ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacjePobieranie 59.78 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar59.78 Kb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

  1. ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)


  1. ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)


  1. ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu


....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy
....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodamiOznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

522305

Technik handlowiec

522306

Technik księgarstwa

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Opis stanowiska egzaminacyjnego:

Ośrodek egzaminacyjny powinien przygotować stanowiska do prowadzenia sprzedaży, każde wyposażone w: komputer z aktualnym oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej podłączony do drukarki, nie podłączony do Internetu, kasę fiskalną z oprogramowaniem, wagę elektroniczną, urządzenie do przechowywania (lodówka z zamrażarką), transportu (wózki ręczne), znakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, regały do ekspozycji towarów i ladę sprzedażową, towary lub atrapy towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji sprzedaży i sprzedaży towarów, materiały do pakowania towarów.

Dla każdego stanowiska do sprzedaży towarów powinno być wydzielone stanowisko do organizowania sprzedaży.

Stanowiska powinny być ustawione w sposób umożliwiający egzaminatorom obserwację czynności wykonywanych przez wszystkich zdających.

W skład stanowiska do prowadzenia sprzedaży wchodzi:


  • stanowisko do organizowania sprzedaży: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażone w: regał do ekspozycji towarów, urządzenia do przechowywania (lodówka z zamrażarką), transportu (wózki ręczne) i znakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, towary lub atrapy towarów, druki dokumentów dotyczące organizacji sprzedaży, materiały do pakowania towarów.

  • stanowisko do sprzedaży towarów (do obsługi klienta - jedno stanowisko dla jednego zdającego) wyposażone w komputer z aktualnym oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej podłączony do drukarki, kasę fiskalną z oprogramowaniem, środki pieniężne, wagę elektroniczną, regał do ekspozycji towarów i ladę sprzedażową, metkownicę z taśmą, czytnik kodów kreskowych, druki dokumentów dotyczące sprzedaży towarów, materiały do pakowania towarów.

  • kącik sanitarny – wspólny dla 3-6 zdających - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę, ręczniki jednorazowe, środki czystości, apteczkę.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

Lp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/uwagi


Liczba na 1 zdającego

Liczba urządzeń w OE

urządzenia, aparaty, elektronarzędziakasa fiskalna z oprogramowaniem i taśmą

(jeżeli kasa fiskalna nie posiada szuflady na gotówkę dodatkowo należy zapewnić kasetkę na gotówkę)drukarka igłowa lub termiczna, papier: 57 mm z kopią, szerokość wydruku 24 znaki, współpraca z komputerem, wagą elektroniczną i czytnikiem kodów kreskowych, ilość grup towarowych min. 40, ilość kodów PLU min. 2 000, liczba stawek VAT min. 7, kasjerów min. 5

1 szt.
narzędzia, sprzętmetkownica z taśmą

jednorzędowa, numeryczna, druk 8 cyfr w rzędzie, standardowa metka 26×12

1 szt.


czytnik kodów kreskowych

współpraca z komputerem lub kasą fiskalną, źródło promienia czytającego - dioda świecąca 660 mm, zakres temperatury pracy 0ºC - 50ºC

1 szt.


wózki transportowe ręczne

(mogą być takie jak używa się w SAM-ach)


1szt.


kalkulator
1 szt.


lada sprzedażowa
1 szt.


regał do ekspozycji towarów

(jeden regał na stanowisku sprzedażowym towarów i jeden w magazynie towarów)


2 szt.


stolik pod komputer
1 szt.


artykuły sanitarne: np. ściereczka, płyn do mycia, zmiotka, szufelka, kosz na śmieci
środki pieniężne-banknoty i bilon


aparatura kontrolno-pomiarowawaga elektroniczna

kalkulacyjna, 15 kg/5g tara, wymienne. szalki 240×260, zakres należności 999,99 zł

1 szt.
komputery, peryferiakomputer z oprogramowaniem

podłączony do drukarkinie podłączony do Internetu

jest możliwe wykorzystanie na egzaminie komputerów typu Notebook pod warunkiem zapewnienia samodzielności pracy zdającym1 szt.


drukarka

nie pracująca w sieci

1szt.
oprogramowaniedo wspomagania sprzedaży i gospodarki magazynowej

oprogramowanie np.: - firmy Insert (Subiekt GT) - Symfonia)

1 szt.Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku zdającychLp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/ uwagi


Na ilu zdających

Liczba urządzeń w OE

urządzenia, aparaty, elektronarzędzialodówka z zamrażarką
na 3-6 zdających


maszynka do krojenia wędlin, sera, chleba itp
na 3-6 zdających
aparatura kontrolno-pomiarowatermometr pokojowy
jeden w sali


termometr do pomiaru temperatury w urządzeniu chłodniczym

zakres (od+10 ºC do –35ºC)

jeden w sali


higrometr
jeden w sali
Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali

1

2

3
A.18.

Prowadzenie sprzedaży


Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

......................................................... ………............................................pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona z

: new -> download -> files -> File -> zaw kwal -> 2013 -> diagnoza
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna