ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacjePobieranie 35.91 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar35.91 Kb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

  1. ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)


  1. ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)


  1. ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu


....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy
....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy
A.52 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami
Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

A.52.

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

311916

Technik obuwnik


Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

    1. Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

    2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

Wymagania dotyczące pomieszczenia egzaminacyjnego:

- oświetlenie dzienne,

- oświetlenie sztuczne ogólne,

- ściany w kolorach jasnych,

- podłoga łatwa w utrzymaniu czystości.

Minimalna powierzchnia stanowiska egzaminacyjnego: powierzchnia na jednego zdającego pozwalająca na swobodne wykonywanie ruchów.W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do organizacji procesu wytwarzania wyrobu obuwniczego: stół roboczy, podkład do wycinania wzorników, krzesło dla zdającego, kosz na odpady,

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na materiały podstawowe, pomocnicze oraz narzędzia i przybory potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej i technologicznej.
Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

L.p.

nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/uwagi


liczba

Liczb urządzeń
w OE


narzędzia, sprzęt

1.

przybory kreślarskie

---

1 zestaw
2.

kopyta

---

1 szt.
3.

materiały do wykonywania modeli

---

1 zestaw
4.

nóż modelarski

---

1 szt.
5.

podkład do wycinania wzorników

---

1 szt.
aparatura kontrolno-pomiarowa

6.

kalkulator

---

1 szt.
komputery, peryferia

7.

komputer

może być laptop

---
oprogramowanie

8.

Oprogramowanie z arkuszem kalkulacyjnym


Tabela 3. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali

1

2

3
A.52.

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia


Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

......................................................... ………............................................pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


: new -> download -> files -> File -> zaw kwal -> 2013 -> diagnoza
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
diagnoza -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Pobieranie 35.91 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna