Protokół z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy LiniewoPobieranie 41.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.54 Kb.

SESJA VII

1 czerwca 2015r.
Protokół

z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Liniewo

odbytej w dniu 1 czerwca 2015r. w godz. od 12.00 do 13.25 w

Świetlicy GOKSiR w Liniewie
Ad.1

Sesję otworzył i przywitał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Szarmach stwierdzając, że obrady są prawomocne, ponieważ w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście.

(Listy obecności w załączeniu do protokołu)
Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach zapytał radnych i Wójta czy wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji
Ludwik Szparkowski – jest wiele wątpliwości w całym procederze uchwała bardzo ważna dotykająca portfele rodzin, sesja zwołana w trybie pilnym brak opinii komisji brak powiadomień sołtysów i brak informacji na tablicach ogłoszeń w tak bardzo ważnej sprawie złamano przynajmniej kilka punktów statusu, składam, więc wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
Adma Sosnowski – brakuje sołtysów i całego gremium zaskoczyła mnie szybko zwołana sesja rady w ubiegłym tygodniu odbyła się, dlaczego wtedy nie było tej uchwały.
Tadeusz Borkowski – gdyby odbyły się komisje i byłoby to wyjaśnione czy nie lepiej byłoby spotkać się na komisjach w sprawie tej uchwały.
Grzegorz Michnowski – popieram Pana Szparkowskiego albo ktoś nie umie liczyć albo chce nas oszukać wzrost taryfy o 1,4% a wychodzi 15-18% i nawet 31% nie ma inflacji jest deflacja jakby ktoś na komisjach to wyjaśnił było by inaczej.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, kto jest za odrzuceniem z porządku obrad sesji uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na odprowadzenie ścieków i dostarczenie wody.
Radni 11 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących” odrzucili uchwałę z porządku obrad sesji.
Porządek obrad sesji, który brzmi następująco:


  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku dziennego.

  3. Interpelacje i wnioski radnych.

  4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

  5. Zakończenie sesji.


Ad. 3

Interpelacje i wnioski radnych
Wojciech Prądziński – na ubiegłej sesji Pan Krystian wspomniał o kradzieży wody, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte.
Grzegorz Michnowski – znowu pojawiło się dzikie wysypisko przy jeziorze w stronę Iłownicy koło Pana Krefty.
Adam Sosnowski – jest organizowane boisko przy osiedlu też na wniosek Pana Bogdan Karczyńskiego tworzone jest to dla dzieci charytatywnie, ale powstał problem chcielibyśmy skorzystać z pomocy Pana Wójta miały zostać zamontowane łapaki, ale nad boiskiem jest linia wysokiego napięcia można by było wykonać izolowane druty i właśnie, dlatego prosimy Pana Wójta o pomoc, ponieważ gdybyśmy sami o to poprosili Energę to raczej nie przyniosłoby to skutku a jeśli Pan Wójt by nas wspomógł to było by dobrze, ponieważ chcemy, aby to bisko powstało.
Sławomir Zabrocki – chcielibyśmy, aby nas traktowano poważnie, bo, po co myśmy tutaj dzisiaj przyjechali nie potrzebne jest takie jeżdżenie.
Tadeusz Borkowski – zostały wykoszone pobocza dróg powiatowych ale pozostały odrosty przy drzewach które zasłaniają znaki.
Adam Sosnowski – jest dzisiaj dzień dziecka w Głodowie boisko, co prawda skoszone, ale prośba, aby poświecić trochę tego paliwa i wykosić również z drugiej strony płotu.
Ludwik Szparkowski – chciałbym zaapelować do Wójta, aby przy sklepie wylać asfalt jest tam niedokończony pas a mógłby być parking a 20m dobry włodarz dba o wizerunek i robi coś, co nie należy do niego przykład gmina Lipusz robi chodniki i nie patrzy na powiat, gospodarz prowadzi do poprawy wizerunku Gminy.
Ad. 4

Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wójt – dzikie wysypisko – dziwi mnie fakt, że ktoś może tak postąpić, kiedy śmieci mogą być oddane są wysokie kary, ale trzeba wykryć sprawcę nie do końca ta kultura ochrony środowiska jest zakrzewiona,

- parking – wszystkie inwestycje są cenne, ale ostatnio powiat sprzątał pobocza i nie do końca wykonał to tak jak powinno być zrobione niech pokażą dobrą robotę jest to w pasie drogi powiatowej nie jest to nasz zarząd nie możemy sami ingerować, jeśli pozwolą na to możliwości finansowe będzie możliwość wejścia w układ jest to mały placyk nie ma tam dużo metrów, ale my również mamy swoje problemy i wydatki, mieliśmy oszczędności po przetargu budowa ulicy Pstronga i Gruszki, ale okazało się, że teren jest niepewny i potrzebna była wymiana gruntu, jeśli ze strony powiatu będzie praca wykonywana właściwie to razem będziemy musieli usiąść do rozmów.

- koszenie – jest rada sołecka sołtys, jeśli chodzi o referat komunalny to my musimy wysłać człowieka a to są koszty pod kontrolą boisko ma dyrektor wszystko kierowane jest do Pana Krystiana a ma on naprawdę dużo spraw,

- woda – szanowni radni dla was może być nieoczywiste dla nas jest jak już jesteśmy to pozwólcie nam wyjaśnić od 1.5 roku nie było podwyżki a powinna być koszty są wysokie podwyżka prądu, remonty, zakupy ludzie wodę oszczędzają ilość zużywanej wody maleje natomiast koszty rosną, dewastacje kradzieże to także są koszty nowa inwestycja stacja uzdatniania wody w Starym Wiecu, skończyła się gwarancja oczyszczalni ścieków sumy się kumulują i jest to duże obciążenie nie ma możliwości, aby tej regulacji nie było z kalkulacji wynikało, że powinno być to 30% w imieniu rady i swoim postanowiliśmy, że będzie to 10% prośba o zrozumienie, ponieważ nie da się oszukać kosztów awarie pomp są drogie inwestujemy w magistrale, stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne są to duże koszty W kolejnych latach czeka nas modernizacja hydroforni w Garczynie i Lubieszynie.


Krystian Breski – stawki, które zostały przedstawione zawierają minimum kosztów odpowiedzią jest, jakość wody koszty energii wzrost o 4% plus koszty z nowych obiektów powstałych w 2014 i 2015 roku przebudowa w Iłownicy, stacja uzdatniania wody, do urządzeń weszły dwie pompy o mocy 7kW, a w stacji uzdatniania wody 2 pompy i cały układ techniczny 4 pompy, pompa płuczna agregat wyższe są koszty wytworzenia i jakości wody mamy możliwość wpuszczenia surowej wody do wodociągu, wskaźnik 1.4% dotyczy zakupów § 4300, 4270, 4210, 4300 to najistotniejsze paragrafy nie da się uniknąć zakupów i usług podejmujemy działania, aby obniżać te koszty ostatnio zakupiony został elektrolit do prasy stosujemy różne tańsze zamienniki środków koszty zmniejszyły się o 1/3 na dzień dzisiejszy się sprawdzają, osad do tej pory wywożony był do Starego Lasu kosztowało to nas 65zł za tonę plus transport około 425zł za kurs jednorazowo 4-5 transportów, 4-5 razy do roku dzisiaj osad oddajemy na cele rolnicze i jest to koszt 65zł za tonę i nic więcej, musimy jeszcze zakupić środki do oczyszczania ścieku negocjujemy obniżkę ceny i będzie niższa w granicach 8-10%, do niedawna oczyszczalnia była na gwarancji uszkodził się główny wyświetlasz, który oddaliśmy do naprawy, ponieważ nowy kosztuje ok. 1tyś dolarów i sprowadzenie jego trwało by 1-2 miesięce §4270 usługi remontowe tutaj wzrost o 40% w 2014 były one niewielkie, ale każda pompa i urządzenie to dziesiątki tysięcy złotych §3020 świadczenia wzrost o 13% są to wymagalne niezbędne środki BHP, wzrost płac o 1,2% w stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia osobowe 1000zł było 4080zł zrezygnowaliśmy z jednego człowieka, który spisywał liczniki jest zatrudniony na umowę zlecenie i za odczyt licznika otrzymuje stawkę 1zł w ciągu roku musi odczytać ok 4000 liczników, energia elektryczna wspomnieć warto, że zdarza się, że więcej płacimy za dystrybucje jest to 60% miesięcznej opłaty i nie mamy na to wpływu wykonaliśmy weryfikację zapotrzebowania w moc i taryfy, za dystrybucję płaciliśmy 12tyś. zł w chwili obecnej jest to kwota ok 8tyś. zł. naprawdę szukamy tych oszczędności, w skutek przepięcia została uszkodzona jedna z baterii sprawa trafiła do ubezpieczyciela Energii, ale przez okres, w którym brak było tej baterii płaciliśmy ok 2-2,5 tyś więcej §4280 w zeszłym roku kwota 100zł zwiększenie do 844zł ponieważ co dwa lata przypadają badania pracownicze, §4360 opłaty GSM coraz więcej obiektów posiada sygnalizację zagrożeń, dlatego w tym przypadku 5 krotny wzrost dotyczy też to stacji uzdatniania wody chcemy zabezpieczyć majątek, § 4370 opłaty telefoniczne plan, aby zasilić w złącze kablowe, ale był opór ze strony Orange i musimy skorzystać z innego rozwiązania §4390 wzrost o 50% są to ekspertyzy i niezbędne wymagane badania wszystkich obiektów niestety prawo tego wymaga §4410 delegacje zaplanowano 6 delegacji w tym szkolenie księgowej od początku funkcjonowania nie było szkoleń, §4430 wzrost ubezpieczenia całej naszej infrastruktury od zdarzeń z naszej strony musi być to ubezpieczenie, 25.900zł opłata ekologiczna od nas kwota ta nie zależy tylko od wydobytej wody i oczyszczonych ścieków eliminujemy hydrofornie w Starym Wiecu gdzie opłata jest wyższa uruchamiamy stację uzdatniania wody, §6060 zakupy inwestycyjne nie jesteśmy w stanie przewidzieć wydatków planujemy zakup pompy i zakup hydroforu do Garczyna tak przedstawiają się koszty do ustalenia taryf za wodę i ścieki, które decydują o ustaleniu taryfy za wodę musicie zwrócić uwagę, że poza pompą i hydroforem nic inwestujemy i nie modernizujemy, jeśli zdarzy się jakaś awaria to będziemy remontować, koszty zatrudnienia to 4,33 etatu 3 osoby obsługi, księgowa i moja 1/3 etatu.
Grzegorz Michnowski – dlaczego w Garczynie za oczyszczenie ścieków podana jest kwota 15473 nie ma przecież przepompowni w Garczynie.
Krystian Breski – tak ale na oczyszczalni energia na oczyszczenie ścieku jest potrzebna, jest jedna przepompownia zbiorcza w bloku, ale w tym przypadku koszty pokrywa Samorządowy Zakład Budżetowy mieszkańcy ci płacą wyższą stawkę, inna jest kalkulacja w przypadku gdzie jest systemem ciśnieniowy wszystkie koszty zostały rozbite proporcjonalnie do rozkładu ścieków.
Wojciech Prądziński – czy za kradzież zostały te osoby ukarane.
Krystian Breski – wszyscy za to płacimy powinno być społeczeństwo obywatelskie, jeśli zauważymy, że ktoś robi coś przy hydrancie to proszę o zgłoszenie, jeśli chodzi o ukaranie to był taki przypadek sprawa została skierowana do sądu została ta osoba ukarana kwotą niższą niż skradziona woda wszystko zabrał sąd dla nas nie zostało ani złotówki.
Grzegorz Michnowski – dlaczego jest różnica w ściekach dowożonych.
Krystian Breski – jest tak dlatego że różne są opinie na ten temat nie powinno to wpływać na ustalenie taryf różne są opinie i stanowiska niektóre gminy ujmują ścieki dowożone w kalkulacji inne nie są one wyłączone z kalkulacji ale wypływają na koszty.
Benedykt Knitter – czy nasza ziemia jest też ubezpieczona, jeśli poprowadzony jest przez nią wodociąg.
Krystian Breski – §4430 chcemy, aby ubezpieczone było od wszystkich zdarzeń od całej naszej działalności, ale tylko do określonej kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy – mówi się, że oczyszczalnia nie pracuje w 100% został podłączony Stary Wiec, Wysin, Płachty, Iłownica i proszę mi wytłumaczyć, dlaczego koszty takie są im więcej podłączonych gospodarstw to koszty powinny byś mniejsze
Krystian Breski – pracowaliśmy na jednej linii technologicznej po podłączeniu dodatkowych miejscowości uruchomiliśmy drugą linię podając ponownie przykład Garczyna gdzie zużycie na dobę na 1 mieszkańca to 43l. jest tam duże gospodarstwo średnia zużycia jest 120l na osobę na dobę, natomiast w powiecie kościerskim jest to 83l. w większości gospodarstw jest zmywarka, pralka w chwili obecnej pralka zużywa 5,3l wody na cykl prania ściek jest bardzo zanieczyszczony więcej proszku i więcej soli.
Grzegorz Michnowski – im więcej odbiorców tym ta woda powinna być tańsza im więcej użytkowników kanalizacji tym powinno być taniej.
Krystian Breski – pracują dwa ciągi na maksymalnej mocy jest większy ładunek zanieczyszczeń coraz więcej energii potrzebne jest do oczyszczenia, ludzie oszczędzają wodę i ściek jest mocno zanieczyszczony i koszty jego oczyszczeni są coraz wyższe.
Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym się dowiedzieć ile więcej wpłynęło do kasy, bo moim zdaniem to jest na plus cztery miejscowości zostały podłączone w Wysinie po wykonaniu kanalizacji uszkodzony jest hydrant zgłaszane było to bardzo dawno, ale firma Skibiński nadal tego nie naprawiła.
Grzegorz Michnowski – mówiono, że nasza oczyszczalnia to jest mercedes w klasie a teraz okazuje się, że jest bardzo energochłonna.
Krystian Breski – jak już wspominałem proces oczyszczania potrzebuje więcej nakładów niż kiedyś jak ten ściek był bardziej rozcieńczony, dla przykładu podam wydatki od czasu funkcjonowania w 2011 pół roku działalności kwota 371tyś mnożąc to razy dwa to byłaby kwota 740tyś zł., 2012 rok – 642tyś zł, 2013rok – 690tyś zł., 2014 rok – 700tyś zł. Widać już wyraźny wzrost w latach 2012 – 2013 na dzień dzisiejszy wydaliśmy 331tyś zł.
Ludwik Szparkowski – puentując dyskusję odbyło się szkolenie gdzie była mowa o tym gdzie i jak szukać oszczędności, była tam szefowa oczyszczalni w Dębogórzu mówiła o napowietrzaniu, że czujniki niekiedy są źle ustawione pompy włączają się często bez potrzeby i pompy pracują i trzeba do tego fachowca sprawdzi wszystko przeanalizuje i zaproponuje rozwiązania, Pan Wójt próbuje nam zafundować terapię szokową, ponieważ zeszły rok był rokiem wyborczym, dlatego nie było podwyżki, ale tego nie trzeba się bać, bo później po dwakroć się to odbija.
Wójt – to, że niebyło podwyżki nie wynikało z tego, że były wybory, ale z tego, że mieliśmy oszczędności ludzie oszczędzają wodę ścieki są skoncentrowane proces oczyszczania jest droższy koszty energii, która wzrosła, awarie i dewastacje, zamontowane baterie ilość zużycia wody maleje dochody nie są wysokie gospodarstwa domowe funkcjonują w sposób ekonomiczny technologia idzie do przodu, oczyszczalnia nie jest wykorzystana w 100% są możliwości podłączenia, apeluje o rozwagę nie da się tego procesu zostawić z kalkulacją wyższą o 30% a ja proponuję 10%.
Adam Sosnowski – chciałbym powiedzieć sukcesie dzisiaj odbywa się w Głodowie Dzień Dziecka zorganizowany przez cztery sołectwa i jednak można coś wspólnie zorganizować.
Grzegorz Michnowski – jeżeli będzie taka sytuacja dalej to ludzie będą rezygnowali z wodociągu i będą bili studnie ja za gospodarstwo płacę 4000zł rocznie studnia zwróciłaby się po 2 latach, Pan Wójt wspominał, że w ramach NORDY będzie wspólny zakup energii i będzie tańsza o 25% nie ma tego.
Sekretarz – chciałbym przedstawić państwu procedurę zatwierdzenia stawek wody reguluje to ustawa w 2011 roku został powołany Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu co zmieniło zatwierdzenie taryf wcześniej to rada ustalała stawki obecnie zatwierdzenie taryf zatwierdzanie teraz odbywa się tak, że przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne w naszym przypadku Samorządowy Zakład Budżetowy w terminie 70 dni przed wejściem w życie przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf do wniosku załącza się szczegółowa kalkulację. Wójt sprawdza kalkulację, weryfikuje koszty i przedstawia radzie gminy, rada gminy i w terminie 45 dni przed wejściem w życie podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo odmowie gdy zostały wykonane niezgodnie z przepisami w terminie do 7 dni od podjęcia uchwały przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne czyli Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty ostateczny termin podjęcia uchwały o taryfach upływa w środę rada gminy może zdecydować o dopłacie do jednej taryfy lub wszystkich, jeśli rada nie podejmie uchwały w terminie do 45 dni czyli do środy Taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą po upływie 70 dni od złożenia wniosku czyli od 1 lipca. Rada Gminy może zdecydować o przedłużeniu taryf z czego poprzednio skorzystaliśmy dlatego też sesja jest dzisiaj a ostateczny termin mija w środę.
Ludwik Szparkowski – radni są po to aby wyrazić swoja opinię bo Wójt i tak zrobi to co będzie chciał w Kościerzynie radni większością głosów odrzucili 2% podwyżkę a Burmistrz i tak dał to do realizacji.
Krystian Breski – energia elektryczna oczyszczalni w 2014 koszt 163tyś dystrybucja to 60% i 40% to energia oszczędność od kwoty 68tyś nawet obniżenie kosztów o 10% to 6800zł, jeśli chodzi o Kościerzynę to warto by było zapytać ile miasto wyłożyło by utrzymać stawki, miasto wykłada 750tyś. zł. na umorzenie , porównując się do 50 gmin w województwie pomorskim najwyższa stawka woda plus ścieki to 16,85zł najniższa 6,39zł u nas 8,50zł im mniej będziemy oszczędzać tym mniej będziemy dawać środków chemicznych a ścieki będą mniej skondensowane.
Wojciech Prądziński – koszt nadmiaru zużycia wody czy tego nie można skontrolować.
Krystian Breski – było kilka donosów porównujemy to na wskazaniach hydroforni i na wodomierzach są miejscowości gdzie zużycie się bilansuje, ale tam gdzie jest wodociąg daleko prowadzona np. Chrztowo czy Iłownica jest ciężej wykryć, ale jeśli widzimy to zgłaszajmy.
Tadeusz Borkowski – chciałbym tez zwrócić uwagę, jeżeli jest planowane odłączenie to proszę o informacje żeby ludzi można było poinformować.
Krystian Breski – domyślam się, że chodzi o ostatnią sytuację nie była przewidziana taka długa przerwa zakazaliśmy wyłączeń a i tak wyłączyli, na przyszłość będą takie informacje, ale w przypadku awarii nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ad. 11
Zakończenie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad sesję zakończono o godzinie 13.25

Protokołowała Zatwierdzam

Jolanta Flis Wiesław Szarmach

Przewodniczący Rady Gminy

Strona z©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna