź była po prostu wyjaśniająca, bo Pan tutaj usilnie usiłuje wmówić, że to dzięki Pana apelom i apelom Włocławskiej Wspólnoty samorządowej, bonifikaty w tym kształcie zostały zaproponowane, co jest po prostu nieprawdą. Natomiast myślę, że zupełnie nic nie wniósł do obrad Rady Miasta, zaproponowany przez Pana punkt – bodajże było to na poprzedniej sesji, gdzie Pan właśnie tłumaczył i w zasadzie nie wiadomo było o co chodzi, żadnych wniosków z tego tytułu Pan nie zaproponował.”
Radny Władysław Skrzypek:

„Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie.

Dobrze, że to Rada rozpatrzyła pozytywnie. Nie roztrząsajmy: kto jakie ma zasługi! My jesteśmy Radą, daliśmy ulgi i z tego się bardzo cieszę. Dziękuję.”

Głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Teraz Szanowni Państwo będziemy głosować poszczególne projekty uchwał:


ad. 21.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bojańczyka 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bojańczyka 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 19.

ad. 22.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bukowej 15/17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bukowej 15/17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 20.

ad. 23.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 21.
ad. 24.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 22..

ad.25.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 23.

ad. 26.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 224.


ad. 27.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chopina 30, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chopina 30, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 25.


ad. 28.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 26.
ad. 29.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 27.


Ad. 30.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 11B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 11B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 28.


Ad.31.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 29.

ad. 32.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych – 20 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 30.


ad.33.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych – 21 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 31.

Ad.34.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kilińskiego 12A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych – 21 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kilińskiego 12A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 32.

ad.35.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Krętej 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych – 21 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Krętej 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 33.

ad. 36.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych – 21 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 34.

ad.37.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Letniej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych – 21 radnych było za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.”
Wynik głosowania zadecydował o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Letniej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu
Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 35.
ad.38.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:

Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna