Protokół rozprawy głównejPobieranie 35.64 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar35.64 Kb.
Sygn. akt II K 333/06

Protokół rozprawy głównej

Dnia 19 maja 2006 r.


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w II Wydziale Karnym
Sprawa :

Jakuba Kowalskiego

o przestępstwo z art. 282 k.k. i art.287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

OBECNI
Przewodniczący: SSR Paweł Pomianowski

Sędziowie SSR Lidia Siwik

SSR Tomasz Paprocki
Protokolant: Andrzej Templin

Prokurator: Wojciech Wojnar

Wywołano sprawę o godz. 10:00 . Rozprawa odbyła się .

Na rozprawie stawili się :

oskarżony Jakub Kowalski

obrońca Małgorzata Sienkiewicz

obrońca Sebastian Krasicki
biegły z zakresu telekomunikacji i informatyki Jerzy Dziduszko
Na pytanie przewodniczącego czy strony wyrażają zgodę na utrwalenie rozprawy w formie zapisu audio/video w miejsce tradycyjnego protokołowania?

prokurator:

obrońcy:

przedstawiciel społeczny:


Przewodniczący zarządził, by przebieg rozprawy został utrwalony w formie zapisu audio i video
Stawili się świadkowie

Joanna Wrocławska

Sławomir Poznański

Matthew Wheaton

świadek Agnieszka Krakowiak stawiła się w miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia wideokonferencji.

Nie stawił się biegły Maciej Widacki- wezwany prawidłowo. Telefonicznie powiadomił Sąd, że jest chory.

Zgłosił się telefonicznie tłumacz j. angielskiego - Dorota Młodziankowska
Świadkowie zostali usunięci z sali rozpraw. Biegli zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego pozostali na sali.
Stawiła się Eliana Trybuchowicz, przedstawiciel Stowarzyszenie Zwolenników Wolności w Sieci. Wnosi o dopuszczenie jej do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. Wywodzi, że [edytuj]
Prokurator- sprzeciwia się wnioskowi i wywodzi:[edytuj]

Obrońcy popierają wniosek


Sąd postanowił:

na podstawie art. 90 § 3 k.p.k. dopuścić Elianę Trybuchowicz reprezentująca Stowarzyszenie Zwolenników Wolności w Sieci do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego, albowiem [edytuj] .
Obrońca Małgorzata Sienkiewicz wnosi o zwrot sprawy prokuratorowi celem ustalenia i przesłuchania innych pokrzywdzonych o których mowa w akcie oskarżenia i wywodzi co nastepuje:[edytuj]
Prokurator wnosi o nieuwzględnienie wniosku i wywodzi:[edytuj]
Przedstawiciel społeczny wnosi o [edytuj]
Sąd postanowił:

na podstawie [edytuj] nie uwzględnić wniosku obrońcy o zwrot sprawy prokuratorowi w celu ustalenia i przesłuchania innych pokrzywdzonych o których mowa w akcie oskarżenia
u z a s a d n i e n i e

[edytuj]Prokurator odczytał akt oskarżenia


Prokurator przedstawił w formie prezentacji multimedialnej uzasadnienie aktu oskarżenia

Oskarżony, Jakub Kowalski uprzedzony o treści art. 175 kpk, na zapytanie przewodniczącego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie, podał:
Nie przyznaję się. Założyłem stronę i zaprosiłem internautów do odwiedzin, ale nie wmontowałem tam konia trojańskiego ani komunikatu z żądaniem zapłaty przez telefon. Nie miałem nigdy kontaktu z abonentem numeru 0-700 44 666 12 marca, kiedy na moim twardym dysku pojawiło się narzędzie hakerskie byłem w Warszawie. Wskazuje na to billing mojej komórki
Na pytanie przewodniczącego : czy ktoś inny korzystał z komputera oskarżonego w krytycznym czasie?

Odmawiam odpowiedzi
Przewodniczący zarządził postępowanie dowodowe, a następnie pouczył oskarżonego o przysługującym mu prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu (art. 386 § 2 k.p.k). Każdego świadka wezwano na salę osobno i przesłuchano w nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie zeznawali.
Prokurator wnosi o przesłuchanie w pierwszej kolejności świadka Sławomira Poznańskiego

Obrońcy i przedstawiciel społeczny: nie oponują.


Stawił się świadek Sławomir Poznański . Przewodniczący poinformował świadka o odpowiedzialności karnej za za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz pouczył o treści art. 182, 183, i 185 k.p.k. Zapytany o wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie oraz stosunek do stron świadek podał informatyk- policjant, lat 26, obcy ,nie karany. Świadka wobec braku sprzeciwu obecnych stron Sąd przesłuchał bez przyrzeczenia. Świadek zeznał:
Jestem policjantem Wydziału XXIII Przestępczości Komputerowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Zajmuję się ściganiem przestępstw w sieci. W dniu 16 marca, gdy przebywałem w swoim biurze w Warszawie prokurator zlecił mi dokonanie czynności procesowych w celu ustalenia sprawcy szantażu komputerowego. Sprawca poprzez pocztę elektroniczną zaprosił Joannę Wrocławską stronę internetową poprzez którą zaraził jej komputer koniem trojańskim, który generował komunikat, że wszelkie dane zostaną zniszczone o ile użytkownik nie prowadzi hasła. Żeby uzyskać hasło trzeba było zadzwonić pod 0 700. Najpierw za pośrednictwem Internetu dokonałem przeszukania kolejnych serwerów pocztowych aż trafiłem do serwera z którego rozesłano wiadomość zachęcającą do odwiedzin strony www.richman.wannabe.com . Serwer ten świadczył usługi anonimowego remailingu. Ustaliłem , że wiadomość, która została rozesłana przyszła do tego serwera z komputera we Wrocławiu. Ustaliłem numer karty sieciowej tego komputera.
Na pytanie obrony czy świadek dysponował nakaz przeszukania kolejnych serwerów pocztowych
Ustaliłem to na postawie zapisów dołączonych do tej wiadomości przez kolejne serwery pocztowe.

Komputer łączył się z siecią w różnych miejscach, za pomocą sieci bezprzewodowej. Dlatego uznałem, że jest to notebook.

Następnie udałem się do Wrocławia. Podłączyłem się do Internetu i ustaliłem, że poszukiwany komputer znajduje się budynku jednej z firm. Wraz z policjantami z grupy AT udałem się do ustalonego przeze mnie lokalu.
Prokurator wnosi o dopuszczenie dowodu z zapisu wideo zatrzymania oskarżonego.
Przewodniczący zarządził odtworzenie zapisu wideo z zatrzymania oskarżonego.
Odtworzono zapis wideo z zatrzymania oskarżonego

Świadek Poznański dalej zeznaje:

Policjanci weszli do pomieszczenia w którym przy biurku siedział oskarżony. Nie był zaskoczony, powiedział że to był żart. Upewniło mnie to, że jest sprawcą. Następnie zabezpieczyłem komputer.Obrońcy kwestionują legalność odtwarzania wypowiedzi oskarżonego przez uprzedzeniem go o prawie do odmowy wyjaśnień

Prokurator oświadcza:

Przedstawiciel społeczny- nie zajmuje stanowiska

Prokurator wnosi o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego Dziduszko


Stawił się biegły Jerzy Dzidzuszko. Przewodniczący poinformował biegłego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zapytany o wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron biegły podał lat 30, informatyk. Biegły powołując się na przyrzeczenie zlożone przy objęciu funkcji biegłego składa opinię

Analiza danych ruchowych wskazuje na poprawność ustaleń poczynionych przez świadka Poznańskiego. Polega to na tym, że: [edytuj]Stawiła się świadek Joanna Wrocławska . Przewodniczący poinformował świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz pouczył o treści art. 182, 183, i 185 k.p.k. Zapytana o wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron świadek podała [edytuj] . Świadka wobec braku sprzeciwu obecnych stron Sąd przesłuchał bez przyrzeczenia. Świadek zeznała:
Używam adresu e-mail wroclawska@yahoo.com Dostałam anonimowy e mail. Zaintrygował mnie, weszłam na tę stronę ., Otworzył się komunikat. Ostrzegał, że moje dane zostaną zniszczone. Przestraszyłam się, zadzwoniłam pod wskazany numer. Głos po angielsku powiedział, że mam wpisać dzisiejszą datę, wpisałam. Bardzo się bałam o swoje dane. Zbierałam je długo. Zawiadomiłam prokuraturę- za pomocą poczty elektronicznej
Na pytanie przewodniczącego : [edytuj]

Na pytanie prokuratora : [edytuj]

Na pytanie obrońcy : [edytuj]

Na pytanie przedstawiciela społecznego [edytuj]


Prokurator wnosi o przesłuchanie świadka Agnieszki Krakowskiej przez wideokonferencję.
.

Stawił się świadek Agnieszka Krakowska. Przewodniczący poinformował świadka o odpowiedzialności karnej za za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz pouczył o treści art. 182, 183, i 185 k.p.k. Zapytany o wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie oraz stosunek do stron świadek podał [edytuj]. Świadka wobec braku sprzeciwu obecnych stron Sąd przesłuchał bez przyrzeczenia. Świadek zeznał:

Tak, weszłam na tę stronę. Było ostrzeżenie, że trzeba mieć poczucie humoru. Nie miałam żadnych cennych danych, inaczej bym tam nie wchodził. Nie zadzwoniłam i mimo tego nic się nie stało z moimi danymi.

Prokurator wnosi o przesłuchanie świadka Matthew Wheaton, przy udziale tłumacza Doroty Młodziankowskiej, która zgłosiła się telefonicznie


Stawił się świadek Matthew Wheaton. Przewodniczący poinformował świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz pouczył o treści art. 182, 183, i 185 k.p.k. Zapytana o wiek, zawód, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron świadek podała [edytuj] . Świadka wobec braku sprzeciwu obecnych stron Sąd przesłuchał bez przyrzeczenia, za pośrednictwem tłumacza uczestniczącego w przesłuchaniu telefonicznie. Świadek złożyła zeznanie w j. angielskim, które zostało przełożone na j. polski przez tłumacza Agatę Jaroszek.

Mieszkam na stałe w Londynie. Teraz pracuję we Wrocławiu- uczę angielskiego. Korzystam z Internetu od wielu lat Dostałem wiadomość od W.B. Richmana Nie znałem nadawcy. Było to zaproszenie na stronę Internetu Wszedłem tam bo zaintrygowały mnie nawiązania do symboli literackich. Ale to był odrażający żart. Bałem się, że stracę swoje cenne dane i zadzwoniłem. Głos po angielsku powiedział, że mam wpisać dzisiejszą datę jako hasło. Wpisałem hasło, pojawił się komunikat, że mój komputer jest uleczony. Za rozmowę zapłaciłem 18 Euro. Czuję się oszukany i wykorzystana.


Na pytanie przewodniczącego :

Na pytanie prokuratora :

Na pytanie obrońcy :

Na pytanie przedstawiciela społecznego:


Prokurator wnosi o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego Ciska.


Oskarżony oświadcza:

Biegly Dziduszko wskazal, że 12 maja 2006 r., gdy na mój komputer załadowano narzędzie hakerskie znajdował się on we Wrocławiu. Ja byłem wtedy w Warszawie. Mam na to dowód- billing mojej komórki.


Obrońca wnosi o dopuszczenie dowodu z dobowego rozliczenia rozmów telefonicznych
Prokurator wnosi o oddalenie wniosku dowodowego albowiem dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia faktów wskazanych w tezie dowodowej gdyż wskaże tylko gdzie w krytycznym czasie był telefon oskarżonego a nie sam oskarżony[edytuj]

Przedstawiciel społeczny wnosi o [edytuj]Sąd postanowił:

[edytuj]


Okazano sądowi dobowe rozliczenie rozmów telefonicznych
Prokurator oświadcza, że [edytuj]

Obrońca replikuje [edytuj]

Prokurator wnosi o o odczytanie pisma Prezesa Zarządu VirginTelecom Ltd. na okoliczność zysku osiągniętego przez abonenta numeru 0-700 44 666

Obrońcy [edytuj]

Przedstawiciel społeczny [edytuj]
Przewodniczący odczytał pismo Prezesa Zarządu VirginTelecom Ltd. z dnia 27 marca 2006 r.
Obrońca wnosi o zezwolenie na okazanie zaświadczenia klubu Honorowych Dawców Krwi

Na pytanie przewodniczącego - strony oświadczyły, że nie żądają uzupełnienia przewodu

sądowego.

Przewodniczący ogłosił, że przewód sądowy jest zamknięty, po czym udzielił głosu stronom.
Prokurator [edytuj]

Obrońcy [edytuj]

Przedstawiciel społeczny [edytuj]

Oskarżony w ostatnim słowie [edytuj]

Po sporządzeniu wyroku Przewodniczący ogłosił go publicznie, podał ustnie najważniejsze powody wyroku oraz wskazał stronom sposób i termin odwołania.

Zamknięto o godz. 00 min.00.


Przewodniczący Protokolant________________ ___________________Pobieranie 35.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna