Przedmiarrob ó t ( fidic ) orgbud-serwis poznań Kosztorys nr : 221-gra-001 kobra wePobieranie 54.45 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar54.45 Kb.

P R Z E D M I A R R O B Ó T ( FIDIC ) ORGBUD-SERWIS Poznań
Kosztorys nr : 221-GRA-001 KOBRA wer. 7.0B u d o w a : Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

O b i e k t : Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

A d r e s : Łagiewniki Małe ul. Szkolna 3

Opis robót : Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Data : 2006-08-14 Str: 1Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Wsp. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej od

strony północnej elewacji budynku oraz wykonanie

chodnika opaskowego

A.a. Roboty ziemne

Założenia:

90% robót ziemnych mechanicznie

grunt suchy

do zakładanych wymiarów +10%

A.a.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za 26,590 m3

pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm

A.a.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za 8,860 m3

pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm

grubości warstwy

A.a.3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o 2,950 m2

grubości warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i

wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią

A.a.4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - 0,990 m2

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z

przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią

A.a.5 Wykop szerokoprzestrzenny, koparka podsiębierna, z 91,510 m3

transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki:

0,25 m3 /grunt kat. III-IV i samochód do 5 t

A.a.6 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 91,510 m3 2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

A.a.7 Wykop szerokoprzestrzenny pod piwnice, wykopy z 10,170 m3

załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1

km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

A.a.8 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 10,170 m3 2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

Opis robót : Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A. dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

a. Roboty ziemne

Data : 2006-08-14 Str: 2Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Wsp. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]A.a.9 Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane 61,380 m2

ręcznie, przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat.III-IV

A.a.10 Załadunk ręczny i transport urobku na odl.do 1 km 6,140 m3

samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

A.a.11 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 6,140 m3 2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

A.a.12 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po 39,390 m3

terenie płaskim

A.a.13 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III 269,000 m2

A.b. Fundament opaskowy 0,40x1,10

Stopy betonowe 0,65x0,65x1,10

Podłoże piaskowe 0,70m

podkłady betonowe, izolacje, posadzka z płytek

A.b.14 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych 57,270 m2

betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych

A.b.15 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych 22,880 m2

betonowych lub żelbetowych - stóp fundamentowych

betonowych

A.b.16 Betonowanie w deskowaniu systemowym 15,170 m3

drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na

samochodzie i zagęszczeniem betonu, niezbrojonych

konstrukcji: ław i stóp fundamentowych

A.b.17 Osadzenie w stopach elementów stalowych dla 8,000 szt

zamocowania słupów drewnianych

A.b.18 Izolacje przeciwwilgociowe: - zagruntowanie 80,150 m2

pow.betonowej abizolem stopy i ławy betonowej

A.b.19 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku /na 73,829 m3

gruncie/

A.b.20 Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa 15,739 m3

naturalnego

A.b.21 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych 106,840 m2

betonowych, tarasów z 2 warstw papy asfaltowej na

lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża

roztworem asfaltowym

A.b.22 Analogia-płyta betonowa gr. 10cm zbrojona siatką 10,490 m3

A.b.23 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - 0,134 tOpis robót : Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A. dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

b. Fundament opaskowy 0,40x1,10

Data : 2006-08-14 Str: 3Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Wsp. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]siatki stalowe do zbrojenia posadzek 1,0*2,0m z drutu fi

4mm(2,50kg)

A.b.24 Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na 120,640 m2

zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o

wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/

A.b.25 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na 14,500 m

zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i

wielobarwnych wysokość 10cm

A.c. Wykonanie drewnianej konstrukcji zadaszenia wraz z

pokryciem papą termozgrzewalną i zabudowaniem 3

okien dachowych jako naświetla.

A.c.26 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 14,500 m

nasyconej - płatwie - wykonanie-płatew mocowana za

pomocą kotew stalowich fi 20 do muru budynku

A.c.27 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 0,365 m3

nasyconej - płatwie 14x18cm- materiał

A.c.28 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 29,000 m

nasyconej - płatwie - wykonanie

A.c.29 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 0,731 m3

nasyconej - płatwie 14x18cm-materiał

A.c.30 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 156,600 m

nasyconej - krokwie - wykonanie

A.c.31 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 1,535 m3

nasyconej - krokwie 7x14cm - materiał

A.c.32 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 23,200 m

nasyconej - słupy - wykonanie

A.c.33 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 0,455 m3

nasyconej - słupy 14x14cm- materiał

A.c.34 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 18,000 m

nasyconej - miecze - wykonanie

A.c.35 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej 0,353 m3

nasyconej - miecze 14x14cm - materiał

A.c.36 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie 12,000 m

konstrukcji nośnej

A.c.37 Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna 3,000 szt

A.c.38 Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy 126,150 m2

iglastej nasyconej gr. 25mm-deski jednostronnie

strugane


Opis robót : Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A. dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

c. Wykonanie drewnianej konstrukcji zadaszenia wr

Data : 2006-08-14 Str: 4Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji Ilość J.m. Wsp. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]A.c.39 Analagia - bejcowanie konstrukcji zadaszenia, 231,238 m2

dwukrotnie

A.c.40 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej 0,116 m3

nasyconej - deski wiatrowe i okapowe

A.c.41 Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - 126,150 m2

jednowarstwowe

A.c.42 Obróbki blacharskie-pasy nadrynnowe, z blachy: 8,932 m2

ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm

A.c.43 Obróbki blacharskie-opierzenie przy istniejącej ścianie, 5,075 m2

z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm

A.c.44 Rynny dachowe z tworzyw sztucznych: łączone na 14,500 m

uszczelki, o średnicy 125 mm

A.c.45 Rury spustowe z tworzyw sztucznych o śr.63-110 mm 3,500 m

A.c.46 Leje spustowe z tworzyw sztucznych 1,000 szt

A.c.47 Dostawa materiałów 1,000 kplA.d. Chodnik opaskowy szer 1,20m

A.d.48 Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z 55,800 m2

zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy

po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem

wibracyjnym

A.d.49 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane 55,800 m2

ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5

cm po zagęszczeniu

A.d.50 Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z 46,500 m

wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach

obrzeża 20*8 cm

A.d.51 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z 55,800 m2wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.

przy grubości kostki kolorow.6 cm

Pobieranie 54.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna