Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 3 listopada 2003r. Porządek obradPobieranie 9.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.4 Kb.
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

w dniu 3 listopada 2003r.

Porządek obrad:

1) Stwierdzenie prawomocności spotkania

2) Przedstawienie porządku obrad

3) Spotkanie z reprezentacja Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

4) Spotkanie z senatorem Adamem Graczyńskim

5) Sprawy bieżące Związku

6) Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu

7) Zakończenie obrad


Ad.1) i 2)

Przewodniczący Związku – Adam Fudali powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Zarządu Związku, w tym gości: senatora Adama Graczyńskiego oraz reprezentantów Cechu Rzemiosł. Stwierdził, że liczba członków Zarządu obecnych na posiedzeniu jest wystarczająca do podejmowania skutecznych uchwał i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag (lista obecności w załączeniu).


Ad. 3)

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku reprezentowali panowie Józef Gawliczek oraz Jerzy Rojek. W swoim wystąpieniu przedstawili oni obecny sposób funkcjonowania Cechu, zaprezentowali założenia strategii swojej organizacji oraz zaproponowali tematy do szerokiej dyskusji z udziałem parlamentarzystów oraz samorządowców.

Uczestniczący w spotkaniu senator Adam Graczyński opowiedział się w dyskusji nad ściślejsza współpraca wszystkich aktywnych środowisk w Subregionie. Szczególnym obszarem współpracy winien według niego być problem akcesji Polski do Unii Europejskiej, a w tym dostarczanie przedsiębiorcom informacji o obowiązkach i możliwościach związanych z wstąpieniem do UE. Członkowie Zarządu wypowiedzieli się pozytywnie na temat potencjalnej współpracy z cechami rzemieślniczymi z terenu Subregionu, postulując jednocześnie wskazanie konkretnych przedsięwzięć wspólnie realizowanych.

Ad. 4)

Senator Graczyński przedstawił szereg informacji wynikających z jego działalności w parlamencie. Wskazał na pulę 5 mld złotych, jaką rząd przeznaczy na pomoc w finansowaniu projektów dotowanych przez Unie Europejską, a realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Senator potwierdził aktualność zamierzeń dotyczących budowy autostrady A1 na odcinku Gorzyczki – Sośnica. Przedstawił także informację o uchwalonej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W dyskusji skupiono się na stanie przygotowań kraju do wstąpienia do Unii Europejskiej oraz zasadach korzystania przez gminy i powiaty z funduszy unijnych. Senator Graczyński zwrócił obecnym uwagę na możliwość budowy parków technologicznych na obiektach pogórniczych.
Ad. 5)

W związku z dłuższym niż planowano czasem trwania pierwszych części spotkania, Zarząd przesunął na następne posiedzenie dyskusje nad projektem Planu działań na 2004 rok, przygotowanym przez Dyrektora Związku. Poruszono jedynie kwestie windykacji składek członkowskich oraz umowy o pracę Dyrektora Biura Związku.


Ad. 6) i 7)

Termin następnego posiedzenia Zarządu Związku wyznaczono na dzień 1 grudnia br., o godz. 10.00 w Biurze Związku.


Protokołował: Wojciech Maroszek
Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiegoz siedzibą w Rybniku
Adam Fudali
Rybnik, 3 listopada 2003r.
: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna