Protokół zebrania Zarządu pzszach Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49Pobieranie 111.89 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar111.89 Kb.

Protokół zebrania Zarządu PZSzach

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

31 sierpnia 2014 r. godz. 10.00-18.00
Obecni:

Członkowie Zarządu: 1. Tomasz Delega

 2. Małgorzata Wojciechowska

 3. Włodzimierz Schmidt

 4. Adam Dzwonkowski

 5. Andrzej Modzelan

 6. Andrzej Matusiak

 7. Anna Mrozińska

 8. Bogdan Jeżak

 9. Krzysztof Góra

 10. Jan Kusina

 11. Aleksander Sokólski

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Piotr Zieliński

 2. Waldemar Taboła

Pracownicy biura: 1. Piotr Murdzia

 2. Barbara Szenborn-Dańczak

 3. Michał Bartel

 4. Elżbieta Dulkowska

 5. Rafał Rębilas

Goście:


 1. Magdalena Zielińska – koordynator projektu „Edukacja przez szachy w szkole”

 2. Michał Luch – „Edukacja przez szachy w szkole”


Agenda

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2014 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – Dorota Rzepecka

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 14 czerwca 2014 r.

a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

7. Sprawy bieżące.

a. Ocena imprez z konkursu ofert na 2014 (Ekstraliga, I i II liga juniorów, MPJ bis – A. Modzelan; MP do lat 6 – J. Kusina)

b. Konkurs ofert 2015 – M. Wojciechowska, P. Murdzia, M. Bartel

c. Wakacje z szachami – K. Góra, P. Murdzia, M. Bartel

d. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - K. Góra, M. Zielińska, M. Luch

e. Kongres FIDE – A. Dzwonkowski

f. IMP & IMPK 2015 (wybór dyrektora) – M. Wojciechowska, P. Murdzia

g. Młodzieżowa Akademia Szachowa – T. Delega, A. Modzelan

h. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel

i. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski

j. RPS - M. Wojciechowska, R. Rębilas

k. DMP Województw, GP Amatorów (nabór turniejów na rok 2015) – J. Kusina, M. Wojciechowska, A. Matusiak, M. Bartel

l. Seminarium trenerskie i licencjonowanie trenerów – P. Murdzia

ł. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski

m. Windykacja opłat za turnieje za 2013 rok – B. Jeżak

n. Informacja o podjętym przez KWiD postępowaniu wyjaśniającym w celu potwierdzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podczas MPJ bis – M. Wojciechowska, A. Modzelan, P. Murdzia8. DMEJ 2015 w Polsce – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

9. Ocena startów.

a. Olimpiada – W. Schmidt, P. Murdzia

b. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia

c. DMEJ – A. Modzelan, P. Murdzia

d. AMŚ – W. Schmidt, P. Murdzia

e. MŚ w solvingu – P. Murdzia

f. Memoriał Najdorfa – W. Schmidt, P. Murdzia

10. Imprezy i starty planowane.

a. MEJ & MŚJ – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

b. MŚ do l. 20 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

c. Ekstraliga (II i III sesja) – W. Schmidt

d. Olimpiada do l.16 – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie.
1. Powitanie.

Prezes Tomasz Delega powitał zgromadzonych.


2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes Tomasz Delega stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Na wniosek Piotra Murdzi punkt 7b został przeniesiony na godz. 12.00. Prezes poprosił o dodanie punktu dotyczącego GP Juniorów oraz zgłosił konieczność omówienia kwestii Branżowych Mistrzostw Polski.

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2014 r.

Protokół posiedzenia Zarządu z dn. 14 czerwca 2014 zatwierdzono jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących. Nad zatwierdzeniem protokółu nie głosował Andrzej Modzelan – przybył z opóźnieniem na zebranie.


5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – Dorota Rzepecka
UCHWAŁA NR 64/07/2014

z dn. 3 lipca 2014

o powołaniu Kadry Narodowej na okres 1.07 – 31.12.2014
Zarząd PZSzach powołał na okres 1.07 – 31.12.2014 Kadrę Narodową w składzie:
Kadra Narodowa Mężczyzn

Radosław Wojtaszek GM 2733 – p.2.5.1. i p.2.5.2.

Grzegorz Gajewski GM 2659 - p.2.5.1.

Mateusz Bartel GM 2644 – p.2.5.1.

Bartosz Soćko GM 2616 – p.2.5.1.

Jan-Krzysztof Duda GM 2580 – p.2.5.1.


Kadra Narodowa Kobiet

Monika Soćko GM 2462 – p.4.5.1. i p.4.5.2.

Jolanta Zawadzka WGM 2397 – p.4.5.1.

Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2369 – p.4.5.1.

Klaudia Kulon WIM 2341 – p.4.5.1.

Marta Bartel WGM 2328 – p.4.5.1.

 

Ponadto na podstawie p.12.9.Dariusz Świercz GM 2617 – (Młodzieżowa Akademia Szachowa)

Joanna Majdan–Gajewska WGM 2405 – (stypendium sportowe)

Iweta Rajlich IM 2407 – (stypendium sportowe)

 

W kadrze Narodowej są powołani już wcześniej:

Kamil Dragun GM 2518 - p.12.9. (Młodzieżowa Akademia Szachowa)

Kacper Piorun GM 2577 - p.12.9. (Młodzieżowa Akademia Szachowa)Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2014.

Jan-Krzysztof Duda GM 2580 – p.3.1.2.

Anna Iwanow WIM 2210 – p.5.1.2.
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Andrzej Matusiak.

UCHWAŁA NR 65/07/2014

z dn. 28 lipca 2014

o powołaniu zawodników do Kadry Narodowej
Na podstawie p.12.9. Regulaminu Kadry Narodowej Zarząd podjął decyzję o powołaniu do Kadry Narodowej zawodników:
1. Anna Gasik

2. Jacek Tomczak

3. Maciej Klekowski

4. Michał Olszewski

5. Daniel Sadzikowski
Zawodnicy ci będą reprezentowali Polskę na Akademickich Mistrzostwach Świata 2014.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Aleksander Sokólski.
UCHWAŁA NR 66/08/2014

z dn. 8 sierpnia 2014

o powołaniu reprezentacji Polski na indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Świata w solvingu
Zarząd powołał do reprezentacji Polski na indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Świata w solvingu zawodników:
1. Piotr Murdzia -1.4.a

2. Kacper Piorun – 1.4.b

3. Aleksander Miśta – 1.4.c
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 67/08/2014

z dn. 15 sierpnia 2014

o przyjęciu klubu w poczet członków PZSZach
Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach klub:
KS ORŁY Pleszew (WP)

Klub złożył wymagane dokumenty i dokonał niezbędnych opłat.


Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 68/08/2014

z dn. 25 sierpnia 2014

o powołaniu reprezentacji na Mistrzostwa Świata do lat 20
Zarząd PZSzach powołał reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata do lat 20 (5-20.10.2014, Mumbai - Indie):
Jan-Krzysztof Duda

Anna Iwanow

Kamil Dragun

Leszek Ostrowski - trener


Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 14 czerwca 2014 r.
a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

W dniu 31.07.2014 pracę w biurze PZSzach zakończyła Dorota Rzepecka. Nowym pracownikiem został Rafał Rębilas, który przejął część obowiązków poprzedniczki. Biuro uzyskało nową powierzchnię magazynową o wielkości 23m2. Większa powierzchnia magazynowa okazała się niezbędna z powodu dużego zapotrzebowania projektu Edukacja przez szachy w szkole na sprzęt i książki, które są przechowywane w biurze do czasu przekazania szkołom.

PZSzach realizuje obecnie działania mające na celu uzyskanie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialny za administrację danymi w biurze PZSzach jest Piotr Wajszczyk.

W sierpniu w biurze odbyły się posiedzenia Komisji Ofertowej, które zostaną szczegółowo omówione w punkcie 7b. Ponadto biuro zorganizowało seminarium trenerskie, które cieszyło się ogromną popularnością i pokazało duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia.

Pomimo wakacji w biurze odbywały się tradycyjne cotygodniowe turnieje czwartkowe, realizowane przez Piotra Wajszczyka, a pod jego nieobecność, spowodowaną urlopem, przez Michała Bartla. Wydarzeniem specjalnym w biurze PZSzach było spotkanie z Lilianą Najdorf, córką Mieczysława Najdorfa.
b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

Prezes Tomasz Delega poprosił szefów pionów o omówienie wyłącznie tych spraw, które nie zostaną poruszone w poszczególnych punktach agendy.


W. Schmidt – pion sportowy:

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt przedstawił problemy dotyczące zgłoszeń do II ligi szachowej. Kierownicy drużyn nieprawidłowo zgłaszają drużyny, przede wszystkim w sposób niezgodny z regulaminem rozstawiają zawodników na poszczególnych szachownicach (nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego różnic rankingowych), jak również nie dokonują stosownych opłat.


B. Jeżak – pion finansowy:

Skarbnik Bogdan Jeżak poruszył kwestię Regulaminu Ewidencyjnego.

Zarząd przedyskutował wstępnie projekt Regulaminu Ewidencyjnego, opracowany i zgłoszony przez Piotra Wajszczyka. Prezes Tomasz Delega zaproponował wyznaczenie Piotrowi Wajszczykowi terminu 30.09.2014 na domknięcie tematu. Z ramienia Zarządu projekt koordynował będzie Aleksander Sokólski. Zarząd jednogłośnie zgodził się na zaproponowane rozwiązanie.
7. Sprawy bieżące.

a. Ocena imprez z konkursu ofert na 2014 (Ekstraliga, I i II liga juniorów, MPJ bis – A. Modzelan; MP do lat 6 – J. Kusina)


- MPJ BIS

Wiceprezes Andrzej Modzelan podsumował zebrane ankiety dotyczące imprezy. Ankietowani podkreślili bardzo duże zróżnicowanie standardu zakwaterowania: w akademiku nr 15 standard był bardzo dobry, podczas gdy w akademiku nr 17 warunki były dużo gorsze. Wyżywienie było oceniane bardzo dobrze, organizator zapewnił podczas wszystkich posiłków włącznie z obiadem szwedzki stół, niestety podczas obiadów tworzyły się duże kolejki. Znakomicie oceniana była sala gry. Ankietowani podkreślili dostępność licznych imprez towarzyszących. W ocenie wiceprezesa Andrzeja Modzelana na pochwałę zasługują sala gry, warunki zakwaterowania w akademiku nr 15, stoiska z napojami i słodyczami, a także przestrzenny dostęp do wyjść i wejść, zapewniający komfort dostępu do sali gry oraz bezpieczeństwo podczas ewentualnej sytuacji zagrożenia. Minusami zawodów były niewystarczające warunki w akademiku nr 17, kolejki do posiłków oraz długi czas oczekiwania na rejestrację (aż do godziny). Niestety, zakończenie rozgrywek w szachach szybkich zostawiało wiele do życzenia: organizator przyznał za mało nagród, zdarzały się pomyłki, podczas uroczystości panował bałagan. Na szczęście organizator zastosował się do uwag i zakończenie zawodów w szachach błyskawicznych było już przeprowadzone na wysokim poziomie.

Trzeba zauważyć, że w złożonej przez organizatorów ofercie na tę imprezę znajdował się szereg punktów, które nie zostały zorganizowane, np. obiecane w ofercie niektóre imprezy towarzyszące. Andrzej Modzelan podkreślił jednak, że w przypadku tak intensywnych rozgrywek nie ma czasu na liczne atrakcje dodatkowe dla uczestników i zaproponował, aby w przypadku tych zawodów w kolejnych Konkursach Ofert imprezy towarzyszące były traktowane marginalnie. Organizator zapewnił transmisję z rekordowej liczby szachownic, niestety nie działała ona wystarczającą sprawnie, funkcjonowała z dużymi opóźnieniami. Zabrakło obiecanych w ofercie telebimów. Do minusów należy zaliczyć także duże opóźnienie w rozpoczęciu zawodów oraz usytuowanie punktu medycznego w mało widocznym miejscu.

Andrzej Modzelan podsumował, że największym minusem imprezy było zakończenie rozgrywek w szachach szybkich. Podkreślił też, że imprezy na ponad tysiąc osób nie da się przeprowadzić bez żadnych błędów. Po zapoznaniu się z uwagami dotyczącymi mankamentów w organizacji MP BIS, Zarząd postanowił, że uwagi zostaną przekazane organizatorowi w formie pisemnej.

- Ekstraliga i I liga juniorów – W. Taboła

Waldemar Taboła poinformował, że zawody odbyły się w bardzo dobrym obiekcie oraz w pięknej sali gry. Paradoksalnie uczestnicy skarżyli się właśnie na te dwa aspekty. Okazało się, że sala gry nie była wyposażona w zasłony lub rolety, które chroniłyby zawodników przed mocnym słońcem. Dotyczyło to uczestników rozgrywek ekstra ligowych. Z powodów technicznych rozgrywki można było przenieść do innej sali, ale rezygnując z transmisji. Drużyny jednak wobec trudnych warunków gry decydowały się na to rozwiązanie. W komfortowym ośrodku zabrakło miejsc dla wszystkich uczestników i trzy drużyny musiały zdecydować się na zakwaterowanie w znacznie gorszych warunkach. W Konkursie Ofert zostało przewidzianych za mało miejsc. Członkowie zarządu zgodzili się, że brak przymusu zakwaterowania u organizatora sprawia, że trudno przewidzieć, ile drużyn ostatecznie skorzysta z miejsc zarezerwowanych przez organizatora.

Waldemar Taboła pochwalił ładne zakończenie, szczególnie efektowne i okazałe puchary, a także bardzo profesjonalną pracę zespołu sędziowskiego. Dodał, że ankietowani podkreślali duże zaangażowanie Marty Orłowskiej, która na bieżąco rozwiązywała zaistniałe problemy. Na uroczystym zakończeniu zabrakło przedstawiciela Zarządu PZSzach, co nie powinno mieć miejsca na imprezie tak wysokiej rangi. Prezes poprosił Michała Bartla o dopilnowanie, aby zadbać o obecność przedstawiciela Zarządu PZSzach na najważniejszych zawodach krajowych.
- II Liga Juniorów – W. Taboła

Waldemar Taboła pochwalił świetne warunki do gry w ośrodku Orle Gniazdo oraz bardzo dobrą obsługę sędziowską. Zakwaterowanie i wyżywienie było bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem jakości, jak i ceny, w zależności od wybranego standardu – podstawowego lub podwyższonego. Dodał, że standard podwyższony, znacznie bardziej kosztowny, jest na poziomie standardu podstawowego w innych ofertach. Ponadto w ośrodku nie ma dość miejsc w standardzie podstawowym, aby wystarczyło dla wszystkich drużyn.

- MP do lat 6 – Jan Kusina

Organizatorem rozgrywek w grupie do lat 6 był Marian Kanarek. Jan Kusina poinformował zgromadzonych, że zastrzeżenia do imprezy były bardzo duże, a dotyczyły przede wszystkim obniżenia funduszu nagród. Organizator wyjaśniał to niską frekwencją, która była znacznie poniżej oczekiwań. Michał Bartel przekazał, że prowadzona była korespondencja w tej sprawie, a organizator również pisemnie podał to samo wyjaśnienie, czyli niską frekwencję.

Wiceprezes Andrzej Matusiak dodał, że należy podkreślić także plusy organizacyjne zawodów: sala gry była odpowiednia dla tej imprezy, a podczas zakończenia organizator zadbał o elementy takie jak podium dla zwycięzców. Na pochwałę zasługiwali także sędziowie.

Piotr Zieliński złożył wniosek o nieprzyznawaniu temu organizatorowi imprez na rok 2015, uzasadniając to ogromną stratą wizerunkową dla PZSzach, spowodowaną tegorocznymi wydarzeniami. Podkreślił, że sytuacja z obniżeniem funduszu nagród była skandaliczna i bardzo negatywnie wpłynęła na postrzeganie PZSzach w środowisku. Ponadto było to niedotrzymanie jednego z kluczowych punktów oferty. Prezes przekazał tę sprawę w ręce wiceprezes Małgorzaty Wojciechowskiej i zaproponował powrót do tematu podczas punktu 7b, dotyczącego przydzielania imprez z kalendarza PZSzach.

Główna księgowa PZSzach Barbara Szenborn-Dańczak poinformowała, że z opłat organizacyjnych wpłynęła kwota 800 zł. Wobec faktu, że z obiecanego funduszu nagród nie została wypłacona kwota 1500 zł (połowa obiecanej kwoty), prezes Tomasz Delega zaproponował, aby nie wypłacać organizatorowi kwoty z opłat organizacyjnych, dołożyć 700 zł. z własnego budżetu i wypłacić zaległe nagrody do kwoty obiecanej w komunikacie imprezy.
UCHWAŁA NR 69/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o karze finansowej dla organizatora MP do lat 6 i wyrównaniu nagród finansowych

Zarząd podjął decyzję o nieprzekazaniu organizatorowi MP do lat 6 opłaty organizacyjnej oraz wyrównaniu nagród dla uczestników tych zawodów do wysokości obiecanej w komunikacie.


Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
b. Konkurs ofert 2015 – M. Wojciechowska, P. Murdzia, M. Bartel

Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska omówiła przebieg dwóch obrad Komisji Ofertowej, w której udział brali: Małgorzata Wojciechowska, Piotr Murdzia, Bogdan Jeżak i Krzysztof Góra oraz goście -obserwatorzy z ramienia WZSzachów i podmiotów składających oferty.

Małgorzata Wojciechowska przedstawiła rekomendacje Komisji Ofertowej, której założeniem było rozmieszczenie imprez w różnych częściach Polski, jak następuje: MP 8 - UKS SP 8 Chrzanów, MP 10 – Pomorski WZSzach, MP 16-18 – UKS 21 Podlesie, MPJ BiS – Małopolski Związek Szachowy, DMPJ Ekstra i I Liga – Opolski ZSzach, DMPJ II Liga – Śląski Związek Szachowy, DMP II Liga – KSz AZS Politechnika Wrocław, PMPJ – EL-Tur Bogatynia. Na organizację MP6, MP w Blitza oraz MP w Szachach Szybkich wpłynęło po jednej ofercie. Ponieważ wszystkie spełniały warunki brzegowe, zostały automatycznie zarekomendowane Zarządowi.

Przewodnicząca Komisji Ofertowej zaproponowała Zarządowi przegłosowanie przedstawionej propozycji przyznania imprez w całości.

Tuż po przedstawieniu propozycji Komisji Ofertowej głos zabrał p. Andrzej Matusiak, który odczytał list Prezesa Śląskiego Związku Szachowego Pawła Więcka o treści następującej:

W imieniu Zarządu Śląskiego Związku Szachowego pragnę poinformować, że spośród dwóch imprez, które Śląski Związek wygrał na rok 2015 w konkursie PZSzach, zdecydowanie priorytetowe jest dla nas zorganizowanie Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.”

W ślad za tym p. Andrzej Matusiak postawił wniosek o przegłosowanie najpierw MPJ BiS. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w głosowaniu Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych zostały przyznane Śląskiemu Związkowi Szachowemu.

UCHWAŁA NR 70/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MPJ BIS 2015
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych na rok 2015 Śląskiemu Związkowi Szachowemu. Zawody zostaną rozegrane w Katowicach w Hali Spodek.
Głosowało 11 członków zarządu. Pięć głosów za Śląskim Związkiem Szachowym. Cztery głosy za Małopolskim Związkiem Szachowym. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Po głosowaniu nad MPJ BiS ogłoszono 10 minutową przerwę w trakcie której Komisja Ofertowa miała dokonać korekty rekomendacji, uwzględniając fakt, że Śląski Związek Szachowy otrzymał jedną z największych imprez w kraju, co spowodowało zachwianie przyjętej zasady o nieprzyznawaniu jednemu organizatorowi i okręgowi zbyt wielu imprez (zwłaszcza tak dużych jak Mistrzostwach w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, czy II Liga).

Po przerwie Małgorzata Wojciechowska przedstawiła nową rekomendację. Zarząd zadecydował o oddzielnym głosowaniem przy wyborze organizatora każdej imprezy, w tym również ponownym głosowaniu nad organizatorem MPJ BiS.

Wyniki następujących po sobie głosowań były zgodne z rekomendacjami Komisji Ofertowej.

UCHWAŁA NR 71/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MPJ do lat 6
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów do lat 6 Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu. Zawody zostaną rozegrane w Suchedniowie w Ośrodku Paradiso.
Głosowało 11 członków zarządu. Osiem głosów za. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.
UCHWAŁA NR 72/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MPJ do lat 8
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów do lat 8 klubowi UKS SP 8 Chrzanów. Zawody zostaną rozegrane w Poroninie w Ośrodku Limba.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
UCHWAŁA NR 73/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MP do lat 10
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu. Zawody zostaną rozegrane w Jastrzębiej Górze w Ośrodku VIS.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziewięć głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
UCHWAŁA NR 74/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MPJ do lat 16 i 18
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 klubowi Stilon Gorzów. Zawody zostaną rozegrane w Karpaczu w Ośrodku Królowa Karkonoszy.
Głosowało 11 członków zarządu. Siedem głosów za. Cztery osoby wstrzymały się od głosu.
UCHWAŁA NR 75/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji DMPJ - Ekstraliga i I Liga Juniorów
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów – Ekstraliga i I Liga Opolskiemu Związkowi Szachowemu. Zawody zostaną rozegrane w Ustroniu w Ośrodku Gwarek.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 76/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o nieprzyznaniu organizacji DMP- II Liga Juniorów
Zarząd PZSzach odrzucił decyzję o przyznaniu organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów – II Liga Juniorów Śląskiemu Związkowi Szachowemu.
Głosowało 11 członków zarządu. Pięć głosów za przyznaniem imprezy ŚZSzach. Pięć głosów przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z Regulaminem, o wyniku głosowania przesądził głos Prezesa PZSzach, który wypowiedział się przeciw i zarządził głosowanie nad kolejną ofertą.UCHWAŁA NR 77/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji DMP- II Liga Juniorów
Zarząd PZSzach przyznał organizację Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów – II Liga Juniorów klubowi MUKS MDK Fabryczna. Zawody zostaną rozegrane w Iwoniczu w Ośrodku OKW Iwoniczek.
Głosowało 11 członków zarządu. Sześć głosów za. Pięć głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 78/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji DMP - II Liga
Zarząd PZSzach przyznał organizację Drużynowych Mistrzostw Polski – II Liga klubowi KSz AZS Politechnika Wrocław. Zawody zostaną rozegrane w Jastrzębiej Górze w Ośrodku VIS.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziewięć głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
UCHWAŁA NR 79/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji Półfinałów MPJ
Zarząd PZSzach przyznał organizację Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów organizatorowi El Tur Bogatynia. Zawody zostaną rozegrane w Karpaczu w Ośrodku Królowa Karkonoszy.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
UCHWAŁA NR 80/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MP w szachach błyskawicznych

Zarząd PZSzach przyznał organizację Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych Lubelskiemu Klubowi Szachowemu. Zawody zostaną rozegrane w Lublinie.


Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 81/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu organizacji MP w szachach szybkich
Zarząd PZSzach przyznał organizację Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich Stowarzyszeniu im. Ferdynanda Dziedzica. Zawody zostaną rozegrane w Trzciance.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
Dodatkowo Zarząd przedyskutował kwestię organizacji I ligi, na którą nie wpłynęła żadna oferta. Zaproponowano organizację I ligi w terminie listopadowym lub połączenie I ligi z II ligą. Ponieważ obydwa rozwiązania okazały się niesatysfakcjonujące, Małgorzata Wojciechowska zaproponowała, aby rozpisać dodatkowy konkurs na organizację I ligi oraz na IMP i IMPK.
UCHWAŁA NR 82/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o rozpisaniu dodatkowego Konkursu Ofert na I Ligę i IMP/IMPK
Zarządu podjął decyzję o rozpisaniu dodatkowego konkursu ofert na Drużynowe MP – I Liga oraz na Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet 2015.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.

c. Wakacje z szachami – K. Góra, P. Murdzia, M. Bartel


Krzysztof Góra poinformował, że w tym roku „Wakacje z szachami” uzyskały jedynie 10.000 zł. dofinansowania z MSiT. Dzięki zmianom organizacyjnym, takim jak podwojenie liczby godzin szkolenia szachowego dziennie, obóz zyskał charakter typowo szachowy. Podkreślił, że lokalizacja kolonii na wschodniej ścianie sprzyja aktywizacji szachowej zlokalizowanych tam województw. Obóz trwa 11 dni. Wzięło w nim udział ośmioro dzieci z Białorusi oraz dwoje opiekunów, w tym jeden z dopłatą po stronie partnerów delegujących uczestników na obóz. W kadrze wykładowców znaleźli się uznani trenerzy, m.in. Kamila Klimaszewska, Czesław Spisak, Tomasz Kempiński i Jacek Wolak. Wynik finansowy, uzyskany w tak trudnym roku (niska dotacja z MSiT oraz brak dotacji z innych źródeł), okazał się dużo lepszy od prognozowanego i PZSzach musiał dołożyć jedynie kwotę 2100 zł. własnego budżetu.

Krzysztof Góra podkreślił zasługi Kamili Kałużnej w uzyskaniu funduszy oraz sprawnym przeprowadzeniu imprezy i wystąpił z wnioskiem o nagrodę finansową dla Kamili Kałużnej w wysokości 1000 zł.

Prezes pochwalił pracę zespołu organizacyjnego i jego osiągnięcia pomimo trudnego roku oraz postawił wniosek o nagrodę w identycznej wysokości dla koordynatora z ramienia Zarządu Krzysztofa Góry.
UCHWAŁA NR 83/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o przyznaniu nagród za Wakacje z szachami
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu nagród w wysokości 1000 zł. dla Kamili Kałużnej i Krzysztofa Góry za wzorowe zorganizowanie Wakacji z szachami.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Zarząd przedyskutował sposób rozdysponowania środków uzyskanych dzięki dotacji z MSiT na Grand Prix Juniorów. Michał Bartel przedstawił założenia tego projektu, w ramach którego zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja „Szachiści grają dla…”.UCHWAŁA NR 84/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o powołaniu Krzysztofa Góry na koordynatora GP dzieci i młodzieży
Zarząd powołał Krzysztofa Górę na koordynatora Grand Prix dzieci i młodzieży.
Głosowało 11 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

d. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - K. Góra, M. Zielińska, M. Luch


Magdalena Zielińska przedstawiła zgromadzonym Michała Lucha, który razem z nią pracuje przy projekcie.
Zgodnie z ideą projekt się rozrasta i włączane zostają do niego nowe województwa i szkoły. Od tego roku szkolnego w projekcie będzie uczestniczyło ponad 80 nowych szkół. Prezes Tomasz Delega zaproponował, aby wobec uzyskania dotacji na projekt z mBanku i pozyskanym dzięki niej środkom formalnie przegłosować rozszerzenie projektu na nowe województwa, w ramach dostępności finansów.

UCHWAŁA NR 85/08/2014

z dn. 31 sierpnia 2014

o rozszerzeniu programu „Edukacja przez szachy w szkole” na kolejne województwa
Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu „Edukacja przez szachy w szkole” na kolejne województwa, zgodnie z kryteriami dostępności sprzętu.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
Michał Luch poinformował, że dla nowych województw w tym roku szkolnym prowadzone będą zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli, a zajęcia dla dzieci w tych województwach rozpoczną się we wrześniu 2015 lub w II semestrze szkolnego 2014/2015.

Michał Luch przekazał informacje na temat realizacji programu w poszczególnych województwach:
 • Woj. dolnośląskie

Pełnym programem objęte jest 19 szkół, które właśnie odbierają z PZSzach sprzęt szachowy. Ponadto 54 szkoły wprowadziły do prowadzenia zajęć szachowych 160 nauczycieli, przeszkolonych według ich własnych zasad. Niestety, czas szkolenia był za krótki w stosunku do wymogów projektu i w związku z tym szkoły te nie uczestniczą w projekcie, do którego będą mogły przystąpić po przeszkoleniu nauczycieli w wymiarze 72 godzin, zgodnie z zaleceniami projektu.


 • Woj. opolskie

Podpisana została dwustronnie umowa z Opolskim Związkiem Szachowym o realizacji projektu na terenie województwa.


 • Woj. śląskie

Do projektu zdecydowały się przyłączyć 24 szkoły, a kolejne szkoły wyraziły zainteresowanie udziałem. Nauczyciele z tych 24 szkół zostali już przeszkoleni, a sprzęt i książki szachowe zostaną wkrótce odebrane przez przedstawiciela województwa.


 • Woj. małopolskie

Trwają rozmowy o przystąpieniu do projektu, który zyskał zainteresowanie i dobrą wolę ze strony prezesa Małopolskiego Związku Szachowego.


 • Woj. podkarpackie

Umowa podpisana została przez Podkarpacki Związek Szachowy. Koordynatorem wojewódzkim projektu jest Maciej Karasiński.


 • Woj. lubuskie

Umowa została podpisana. Koordynatorem jest p. Słowik z Zielonej Góry. Prezes Lubuskiego Związku Szachowego przeprowadził rozmowy z wojewodą lubuskim w sprawie projektu.


 • Woj. wielkopolskie

Prowadzone są wstępne rozmowy z władzami województwa.


 • Woj. łódzkie

Umowa została podpisana. Koordynatorem województwa jest pan Wolniaczyk. Przez najbliższy rok szkolny będzie trwało wdrożenie programu i szkolenia dla nauczycieli.


 • Woj. mazowieckie

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbędą się dwa szkolenia, jedno dla Warszawy, drugie dla szkół z pozostałej części Mazowsza.


 • Woj. świętokrzyskie

Województwo uczestniczy w projekcie, na razie brak nowych inicjatyw.


 • Woj. lubelskie

Województwo lubelskie weszło bardzo aktywnie do projektu, m.in. dzięki Krzysztofowi Górze, który jest koordynatorem województwa. Przeprowadzono aż trzy szkolenia, dzięki którym do programu dołączy trzydzieści szkół.


 • Woj. zachodnio-pomorskie oraz pomorskie

Mimo inicjatywy PZSzach prezesi związków wojewódzkich nie podjęli rozmów na temat przystąpienia do projektu.


 • Woj. kujawsko-pomorskie

Województwo wyraziło wolę przystąpienia do projektu. Podobnie jak w woj. podkarpackim, umowa została już podpisana przez jedną ze stron.


 • Woj. warmińsko-mazurskie

Od zeszłego roku w projekcie uczestniczą szkoły z Elblągą, a teraz do projektu dołączają 4 szkoły z Olsztyna. Jeśli nie uda się przeprowadzić dla nich szkolenia w województwie, szkoły te będą zaproszone do udziału w szkoleniach w woj. mazowieckim.


 • Podlaskie

W województwie podlaskim do projektu zgłosiła się duża liczba szkół i wciąż dołączają nowe.
Podsumowując, do dotychczasowych 156 szkół uczestniczących w projekcie od roku szkolnego 2014/2015 dołącza 81 nowych.

Koordynator projektu Magdalena Zielińska poinformowała o zbliżającej się konferencji poświęconej nauczaniu szachów w szkołach, która odbędzie się w Armenii. PZSzach czeka na odpowiedź organizatorów w sprawie wystąpień i kosztów.

Andrzej Matusiak zgłosił potrzebę przygotowania przewodnika - ulotki, która będzie pomagała w zachęcaniu do projektu władz lokalnych. Zarząd zobowiązał Magdę i Michała do przygotowania dwustronicowej ulotki w terminie najpóźniej do końca września. Ponadto Zarząd zobowiązał Rafała Rębilasa do przygotowanie oferty na druk tabliczek do szkół w terminie 2 tygodni.

Prezes podkreślił konieczność wyznaczenia dyżurów dwa razy w tygodniu oraz przypomniał o potrzebie regularnej aktualizacji strony projektu. Magdalena Zielińska poinformowała, że zgodnie z planem od września dyżury będą odbywały się dwa razy na tydzień.


e. Kongres FIDE – A. Dzwonkowski
Wiceprezes A. Dzwonkowski przedstawił relację z kongresu. Kongres zdominowały wybory władz FIDE, czyli starcie aktualnej ekipy FIDE prowadzonej przez Kirsana Ilyumzhinova z zespołem Kasparowa. Wybory ostatecznie wygrała ekipa FIDE. Odbyły się też wybory kontynentalne. W wyborach do ECU rywalizacja odbyła się między S. Danaiłovem  a Z. Azmaiparaszwilim, którą wygrał ten drugi.

Organizację olimpiady w 2018 r. wygrała Gruzja, która przedstawiła wspaniałą ofertę z 20-milionowym budżetem. Należy się spodziewać, że kolejne Olimpiady Szachowe będą rozgrywane poza Europą, gdyż działacze z innych regionów wystąpili przeciwko organizacji kolejnych Olimpiad na tym kontynencie.  Polska ma otrzymać organizację DMEJ 2015.

Adam Dzwonkowski wyraził podziękowania dla Tomasza Sielickiego za ogromną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z działaczami FIDE i ECU.  Warto dodać, że Tomasz Sielicki na kongresie ECU był odpowiedzialny m.in. za liczenie głosów wyborczych, co jest dowodem ogromnego zaufania, jakim cieszy się w środowisku międzynarodowym.

Wiceprezes podkreślił, że Polska pozostaje w dobrych stosunkach z władzami FIDE, a także z nowym prezydentem ECU.

Do 15 września Polacy mogą zgłosić swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji pracujących w ECU, jak również do komisji, które z ramienia Europy będą zasiadać w FIDE.
f. IMP & IMPK 2015 (wybór dyrektora) – M. Wojciechowska, P. Murdzia
Zarząd oczekuje na oferty ze strony Małopolskiego Związku Szachowego i Śląskiego Związku Szachowego, które zgłaszały ustnie chęć zorganizowania w/w zawodów. Decyzja o wyborze dyrektora zostanie podjęta po przyznaniu organizacji imprezy.

Rafał Rębilas poinformował, że umowa z Budimexem dotycząca przyszłorocznych IMP Kobiet jest czytana i niebawem zostanie podpisana. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi partnerami.


g. Młodzieżowa Akademia Szachowa – T. Delega, A. Modzelan
Pozyskanie środków na Akademię było w tym roku bardzo trudne. Z konkursów wykreślone zostały dyscypliny nieolimpijskie, wskutek czego PZSzach nie otrzymał dofinansowania z konkursu, z którego otrzymywał środki w latach ubiegłych. Dzięki zaangażowaniu i pracy dyrektora Akademii Agnieszki Fornal-Urban udało się jednak pozyskać środki na działalność Akademii. Prezes zaproponował, aby wymienić się z MSIT listami intencyjnymi w sprawie Akademii na przyszły rok.
h. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel
Wiceprezes Andrzej Modzelan omówił pismo do MSIT w sprawie finansowania kadr wojewódzkich. Postanowiono przesłać projekt do dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Adama Soroki i zapytać o możliwość dofinansowania.

Michał Bartel poinformował, że przyjęte zostało rozliczenie finałowego turnieju „Edukacja przez szachy w szkole”. Ponadto zostało złożone rozliczenie za Memoriał Najdorfa, a w najbliższych dniach zostanie również złożone sprawozdanie za Wakacje z szachami.

Wielkim sukcesem PZSzach było uzyskanie dotacji na Grand Prix Juniorów w konkursie „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Wnioskowano o kwotę 60.000, uzyskano finansowanie w wysokości 50.000 zł. Zgodnie z założeniami, Grand Prix będzie miało charakter trzystopniowy: rozgrywki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w ostatnim kwartale 2014 (Turnieje Mikołajkowe), finał w Parlamencie w 2015 roku oraz obóz letni dla dzieci w wakacje 2015).
i. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski
Bogdan Jeżak i Aleksander Sokólski przedyskutowali kwestię stworzenia zabezpieczeń przeciwdziałających możliwości zainstalowania programu dostępnego dzięki jednemu kluczowi licencyjnemu na wielu komputerach.
j. RPS - M. Wojciechowska, R. Rębilas
Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska przedstawiła cele powołania Rady Przyjaciół Szachów. Jednym z nich jest podniesienie prestiżu szachów, a drugim utworzenie kontaktów, które będą pomocne w pozyskiwaniu dotacji na szachy. Została już przygotowana strona RPS, nad którą trwają ostatnie prace.
Małgorzata Wojciechowska poinformowała także, że dotychczasowi organizatorzy MP Przedsiębiorców zwrócili się z zapytaniem o możliwość przyznania ich organizacji na dłuższy okres, uzasadniając to chęcią rozszerzenia imprezy potrzebą uzyskania gwarancji, ze w następnych latach również będą mieli prawo do jej przeprowadzenia. Ponadto organizatorzy planują turniej dla VIP-ów w orientacyjnym terminie 29 listopada 2014. Być może uda się go połączyć z RPS, tak aby członkowie RPS wzięli udział w rozgrywkach.
k. DMP Województw, GP Amatorów (nabór turniejów na rok 2015) – J. Kusina, M. Wojciechowska, A. Matusiak, M. Bartel
Jan Kusina poinformował, że w rozgrywkach wzięło udział 8 województw, które rozegrały 4 spotkania. Obecnie oczekujemy na rozegranie meczu Wielkopolska – Zachodniopomorskie. Puchary zwycięzcom rozgrywek wręczyli w imieniu PZSzach Jan Kusina i Andrzej Matusiak. Michał Bartel opracował projekt komunikatów na przyszły rok.
l. Seminarium trenerskie i licencjonowanie trenerów – P. Murdzia
W dniach 11-13 lipca w Warszawie zostało zorganizowane seminarium trenerskie. Początkowo miało się odbyć  w siedzibie PZSzach, ale ze względu na ogromne zainteresowanie PZSzach zadbał o stworzenie dobrych warunków dla wszystkich zainteresowanych i przeniósł seminarium do Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Polnej. Osoby, które oprócz udziału w seminarium wyraziły chęć zdobycia stopnia instruktora, zostały poinformowane, że warunkiem tego jest napisanie pracy pod okiem wyznaczonego promotora.

Zarząd przedyskutował zasadność takiego rozwiązania. Prezes nakazał określić limity godzinowe dla kursów, pozwalających zdobyć stopnie trenerskie. Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją Piotra Murdzi o niewystarczaącym zaangażowaniu Kolegium Trenerów w pracach nad przygotowaniem standardów uzyskiwania stopni trenerskich. Prezes Tomasz Delega zobowiązał się, że skontaktuje się z przewodniczącym Kolegium Trenerów i wyjaśni powyższą sprawę.

ł. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski
Adam Dzwonkowski poinformował zgromadzonych, że projekt zakończył się pozytywnymi efektami, jednak wymaga modyfikacji, która odzwierciedli aktualną sytuacją w krajowych szachach.  W ciągu najbliższych miesięcy zostaną przeprowadzone prace nad nową formułą oraz metodami finansowania nowego projektu
m. Windykacja opłat za turnieje za 2013 rok – B. Jeżak
Skarbik PZSZach Bogdan Jeżak poinformował, że dzięki windykacjom na konto PZSzach wróciło 13 tys. złotych. Zaproponował także, aby organizatorom i sędziom, którzy notorycznie zalegają z opłatami, nawet pomimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty, zablokować możliwość wysłania turniejów do FIDE. Prezes Tomasz Delega poprosił o interwencję telefoniczną u takich organizatorów i sędziów przed podjęciem ostatecznych środków.
n. Informacja o podjętym przez KWiD postępowaniu wyjaśniającym w celu potwierdzenia popełnienia

przewinienia dyscyplinarnego podczas MPJ bis – M. Wojciechowska, A. Modzelan, P. Murdzia


Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej do PZSZach w związku z sytuacją, która została zgłoszona do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną. Prezes podkreślił, że wobec wagi sprawy należy dołożyć starań, aby dogłębnie ją wyjaśnić, nawet jeśli będzie się to wiązało z kosztami.
8. DMEJ 2015 w Polsce – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel
Polska ma możliwość ubiegania się o organizację DMEJ w przyszłym roku. Pomysł narodził się rozmowach pomiędzy Markiem Matlakiem a Piotrem Murdzią, a wiceprezes ds. młodzieżowych Andrzej Modzelan wyraził poparcie dla tej idei. Impreza została zarezerwowana, jeśli w ciągu miesiąca Polska złoży aplikację, otrzyma prawo do organizacji tych zawodów w2015 roku.

Prezes Tomasz Delega poprosił o przygotowanie stosownych materiałów i podkreślił, że władzom PZSzach zależy na przeprowadzeniu zawodów na jak najwyższym poziomie, tak aby impreza była znacznie lepsza niż edycja 2014. PZSzach pragnie otrzymać organizację tej imprezy na lata.

Zarząd przedyskutował możliwości zlokalizowania takich zawodów w kraju, podkreślając, że impreza odbyłaby się w lipcu, czyli w środku najwyższego sezonu, co może powodować pewne trudności organizacyjne w kontekście dostępności obiektów. Zarząd upoważnił wiceprezesa Andrzeja Modzelana do znalezienia najwygodniejszego rozwiązania.
9. Ocena startów.
a. Olimpiada – W. Schmidt, P. Murdzia
Wiceprezes Włodzimierz Schmidt podsumował rozgrywki. Mężczyźni zdobyli poprawne 15 miejsce. Wynik można ocenić jako neutralny. Kobiety zajęły 7 miejsce przy 8 numerze startowym, więc jest to wynik na niewielkim plusie. W męskiej drużynie dobry wynik uzyskał jej lider Radosław Wojtaszek, a wynik, który można określić jako rewelacyjny, zdobył debiutujący na Olimpiadzie Jan-Krzysztof Duda. Ci dwaj zawodnicy zapewnili drużynie dobrą lokatę, gdyż pozostali członkowie reprezentacji uzyskali rezultaty poniżej możliwości. Zabrakło zawodników wspierających bardzo dobre rezultaty tej dwójki, aby można było myśleć o wyższym miejscu w tabeli.

U kobiet wynik drużyny opierał się na punktach zdobywanych przez Jolantę Zawadzką i Martę Bartel. Poprawnie zagrała Klaudia Kulon, nieco poniżej możliwości Karina Szczepkowska-Horowska. Zawiodła tym razem liderka Monika Soćko.

Włodzimierz Schmidt podkreślił, że bardzo ważne jest wcześniejsze zadbanie o sprawy organizacyjne, w tym podział pokoi i zaproponował, aby kierownika ekipy nominować z większym wyprzedzeniem, tak aby mógł skutecznie zadbać o tego rodzaju sprawy.

Ponadto Włodzimierz Schmidt przedstawił projekt Regulaminu Kadry Narodowej 2015, w który została zapisana możliwość nominowania 4 i 5 zawodnika reprezentacji narodowej. Przypadek Jana-Krzysztofa Dudy pokazał, że takie rozwiązanie, tj. nominowanie zawodników, jest uzasadnione. Nominacji dokonywałyby wspólnie trzy kompetentne osoby. Zapis ten daje większą elastyczność. Po zapoznaniu się z propozycją Zarząd przedyskutował kwestię wyboru listy rankingowej, na podstawie której powoływani byliby zawodnicy. Postanowiono, że sprawą zajmie się prezes Tomasz Delega, wiceprezes Włodzimierz Schmidt, wiceprezes Andrzej Modzelan i szef wyszkolenia Piotr Murdzia.


b. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia
Monika Soćko uzyskała poprawny wynik i zajęła 11 miejsce. Karina Szczepkowska zajęła 21 lokatę przy 33 numerze startowym, więc jest to wynik pozytywny. Jola Zawadzka uzyskała wynik zbliżony do swojego numeru startowego. Nieco słabiej poszło Klaudii Kulon, ale jak pokazały kolejne zawody, turniej ten okazał się znakomitym przygotowaniem do gry w reprezentacji kraju.

Michał Bartel zgłosił uwagę, że być może lepiej zamiast czwartej zawodniczki wysłać na zawody trenera, który wspomoże, szczególnie w przygotowaniach debiutowych, trzy podstawowe reprezentantki w walce o wysokie lokaty.


c. DMEJ – A. Modzelan, P. Murdzia
Polska tradycyjnie zdobyła wysokie lokaty w tych rozgrywkach, jednak należy pamiętać, że frekwencja nie była najmocniejsza. Wiceprezes Andrzej Modzelan podkreślił, że dla młodych zawodników turniej ten jest bardzo cennym poligonem doświadczalnym. Warto kontynuować udział Polaków w tych zawodach, jak również zorganizować tę imprezę w Polsce.
d. AMŚ – W. Schmidt, P. Murdzia
Piotr Murdzia wyjaśnił, że do startu w AMŚ nie zgłosił się Dariusz Świercz, po czym już po powołaniu zawodników reprezentacji wyraził chęć udziału, co wiązało się jednak z koniecznością rezygnacji jednego z już zgłoszonych zawodników. Ostatecznie uzyskano porozumienie z Danielem Sadzikowskim. Prezes Tomasz Delega w porozumieniu z Piotrem Murdzią i Włodzimierzem Schmidtem zaproponował rozwiązanie, aby Daniel Sadzikowski przyjechał jako rezerwowy, który ewentualnie dopełni listę do parzystości, a jeśli nie będzie mógł zagrać, rekompensatą dla niego będzie start na koszt PZSzach w IME 2015.

Włodzimierz Schmidt podkreślił fenomenalny wynik Klaudii Kulon, która o 2,5 punktu wyprzedziła kolejne zawodniczki. Dzięki niej do Polski trafiły dwa złote medale.

Prezes Tomasz Delega pochwalił organizatorów za wysiłek włożony w realizację tych zawodów i przekazał wyrazy uznania w imieniu całego zarządu.
e. MŚ w solvingu – P. Murdzia
W tym roku, po kilku latach prób, udało się zwyciężyć w konkursie na organizację Kongresu i Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce w dniach 1-8 sierpnia w Ostródzie. W konkursie na organizację imprezy Polska pokonała Bułgarię. Piotr Murdzia podkreślił zasługę polskiego delegata Piotra Górskiego w prezentowaniu oferty.

W tegorocznych zawodach Kacper Piorun zdobył złoto, a polska drużyna wywalczyła złoto szósty raz z rzędu. Srebro w klasyfikacji indywidualnej wywalczył Piotr Murdzia.

Prezes pogratulował polskim solverowcom kolejnych medali.
f. Memoriał Najdorfa – W. Schmidt, P. Murdzia

Włodzimierz Schmidt zwrócił uwagę na rewelacyjnie silną obsadę. Wyniki można uznać za paradoksalne, gdyż zawodnicy, którzy powinni osiągać wysokie wyniki, zajęli miejsca w drugiej dziesiątce i dalej, podczas gdy w czołówce Polaków byli zawodnicy, którzy obecnie skupiają się bardziej na pracy trenerskiej niż na grze zawodniczej: arcymistrzowie Bartłomiej Macieja i Michał Krasenkow.


10. Imprezy i starty planowane.

a. MEJ & MŚJ – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel


Michał Bartel zapewnił, że od strony logistycznej i formalnej wszystko jest pod kontrolą. W przypadku Batumi nastąpiły poważne problemy z lotem liniami Wizzair, który ostatecznie został odwołany. Również w przypadku wyjazdu na MŚJ był problem z rezerwacją lotniczą na odpowiedni termin i ostatecznie ekipa wróci dzień później.

Prezes polecił, aby organizując następne wyjazdu dołożyć starań w celu rezerwacji lotu czarterowego, być może wspólnie z kilkoma innymi reprezentacjami. Zarząd zwrócił się do Michała Bartla, aby najpóźniej w lutym rozpoczął procedurę rezerwacji biletów lotniczych na najważniejsze imprezy.


b. MŚ do l. 20 – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

Skład reprezentacji na tę imprezę jest zatwierdzony. Polskę reprezentować będą: Anna Iwanow, Jan-Krzysztof Duda, Kamil Dragun (finansowany w stosunku 1:1 przez PZSzach i klub). Trenerem reprezentacji będzie Leszek Ostrowski.


c. Ekstraliga (II i III sesja) – W. Schmidt

Wszystko jest przygotowane do kolejnych sesji, komunikaty są zamieszczone na stronie.


d. Olimpiada do l.16 – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel
Zawody mają się odbyć w terminie 12-22 grudnia. Piotr Murdzia poinformował, że zmieniona została ich lokalizacja, z Kazachstanu na Węgry. Przy planowanej lokalizacji rozgrywek w Kazachstanie ze względu na wysokie koszty dojazdu Polska nie brała pod uwagę udziału, jednak po zmianie lokalizacji jest to dobry turniej dla młodzieży i należałoby wziąć w nim udział.


11. Wolne wnioski.
Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do agendy następnych zebrań punktu zawierającego postulaty zgłoszone na poprzednim zebraniu wraz z informacją, czy zostały zrealizowane. Ponadto zwróciła się o utworzenie wyciągu z protokółu z listą zadań do wykonania po posiedzeniu Zarządu.
12. Zakończenie.
Termin następnego zebrania został ustalony na 14 grudnia (niedziela) o godz. 10.00.

Prezes Tomasz Delega podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie.


Pobieranie 111.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna