ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacjePobieranie 49.9 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar49.9 Kb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

  1. ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)


  1. ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)


  1. ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu


....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy
....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

A.26.

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych333906

Technik organizacji reklamyOpis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego


  1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne).

  1. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

  • stanowisko do opracowania dokumentacji – biurko, krzesło, komputer,

  • stanowisko rysunkowo-malarskie o powierzchni umożliwiającej swobodną pracę zdającego,

  • kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:l.p.

Nazwa

Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi

Liczba na 1 zdającego

Liczba urządzeń
w OE


narzędzia, sprzętsztalugi lub stoły kreślarskie

w przypadku braku w ośrodku egzaminacyjnym wykorzystywane mogą być stoły lub ławki szkolne

1 szt.


przybory kreślarskie: ołówek, linijka, ekierka, kątomierz,

cyrkiel, temperówka


1 komplet


przybory malarskie: pędzle
1 komplet


nożyczki
1 szt.


nożyk do wycinania
1 szt.
komputery, peryferiakomputer z monitorem

może być laptop

1 szt.


pamięć przenośna lub płyta CD lub DVD
1 szt.
oprogramowaniepakiet Microsoft Office

do realizacji zadania praktycznego wykorzystane mogą być także ustawy, rozporządzenia normy - związane z branżą reklamową w formie elektronicznej lub papierowej

1 szt.


program do obróbki graficznej
1 szt.


program do obróbki edytorskiej
1 szt.


program do obróbki audiowizualnej
1 szt.Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:l.p.

Nazwa

Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne

uwagi/przykład

Na ilu zdających

Liczba urządzeń
w OE


komputery, peryferiaskaner
6


drukarka

drukarka kolorowa atramentowa lub laserowa

6


kserokopiarka
6


rzutnik multimedialny
6
Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali

1

2

3
A.26.

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych


Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

......................................................... ………............................................pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................: new -> download -> files -> File -> zaw kwal -> 2013 -> diagnoza
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna