Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach


Radny Eugeniusz Wypijewski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji MiastaPobieranie 0.75 Mb.
Strona14/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Radny Eugeniusz Wypijewski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Opinia Nr 52 / 2009 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku udzieliła jednogłośnie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ABC przedsiębiorczości Jak założyć firmę i osiągnąć sukces, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 priorytet 6 Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, działania 6.2, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W glosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. Dziękuję.”
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos? – nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania przedłożenia projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę miasto Włocławek do realizacji projektu „ABC przedsiębiorczości Jak założyć firmę i osiągnąć sukces”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.2, „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych – przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.”
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę miasto Włocławek do realizacji projektu „ABC przedsiębiorczości Jak założyć firmę i osiągnąć sukces”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.2, „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 42.
Ad. 55.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK Z WOJEWÓDZTWEM KUJAWSKO – POMORSKIM I INNYMI GMINAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU pn. „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA.”
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały;
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Podjęcie tej uchwały umożliwi przystąpienie gminy miasto Włocławek do projektu kluczowego, który jest umieszczony na liście projektów kluczowych RPO. Projekt ten przygotowywany jest przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Projekt ten zakłada utworzenie w Województwie Kujawsko – Pomorskim takiego zadania pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza, który ma na celu wybudowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który usprawni prace urzędów oraz umożliwi mieszkańcom łatwiejsze i wygodniejsze załatwianie spraw drogą elektroniczną. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do 15 kwietnia 14 samorządów powiatowych wyraziło zgodę na uczestnictwo w tym projekcie oraz 85 gmin. Całkowity koszt tego zadania, tego projektu kluczowego, to 10 mln. euro, z czego dofinansowanie wynosi 7,5 mln. euro. Natomiast ta część, która będzie przypadać na miasto Włocławek jest uzależniona od ilości podmiotów, które przystąpią do realizacji tego projektu. W imieniu Prezydenta, proszę o akceptację dla tego porozumienia. Dziękuję.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozowju i Promocji Miasta rady Miasta:

„Opinia Nr 53 komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2009 r. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku udzieliła jednogłośnie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie współdziałania gminy miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim i innymi gminami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.

A poza tym chciałbym takie pytanie zadać od razu: czy my wiemy, jaki jest rząd wielkości, chociaż tej partycypacji – bo tutaj tak trochę trudno jest określić – ale w jakim rzędzie wielkości my możemy się znaleźć?”
Odpowiedź;
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Zgodnie z projektem porozumienia jest to 20 % wkładu do całego projektu. Ale tak, jak powiedziałem – musimy znać finał, ile gmin przystąpi? – ile starostw przystąpi do tego projektu? – dopiero wtedy będziemy wiedzieć w jakich kwotach bezwzględnych będziemy się obracać, jeśli chodzi o te 20%. Dziękuję.”Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? – jeżeli nie ma to przechodzimy do przegłosowania przedłożonego projektu uchwały. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie współdziałania gminy miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim i innymi gminami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania?”Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
20 radnych było za podjęciem uchwały głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.”
Uchwała w sprawie współdziałania gminy miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim i innymi gminami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 53.
Ad. 56.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE PRZEZ GMINE MIASTO WŁOCŁAWEK DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO pn. „STOP BIERNOŚCI, BĄDŹ KOBIETĄ SUKCESU”.
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały:
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni.

Jest to uchwała, która umożliwi realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzisiaj już kilka ciepłych słów słyszeliśmy na temat tego programu od Państwa Radnych. Wniosek stosowny został złożony w ramach tego projektu. Celem, który będzie realizowany w ramach tego zadania jest rozwój umiejętności oraz kwalifikacji 120 kobiet z terenu powiatu włocławskiego i samego Włocławka, które to sposoby po prostu pozostają bez zatrudnienia; poziomu ich zdolności, zatrudnienia oraz stworzenie warunków do aktywności zawodowej. Działania tego projektu są powiązane i skierowane do kobiet, gdyż ta grupa wg danych z Powiatowego urzędu Pracy we Włocławku jest szczególnie wrażliwa na bezrobocie i trudno odnaleźć się kobietom na rynku pracy – takie są diagnozy jak powiedziałem Powiatowego Urzędu Pracy. Kobiety, zwłaszcza po 45 roku życia poprzez bariery psychologiczne, niewiary we własne siły, mają większe problemy z podejmowanie nauki oraz szkoleń, podnoszących ich kwalifikacje. Realizacja tego projektu opiera się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% oraz w 15% o środki, pochodzące z Budżetu Państwa, więc w tym względzie wkład gminy miasta Włocławek nie jest wymagany. W imieniu Prezydenta proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Opinia 54 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta z dnia 22 kwietnia. Komisja na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku udzieliła jednogłośnie, pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę miasto Włocławek do projektu partnerskiego pod nazwą „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu”. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.”


Dyskusja:
Radny Władysław Skrzypek:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni.

Panie Prezydencie – chciałem zapytać – a co z kobietami do 25 lat? Czy one zostają pozostawione same sobie bez możliwości podjęcia pracy, bez możliwości skorzystania z tej ustawy? – jak to jest? – dziękuję.”
Radny Andrzej Kazimierczak:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Ja mam pytanie do prezydenta Kuźniewicza: Na jaką kwotę opiewa ten projekt „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu”. I jednocześnie również mam takie nieodparte wrażenie, że tych projektów nam się tak namnożyło ostatnio – w zeszłym roku było „Pierwsza praca, nowa jakość”, ABC Przedsiębiorczości, Stop Bierności itd. Za tym idą potężne pieniądze, które oczywiście przeznaczone są na szkolenia różnego rodzaju, Tutaj są nawet zajęcia z języka obcego. To jest wszystko fajnie, tylko wydaje mi się, czy nie moglibyśmy w jakiś sposób tych wszystkich programów skoordynować? Niektóre z tych programów się dublują. Ja rozumiem, że tutaj miasto nie dokłada. Nie mniej to są pieniądze – 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% z Budżetu Państwa. Ale tak, jak powiedziałem, tych projektów się tak namnożyło i moje pytanie jest jako drugie: Czy nie można by tego w jakiś sposób skoordynować i prowadzić te działania w sposób może –no, nie chciałbym tutaj nikogo urazić – ale w sposób może bardzie racjonalny. Dziękuję bardzo.”
Odpowiedź:
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni.

Powiem szczerze, ze nie wiem jak Panu Prezydentowi Skrzypkowi odpowiedzieć, co z kobietami do 25 roku życia. Wydaje mi się, że to są Panie na tyle mobline i chętne do tego, aby się dokształcać, że nie jest potrzebny specjalny program szkoleniowy. Ale oczywiście przyjrzymy się temu problemowi i na pewno, jeśli zdiagnozujemy taką potrzebę, to pewnie taki projekt napiszemy.

Natomiast ustosunkowując się do wypowiedzi Pana radnego Andrzeja Kazimierczaka, ja pamiętam Pana radnego wypowiedź mniej więcej rok temu na tej Sali, kiedy też taka uchwałę o przystąpieniu do projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego przedkładaliśmy. Ja wtedy pamiętam pańską wypowiedź, która poddawała trochę wątpliwość sens działania w ogóle Europejskiego Funduszu Społecznego i myślę, że stąd się biorą też te wątpliwości. Oczywiście na ile my możemy skoordynować takie działania koordynujące – podejmujemy. Natomiast chcę przypomnieć, że tych graczy na tym rynku, odnoszących się do rynku pracy, do rynku szkolnych, przekwalifikowań, który jest finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z budżetu państwa jest nieskończenie wielu. I trudno nam jest taką koordynację prowadzić, nie mając pełnej wiedzy na temat tych podmiotów, które poza Urzędem Miasta, poza strukturami miejskimi, funkcjonują. Na tyle, na ile my możemy opanować te działania, podejmowane przez jednostki podległe Prezydentowi i sam Urząd to, to robimy. Oczywiście pewno te działania będą może nie tyle pokrywać, co zazębiać. Taka jest nasza idea, żeby się one zazębiały, natomiast nie pokrywały, bo wtedy sens tych działań jest żaden i możemy mieć kłopoty ze znalezieniem osób chętnych do udziału w tych przedsięwzięciach. Robimy wszytko, żeby tak nie było. Natomiast odpowiadając na pytanie co do wartości tego projektu, to jest dokładnie 965.240 zł. Dziękuję.”


Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? – jeżeli nie ma to przechodzimy do przegłosowania przedłożonego projektu uchwały. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu.”? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od glosowania?


Głosowanie i wynik głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 18 przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących.”
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu.w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 54.

Ad.57.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2008 ROK.
Wprowadzenie do tematu:
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Z satysfakcją wypełniam obowiązek przedłożenia Wysokiej Radzie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za rok 2008.

Uchwalony w dniu 25 stycznia 2008 budżet zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 353.968.065 zł w tym dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 34 054 267 zł., limit wydatków ustalono w wysokości 415 857 668 zł w tym na wydatki majątkowe 53 193 703 zł.

W ciągu roku wydałem 21 Zarządzeń zmieniających budżet, Wysoka Rada na mój wniosek podjęła w tej sprawie 6 uchwał.

Między innymi wprowadzono do planu 9 nowych projektów w zakresie aktywizacji społecznej oraz poszerzenia oferty edukacyjnej na kwotę 2 007 207 zł, w tym dofinansowanych ze środków unijnych w wysokości 1 714 848 zł. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o ponad 6 mln zł.

Ostatecznie plan dochodów przewidywano na poziomie 399 453 141 zł w tym dotacji na realizację zadań rządowych i zleconych w wysokości 42 208 116 zł, na zadania własne zwiększono plan dotacji do wysokości 30 mln zł w tym 6 mln 675 tyś zł jako refundację kosztów poniesionych na przebudowę przeprawy mostowej przez Wisłę.

Przyjętą prognozę dochodów wykonano w 105,85 % uzyskując ponadplanowe dochody w wysokości ponad 23 mln zł.

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów odnotowano w dziale „Ochrona zdrowia”, który wyniósł prawie 123 % planu chociaż w wartościach bezwzględnych /72 tyś zł/ nie miał znaczącego wpływu na wykonie planu dochodów. Najwyższe ponadplanowe dochody uzyskano w dziale 756, czyli z tytułu podatków i opłat należnych miastu. Uzyskano 182 mln zł, co stanowiło 43 % dochodów budżetowych. Wykonanie 115 % planu przyniosły budżetowi dodatkowe wpływy w wysokości ponad 23 mln zł; z tego z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa / PiT, CiT / 20mln zł. W okresie sprawozdawczym skutecznie pobieraliśmy gminne podatki osiągając wzrost ponadplanowych dochodów o 5 mln zł, nie uzyskaliśmy planowanej kwoty z podatku od środków transportowych. Do budżetu miasta wpłynęło o130 tyś mniej. W dużej mierze jest to skutek zmiany przepisów tj. wyłączenia z opodatkowania śr. transportowych o ładowności 3.5 tony . Z tytułu podatków realizowanych na naszą rzecz przez urzędy skarbowe najwyższe wykonanie 611 % tj. wzrost o 750 tyś odnotowano z podatku od czynności cywilno prawnych, osób prawnych, natomiast najniższe 58 % tj. spadek o 350 tyś zł z podatku od spadków i darowizn / z uwagi na zmianę przepisów/.

Ponad 1 mln zł uzyskano z tytułu odsetek bankowych tj. głównie z lokat .

Należy dobrze ocenić wykonanie budżetu w ramach gospodarki nieruchomościami, zarówno w realizacji zadań rządowych jak i własnych uzyskaliśmy 2 mln zł ponad plan. Pomimo osiągnięcia wyższych dochodów nie we wszystkich działach zrealizowano przyjęty plan. Najniższy wskaźnik 63 % wykonania planu odnotowano w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” jest to skutek otrzymania mniejszej o 1,5 mln zł dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów. Zadanie to należy do zadań własnych, które realizujemy przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Nie otrzymaliśmy również ok. 2mln zł dotacji celowej na zadanie rządowe w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Oba zadania unormowane są ściśle przepisami określającymi komu i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie dlatego wysokość otrzymanej dotacji jest powiązania z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Uchwała z 25 stycznia 2008 ustaliła limit wydatków na poziomie 414 825 998 zł, w tym na wydatki majątkowe 52 643 703 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach ostateczny limit wydatków ustalono na poziomie 433 985 631 zł, w tym na wydatki majątkowe 60 083 144 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 411 mln. zł, w tym na wydatki bieżące wykorzystano 95 % planowanych środków realizując w pełni zadania obligatoryjne oraz zapewniając funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach. Najniższy wskaźnik 76 % wykonania wydatków bieżących odnotowano w dziale związanym z kosztami poboru podatków i opłat . Wynikało to z mniejszych prowizji od opłat targowych i parkingowych, a także niższych kosztów egzekucyjnych. Jednakże w wartościach bezwzględnych nie wydatkowanie 76 tyś zł, z tego tytułu nie wpłynęło znacząco na wynik wykonania budżetu. Największa ponad 4 milionowa kwota nie wydatkowanych środków wystąpiła w dziale „Oświata i wychowanie”.

Prawie 1,5 mln zł mniej wydatkowano na dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, wystąpiły znacznie niższe potrzeby w zakresie środków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej. Drugą dziedziną pochłaniającą ponad 20 % bieżących wydatków budżetowych jest opieka społeczna . Większość wydatków unormowana jest przepisami określającymi komu i w jakiej sytuacji przysługują świadczenia. Tak więc nie wydatkowanie ponad 4 mln zł świadczy o tym, że w 2008 r. mniej osób kwalifikowało się do objęcia pomocą społeczną. Nie bez znaczenia jest także fakt skutecznego nadzoru służb socjalnych przy udzielaniu tej pomocy.

Wydatki majątkowe stanowiące 14 % wydatków ogółem wykonane zostały w 95 %. Niewykonanie finansowe w niektórych przypadkach wynikało z realizacji zadania przy mniejszych nakładach finansowych zaś przy zadaniach wieloletnich niewykonanie związane było z nie wyfakturowaniem robót lub też terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy.

Z założonego zakresu rzeczowego nie wykonano trzech zadań;

- „budowa ul. Planty…..” zaplanowano kwotę 206 tyś na wypłatę odszkodowania, wobec braku akceptacji przez stronę kwoty ustalonej w operacie wszczęto procedurę przewidzianą prawem /cała kwota pozostała nie wydatkowana/

- „zakup sprzętu komputerowego dla urzędu” pozostało 300 tyś zł. ponieważ firma, która wygrała przetarg odstąpiła od podpisania umowy

- w ramach programu „dach” planowano remont dachu w Sz P nr 23 wraz z wymianą świetlików za kwotę 70 tyś zł – brak oferentów w przetargu.

Ważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku:

- Przeprawa mostowa przez Wisłę /sukcesem było również pozyskanie refundacji ponad 1/3 poniesionych na to zadanie środków /.

- Przebudowa układu komunikacyjnego Komunalna - Witosa - Cmentarna finansowanego w 50 % przez inwestora prywatnego.

- Przebudowa skrzyżowania Kapitulna-Wysoka-Długa z udziałem środków budżetu państwa.

- Połączenie ul. Ostrowskiej z ul. Okrężną

- Oddanie do użytku budynku socjalnego z wykorzystaniem dopłat ze środków budżetu państwa.

Na poprawę bazy oświatowo-wychowawczej wydatkowaliśmy prawie 8 mln zł tj. 13 % wydatków inwestycyjnych ogółem.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Dzięki bardzo dobremu wykonaniu budżetu zwłaszcza po stronie dochodów, w tym również pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych na realizację własnych zadań uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 11 mln zł, jednocześnie zmniejszyliśmy wysokość długu w stosunku do stanu na dzień 31.12 2007 o kwotę ponad 2 mln zł.

Jesteśmy więc w lepszej kondycji finansowej niż zakładaliśmy procedując nad budżetem 2008 roku. Taka sytuacja finansowa miasta dobrze rokuje i daje nadzieję, na realizację zamierzonych celów przede wszystkim tych inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Warto podkreślić, że stan finansów miasta w ubiegłym roku poddany został również swego rodzaju egzaminowi z uwagi na zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne. Kryzys gospodarczy na pewno nie sprzyjał samorządom. Uważam jednak, że racjonalne wydatkowanie środków budżetowych i odpowiednia inżynieria finansowa, którą wdrożyłem od początku kadencji przynosi efekty. Dziękuję ”

Po dokonaniu wprowadzenia do przedmiotu uchwały Prezydent Andrzej Pałucki odczytał Uchwałę Nr 83 / 2009 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 09 kwietnia 2009 r. wraz z jej uzasadnieniem.
Uchwała RIO w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 55.

Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Eugeniusz Wypijewski – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta:

„Opinia Nr 13 / 2009 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta z dnia 07 kwietnia 2009 roku. Komisja na posiedzeniu w dniu 07 kwietna 2009 r. udzieliła pozytywnej opinii do przedłożonego przez Prezydenta Miasta Włocławek Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok. Za udzieleniem pozytywnej opinii głosowało 5 członków Komisji, przy 1 glosie przeciwnym i 2 glosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo.”


Radny Andrzej Kazimierczak – wiceprzewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Opinia Nr 8 / 2009 Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta z dnia 09 kwietnia 2009 r. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 09 kwietnia 2009 r. udzieliła pozytywnej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za rok 2008. za pozytywną opinią głosowało 6 członków Komisji, przy 1 glosie przeciwnym i 1 glosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo.”
Radny Marek Popławski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.

Opinia Nr 7 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2009 r. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 roku dokonała analizy Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok. Komisja do wyżej wymienionego projektu wypowiedziała się w sposób następujący: za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedział się 1 członek komisji, 2 członków Komisji było przeciwnych, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu.”
Radny Marek Stelmasik – przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo.

Opinia Nr 2 / 2009 Komisji Kultury i Sportu rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2009 r. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok glosując w następujący sposób: za przyjęciem sprawozdania głosowało 3 członków Komisji, 2 radnych było przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję.”
Radny Józef Mazierski – przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni.

Opinia Nr 8 / 2009 Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Włocławek z dnia 09 kwietnia 2009 roku. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Włocławek podczas posiedzenia odbytego w dniu 09 kwietnia 2009 roku rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za rok 2008, opiniując je pozytywnie. W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się 3 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych oraz dwóch glosach wstrzymujących się. Dziękuję.”
Radny Jarosław Chmielewski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta;

„Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 08 kwietnia 2009 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały na temat zaopiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2008. Dziękuję.”


Radny Janusz Dębczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo.

Tytułem wyjaśnienia chciałem powiedzieć, że Komisja Rewizyjna w sprawie wydania opinii i wypracowania wniosku zbierała się praktycznie dwukrotnie: raz 14 kwietnia, gdzie nie było rozstrzygającej opinii, bo trzech członków Komisji Rewizyjnej było za udzieleniem absolutorium Prezydentowi, trzech było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa pismem bodajże z dnia 22 kwietnia, kierowanym do Przewodniczącego, upomniała Radę, że tylko i wyłącznie Komisja Rewizyjna ma uprawnienie i kompetencje do tego, by składać taki wniosek o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. My drugi raz zebraliśmy się w dniu 24 kwietnia, gdzie już nastąpiło rozstrzygnięcie i teraz Państwa z opinią i z wnioskiem chciałbym zapoznać;

Opinia Nr 4 / 2009 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2009 roku o wykonaniu budżetu Miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok Z uwagi na fakt, iż na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 roku Komisja Rewizyjna Rady Miasta nie wypracowała rozstrzygającego wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok, na ponownym posiedzeniu odbytym w dniu 24 kwietnia 2009 roku, mając na względzie korespondencję przekazaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2009 roku znak RIO-KA 07813/2009, podjęła w głosowaniu łącznym opinię wraz z wnioskiem w powyższej sprawie. W oparciu o ustawowe uprawnienia Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 roku dokonała analizy oraz oceny wykonania przez Prezydenta Miasta budżetu Miasta za 2008 rok. Przedmiotem oceny wykonania budżetu było przede wszystkim jego badanie pod względem zgodności wykonania - z budżetem uchwalonym przez Radę Miasta. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu przedstawionego Sprawozdania stwierdziła co następuje: 1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 399.453.141 zł. Dochody wykonano w kwocie 422.834.663 zł., co stanowiło 105,85% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 357.245.025 zł, wykonanie w kwocie 382.545.840 zł, co stanowi 107% planu.

 2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 433.985.631 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 411.311.543 zł, co stanowi 94,78% ogółu planu.

 3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 60.083.144 zł, co stanowiło 13,84% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 56.939.927 zł, co stanowi 94,77% planowanych wydatków na inwestycje.

 4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 373.902.487 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 354.371.616 zł, co stanowi 94,78% ogółu planu. Z powyższej kwoty 88,65% stanowiły wydatki na zadania własne, a 11,35% wydatki na zadania zlecone.

 5. Planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2008 roku wyniósł kwotę 34.532.490 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytu w kwocie 22.366.091 zł i wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 12.166.399 zł.

 6. Budżet Miasta zamknął się za rok 2008 wynikiem dodatnim w wysokości 11.523.120 zł.

 7. Ze środków budżetu Miasta w roku 2008 spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 28.692.573 zł, na plan 28.692.573 zł.

 8. Zadłużenie Miasta na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach poprzednich oraz analizowanym roku budżetowym, wyniosło kwotę 151.740.882 zł, tj. 35,89% wykonanych dochodów, z terminem spłaty w roku 2009 kwoty 26.800.573 zł i latach następnych do roku 2026.

 9. Miasto Włocławek na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2008 roku z tytułu ( np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji).

 10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wyniosły 5.045.634 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków oraz rozłożeń na raty za 2008 rok wyniosły 826.075 zł. Łącznie stanowi to kwotę 5.871.709 zł, tj. 1,39% zrealizowanych dochodów.

 11. Prezydent Miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta Włocławek na 2008 rok i wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium.


Teraz zapoznam Państwa z wnioskiem. Wniosek Nr 2 / 2009 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonana budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 rok. Komisja Rewizyjna w składzie; radny Janusz Dębczyński – przewodniczący, radny Stanisław Krzemieniewski – zastępca Przewodniczącego, Jarosław Chmielewski – członek, Maciej Jarzembowski – członek, Piotr Mokry – członek, Rajmund Osiński – członek, Tadeusz Raczyński – członek, Mieczysław Rek – członek, Jerzy Rosiński – członek, Marek Stelmasik działając na podstawie art. 18 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), - § 105 Statutu Miasta Włocławek po dokonaniu oceny wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za rok 2008 wnioskuje do Rady Miasta Włocławek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu za rok 2008. Uzasadnienie wniosku zawarte zostało w opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium - pięć głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium - dwa głosy, wstrzymujących się - jeden głos. Dziękuję za uwagę.”

Następnie prowadząca obrady wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Wanda Muszalik odczytała treść Uchwały Nr 116 / 2009 Składu Orzekającego Nr 7 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2008 rok.
Uchwała RIO na temat wykonania budżetu miasta w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 56.

Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna