Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniachPobieranie 0.75 Mb.
Strona3/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Radna Dorota Dzięgelewska;

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowny Panie Prezydencie.
 1. Chciałabym złożyć interpelację z prośbą o rozważenie możliwości wykonania monitoringu parkingu, który znajduje się w pobliżu dworca PKP- PKS od strony osiedla „Południe” tj. w pobliżu ulic Miła – Węglowa. Dotychczas parking ten nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem użytkowników. Jednak w ostatnim czasie uległo to zmianie. Wielu Włocławian wyjeżdżając w dalszą podróż, często korzysta z taboru PKP – PKS, chętnie pozostawia tam swoje samochody na czas podróży na tym bezpłatnym – podkreślam – bezpłatnym parkingu. Gdyby mogli to uczynić bez obaw o swoje samochody, byliby z całą pewnością dużo bardziej spokojniejsi. Dlatego też bardzo proszę w imieniu już korzystających z tego parkingu o rozważenie mojej propozycji.
 1. Szanowni Państwo – moja druga interpelacja dotyczy zbiórki i wywozu starego sprzętu RTV i AGD przez firmę Sanikio w poszczególnych dzielnicach. W mojej ocenie to bardzo potrzebna akcja. Swego czasu pomysł ten zgłaszałam w moich interpelacjach. Jeżeli firma Saniko miałaby takie możliwości, to proponowałabym także zbiórkę i wywózkę np starych mebli. Z całą pewnością akcje te sprawia, że będziemy żyli w czystszym otoczeniu. Chciałabym także podziękować Panom odpowiedzialnym za przeprowadzenie tej akcji z firmy Saniko za życzliwą pomoc przy załadowywaniu często nie lekkich sprzętów. 1. Kolejna interpelacja dotyczy płyt eternitu. Mieszkańcy w tym działkowcy zwrócili się do mnie z taką prośbą, aby złożyć takie zapytanie do pana Prezydenta; zarówno niektórzy mieszkańcy jak i niektórzy działkowcy posiadają po jednej, nieraz po kilka płyt takiego eternitu w swoich posiadłościach, na swoich działkach i chcieliby się tegoż po prostu pozbyć. I takie pytanie: czy można to uczynić gdzieś na terenie Włocławka. Jeżeli nie, to bardzo bym prosiła o informację, gdzie najbliżej można by było takie rzeczy składować?
 1. I ostatnia moja interpelacja. Panie prezydencie – uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: Złożył Pan zamówienie publiczne na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek wg Lokalnego Planu Rewitalizacji w dniu 10 marca 2009 roku z terminem dopuszczenia w postępowaniu do 20 marca 2009 roku. Tylko 10 dni. W punkcie 3 przedmiotu zamówienia widnieje zapis: wymaga się, aby projekt miejscowego planu, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, spełniał ustalenia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek. To zamawiający spośród wielu dokumentów wskazuje lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2008 – 2015. Projekt – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Panie Prezydencie: proszę o odpowiedź: o który projekt chodzi? Po których konsultacjach? Czy jest dopuszczalne, by na podstawie projektu przygotowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Sytuacja się powtórzyła przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2008 – 2015, wykonany na podstawie analizy znów – podkreślam – Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Tutaj mamy napisane – w wersji po i konsultacjach : maj – czerwiec 2008. Panie Prezydencie – czy kluczowe dokumenty, które są wymagalne przy aplikowaniu o środki unijne w naszym mieście, mogą powstawać w oparciu o projekty? – a nie w oparciu o uchwały w tej materii podjęte przez Radę Miasta? – i co za tym idzie obowiązujące akty prawne? Dziękuję bardzo.”


Radny Mieczysław Rek:

„Panowie prezydenci, wysoka rado.
 1. Mam taką jedną interpelację, dosyć może istotną. Panie Prezydencie – w związku z planowanym remontem drogi krajowej Nr 1 a co za tym idzie skierowaniem dużej części ruchu ulicami: Kapitulną, Miłą, Węglową do ulicy Kaliskiej, proszę o położenie nowej warstwy ścieralnej na ulicy Kaliskiej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Planty 1. Położenie nowego dywanika asfaltowego uchroniłoby dalszą degradację niszczonej nawierzchni tej ulicy Dziękuję.”


Radny Stanisław Krzemieniewski:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado.
 1. Chodzi mi o dwie ulice, o naprawę chodników. Chodzi o ulice Kujawska – Mazowiecka. Kujawską już zgłaszałem i nic tam się nie dzieje i nic się tam na tych chodnikach nie robi na razie. Chodniki wymagają natychmiastowej naprawy, bo to grozi wypadkiem. Bym prosił o jak najszybszą naprawę. Dziękuję bardzo.”


Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci,. Szanowni Państwo.

Kilka spraw chciałbym zgłosić do Prezydenta.


 1. Pierwsza rzecz: proszę o usunięcie suchych konarów na drzewach na ulicach naszego miasta, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Teraz przy wiośnie, przy okazji tej ładnej wiosny widać wyraźnie, które konary są suche, które się zazieleniły, więc to ułatwi jak gdyby tę pracę. Problem taki zgłosili mi użytkownicy przystanku autobusowego przy ulicy Św. Antoniego 8, gdzie rzeczywiście takie konary widnieją i stwarzają zagrożenie.
 1. Na prośbę mieszkańców ulicy Mielęcińskiej zwracam się do Prezydenta Miasta o wykonanie i zamontowanie progu zwalniającego ruch w tej ulicy na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Szyszkowej. Umiejscowienie tego progu, czy dwóch nawet progów pozostawiam do kompetencji fachowców Miejskiego zarządu dróg. Na tym odcinku lica Mielęcińska nie posiada chodników a natężenie ruchu i szybkość poruszających się pojazdów, zwłaszcza w okresie letnim może doprowadzić do tragedii. Tam również tą ulicą wiele osób, młodzieży porusza się na motocyklach i kładach. Jeżdżą w kierunku Jeziora Łuby. Wielu mieszkańców prosi, żeby coś z tym fantem zrobić, bo w każdej chwili do takiej tragedii może dojść. 1. Kolejna sprawa. Chciałbym powiedzieć tak: W związku z odpowiedzią na interpelacje z poprzedniej sesji w sprawie wycinki drzew w lesie komunalnym na uroczysku Świech, stwierdzam, że ani ja ani mieszkańcy okolicznych domów przy ulicy Kapitulnej, nie podzielają stwierdzeń zawartych przez Pana Prezydenta, że wszystko z ta wycinka jest w porządku. Także podtrzymuję poprzednie stanowisko zawarte w tej interpelacji. Ponadto mieszkańcy chcieli zwrócić uwagę, że po tej zimowej wycince drzew, która miała prześwietlić ten las, całkowicie pozostawiono gałęzie i chrust, który okoliczna młodzież w ramach zabawy wyrzuca do Zgłowiączki.
 1. I wreszcie ostatnia sprawa. Proszę Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji, kiedy był ogłoszony przetarg na zagospodarowanie bądź przebudowę placu Wolności i Zielonego Rynku. Za jaką cenę brutto określono jedno i drugie zadanie. I proszę jeszcze o odpowiedź: Czy przetarg był podzielony na etapy i jakie w związku z tym zapłacono środki finansowe wykonawcy. I również proszę o informację, czy były inne koncepcje zagospodarowania tychże obydwu placów i za jaką cenę je wykonano? Dziękuję bardzo.”


Radna Joanna Borowiak:

„Szanowni Państwo.
 1. W ostatnich miesiącach do radnych Rady Miasta docierają rozpaczliwe pisma od mieszkańców Włocławka, znajdujących się w trudnej sytuacji – mieszkańców, którzy otrzymują przydział lokali socjalnych na osiedlu Leopoldowo przy ulicy Zakręt. Osoby te z uwagi na specyficzną sytuację, często to są choroby lub niepełnosprawności dzieci, czy innych członków rodzin, konieczność terapii, dowożenia dzieci do specjalistycznych placówek nie mogą wyrazić zgody na taką lokalizację, na mieszkanie pod tym adresem, pozostającym w dużej odległości od miasta, co generuje koszty samego przejazdu. Są to osoby często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, osoby, których nie stać na zakupienie mieszkania, osoby w dramatycznych sytuacjach. Mam pytanie do Pana Prezydenta w związku z powyższym, bo ostatnio w przegródkach korespondencyjnych znalazłam kolejne, rozpaczliwe pismo jednej z mieszkanek w ubiegłym miesiącu. Na poprzedniej sesji Rady Miasta składałam w podobnej sprawie interpelację. Nie otrzymałem jednak jeszcze odpowiedzi na te interpelację. Mam pytanie do Pana Prezydenta; czy Urząd Miasta naprawdę nie ma żadnej możliwości pochylenia się nad indywidualnymi sprawami, przypadkami i przydzielania mieszkań socjalnych pod innym adresem. Ja odnoszę nieodparte wrażenie, że to taka suchość urzędnicza tutaj się odzywa. I czytając odpowiedź Pana Prezydenta, dotycząca kwestii podnoszonej przez Komisję Zdrowia, Rodziny i Opieki społecznej Rady miasta, mam takie właśnie wrażenie, że mieszkaniec oczekuje na liście pod tym i tym numerem i właściwie nic się nie da zrobić. Są przecież mieszkania chronione, są mieszkania socjalne, znajdujące się, ze tak powiem pod innymi adresami. I tutaj moje pytanie i moja ogromna prośba do Pana Prezydenta o pochylenie się nad indywidualnymi przypadkami o pomoc tym mieszkańcom, których naprawdę nie stać na działania we własnym zakresie a często są w dramatycznej sytuacji, nie tylko materialnej, ale również losowej. Dziękuje bardzo.”

Radny Marek Stelmasik:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Panowie Prezydenci.
 1. Zwracam się z prośbą o naprawę drogi oraz utwardzenie powierzchni ulicy Papieżka. Droga jest w tej chwili mocno powybijana. Jest zniszczona. Na ulicy Papieżka jazda ta drogą grozi uszkodzenie samochodu. Zwracam się z prośbą w imieniu firm, które próbują zaopatrzyć się w takich firmach handlowych BCMB, bądź Drebet. Również znajdują się tam domy mieszkalne. Mieszkańcy mają kłopot z dojazdem do swoich domostw. Na uwagę zasługuje fakt, ze droga ta znajduje się w pobliżu Miejskiego Zarządu Dróg. Dziękuję bardzo.”


Ad.4.

INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ O STANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2008 ROK.
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały;
Grzegorz Świątkowski – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.Pragnę przedstawić informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławka za 2008 rok. Otóż rok ubiegły był dla strażaków zawodowej Straży Pożarnej jak i dla Ochotniczej Straży Pożarnej szczególny, bowiem nigdy w historii niezorganizowanej i zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej, nie zdarzyło się, ażeby strażacy interweniowali na terenie miasta i powiatu włocławskiego ponad 2000 razy. A rok ubiegły jest przykładem tego, że taka liczba może wchodzić w grę, bowiem łącznie na terenie miasta i powiatu włocławskiego odnotowaliśmy 2134 interwencje do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych. Jeśli chodzi o miasto Włocławek, to liczba interwencji wyniosła ogółem 1213 i było ich o 108 więcej aniżeli w analogicznym okresie roku 2007. Dodatkowo tylko powiem, że na terenie powiatu włocławskiego liczba interwencji wzrosła o 265. I na ogólną liczbę wyjazdów na te 1213 przypadków na terenie miasta Włocławka odnotowaliśmy 623 działania, związane z gaszeniem pożarów i było ich więcej aniżeli w 2007 roku o 90, miejscowych zagrożeń w 2008 odnotowaliśmy więcej o 22 i łącznie Strażacy interweniowali 562 razy. Natomiast zmniejszyła się liczba alarmów fałszywych o 4 i łącznie wyniosła 28. jeśli chodzi o obiekty, w których powstawały pożary lub inne miejscowe zagrożenia, bądź też alarmy fałszywe, to tutaj większość stanowią obiekty mieszkalne, w dalszej kolejności są lasy, zarówno państwowe jak i prywatne – środki transportu 76 razy i obiekty użyteczności publicznej 83. Na terenie miasta Włocławka, jeśli chodzi na terenie których powstawały pożary, to najwięcej dotyczyło to mieszkalnych, gdzie łącznie odnotowano 107 interwencji. W dalszej kolejności lasy państwowe i prywatne 76, o czym tutaj już wcześniej zresztą wspomniałem. Przyczyny najczęstsze powstawania pożarów to przede wszystkim: podpalenia, w tym umyślne 475 razy, 34 razy przyczyniły się do powstania pożarów nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, nie ustalono bardzo wielu przyczyn, bo aż 71. W roku 2008 na terenie miasta Włocławka odnotowano 3 przypadki, w których ludzie odnieśli śmierć na skutek pożaru. Było to o 1 osobę więcej aniżeli w roku 2007. Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, powstawały one przede wszystkim na skutek silnych wiatrów bo, aż 65. W komunikacji drogowej 36, na obszarach wodnych 13 i w innych miejscach. W 2008 roku na skutek prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych ewakuowano ze strefy zagrożenia 554 osoby a w porównaniu z analogicznym okresie roku 2007 było ich o 125 więcej. Natomiast Strażacy 17 osobom udzielili pierwszej tej pomocy przedlekarskiej. Jeśli chodzi o osiedla miasta Włocławka, to tym miejscem dominującym tradycyjnie jest Śródmieście. Tam powstało najwięcej zdarzeń, bo aż 406. Stanowi to prawie 34% wszystkich zdarzeń na terenie naszego grodu, W dalszej kolejności na terenie Zazamcza 262 zdarzenia, na trzecim miejscu sklasyfikowano osiedle Południe – 233, w dalszej kolejności jest osiedle Kazimierza Wielkiego – 175 działań interwencyjnych i Michelin – 86 a najmniej na Zawiślu – 51. Ponadto Strażacy nie tylko wyjeżdżają do pożarów i miejscowych zagrożeń, ale prowadzą szeroko rozumianą działalność kontrolno – rozpoznawczą. Dotyczy ona kontroli przeprowadzonych doraźnie, sprawdzających tych, które są powodowane oddawaniem nowych obiektów do użytku i szczegółowe informacje dotyczące efektów prowadzonych działań kontrolno- rozpoznawczych, otrzymaliście Państwo w tej informacji, która została przekazana. Ponadto Strażacy zorganizowali spotkania z młodzieżą miedzy innymi dotyczące bezpiecznego, zimowego wypoczynku, bądź tez spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu miasta Włocławka, z przedszkoli i im podobnych w celu omówienia właściwego interpretowania zagadnień i przepisów ochrony przeciwpożarowej, które dotyczą obiektów zarządzanych przez te placówki. Wspólnie z Policją przeprowadziliśmy również kontrole przewozu materiałów niebezpiecznych drogami komunikacyjnymi. Pragnę nadmienić, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w roku ubiegłym wzbogaciła się o nowe jednostki sprzętowe, dotyczy to przede wszystkim sprzętu specjalistycznego i tym wszystkim radnym i osobom, które z Urzędu Miasta przyczyniły się na wsparcie finansowe między innymi zakupu samochodu terenowego marki Nissan oraz sprzętu specjalistycznego do działań z zakresu usuwania skutków tutaj w ratownictwie chemicznym i ekologicznym. Bardzo serdecznie dziękuję. I korzystając z okazji, że jest tu również Pan Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka ruchu Drogowego, też chciałem podziękować bo gro sprzętu specjalistycznego, nowego zostało zakupione, dzięki wsparciu finansowemu tej instytucji. To by było tyle, jeśli chodzi o krótkie omówienie tej informacji. Jeśli państwo mają pytania, to proszę bardzo.”
Dyskusja:
Radny Eugeniusz Wypijewski: ( wypowiedź poza mikrofonem )

Znacząca część podpaleń to podpalenia umyślne. Czy rzeczywiście istnieje taka współpraca w zakresie wykrycia i złapania podpalaczy?


Radny Władysław Skrzypek:

„Ja mam takie pytanie do Pana Komendanta: Panie Komendancie – wysłuchałem tego raportu. Podoba mi się ten raport. Są osiągnięcia, ale martwi mnie jeszcze jedno. Ostatnie wypadki w Polsce. Jak nasza Straż zawodowa jest wyposażona w drabiny dla wieżowców? No, niech się pali wieżowiec 9 – 11 piętrowy. To jest jedna sprawa. Jak Straż Pożarna nasza, włocławska, rząd obiecywał wyposażenie – słyszałem jak Pan Minister Spraw Wewnętrznych, żeby doposażyć Straże, żeby nie powtórzyły się nieszczęścia – jakie są perspektywy doposażenia włocławskiej Straży? Jak jest doposażona Ochotnicza Straż Pożarna w byłym województwie włocławskim? I trzecie pytanie: Jak jest przygotowana Straż ? – bo tutaj nie słyszałem w tym sprawozdaniu Panie Komendancie – muszę to powiedzieć, a tego mi brakowało, na wypadek awarii tamy we Włocławku. Dziękuję bardzo.”Odpowiedź:
Grzegorz Świątkowski – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

„Jeśli chodzi o pierwszą wypowiedź, to tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o rezultaty, czy też efekty ujęcia sprawców podpaleń, to są żadne. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, bowiem, kiedy udajemy się na miejsce, to już żywej duszy nie ma, chociaż jesteśmy jednostką pierwszą, która np o pożarze poszycia leśnego się dowiaduje, bowiem każdy z mieszkańców od razu dzwoni do Straży. Nie mniej jednak na miejscu już nie zastajemy żadnych osób, ponieważ oddalają się od tego miejsca a później gdzieś z pewnych odległości obserwują. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży. Szczególną plaga jest tutaj ten okres wiosenny, gdzie często podpalane są trawy, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych. I po prostu to powoduje, że stwarza ogromne zagrożenie dla drzewostanów tutaj bezpośrednio sąsiadujących z osiedlami miasta Włocławka. Ten temat był niejednokrotnie omawiany i należałoby taką współprace nawiązać. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z Komendantem Policji i z Komendantem Straży Miejskiej. Nie mniej jednak tutaj efektów w zakresie współpracy na tym polu – nie mamy i nie możemy się efektami konkretnymi, pochwalić. Jeśli chodzi o pożar w Kamieniu Pomorskim, to oczywiście był to obiekt wykonany z materiałów palnych. Bardzo szybko pożar się rozprzestrzenił i objął zasięgiem całą powierzchnię, całą kubaturę tego obiektu. Jeśli chodzi tu o nasz teren, to my wspólnie z inspektorami nadzoru powiatowego, zarówno z miasta Włocławka jak i powiatu, z góry otrzymaliśmy polecenie, ażeby w trybie natychmiastowym akcję kontroli obiektów socjalnych, domów pomocy społecznej – przeprowadzić. I na dzień dzisiejszy ta akcja trwa. Nie mniej jednak rażących, negatywnie wpływających, bądź też jeśli chodzi o budowę, konstrukcję obiektów, nasi Strażacy tutaj nie wychwycili. Zdarzają się oczywiście mankamenty w tego typu obiektach. Dotyczą one przede wszystkim złego, bądź też braku wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy a więc w gaśnice, bądź też w sieć hydrantową – jeśli nawet ta sieć jest, to okazuje się, ze wyposażenie a więc prądownica, odcinki węży są rozkradzione, nie można w razie pożaru z tego sprzętu podręcznego skorzystać a więc nie można podjąć efektywnych działań przed przyjazdem państwowej Straży Pożarnej. Natomiast o efektach kontroli prowadzonej w tego typu placówkach, możemy powiedzieć za kilka czy kilkanaście dni, kiedy dobiegną one końca. Ponadto takim nagminnym przypadkiem w tego typu obiektach jest również stwierdzenie tarasowania dróg ewakuacji, które w momencie gdy zajdzie potrzeba opuszczenia tych obiektów, znacznie przedłużają czas i negatywnie wpływają na rozprzestrzenianie się pożaru, tzn. sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożaru, bowiem umieszczenie materiałów palnych typu meble, bądź inne powoduje, że pożar na ciągach komunikacyjnych będzie się szybciej rozprzestrzeniał, a więc bezpośrednio będzie mógł odciąć drogi wyjścia na zewnątrz osobom, które znajdują się w danym obiekcie. Jeśli chodzi o wyposażenie sprzętowe, to my jako komenda Miejska, dysponująca dwoma jednostkami ratowniczo – gaśniczymi, dzięki temu, ze ponad rok temu została oddana jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 2, to czas dotarcia do dzielnic, które były bardzo odległe, czy osiedli od ulicy Rolnej, znacznie się skrócił. To spowodowało, że akcje są prowadzone bardziej efektywnie i ten sprzęt jest naprawdę dobry, Nie mamy się czego wstydzić w porównaniu z innymi miastami, nawet tymi dużymi. I tutaj odpowiadając na pytanie PAN Wiceprzewodniczącego pragnę powiedzieć, ze trzy kadencje temu zapadły – czy cztery bodajże - zapadła decyzja o zakupie stosownego sprzętu, umożliwiającego ewakuację osób z wyższych kondygnacji. Gdzieś tak do końca XX wieku, korzystaliśmy przede wszystkim z drabiny mechanicznej, o wysięgu przęseł 30 m. I ona nie gwarantowała ewakuowania osób z IX, X, XI piętra, czyli z budynków wysokich, jakie znajdują się na terenie niektórych osiedli. Jednak już dokładnie nie pamiętam, bodajże w 2000 roku, zakupiliśmy dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Urzędu miasta za kwotę 1.200 000 zł podnośnik hydrauliczny o wysuwie 40 metrów. I on już teraz gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia działań na dużych wysokościach i ewakuowania osób, które znajdują się na najwyższych piętrach. Przy niższych wysokościach w zupełności wystarcza drabina mechaniczna a oprócz tego w sytuacjach bardziej skomplikowanych, kiedy już nie ma możliwości ewakuowania za pomocą tego sprzętu, osób oczekujących na pomoc, możemy wykorzystać, ale to już w takich sytuacjach krytycznych dwie poduszki pneumatyczne, które nie są nigdy używane, bo jest zakaz do ćwiczeń i nie można sobie sprawdzić, jak to się na taką poduszkę skacze. No, ale w momencie, kiedy wszystko zawodzi, nawet niefortunne spadniecie na tę poduszkę, może spowodować urazy, ale uratuje życie – a urazy swoją drogą można wyleczyć w stosownym czasie, oczywiście nie mówiąc o tym, że mogą być później przyczyną niepełnosprawności. Nie mniej jednak życie jak najbardziej się liczy. Co do awarii zapory. Tutaj niewiele Straż miałaby do powiedzenia. Byłby to kataklizm. Podejrzewam, że gro służby by efektywnie od razu na początku podjąć takich działań nie byłaby w stanie. Nie mniej jednak na swoim wyposażeniu mamy taki sprzęt umożliwiający prowadzenie działań, ale już terenów zalanych. Mamy grupę wodno – nurkową, mamy grupę i sprzęt, który umożliwia prowadzenie działań na terenach zalewowych. Mamy nawet pojazd marki Marstan, który na głębokość półtora metra może brodzić po zalanym terenie z napędem na wszystkie osie. Jest do tego celu specjalnie przygotowany. Mamy pontony, lodzie z silnikami a na tereny powodziowe mamy łódź aluminiową z silnikiem strugowym, który powoduje, że nawet jeśli siatka, ogrodzenie znajduje się pod wodą to nic się nie stanie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że wtedy nie tylko my bylibyśmy zaangażowani, jako komenda Miejska. U nas istnieją odwody operacyjne wojewódzkiego podporządkowania i centralnego. I gdy zachodzi potrzeba, można skorzystać z tych sił i środków, z baz kontenerowych. Taka baza kontenerowa znajduje się miedzy innymi w Toruniu. Posiadają ono namioty, które można rozstawiać – całą bazę, że tak powiem kwatermistrzowską, umożliwiającą miejsce tymczasowego pobytu mieszkańcom w dużych ilościach osób, które mogą być tam umieszczone. (...) I jeśli chodzi o poprawę wyposażenia sprzętowego, bo też takowe pytanie było. Powiem, bo nie jest to tajemnicą, ze tutaj dzięki tutaj przychylności radnych i władz miasta, została wyasygnowana kwota na rok bieżący – 250 tys. – która umiała umożliwić zakup samochodu gaśniczego, ciężkiego, w celu poprawy wyposażenia. Nie mniej jednak daje się odczuć skutki kryzysu szeroko rozumianego – tego ekonomicznego w szczególności – bowiem na początku roku miałem ponad 400 tys. na paragrafie inwestycyjnym i dopłata władz miasta miała mi umożliwić zakup tego samochodu. Nie mniej jednak te środki mi zniknęły, czyli zostały obcięte. Ale Komenda wojewódzka czyni starania, żeby z innych źródeł tę kwotę uzupełnić i być może w tym roku taki samochód otrzymamy. Nie jest tutaj sprawa w tym zakresie przesądzona.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Andrzej Kazimierczak – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2009. Komisja Porządku Prawnego i publicznego podczas posiedzenia w dniu 20 marca bieżącego roku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie bezpieczeństwa miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Dziękuję bardzo.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę w związku z czym przechodzimy do glosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem informacji Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Włocławek? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:

Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna