Przedimek nieokreślonyPobieranie 1.4 Mb.
Strona1/12
Data04.05.2016
Rozmiar1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Aa

przedimek nieokreślony
a.m.

przed południem, do południa, rano
ability

umiejętność
able

be able to do something – być w stanie coś zrobić, móc
about

o; około
above

powyżej, nad
abroad

za granicą
absence

nieobecność
absent

nieobecny
accept

akceptować
access

dostęp
accident

wypadek
according

według, zgodnie z
account

konto; raport
accuse

oskarżać
ache

ból
achieve

osiągnąć
across

w poprzek, przez
act

akt; grać; działać, postępować
action

działanie, akcja
active

aktywny
activity

działalność, zajęcie
actor

aktor
actress

aktorka
actual

faktyczny, rzeczywisty
actually

faktycznie, w rzeczywistości
ad

ogłoszenie, reklama
add

dodawać
addition

dodatek; dodawanie
additional

dodatkowy
address

adres
adjective

przymiotnik
admire

podziwiać
admit

przyznawać
adult

dorosły
advance

postęp; posuwać się naprzód
advantage

zaleta, przewaga
adventure

przygoda
adverb

przysłówek
advertise

reklamować, ogłaszać
advertisement

reklama
advice

rada, porada
advise

doradzać
affair

sprawa
affect

oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
afford

pozwolić sobie na coś
afraid

be afraid of something – bać się czegoś
Africa

Afryka
after

po
afternoon

popołudnie
again

znowu
against

przeciwko
age

wiek
agency

agencja
agent

agent
ago

2 years ago – 2 lata temu
agree

zgadzać się
agreement

zgoda, porozumienie
ahead

przed, z przodu, na przedzie
aid

pomoc; pomagać
aim

cel; dążyć do; celować
air

powietrze
airplane/plane

samolot
airport

lotnisko
alcohol

alkohol
alike

podobny
alive

żywy
all

wszystko; wszyscy
allow

pozwalać
almost

prawie
alone

sam
along

wzdłuż
already

już
also

także
although

chociaż
always

zawsze
am

I am – jestem
ambassador

ambasador
ambulance

karetka pogotowia
America

Ameryka
American

amerykański
among

wśród
amount

suma, kwota
amuse

bawić, rozbawić
an

przedimek nieokreślony
and

i; a
angle

kąt
angry

zły, rozzłoszczony
animal

zwierzę
announce

ogłaszać
annoy

drażnić, irytować
another

inny
answer

odpowiedź
anxious

zaniepokojony
any

jakiś
anybody

ktoś, ktokolwiek
anyhow

w każdym razie; tak czy owak
anyone

ktoś, ktokolwiek
anything

coś, cokolwiek
anyway

tak czy inaczej; w każdym razie
anywhere

gdzieś, gdziekolwiek
apart

osobno
apartment

mieszkanie (American English)
apologise/apologize

przepraszać
appear

pojawiać się
appearance

wygląd
apple

jabłko
application

podanie; zastosowanie
apply

ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
appoint

wyznaczyć
appointment

umówione spotkanie
appropriate

właściwy, odpowiedni
approve

aprobować
April

kwiecień
are

you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są
area

obszar, powierzchnia
argue

kłócić się
argument

argument; kłótnia
arise

powstawać; pojawiać się
arm

ramię
arms

broń
army

armia, wojsko
around

dookoła, wokół
arrange

organizować
arrangement

porozumienie, umowa; arrangements – przygotowania
arrest

aresztować
arrival

przybycie, przyjazd, przylot
arrive

przybywać
art

sztuka
article

artykuł
artificial

sztuczny
as

jako
ashamed

zawstydzony
Asia

Azja
ask

pytać; prosić
asleep

we śnie; be asleep – spać
association

stowarzyszenie
assume

zakładać
at

przy, u, w, na, o, po
atmosphere

atmosfera
attack

atak; atakować
attempt

próba; próbować, usiłować
attend

uczęszczać, brać udział
attention

uwaga
attract

przyciągać
attractive

atrakcyjny
audience

widownia, publiczność
August

sierpień
aunt

ciotka
Australia

Australia
author

autor
autumn

jesień


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna