Protokół zebrania zarządu pzszach 8 grudnia 2013 r godz. 10. 00-18. 00 Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 ObecniPobieranie 106.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar106.37 Kb.Protokół zebrania zarządu PZSzach

8 grudnia 2013 r. godz. 10.00-18.00

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

Obecni:
Członkowie zarządu:

 1. Tomasz Delega

 2. Małgorzata Wojciechowska

 3. Włodzimierz Schmidt

 4. Andrzej Modzelan

 5. Adam Dzwonkowski

 6. Andrzej Matusiak

 7. Bogdan Jeżak

 8. Krzysztof Góra

 9. Anna Mrozińska

 10. Aleksander Sokólski

Komisja rewizyjna: 1. Waldemar Taboła

Goście:


 1. Magdalena Zielińska – koordynator projektu „Edukacja przez szachy w szkole”

Pracownicy biura: 1. Piotr Murdzia

 2. Elżbieta Dulkowska

 3. Michał Bartel

 4. Dorota Rzepecka


Agenda:
1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 8 września 2013 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

6. DME (organizacja) – T. Delega

7. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 8 września 2013 r.

a. Kodeks szachowy – P. Murdzia

b. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

c. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów8. Sprawy bieżące.

a. KOF 2014 (wstępne założenia) – B. Jeżak

b. Budżet 2014 (wstępne założenia) – B. Jeżak, E. Dulkowska

c. IMP& IMPK 2014, Ekstraliga 2014 – M. Wojciechowska

d. World Games 2017 – T. Delega, A. Dzwonkowski

e. Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – A. Modzelan

f. Regulamin KN –W. Schmidt

g. SGdP – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka

h. Wakacje z Szachami – K. Góra

i. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - A. Matusiak, M. Zielińska

j. MEJ (rozpatrzenie skargi rodziców & procedury na przyszłość) – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

k. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia

l. Deregulacja zawodu trenera (stopnie instruktorskie i trenerskie PZSzach) – A. Modzelan, A. Dzwonkowski

ł. Klub Kibica – M. Wojciechowska

m. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski

n. Spotkanie z Konfederacją Lewiatan – M. Wojciechowska, D. Rzepecka9. Ocena imprez i startów.

a. DME (ocena wyników sportowych) – W. Schmidt, P. Murdzia

b. Kongres ECU – P. Murdzia

c. MEJ – A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia

d. MŚ do lat 20 – W. Schmidt, P. Murdzia

e. Ekstraliga, III zjazd (podsumowanie) - A. Modzelan, W. Schmidt, P. Murdzia

f. MŚ w solvingu – P. Murdzia

g. Memoriał K. Hołuj – Radzikowskiej – P. Murdzia

h. Mecz kobiet Polska – Ukraina – W. Schmidt, P. Murdzia

10. Imprezy i starty planowane.

a. MŚJ – A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia

b. ME bis – W. Schmidt, M. Bartel

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie.
1. Powitanie.

Prezes Tomasz Delega powitał zgromadzonych.


2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes Tomasz Delega stwierdził ważność posiedzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad zatwierdzono.

Adam Dzwonkowski poprosił o ewentualne omówienie punktów z jego udziałem w pierwszej kolejności, z powodu konieczności wcześniejszego opuszczenia zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 8 września 2013 r.

Protokół zebrania zatwierdzono bez uwag.


5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

Zarząd zapoznał się z lista uchwał zatwierdzonych drogą elektroniczną od ostatniego posiedzenia.


UCHWAŁA NR 96/09/2013

Z dn. 13 września 2013

o przepisaniu punktów we współzawodnictwie sportowym dla MUKS Stoczek 45 Białystok
Zarząd zdecydował o przepisaniu punktów we współzawodnictwie zdobytych przez zawodnika zlikwidowanego klubu UKS Olimpik Mońki, który został przejęty przez MUKS Stoczek 45 Białystok.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 97/09/2013

Z dn. 18 września 2013

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu dwóch nowych klubów w poczet członków PZSzach:

1. UKS MOSiR Włodawa (LU)

2. MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów (MP)

Kluby te złożyły wymagane dokumenty.


Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 98/09/2013

Z dn. 25 września 2013

o powołaniu przewodniczącego KEKiR
Zarząd PZSzach powołał Z Zenona Chojnickiego na Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu.
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 99/10/2013

Z dn. 4 października 2013

o przyznaniu srebrnej honorowej odznaki PZSzach Beacie Sawoń
Zarząd PZSzach przyznał srebrną odznakę honorową Beacie Sawoń.
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosowała Anna Mrozińska.
UCHWAŁA NR 100/10/2013

Z dn. 11 października 2013

O powołaniu Młodzieżowej Reprezentacji Polski Kobiet na DME 2013
Zarząd PZSzach powołał Młodzieżową Reprezentację Polski Kobiet na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2013 w składzie:

1. Klaudia Kulon

2. Anna Iwanow

3. Oliwia Kiołbasa

4. Mariola Woźniak

5. Klaudia Wiśniowska


W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zarządu. Sześć głosów za. Trzy głosy przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nie głosował Bogdan Jeżak.
UCHWAŁA NR 101/10/2013

Z dn. 11 października 2013

O przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu nowych klubów w poczet członków PZSzach:

1. IMUKSz DEBIUT Ostrowiec Świętokrzyski (SK)

2. WKS FLOTA Gdynia (PO)

Kluby te złożyły wymagane dokumenty.


Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.

UCHWAŁA NR 102/10/2013

Z dn. 12 października 2013

O powołaniu Magdaleny Judek na Przewodniczącą Komisji Promocji i Organizacji
Zarząd PZSzach powołał Magdalenę Judek na przewodniczącą Komisji ds. Promocji i Organizacji.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Jan Kusina i Małgorzata Wojciechowska.
UCHWAŁA NR 103/10/2013

Z dn. 16 października 2013

O przyznaniu pełnego finansowania wyjazdu na MŚJ Marioli Woźniak
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu pełnego finansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata Juniorów Marioli Woźniak.
Głosowało 11 członków Zarządu. Siedem głosów za Mariolą Woźniak, trzy głosy za innymi osobami. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

UCHWAŁA NR 104/10/2013

Z dn. 16 października 2013

O zatwierdzeniu składu reprezentacji na MŚJ

Zarząd PZSzach zatwierdził skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów.

Zawodnicy:


 1. Kamil Dragun (uchwała nr 80/2013)

 2. Oliwia Kiołbasa (uchwała nr 81/2013)

 3. Łukasz Jarmuła – mistrz Polski do lat 16, spełnia wymóg regulaminowy

 4. Ewa Harazińska - mistrzyni Polski do lat 16, spełnia wymóg regulaminowy

 5. Jan Krzysztof Duda – 1MEJ do lat 14 , 2012

 6. Kacper Drozdowski - 1MEJ do lat 16, 2012

 7. Mariola Woźniak (uchwała nr 103/2013)

Trenerzy:

 1. Andrei Maksimienko

 2. Leszek Ostrowski

 3. Marek Matlak

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.UCHWAŁA NR 105/10/2013

z dn. 16 października 2013

O powołaniu kierownika reprezentacji na MŚJ
Zarząd PZSzach powołał Annę Harazińską na kierownika reprezentacji Polski na MŚJ 2013.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 106/10/2013

z dn. 19 października 2013

o karze dla organizatora DMP I Liga za złe warunki
Zarząd PZSzach podjął decyzję o ukaraniu organizatora Drużynowych Mistrzostw Polski – I Liga w Szklarskiej Porębie za złe warunki karą w wysokości 20% należnych opłat organizacyjnych.
W głosowaniu brało udział dziesięciu członków Zarządu. Siedem głosów za. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. Nie głosował Jan Kusina.
UCHWAŁA NR 107/10/2013

z dn. 23 października 2013

o powołaniu do Kadry Narodowej zawodników II reprezentacji na DME(K)
Zarząd PZSzach podjął decyzję o powołaniu do Kadry Narodowej zawodników II reprezentacji na DME i DMEK:
Kamil Dragun,

Jacek Tomczak,

Kacper Piorun,

Kacper Drozdowski,

Klaudia Kulon,

Anna Iwanow,

Oliwia Kiołbasa,

Mariola Woźniak,

Klaudia Wiśniowska
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 108/10/2013

z dn. 27 października 2013

o powołaniu A. Jakubca na trenera reprezentacji Polski na DME 2013
Zarząd PZSzach powołał Artura Jakubca na stanowisko trenera reprezentacji Polski mężczyzn podczas DME 2013.
Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału: Tomasz Delega, Jan Kusina i Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 109/10/2013

z dn. 27 października 2013

o powołaniu L. Ostrowskiego na trenera reprezentacji Polski na DME 2013
Zarząd PZSzach powołał Leszka Ostrowskiego na stanowisko trenera reprezentacji Polski nadziei olimpijskich (Polska II) podczas DME 2013.
Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału: Tomasz Delega, Jan Kusina i Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 110/10/2013

z dn. 27 października 2013

o powołaniu W. Świcia na trenera reprezentacji Polski na DME 2013
Zarząd PZSzach powołał Waldemara Świcia na stanowisko trenera reprezentacji Polski nadziei olimpijskich (Polska II) podczas DMEK 2013.
Głosowało ośmiu członków zarządu. Sześć głosów za. Jeden głos przeciw. Jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie wzięli udziału: Tomasz Delega, Jan Kusina i Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 111/10/2013

z dn. 31 października 2013

o nadaniu odznak honorowych PZSzach
Zarząd PZSzach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Egbertowi Meissenburgowi.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jeden głos przeciw.
UCHWAŁA NR 112/10/2013

z dn. 31 października 2013

o nadaniu odznak honorowych PZSzach
Zarząd PZSzach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Eugeniuszowi Bogaczowi.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 113/10/2013

z dn. 31 października 2013

o nadaniu odznak honorowych PZSzach
Zarząd PZSzach przyznał srebrne odznaki honorowe PZSzach Leszkowi Mordarskiemu, Janowi Puchale i Kazimierzowi Biedzie.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
UCHWAŁA NR 114/11/2013

z dn. 6 listopada 2013

o powołaniu przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

Zarząd PZSzach powołał Jana Nogala na przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny.


Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 115/11/2013

z dn. 14 listopada 2013

o przyjęciu regulaminu i powołaniu przewodniczącego Rady Przyjaciół Szachów
Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Rady Przyjaciół Szachów oraz powołał Tomasza Sielickiego na Przewodniczącego RPS.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 116/11/2013

z dn. 16 listopada 2013

o przyjęciu regulaminu kwalifikacyjnego
Zarząd PZSzach przyjął Regulamin kwalifikacyjny.
Głosowało ośmiu członków zarządu. Sześć głosów za. Jeden głos przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału Tomasz Delega, Jan Kusina i Andrzej Matusiak.
UCHWAŁA NR 117/11/2013

z dn. 23 listopada 2013

o powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji ds. Sportu Powszechnego
Zarząd PZSzach powołał Jana Kusinę na stanowisko przewodniczącego komisji ds. sportu powszechnego.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA NR 118/11/2013

z dn. 24 listopada 2013

o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach
Zarząd przyjął w poczet członków PZSzach klub:

WKS KOPERNIK Wrocław (DS).


Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
6. DME (organizacja) – T. Delega

Prezes Tomasz Delega podsumował DME. Wystartowało 38 drużyn w kategorii open oraz 32 drużyny w kategorii kobiet. Mistrzostwa miały znakomitą oprawę medialną, ukazywały się reklamy w prasie oraz informacje w telewizji. Mistrzostwa były reklamowane także na telebimie oraz ekranach w hotelu przy recepcji. Patronat honorowy sprawował prezydent RP, nad zawodami czuwał także komitet honorowy z udziałem wielu znanych osobistości. Prowadzona była transmisja internetowa ze wszystkich partii szachowych. Zwycięzcy otrzymali artystyczne, specjalnie na tę okazję zaprojektowane puchary i medale. Ceremonia zakończenia była elegancka, z udziałem młodych artystów. Organizatorzy otrzymali gratulacje z wielu stron. Prezydent Europejskiej Unii Szachowej Silvio Danaiłow powiedział, że były to najlepiej zorganizowane drużynowe mistrzostwa Europy w historii ECU.

Ponadto dzięki organizacji DME PZSzach wzbogacił się o 40 nowych szachownic elektronicznych, zakupionych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, o wartości 80 tys. złotych.

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt podkreślił, że dzięki zorganizowaniu DME w Polsce mogliśmy wystawić aż po trzy drużyny w obydwu kategoriach.

Prezes Tomasz Delega podkreślił, że sukces organizacyjny nie byłby tak widoczny, gdyby nie wspaniały wynik polskiej reprezentacji kobiecej, która zdobyła brązowe medale.
W uznaniu za wzorową organizację Drużynowych Mistrzostw Europy, zarząd PZSzach postanowił ufundować dyrektorowi turnieju Agnieszce Fornal-Urban oraz prezesowi Tomaszowi Deledze nagrody rzeczowe. Nagrody wybierze wiceprezes ds. promocji i organizacji Małgorzata Wojciechowska.
7. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 8 września 2013 r.

a. Kodeks szachowy – P. Murdzia

Sekretarz generalny Piotr Murdzia poinformował o stanie prac nad Kodeksem Szachowym. Kodeks opracowuje dr Andrzej Filipowicz. Dr Filipowicz zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia regulaminów PZSzach z kodeksem. Piotr Murdzia podkreślił, że kodeks powinien być zamieszczony w Internecie w takiej formie, aby można było go wygodnie przeglądać i szybko docierać do potrzebnej w danym momencie treści. Zasugerował utworzenie strony dedykowanej Kodeksowi, która będzie podlinkowana na stronie PZSzach.
Po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez sekretarza generalnego, zarząd zobowiązał członka zarządu Aleksandra Sokólskiego we współpracy z dr Andrzejem Filipowiczem do zamknięcia tematu aktualizacji kodeksu na stronie PZSzach do końca marca 2014 roku.
b. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

Sekretarz generalny Piotr Murdzia podsumował pracę biura PZSzach w ostatnich miesiącach. Dużą akcją było zamówienie i rozdysponowanie książek do nauki gry w szachy dla programu Edukacja przez szachy w szkole. W ostatnim czasie został także zorganizowany wyjazd reprezentacji na MEJ. Biuro rozpoczęło również sprzedaż kodów licencyjnych do programu ChessArbiter. Niesłabnącą popularnością w środowisku warszawskim cieszą się turnieje czwartkowe. Gdyby nie ograniczenia lokalowe, które nie pozwalają dopuszczać do udziału większej liczby zawodników, turniej byłby jeszcze liczniejszy. W październiku został rozegrany setny turniej. W październiku i listopadzie biuro było zaangażowane w działania przy Drużynowych Mistrzostwach Europy.


c. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt – pion sportowy:

Pion sportowy opracował koncepcje składów na Drużynowe Mistrzostwa Europy. Przygotował także nowy Regulamin Kadry Narodowej.

Prezes Tomasz Delega poprosił pion sportowy o przygotowanie koncepcji rozgrywek ligowych w szachach szybkich, obejmujących dwa stopnie rywalizacji – wojewódzki i ogólnopolski drużyn w czteroosobowych składach.

a. Modzelan – pion młodzieżowy:

W przyszłym roku odbędzie się prawdopodobnie ostatnia edycja Olimpiady Sportów Umysłowych. Komisja zaproponowała termin 6-13 kwietnia 2014 lub 9-16 kwietnia.

Kadry wojewódzkie młodzików na przyszły rok pozostają bez zmian.

M. Wojciechowska – pion organizacji i promocji:

Komisja promocji i organizacji działa w składzie: Magdalena Judek – przewodnicząca, Krzysztof Gosławski, Kamila Kałużna i Kamila Nieśpielak. Odbyły się dwa spotkania komisji.

Komisja skupia się obecnie na dwóch najważniejszych zadaniach, jakimi są stworzenie Rady Przyjaciół Szachów oraz pozyskanie sponsorów. Pierwsze spotkanie Rady Przyjaciół Szachów odbędzie się w I kwartale 2014 roku.

Wiceprezes poinformowała, że odbyły się do tej pory niemal wszystkie konieczne wizytacje obiektów na imprezy z przyszłorocznego kalendarza PZSzach. Brakuje jeszcze jednej wizytacji.
A. Dzwonkowski – pion komunikacji i współpracy międzynarodowej:

Wiceprezes Adam Dzwonkowski poinformował o utworzeniu podkomisji ds. Mata w składzie Mateusz Bartel i Piotr Kaim. Nad mediami elektronicznymi będą czuwać Aleksander Sokólski i Miłosz Rudnicki. Trwają poszukiwania osoby do działu IT oraz osoby, która podejmie się funkcji rzecznika prasowego PZSzach. W planach jest Komisja ds. wydawnictw. Utworzona została komisja zagraniczna: Łukasz Turlej, Andrzej Matusiak, Jacek Gdański oraz płk. Tomasz Malinowski. Komisji Historycznej przewodzi tak jak dotychczas Tomasz Lissowski.

Adam Dzwonkowski przypomniał o zgłoszeniu reprezentantów Polski do władz międzynarodowych. Zarząd zaproponował, aby w ECU PZSzach reprezentował Adam Dzwonkowski, zaś w FIDE Agnieszka Fornal-Urban. W FIDE powinna zostać utworzona komisja ds. World Games.
B. Jeżak – pion finansowy:

Skarbnik Bogdan Jeżak poinformował, że powołana została komisja ewidencji, klasyfikacji i rankingu, zgodnie z sugestią pana Gnieciaka z Walnego Zgromadzenia. Uchwalono nowy regulamin klasyfikacyjny, zawierający możliwość zdobywania kategorii w V-rundowych turniejach.

Zostały ponadto wysłane pisma do członków PZSzach zalegających z opłatami.

Zarząd podkreślił konieczność opracowania koncepcji funkcjonowania ChessArbitra w trakcie całej kadencji.


A. Matusiak – pion sportu powszechnego:

Wiceprezes Andrzej Matusiak reprezentował PZSzach na kilku imprezach. Były to m.in. gala AZS w Katowicach oraz turniej inauguracyjny Grand Prix Krakowa, rozegrany jako charytatywna akcja „Szachiści grają dla Ani Bukowskiej”.


8. Sprawy bieżące.

a. KOF 2014 (wstępne założenia) – B. Jeżak


Bogdan Jeżak zaproponował, aby każdemu klubowi zrzeszonemu w PZSzach wysłać Mata, nawet jeśli klub ma zaległości. Zarząd przyjął propozycję.
Andrzej Modzelan, dyrektor tegorocznej Ekstraligi, zgłosił problem dotyczący opłat za wypożyczenie zawodnika, które są takie same, niezależnie od tego czy klub wypożycza zawodnika na całą ligę, czy tylko na jeden zjazd.
Zarząd przedyskutował trzy warianty zmian w wysokości składek rocznych w 2014 roku.
UCHWAŁA NR 119/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o składkach na 2014 rok
Zarząd zdecydował o ujednoliceniu opłat dla klubów. Od 2014 roku wysokość składek dla członków wspierających oraz Uczniowskich Klubów Sportowych zostaje zrównana z wysokością składek członków zwyczajnych. Obniżona opłata pozostała tylko dla klubów członkowskich zrzeszających osoby niepełnosprawne.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Osiem głosów za. Dwa głosy za inną opcją. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).
UCHWAŁA NR 120/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o zwolnieniu mistrzostw województw z opłaty rejestracyjnej
Zarząd PZSzach zdecydował o zwolnieniu mistrzostw województw juniorów z opłaty rejestracyjnej.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).
UCHWAŁA NR 121/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o opłatach za wypożyczenie zawodnika na DMP-Ekstraliga
Zarząd zdecydował o wprowadzeniu zróżnicowanych opłat za wypożyczenie zawodnika na rozgrywki Ekstraligi. W przypadku wypożyczenia zawodnika przed I sesją jest to pełna opłata, przed II sesją – 2/3 opłaty, a na III sesję- 1/3 opłaty.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Pięć głosów za, pięć głosów wstrzymujących. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).
UCHWAŁA NR 122/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o odniesieniu o 50 zł składek dla sędziów
Zarząd zdecydował o podwyższeniu opłat dla sędziów o 50 zł każda.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Osiem głosów za, jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).
b. Budżet 2014 (wstępne założenia) – B. Jeżak, E. Dulkowska
Księgowa PZSzach Elżbieta Dulkowska przedstawiła stan rozliczeń z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi.

Zarząd omówił budżety poszczególnych komisji na nadchodzący rok.

A. Modzelan poinformował, że komisja młodzieżowa będzie potrzebowała takiej samej kwoty jak w roku 2014, przeznaczonej na spotkanie raz w roku.

M. Wojciechowska zaproponowała, aby dla pionu promocji i jego potrzeby przeznaczyć kwotę 15.000 . Komisja organizacji potrzebuje zaplanowanej kwoty 1000 zł.

A. Dzwonkowski zwrócił się o zwiększenie budżetu Komisji Historycznej o kwotę 2 tys. złotych. Komisja historyczna planuje cykl materiałów o historii szachów na Youtube. Adam Dzwonkowski przedstawił pomysł stworzenia olimpiady wiedzy o szachach dla szkół i zaproponował Krzysztofowi Górze poprowadzenie tego projektu. Komisja komunikacji potrzebuje budżetu w wysokości 5000 zł. Planowane jest powołanie rzecznika prasowego PZSzach, który otrzymywałby kwotę 300 zł miesięcznie. Należy także zaplanować kwotę 1000 zł na opracowanie koncepcji mediów elektronicznych.

B. Jeżak poinformował, że budżet Komisji Klasyfikacji, Ewidencji i Rankingu będzie identyczny z ubiegłorocznym.

Komisja rewizyjna zgłosiła zapotrzebowanie na kwotę 2000 zł.
c. IMP& IMPK 2014, Ekstraliga 2014 – M. Wojciechowska

Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska poinformowała o ustaleniu terminu IMP/IMPK 2014 na 25.03-2.04 oraz przedstawiła stan rozmów z partnerami ten imprezy.

Zarząd przedyskutował możliwą lokalizację oraz sposób organizacji zawodów. Małgorzata Wojciechowska została upoważniona do znalezienia dyrektora IMP/IMPK oraz wyboru wariantu organizacji IMP IMPK do przegłosowania przez zarząd

Ekstraliga w 2014 roku zostanie rozegrana w postaci trzech zjazdów. Mamy nadzieję na kontynuacje współpracy z dotychczasowym partnerem strategicznym Ekstraligi.

Do końca grudnia zarząd określi formę organizacji Ekstraligi.

Zarząd potwierdził terminy Ekstraligi - pierwszy zjazd został przesunięty z powodu innych zawodów sportowych istotnych dla polskiej czołówki. Postanowiono, że odbędzie się w dniach 16-18.05.2014.

d. World Games 2017 – T. Delega, A. Dzwonkowski
Szachy dzięki staraniom PZSzach zakwalifikowały się do następnego etapu konkursu na dyscyplinę na zaproszenie, która będzie obecna na World Games 2017 we Wrocławiu. W ostatnim czasie odbyło się głosowanie internetowe, w którym szachy zajęły drugie miejsce.
Zarząd PZSzach składa podziękowania dla całego środowiska szachowego, a także warcabowego i brydżowego za wsparcie przy sondzie na wybór szachów jako nowej dyscypliny sportowej na WG 2017.
Aktualnie trwa oczekiwanie na ostateczny wybór dyscypliny.
e. Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – A. Modzelan

Wiceprezes Andrzej Modzelan przedstawił wniosek o przyjęcie zmian w systemie sportu młodzieżowego na rok 2015.


UCHWAŁA NR 123/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o zmianach w sporcie młodzieżowym
Zarząd przyjął zmiany w s porcie młodzieżowym na 2015 rok:


 1. Prawo udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek do lat 18 posiada zawodnik/ka, który/a spełnił/a jedno z kryteriów:

 1. Zwycięstwo na I, II lub V szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów – Ekstraliga, I Liga, II Liga – z zachowaniem kategorii wiekowej.

 2. Pierwszych 20 zawodników i 20 zawodniczek z rankingu FIDE na dzień 1 października.

 3. Pierwszych 8 zawodników i 8 zawodniczek z Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów.

 4. W przypadku rezygnacji osoby uprawnionej do gry z tytułu rankingu, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rankingowej na dzień 1 lutego.

 5. W przypadku rezygnacji osoby uprawnionej do gry z tytułu awansu z PMPJ, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z tabeli turniejowej PMPJ.

 1. Prawo udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 posiada zawodnik/ka, który/a spełnił/a jedno z kryteriów:

 1. Zwycięstwo na I, II lub V szachownicy (w przypadku zawodników i zawodniczek 15-letnich) oraz na III, IV lub VI szachownicy (w przypadku zawodników i zawodniczek 14-letnich) w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów – Ekstraliga, I Liga, II Liga.

 2. Pierwszych 26 zawodników i 26 zawodniczek z rankingu FIDE na dzień 1 października.

 3. Pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek z Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów.

 4. W przypadku rezygnacji osoby uprawnionej do gry z tytułu rankingu, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rankingowej na dzień 1 lutego.

 5. W przypadku rezygnacji osoby uprawnionej do gry z tytułu awansu z PMPJ, jej miejsce zajmuje kolejna osoba z tabeli turniejowej PMPJ.
 1. We wszystkich grupach wiekowych prawo udziału w Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów mają dodatkowo zawodnicy z tytułem arcymistrza/arcymistrzyni.
 1. Wprowadzenie Mistrzostw Polski do lat 6 – termin do uzgodnienia.
 1. Przeniesienie Pucharu Polski dzieci do lat 6 i 8 z Pionu Sportu Młodzieżowego do Pionu Sportu Powszechnego.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Jan Kusina (nieobecny na zebraniu) i Adam Dzwonkowski (opuścił zebranie).


Zarząd przedyskutował przywrócenie Mistrzostw Polski dla najmłodszych dzieci.


UCHWAŁA NR 124/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o wprowadzeniu do kalendarza PZSzach MP Przedszkolaków
Zarząd zdecydował o wprowadzeniu do kalendarza PZSzach na 2014 rok MP Przedszkolaków w terminie 20-22 czerwca 2014.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Jan Kusina (nieobecny na zebraniu) i Adam Dzwonkowski (opuścił zebranie).
Zarząd upoważnił Małgorzatę Wojciechowską do ogłoszenia konkursu ofert na tę imprezę.
f. Regulamin KN –W. Schmidt
UCHWAŁA NR 125/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

o przyjęciu znowelizowanego regulaminu kadry narodowej
Zarząd przyjął znowelizowany regulamin Kadry Narodowej.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie wzięli udziału w głosowaniu: Jan Kusina (nieobecny na zebraniu) i Adam Dzwonkowski (opuścił zebranie).
g. SGdP – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka

A. Dzwonkowski przedstawił założenia tegorocznej akcji. Może w niej wziąć udział każdy organizator, ale prawo wysłania dwójki dzieci na finałowy turniej w siedzibie Senatu RP mają tylko Ci organizatorzy, którzy przekażą do PZSzach na rzecz Wakacji z Szachami 2014 kwotę w wysokości co najmniej 250 złotych za turniej. Z tego powodu frekwencja jest niższa niż w ubiegłych latach i odbędzie się tylko kilkanaście imprez.

W finałowym turnieju weźmie też udział kilkoro dzieci, które uzyskały prawo do gry jako nagrodę w konkursach dotyczących programu Edukacja przez Szachy w Szkole.
h. Wakacje z Szachami – K. Góra

Miejsce zostało wybrane. Wakacje odbędą się w miejscowości Rudka na Podlasiu (okolice Sokołowa Podlaskiego) w szkole rolniczej z pięknym ogromnym parkiem. Wynegocjowana została już cena oraz warunki umowy. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został złożony wniosek o dofinansowanie Wakacji. Rozstrzygnięcie konkursu będzie w lutym.

Krzysztof Góra poinformował, że dyrektor wakacji Kamila Kałużna roześle do rodziców dzieci uczestniczących w obozie w 2013 roku mailing zachęcający do przekazywania 1% podatku na szachy.
i. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - A. Matusiak, M. Zielińska

Koordynator projektu Magda Zielińska poinformowała, że zgodnie z planem program ma być rozszerzany co roku o trzy nowe województwa, tak aby docelowo objąć nim cały kraj. Dołączenie trzech nowych województw od września 2014 roku oznacza, ze już od stycznia należy rozpocząć organizację szkolenia nowych nauczycieli. Liczba nowych województw w programie nie może przekroczyć trzech rocznie, tak aby wytrzymać ciężar organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. M. Zielińska zaproponowała, aby do projektu włączyć województwo warmińsko-mazurskie, w którym odbyły się już dwa szkolenia dla nauczycieli, a do udziału w projekcie zostały przekonane dwa duże miasta tego regionu. A. Modzelan poinformował, że przeprowadził rozmowy w sprawie programu w województwie lubuskim i pani marszałek wyraziła zainteresowanie projektem. A. Matusiak odbył spotkania w tej sprawie w województwie śląskim, a decyzję ma otrzymać pod koniec stycznia. Magdalena Zielińska przypomniała, że po podjęciu ostatecznych decyzji trzeba będzie jak najszybciej przeprowadzić szkolenia, tak aby zakończyły się w kwietniu lub maju, gdyż czerwiec to dla szkół za późny termin.Prezes T. Delega podkreślił, że na projekt trzeba koniecznie zdobyć dofinansowanie ze środków unijnych.
UCHWAŁA NR 126/12/2013

z dn. 8 grudnia 2013

O rozszerzeniu projektu Edukacja przez Szachy w szkole
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu woj. warmińsko-mazurskiego do projektu Edukacja przez szachy w szkole.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jan Kusina nie wziął udziału w głosowaniu (nieobecny na zebraniu).
Tomasz Delega zobowiązał koordynatora projektu Magdalenę Zielińską do aktualizacji strony www szachywszkole.pl, tak aby zawierała informacje z życia projektu, przykładowe lekcje, materiały dla nauczycieli oraz inne treści.
j. MEJ (rozpatrzenie skargi rodziców & procedury na przyszłość) – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel
Zarząd przedyskutował zarzuty dotyczące braku należytej opieki nad zawodnikami podczas Mistrzostw Europy Juniorów. Rodzice maja obowiązek informować PZSzach o problemach zdrowotnych podopiecznych. Postanowiono, że sekretarz generalny przygotuje pismo z odpowiedzią na zarzuty dotyczące niedociągnięć ze strony PZSzach podczas tej imprezy.
Zarząd postanowił, że trzeba opracować nowe wytyczne organizacji wyjazdów reprezentacji Polski na mistrzostwa świata i Europy juniorów. Do ich opracowania w porozumieniu z biurem PZSzach zostali zobowiązani Anna Mrozińska, Andrzej Modzelan i Małgorzata Wojciechowska.
k. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia
PZSzach rozwiązał umowy z dotychczasowymi współpracownikami i aktualnie poszukuje innych specjalistów, którzy zaangażują się w projekt.
l. Deregulacja zawodu trenera (stopnie instruktorskie i trenerskie PZSzach) – A. Modzelan, A. Dzwonkowski
Mimo deregulacji zawodu, stopnie instruktorskie i trenerskie są potrzebne, żeby potwierdzać posiadane kwalifikacje. Uprawnienia te muszą funkcjonować na zasadzie dobrowolności. Adam Dzwonkowski zaproponował zarządowi rozwiązanie zakładające kształcenie ustawiczne. Zarząd wyznaczył Kolegium Trenerów do 31 stycznia 2014 termin na zajęcie stanowiska w tej sprawie.
ł. Klub Kibica – M. Wojciechowska
M. Wojciechowska przedstawiła propozycję współpracy PZSzach z Fundacją Klub Kibica. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy.
m. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski
A. Dzwonkowski nawiązał do dobrych wyników reprezentacji Polski B na DME w Warszawie. Trzech grających w niej zawodników należy już do WCT. Koncentracja na młodym zapleczu kadry narodowej będzie teraz priorytetem w dalszym rozwoju projektu WCT.
n. Spotkanie z Konfederacją Lewiatan – M. Wojciechowska, D. Rzepecka
D. Rzepecka przedstawiła wyniki prezentacji na zjeździe Konfederacji Lewiatan w Rawie Mazowieckiej. Podczas spotkania przedstawiono sukcesy polskich szachistek oraz projekt wsparcia ich przygotowań do następnego ważnego startu, a także zachęcono do wpłaty 1% podatku na PZSzach jako OPP. Udział wzięli: Monika Soćko oraz z ramienia PZSzach i Komisji Promocji i Organizacji PZSzach Krzysztof Gosławski i Dorota Rzepecka.
9. Ocena imprez i startów.

a. DME (ocena wyników sportowych) – W. Schmidt, P. Murdzia


W. Schmidt podsumował wyniki reprezentantów Polski. W drużynie męskiej rewelacyjnie zagrał Mateusz Bartel. Dariusz Świercz wspierał go w walce dla drużyny, uzyskując dobre rezultaty. Niestety, wyniki pozostałych reprezentantów były złe. Bartosz Soćko ukończył zawody na trzech minusach, Grzegorz Gajewski na dwóch, a Kamil Mitoń na jednym. W męskiej reprezentacji B wynik drużyny jest dobry i zbliżony do miejsca startowego. Podkreślić należy znakomity występ Jana-Krzysztofa Dudy, który uzyskał ranking 2661. Bardzo dobrze zagrał Kacper Piorun, słabiej Kamil Dragun i niestety słabo Jacek Tomczak.
W pierwszej reprezentacji kobiet cztery zawodniczki skończyły turniej na plusie. Na minusie ukończyła turniej tylko Iweta Rajlich, która zagrała jedynie cztery partie. Monika Soćko utrzymała bardzo trudną szachownicę. Rewelacyjnie zagrała Karina Szczepkowska-Horowska. Również kobieca Polska B zagrała bardzo dobry turniej. Klaudia Kulon zagrała dobrze. Anna Iwanow niestety ukończyła zawody na trzech minusach. Również na minusie ukończyła turniej Mariola Woźniak, która zdobyła 2 punkty z 5, ale należy zauważyć, że była wystawiana na zawodniczki dużo silniejsze. Znakomicie wypadła Oliwia Kiołbasa, której zabrakło jednej partii do uzyskania normy na mistrzynię międzynarodową.
Podsumowując, wyniki wszystkich drużyn kobiecych można uznać za rewelację. Warto podkreślić, że w każdej kobiecej drużynie panował duch gry zespołowej. Męska reprezentacja młodzieżowa zagrała poprawnie, natomiast podstawowa bardzo słabo. Analiza przyczyn i wyciągnięcie wniosków jest skomplikowaną sprawą i wymaga więcej czasu. W. Schmidt zasugerował, że zawodnicy za mało grają.
P. Murdzia poinformował, że tym tygodniu odbyła się dyskusja z udziałem trenerów na temat wyników mistrzostw.
b. Kongres ECU – P. Murdzia
Podczas DME odbył się Kongres Europejskiej Unii Szachowej. Piotr Murdzia był osobą odpowiedzialną za organizację kongresu.
c. MEJ – A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia
Świetnie wypadły w zawodach juniorki: Laura Czernikowska zdobyła złoty medal do lat 8, a Mariola Woźniak srebro do lat 16.

Andrzej Modzelan podkreślił, że poziom sportowy młodych zawodników rośnie i w mistrzostwach w kategoriach juniorskich będzie coraz trudniej o medale.

Piotr Murdzia poinformował, ze według punktacji olimpijskiej Polska miała drugie miejsce za Rosją.
d. MŚ do lat 20 – W. Schmidt, P. Murdzia

Jan-Krzysztof Duda zajął 8 miejsce. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie że młody zawodnik będzie miał jeszcze niejedną okazję, aby go poprawić na tej imprezie. Marcel Kanarek zagrał słabo, z 16 numerem startowym zajął 29 miejsce. W grupie juniorek jedyna reprezentantka Anna Iwanow wypadła według oczekiwań, mając 21 numer startowy zdobyła 22 miejsce.


e. Ekstraliga, III zjazd (podsumowanie) - A. Modzelan, W. Schmidt, P. Murdzia

A. Modzelan podsumował tegoroczne rozgrywki jako udany cykl, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym.

f. MŚ w solvingu – P. Murdzia
Aż czterech Polaków znalazło się w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji indywidualnej: Polacy zajęli I, III i IV miejsce. Drużynowo polska reprezentacja zdobyła złoto.
g. Memoriał K. Hołuj – Radzikowskiej – P. Murdzia

Tegoroczny Memoriał Radzikowskiej odbył się we Wrocławiu. PZSzach wsparł jego organizację kwota 15.000 zł. Turniej organizowała KSz Polonia Wrocław, a funkcję dyrektora pełniła Jolanta Zawadzka. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. W przyszłym roku PZSzach również przeprowadzi imprezę wraz z Polonią Wrocław.


Prezes Tomasz Delega pogratulował działaczom z Wrocławia kolejnej bardzo udanej imprezy szachowej.
h. Mecz kobiet Polska – Ukraina – W. Schmidt, P. Murdzia

W października w ramach przygotowań reprezentacji Polski kobiet do startu w DME odbył się mecz z Ukrainkami. Mecz był wyrównany i bardzo dobrze wpłynął na formę zawodniczek na DME. PZSzach poczyni starania o kontynuację tej korzystnej współpracy.


10. Imprezy i starty planowane.
a. MŚJ – A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia

A. Modzelan zapowiedział, że grupy turniejowe będą bardzo liczne i w każdej grupie wiekowej zagra ok. 150-200 zawodników.

b. ME bis – W. Schmidt, M. Bartel

Frekwencja w tegorocznych Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych jest bardzo wysoka, także ze strony naszych czołowych zawodników. Termin niestety pokrywa się z Bundesligą, gdyż Niemcy ustalili zjazd w tym samym czasie i nie chcieli go przesunąć, mimo iż szkodzili w ten sposób wielu własnym zawodnikom.


Przyszłoroczne ME BIS odbędą się we Wrocławiu.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Zarząd ustalił termin następnego posiedzenia na 2 lutego 2014. Prezes Tomasz Delega podziękował zebranym za udział w obradach i zakończył posiedzenie.


Pobieranie 106.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna