Protokół z zebrania Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt z dnia 25. 09. 2008 roku Zebranie otworzyła Pani Alicja Molenda z Fundacji „Kocialandia”Pobieranie 8.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.95 Kb.
Protokół z zebrania Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
z dnia 25.09.2008 roku

Zebranie otworzyła Pani Alicja Molenda z Fundacji „Kocialandia”. Po przywitaniu podała porządek zebrania i spraw do rozpatrzenia.
  1. Wskazanie ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego, z zakresu prowadzenia działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu m. st. Warszawy w roku 2009.

  2. Zatwierdzenie i podpisanie pisma do Zarządu Ogródków Działkowych oraz Komendanta Straży Miejskiej.

  3. Zmiany w Regulaminie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt.

  4. Wolne wnioskiAd.1.

Rozpoczęto dyskusję dotyczącą wyboru ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert


w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego, z zakresu prowadzenia działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. Po jawnym głosowaniu stwierdzono, że pozostaje się przy dwóch członkach, którymi są Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko i Pani Anna Afanasjew ze Stowarzyszenia na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi ( wybrani na wcześniejszym posiedzeniu KDS).

Głosowało 5 osób

za: 5 osób

przeciw 0

wstrzymało się: 0
Ad. 2.

Po konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną e-mail między Fundacjami, zatwierdzono i podpisano pisma :  1. do Zarządów Ogródków Działkowych w sprawie bytowania kotów wolno żyjących (zwierząt) na terenie działek ( do wykorzystania przez organizacje)

  2. do Komendanta Straży Miejskiej z wnioskiem o zakup dla Patroli Ekologicznych samochodów posiadających klimatyzację.

Głosowało 5 osób.

za: 5


przeciw: 0

wstrzymało się: 0


Ad. 3.

Głos zabrał Pan Andrzej Rybus- Tołłoczko, który odczytywał proponowane zmiany


w regulaminie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt. Omówiono tekst
i zmiany, a następnie zatwierdzono poprawiony regulamin.

Głosowało 5 osób.

za: 5

przeciw: 0wstrzymało się: 0

Ad. 4.

Krótka dyskusja na temat projektu programu współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi- został przesłany do organizacji, nikt nie wniósł uwag.

Ustalenie terminu następnego spotkania na 16.10.2008 r., na którym odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowywania dokumentów do dotacji, zarówno w kwestii rozliczenia
i złożenia sprawozdań, jak również ofert na 2009 rok.

Skierowano prośbę do Pani Naczelnik Emilii Szwonder, aby na następne spotkanie zaprosiła wszystkie organizacje.

Protokołowała: Anna Kośnik- inspektor w Wydziale ds. Zwierząt
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji:

1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Warszawie

2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Okręg Warszawski

3. Fundacja VIVA

4. Fundacja Kocialandia
oraz przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy:

Pani Emilia Szwonder- Naczelnik Wydziału ds. Zwierząt


a także Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna