Przedmiot: Język łaciński Kod ects: 09. 9-xxxx-140Pobieranie 25.65 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar25.65 Kb.
Przedmiot: Język łaciński

Kod ECTS: 09.9-xxxx-140

Punkty ECTS: 4

Rodzaj studiów: studia niestacjonarne I stopnia - rok III

Liczba godzin: 20

Prowadzący: dr Teresa Wnętrzak

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenieWykaz tematów:

  1. Participium Futuri Passivi – Gerundivum. Participium Futuri Activi.

  2. Coniugatio Periphrastica Passiva.

  3. Heksametr daktyliczny.

  4. Dystych elegijny.

  5. Verba deponentia..

  6. Konstrukcja składniowa Ablativus Absolutus..

  7. Numeralia cardinalia et ordinalia..

  8. Numeralia cardinalia et ordinalia Cd. Kalendarz rzymski.

  9. Verba anomala fero, eo, volo, nolo, malo. Verba composita.

  10. Z łaciny średniowiecznej.Lp.

1.


Temat zajęć:

Participium Futuri Passivi – Gerundivum. Participium Futuri Activi.Zakres tematyczny:

Tworzenie imiesłowu czasu przyszłego strony biernej (PFP) i strony czynnej (PFA) oraz sposoby tłumaczenia tych form na język polski. Wskazanie na funkcje imiesłowów w zdaniu. Tłumaczenie zdań zawierających nowe formy imiesłowów. Praca z tekstami „In schola Pythagore”; „Scriptores antiquos ad sapientiam augendam invitare”. Wiadomości o twórczości literackiej Kwintyliana i Seneki.
Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:Lp.

2.


Temat zajęć:

Coniugatio periphrastica passiva.Zakres tematyczny:

Omówienie budowy konstrukcji składniowej coniugatio periphrastica passiva CPP, podanie sposobów tłumaczenia jej na język polski. Ćwiczenia w rozpoznawaniu CPP w zdaniach, tłumaczenie konstrukcji na język polski. Praca z tekstem „De sapientia ab oratore expetenda”. Wykształcenie mówcy – polityka na podstawie wybranych fragmentów tekstów Cycerona.Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005..Literatura pomocnicza:
Lp.

3.


Temat zajęć:

Heksametr daktyliczny.Zakres tematyczny:

Przypomnienie zjawiska iloczasu w języku łacińskim. Omówienie budowy heksametru daktylicznego. Analiza heksametru na podstawie Prooemium Aeneidos. Nauka czytania heksametru. Wiadomości literackie o Wergiliuszu. Treść „Eneidy”.
Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

4.


Temat zajęć:

Dystych elegijny.Zakres tematyczny:

Omówienie budowy dystychu elegijnego. Analiza budowy dystychu elegijnego na podstawie fragmentów elegii Tristia Owidiusza. Czytanie dystychu elegijnego. Przetłumaczenie tekstu Odi et amo Katullusa. Wiadomości literackie o twórczości Owidiusza.
Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2205.Literatura pomocnicza:
Lp.

5.


Temat zajęć:

Verba deponentia.Zakres tematyczny:

Omówienie czasowników występujących wyłącznie w stronie biernej. Tłumaczenie zdań zawierających formy verba deponentia. Praca z tekstem „De Socrate”. Sokrates i jego nauka – wiadomości z zakresu filozofii. Metoda sokratyczna.

Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

6.


Temat zajęć:

Ablativus absolutus.
Zakres tematyczny:

Omówienie budowy konstrukcji składniowej, rozpoznawania elementów konstrukcji w zdaniu, sposoby tłumaczenia ablativus absolutus w zdaniu. Tłumaczenie zdań zawierających ablativus absolutus. Praca z tekstem De Graecorum cum Xerxe bello . Przypomnienie wiadomości o wojnach perskich.

Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

7.


Temat zajęć:

Numeralia cardinalia et ordinalia.
Zakres tematyczny:

Omówienie liczebników głównych i porządkowych (do 1000). Zapisywanie dat rocznych z użyciem liczebników porządkowych. Nazwy miesięcy w języku łacińskim i w językach nowożytnych. Nazwy dni tygodnia w języku łacińskim i w językach nowożytnych.

Tłumaczenie tekstu z liczebnikami „Varia”, „De calendario”.Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

8.


Temat zajęć:

Numeralia cardinalia et ordinalia cd. Kalendarz rzymski.
Zakres tematyczny:

Powtórzenie wiadomości o liczebnikach. Objaśnienie kalendarza rzymskiego : kalendy, nony, idy. Zapisywanie dat rocznych i dziennych systemem rzymskim. Praca z tekstem „De Romanorum regibus magistratibusque.”
Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

9.


Temat zajęć:

Verba anomala: fero, eo, volo, nolo, malo.

Verba composita.


Zakres tematyczny: Omówienie czasowników o odmianie nieregularnej. Omówienie sposobu powstawania czasowników złożonych. Rozpoznawanie form nieregularnych w zdaniach, odszukiwanie form podstawowych w słowniku. Praca z tekstem „Quae sint Dei, quae sint Caesaris” pochodzącym z Wulgaty. Wiadomości literackie o św. Hieronimie, autorze przekładu Biblii na język łaciński.


Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza:
Lp.

10.


Temat zajęć:

Z łaciny średniowiecznej.Zakres tematyczny:

Przedstawienie podstawowych różnic między łaciną średniowieczną a łaciną klasyczną w zakresie ortografii, deklinacji, koniugacji i składni. Przekład tekstu „Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris, vita prior.
Literatura podstawowa:

Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, Porta Latina, PWN, Warszawa 2005.Literatura pomocnicza: Podręcznik do łaciny średniowiecznej „Disce, puer” pod red. Dariusza Gawisa i Elżbiety Jung- Palczewskiej.


ZIII 01

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna