ProtokóŁ z otwarcia I wyboru ofert na wykonanie usługi polegającej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej parking przy autostradzie a-4 w km 026+150, strona prawaPobieranie 6.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.28 Kb.
Lubań, 02.08.2010r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I WYBORU OFERT
na wykonanie usługi polegającej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej parking przy autostradzie A-4 w km 026+150, strona prawa (Czerna Południe) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu

oraz utrzymanie parkingu.
Ogłoszenie zostało opublikowane :

- gazeta lokalna

- strona internetowa – www.gddkia.gov.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu ul.Kościuszki 26 59-800 Lubań


W dniu 02.08.2010r. o godz. 10.00. zebrała się Komisja w składzie :

1. Adam Śmigielski, Zastępca Kierownika Rejonu - Przewodniczący

2. Małgorzata Popko, Kierownik Zespołu Technicznego - Członek

3. Hanna Stelmaszyk, Starszy Technik w Zespole Technicznym - Członek


Kryterium oceny ofert : najwyższa cena za rok czynszu dzierżawnego.

Proponowana cena przez Zamawiającego: 82.404,00 zł netto, 100.532,88 zł brutto.


Do dnia 02.08.2010r. do godz. 09:45 wpłynęło 0 ofert:

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o wystąpienie do Oddziału we Wrocławiu o podjęcie decyzji co do dalszych czynności związanych z przedmiotowym parkingiem.


Na tym prace komisji zakończono .©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna