Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniachPobieranie 0.75 Mb.
Strona16/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Radna Olga Krut – Horonziak:

„Szanowni Państwo.

Powiem tak: że od chwili, kiedy Prezydent Bydgoszczy często przez różne środowiska stawiane, jako przykład dynamicznego Prezydenta, który się cieszył uznaniem – od czasu do czasu są jakieś próby referendum, jednak ręką obronną z tego wychodzi. Otóż kiedy Konstanty Dąbrowicz, Prezydent Bydgoszczy nie otrzymał absolutorium i nic się nie stało a wręcz przeciwnie – zyskał na popularności a miasto rozwija się dalej – ja również przestałam się emocjonować, jako radna Rady Miasta – absolutorium. Jest to działanie, które pozwala w sposób jednorazowy dać upust politycznym, różnym dywagacjom i emocjom. Bo tak naprawdę budżet jest wykonany, przyjęty. Natomiast porozmawiać sobie też dobra rzecz. To jest jedna sprawa.

A druga – poruszył mnie bardzo w wystąpieniu swoim Pan radny Kazimierczak, który kilkakrotnie przywołuje interpelacje radnych i uznał za właściwe, ze powinien poruszyć w imieniu radnych, interpelacje, które są lub nie są, albo tylko w jakimś stopniu, uwzględnione lub nie i w zdecydowanej swojej większości przywoływał tutaj prawem jakimś dosyć dziwnym, dzielnicę Michelin na tle całości miasta, czego nie wykonano w mieście. Sądzę, że dopatrzyłam się również w tym przywoływaniu niektórych interpelacji, których byłam autorką, zarówno do budżetu jak i w czasie wnioskowania poza interpelacyjnego, pozabudżetowego.Otóż wyobrażam sobie, że taką podstawową uczciwością jest, jeżeli się przywołuje interpelacje, jako negatywne odzwierciedlenie, to sądzę, że dobrze byłoby przywołać również te interpelacje, które zostały zrealizowane i to w ramach działań budżetu miasta, w ramach działań tego wszystkiego, co my uchwaliliśmy i wykonuje Prezydent miasta Włocławka. A wracając właśnie na podwórko Michelińskie chciałabym powiedzieć tak: że miedzy innymi jeszcze za kadencji zastępcy prezydenta miasta Pana Prezydenta Fąfary z Platformy Obywatelskiej, Michelin miał wykonaną warstwę ścieralną na ulicy Jana Pawła II, hit, którym się cieszą dzieci, młodzież i mieszkańcy w postaci zespołu boisk. To jest taka włocławska odmiana Orlika. Sądzę, że wręcz modelowa. Rozpoczęta jest – proszę pojechać na ulicę Szkolną i zobaczyć – budowa segmentu Gimnazjum tak długo oczekiwana przez mieszkańców i wnioskowana. Ta ścieżka przysłowiowa 100 metrów – zapewniam, że dostałam odpowiedź na interpelację właśnie pozytywną i w tym roku zostanie zrealizowana. Wymieniał Pan w swoim wystąpieniu szereg ulic: między innymi ulicę Spokojną, - takie, które nie funkcjonowały. Były to drogi gruntowe. Nie wiem – mogę się mylić – czy to jest pięć dni temu, czy tydzień temu, w każdym bądź razie: Żurawia, Szczygla, Wilcza, wspólna, Krucza – otrzymały dywaniki. Cztery lata w uprzedniej kadencji wnioskowałam do Prezydenta Miasta o te właśnie prace inwestycyjne na tych ulicach. W tej kadencji parę dni temu – prace są na ukończeniu. Sądzę, że mieszkańcy teraz będą wnioskować o dodatkowe ich doinwestowania a mianowicie do chodników. Ale to, co otrzymali po kilkudziesięciu latach jest niewątpliwym osiągnięciem wszystkich nas. I jednocześnie, najtańszym sposobem rzeczywiście, jaki można było wymyślić i najszybciej – tj. z odzysku, głównie frezowinu i wszelkiego rodzaju gruzy z odzysku, remontów, wielkich odcinków naszych drogowych. I należy wziąć pod uwagę, ze ten przykład rzeczywiście powinien być kontynuowany, jako zaradzenie wielkiemu problemowi dróg gruntowych w mieście Włocławku. Podsumowując tak moje to krótkie wystąpienie chciałabym właśnie powiedzieć, że polityka ma we Włocławku swoje granice w tym momencie, w którym dyskutujemy i oceniamy kogoś tylko i wyłącznie na zasadzie nie, bo nie. I proszę naprawdę przyjąć, ze Włocławianie to nie jest tylko i wyłącznie szereg i grupa osób wcale nie mała korzystająca z pomocy społecznej. To są również wcale nie małe a wręcz przeważające środowiska osób nie korzystających z pomocy społecznej, natomiast płacący podatki, które wszyscy, począwszy od Prezydenta Miasta, poprzez radnych, racjonalnie, celowo – wydatkujemy. Różnice zdań w zakresie wyborów tych celów były, są i będą. I to jest rzecz tak banalna, ze aż oczywista. Absolutorium jak mówiłam – Konstantyn Dąbrowicz przeżył je – miasto przeżyło bardzo dobrze. Włocławek w zeszłym roku – absolutorium nie było – nie zapadliśmy się – trudności są, bo wszyscy je mają. Sądzę, że czy będzie na „tak”, czy będzie na „nie” – nikt nie zdejmie z nas do końca kadencji obowiązku takiego działania, żeby miasto uzyskało jak najlepsze efekty gospodarcze. Dziękuję.”


Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Rozumiem, że dyskusja została wyczerpana. Szanowni Państwo radni przed nami wniosek Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zapytuję Państwa kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za rok 2008 i podjęciem uchwały w tym zakresie bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od glosowania?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za podjęciem uchwały i udzieleniem absolutorium głosowało 9 radnych, 14 radnych wstrzymało się od głosowania.”
Z uwagi na wynik głosowania Rada Miasta odrzuciła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek i tym samym nie podjęła uchwały.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 57.
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.

Stał się ten akt najważniejszy, choć ma bardziej wymiar symboliczny niż praktyczny i bardziej wymiar polityczny niż merytoryczny – a ja chciałbym Państwu podziękować za ciekawą dyskusję nad wykonaniem budżetu miasta, dyskusję pewnie wnoszącą nam wszystkim pewne, nowe pojęcia, czy pewne nowe spojrzenia. Myślę, że ten wynik głosowania mimo, ze stawia nas w pozycji takiej, jak przed glosowaniem, bo nie rozstrzyga niczego, dobrze rokuje na dalszą współpracę przy kolejnych budżetach i myślę, ze ten proces będzie trwał dalej. Dziękuję bardzo.”
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Żeby formalności stało się zadość, podsumowując wynik głosowania informuję Państwa, że w tym zakresie uchwała przez radę Miasta nie została podjęta z uwagi na to, że za podjęciem uchwały głosowało tylko 9 radnych.”


Radny Marek Kalinowski:

„To znaczy tak: to głosowanie potoczyło się tak, jak potoczyło. Natomiast mi się wydaje Panie Prezydencie, ze my deklarujemy wolę, chęć współpracy z Panem na ten pozostały obszar, który pozostał do końca kadencji, ale jednocześnie apelujemy do Pana, żeby Pan zastanowił się – jeśli oczywiście będzie Pan chciał z tej propozycji skorzystać - i dokonał pewnej oceny funkcjonowania, ponieważ moim zdaniem jest troszkę niebezpieczne, że już po raz kolejny nie zapadła decyzja taka, która jak rozumiem Pana by satysfakcjonowała. Dlatego proszę Pana, żeby Pan zastanowił się, czy dobór najbliższych współpracowników jest tym doborem, który gwarantuje, że w następnych głosowaniach będziemy mogli w inny sposób glosować. Bardzo bym był - inaczej – bardzo bym Pana prosił, żeby Pan jednak się nad tym bardzo poważnie zastanowił. Dziękuję.”
Ad.58.

WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE.
Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:

„Chciałabym Państwu przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie składa się w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni PIT, w terminie do 30 kwietnia br.”


Radny Marek Stelmasik:

„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.

Świetnie się stało, że otrzymaliśmy zaproszenie jako radni na Ogólnopolski Bieg Kujawiaka. Jest tutaj napisane, że odbędzie się on w dniu 03 maja 2009r. oraz napisanej jest tutaj, ze będzie to o godz.9.45. Dobrze byłoby, gdyby organizator oraz współorganizator, którym jest Urząd Miasta Włocławek oraz Urząd Marszałkowski pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Włocławka Andrzeja Pałuckiego – napisał, gdzie ten bieg odbędzie się. Nie wszyscy wiedzą – może niektórzy pamiętają, że ten bieg odbywał się na stadionie Przylesiu. Organizuje to obecnie Horyzont TKKF i być może zmienili miesiące rozgrywania tego biegu. Dobrze byłoby, gdybyśmy byli poinformowani, gdzie ten bieg odbędzie się.”
Radny Jarosław Chmielewski:

„Szanowni Państwo.

Ja mam jedno pytanie: Czy prawdą jest, że w dniu jutrzejszym będzie otwarcie „Orlika”? – bo taką informację usłyszałem. Dzisiaj będąc w Urzędzie Marszałkowskim, że jutro ma być otwarcie „Orlika”, dlatego pytam, czy to jest prawda i czy Państwo, jako radni otrzymaliście zaproszenie na to otwarcie? – Dziękuję.”
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Myślałem, że na piśmie mam odpowiedzieć, ale od razu mogę: jutro następuje przekazanie obiektu do użytkowania.”
Arkadiusz Horonziak – II zastępca Prezydenta Miasta:

„jeśli chodzi o Bieg Kujawiaka, to ja powiem szczerze, że też nie wczytałem się aż tak dokładnie i nawet nie zwróciłem uwagi, ze nie ma miejsca. Oczywiście – stadion Przylesie. Widocznie organizator uznał, organizując to któryś kolejny raz, ze wszyscy są do tego miejsca tak przyzwyczajeni, że go nie wpisał. Ale oczywiście jest to stadion na Zazamczu „Przylesie”.”


Radna Joanna Borowiak:

„Drodzy Państwo.

W związku z pytaniem kolegi radnego i odpowiedzią Pana Prezydenta ze smutkiem pragnę skonstatować, ze z kolei, jako radni nie zostaliśmy poinformowani, zaproszeni na tak ważną uroczystość jak otwarcie kolejnego boiska. To szkoda – bo jesteśmy w takim razie potrzebni – pytanie - czy jesteśmy w takim razie potrzebni, tylko do tego, żeby podnieść rękę i zagłosować za przekazaniem środków, za umiejscowieniem budowy kolejnego boiska w budżecie. Myślę, że to chyba nie tak powinno wyglądać. Ja się czuję taką sytuacją zażenowana. To nie pierwsza sytuacja, która w tej kadencji ma miejsce. Jest mi przykro. To chyba Proszę Państwa w nie najlepszym świetle stawia tę deklarowaną współpracę i to poszanowanie radnych przez włodarza miasta.”
Ad.59.

ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Radna Wanda Muszalik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad , zamykam obrady XXVIII sesji Rady Miasta Włocławek.” ( godz.18.27)

Protokołowała OBRADOM PRZEWODNICZYLI:


Marzena Marciniak PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
Rafał Sobolewski
WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
Wanda Muszalik

AKCEPTACJA PROTOKOŁU PRZEZ SEKRETARZY STAŁYCH
OBRAD RADY MIASTA


 1. Radny Rajmund Osiński ............................................................................................
 1. Radny Mieczysław Rek ................................................................................................


ZAŁĄCZNIKI 1. Listy obecności.
 1. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Włocławek za 2008 rok. 1. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Włocławek za 2008 rok.
 1. Informacja na temat stanu bezrobocia w 2008 r.
 1. Uchwała Nr 28 /VIII / 09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Uchwała Nr 29 /VIII / 09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 r.


7. Uchwała Nr 30 /VIII / 09 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek.
8. Uchwała Nr 31 /VIII / 09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.


 1. Uchwała Nr 32 /VIII / 09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9ul. Promienna 15.
 1. Uchwała Nr 33 /VIII / 09 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Batalionu Morskiego we Włocławku.
 1. Uchwała Nr 34 /VIII / 09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.
 1. Uchwała Nr 35 /VIII / 09 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadaniu Statutu.
 1. Uchwała Nr 36 /VIII / 09 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 10 we Włocławek


 1. Uchwała Nr 37 /VIII / 09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 6 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3. 1. Uchwała Nr 38 /VIII / 09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47.16. Uchwała Nr 26 /VIII / 09 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 10 we Włocławku, ul. Szkolna
17. Uchwała Nr 27 /VIII / 09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89.
18. Uchwała Nr 39 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie i realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
19.Uchwała Nr 40 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bojańczyka 20/22, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
20. Uchwała Nr 41 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9A usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bukowej 15/17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
21. Uchwała Nr 42 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
22. Uchwała Nr 43 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Brzozowej 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
23. Uchwała Nr 44 /VIII / 09 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
24. Uchwała Nr 45 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chmielnej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
25. Uchwała Nr 46 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Chopina 30, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
26.Uchwała Nr 47 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
27. Uchwała Nr 48 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 9C, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
28. Uchwała Nr 49 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 11B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
29. Uchwała Nr 50 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
30. Uchwała Nr 51 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 34, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
31. Uchwała Nr 52 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kaliskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
32. Uchwała Nr 53 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kilińskiego 12A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
33. Uchwała Nr 54 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 49 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Krętej 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
34. Uchwała Nr 55 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 31, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
35. Uchwała Nr 56 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Letniej 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
36. Uchwała Nr 57 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
37.Uchwała Nr 58 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 68 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 33, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
38. Uchwała Nr 59 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 35A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
39. Uchwała Nr 60 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Planty 37, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
40. Uchwała Nr 61 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Płowieckiej 7A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
41. Uchwała Nr 62 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 14, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
42. Uchwała Nr 63 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 50 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
43. Uchwała Nr 64 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.
44. Uchwała Nr 65 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.


 1. Uchwała Nr 66 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Starodębskiej 24B, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Uchwała Nr 67 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Towarowej 3A, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Uchwała Nr 68 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żabiej 21/25, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu.

 2. Uchwała Nr 69 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 65, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Uchwała Nr 70 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 101 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 72, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemcy tego lokalu. 1. Uchwała Nr 71 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Stodólnej 78 dz. 92/4 KM 47 o pow. 0,0191 ha na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 1. Uchwała Nr 72 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Antoniego 42 oznaczonej jako dz. 146/2 km 51 o pow. 0,0189 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz właściciela nieruchomości przyległej dz. 16 KM 51.52. Uchwała Nr 73 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu „ABC przedsiębiorczości. Jak założyć firmę i osiągnąć sukces”.
53. Uchwała Nr 74 /VIII / 09 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko-Pomorskim i innymi gminami województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
54. Uchwała Nr 75 /VIII / 09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu”.
55. Opinia RIO
56. Opinia RIO
57. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2008 rok.
Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna