Przedmiot: PhotoshopPobieranie 49.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.96 Kb.

grupa: GRAF1

Projektant grafiki i multimediówprzedmiot:

Photoshopnauczyciel: dr inż. Marta Pelczar
Numer programu:
semestr zimowy


rok szkolny: 2012/2013

Rozkład materiału przedmiotu Photoshop:


lp.

zagadnienia

hRozdzielczość i zmiana systemów barwnych, zarządzanie kolorem

1Interfejs, przestrzeń robocza, panele, preferencje i ustawienia

1Podstawowe informacje o obrazie

2Narzędzia i techniki zaznaczania - podstawy

3Warstwy i maski

3Zaawansowane techniki zaznaczania - subtelne szczegóły, włosy, przezroczystości, dym

10Kolory i tryby mieszania

5Korekcja obrazu, retusz, wyostrzanie

5Łączenie zdjęć

2Pędzle

2Filtry, tekst, efekty warstw

4Drukowanie i eksportowanie plików

2Razem:

40

Literatura: 1. Materiały własne nauczyciela

Plan nauczania:nr lekcji

temat

1.

Rozdzielczość i zmiana systemów barwnych, zarządzanie kolorem
Umiejętności:

- uruchamianie Photoshopa

- zarządzanie kolorem (związanym z wyświetlaniem, trybami kolorów, kanałami obrazów)


2.

Interfejs, przestrzeń robocza, panele, preferencje i ustawienia
Umiejętności:

- zna najważniejsze elementy interfejsu (ramka aplikacji, zakładki dokumentów)

- zmienia powiększenie obrazu, obraca podgląd projektu,

- konfiguruje panele i menu programu

- posługuje się paskiem opcji i aplikacji

- zapisuje i usuwa przestrzenie robocze

- obsługuje i zna rolę poszczególnych paneli

- dopasowuje preferencje decydujące o sposobie działania konkretnych funkcji programu3.

Podstawowe informacje o obrazie
Umiejętności:

- zmienia wielkość obszaru roboczego i projektu

- kadruje, odwraca, obraca, prostuje obrazy


4.

Narzędzia i techniki zaznaczania - podstawy
Umiejętności:

- analizuje obraz by uzyskać jak najlepsze zaznaczenie

- tworzy subtelne zaznaczenia za pomocą różdżki i szybkiej maski

- zaznacza kształty geometryczne,

- doskonali zaznaczenia, ustawia opcje narzędzi do zaznaczania

- zaznacza kształty niegeometryczne

- łączy narzędzia


5.

Warstwy i maski
Umiejętności:

- niezależna edycja i przekształcanie poszczególnych fragmentu obrazu

- tworzy warstwy korekcyjne, tekstowe, kształtu, obiektów inteligentnych

- tworzy, wybiera, powiela, zmienia kolejność, ukrywa, wyświetla, przenosi i łączy warstwy

- ukrywa wybrane fragmenty warstw przy użyciu masek


6.

Zaawansowane techniki zaznaczania - subtelne szczegóły, włosy, przezroczystości, dym
Umiejętności:

- wycina obiekty zawierające delikatne szczegóły,

- doskonali maski za pomocą warstw dopasowania,

- szuka odpowiedniej maski w samym obrazie,

- zachowuje szczegóły stosując narzędzia do malowania i tryby mieszania

- wykorzystuje różnice i przeciwieństwa występujące w obrazie,

- łączy maski by wyciąć złożone obiekty,

- dodaje tekstury, by uzyskać ciekawe obiekty

- zaznacza obiekty przezroczyste

- maskuje zwiewne tkaniny i weselny welon7.

Kolory i tryby mieszania
Umiejętności:

- wybiera kolory przy użyciu różnych narzędzi

- stosuje tryby mieszania, by decydować o działaniu narzędzi, sposobie wyświetlania warstw i efektach uzyskiwanych przy użyciu niektórych poleceń


8.

Korekcja obrazu, retusz, wyostrzanie
Umiejętności:

- koryguje zdjęcia za pomocą warstw korekcyjnych (poziomy, jasność/kontrast, filtr fotograficzny, jaskrawość, barwa/nasycenie, krzywe, cienie/podświetlenia)

- konwertuje zdjęcie na skalę szarości

- koryguje niedoświetlone i prześwietlone zdjęcia, miejscowo rozjaśnia i przyciemnia zdjęcie, odtwarza oryginalne nasycenie barw, koryguje intensywność barw, ociepla i ochładza kolorystykę obrazu9.

Łączenie zdjęć
Umiejętności:

- kopiuje zaznaczenia i warstwy w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy różnymi dokumentami

- łączy zdjęcia przy użyciu masek warstw metodami klonowania i retuszu

- tworzy zdjęcia panoramiczne

- rozmieszcza i wyrównuje warstwy dokumentu


10.

Pędzle
Umiejętności:

- maluje narzędziem pędzel,

- wybiera i konfiguruje końcówki pędzli i zarządza nimi,

- projektuje pędzle imitujące narzędzia artystyczne,

- nadaje zdjęciom malarski charakter, rozmazuje kolory,

- usuwa niepotrzebne fragmenty obrazu gumką i gumką magiczną11.

Filtry, tekst, efekty warstw
Umiejętności:

- stosuje filtry by nadać obrazowi efekt ręcznie namalowanego obrazu, sitodruku, szkicu

- edytuje i przekształca tekst

- stosuje, kopiuje, przenosi, usuwa efekty warstw

- zapisuje konfiguracje efektów warstw w postaci gotowych do użycia stylów


12.

Drukowanie i eksportowanie plików
Umiejętności:

- konfiguruje tzw. próbę ekranową dla określonego modelu drukarki i gatunku papieru

- przygotowuje druk w bichromii

- przekształca obraz na tryb CMYK na potrzeby druku maszynowego

- przygotowuje projekty pod kątem wykorzystania w innych programach

- zapisuje pliki w formatach umożliwiające ich wydrukowanie lub opublikowanie w internecie


Oceniane będą projekty (2 na semestr), a kryteria na poszczególne oceny zostaną podane przez prowadzącego zajęcia


Termin oddawania prac kontrolnych:

temat 1: 3.11.2012r.

Temat 2: 4.11.2012r.
tematy prac kontrolnych:


 1. „Przygotowanie separacji – wycięcie osoby wraz z włosami z tła”

Oceniane będą: tworzenie i zapisywanie zaznaczeń na podstawie kanałów (kanał alfa), poprawianie krawędzi zaznaczeń, tworzenie masek warstw, zmiana czarnych i białych fragmentów maski, mieszanie warstw i tworzenie warstw korekcyjnych w celu uzyskania masek odcinających
 1. „Przygotowanie korekty – usunięcie niedoskonałości skóry, zmarszczek, przebarwień, zmiana koloru oczu, ust, włosów, wykonanie makijażu”

Oceniane będą: jak najbardziej naturalna korekta i zmiana kolorów za pomocą dostępnych narzędzi, klonowanie wybranych fragmentów zdjęcia, wygładzanie faktury, przy użyciu filtrów, wykorzystanie narzędzi do retuszu zmarszczek i przebarwień (pędzel korygujący, , punktowy pędzel korygujący, łatka, korekta czerwonych oczu)


Egzamin pisemny: 25.11.2012r. oddanie prac kontrolnych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Wymagania na poszczególne oceny
  1. dopuszczający: uruchamia program Photoshop (dostosowuje interfejs do własnych potrzeb, wykonuje proste przekształcenia obrazu, tj. zmiana rozmiaru, kadrowanie, odwracanie, obracanie, prostowanie)

  2. dostateczny: wymagania na ocenę dopuszczającą oraz zarządza kolorem, analizuje obraz by uzyskać jak najlepsze zaznaczenie, tworzy najprostsze zaznaczenia geometryczne i niegeomertyczne (różdżka, szybka maska, zaznaczenia eliptyczne i prostokątne, pióro), pracuje na warstwach, korzysta z warstw korekcyjnych, stosuje filtry i efekty warstw, maluje narzędziem pędzel, wybiera i konfiguruje końcówki pędzli i zarządza nimi, projektuje pędzle imitujące narzędzia artystyczne,

  3. dobry wymagania na ocenę dostateczną oraz wycina obiekty zawierające delikatne szczegóły, doskonali maski za pomocą warstw dopasowania, zachowuje szczegóły stosując narzędzia do malowania i tryby mieszania, łączy maski by wyciąć złożone obiekty, zaznacza obiekty przezroczyste

  4. bardzo dobry wymagania na ocenę dobrą oraz wycina obiekty zawierające delikatne szczegóły, doskonali maski za pomocą warstw dopasowania, szuka odpowiedniej maski w samym obrazie, zachowuje szczegóły stosując narzędzia do malowania i tryby mieszania, wykorzystuje różnice i przeciwieństwa występujące w obrazie, łączy maski by wyciąć złożone obiekty, koryguje zdjęcia za pomocą warstw korekcyjnych, konwertuje zdjęcie na skalę szarości, koryguje niedoświetlone i prześwietlone zdjęcia, miejscowo rozjaśnia i przyciemnia zdjęcie, odtwarza oryginalne nasycenie barw, koryguje intensywność barw, ociepla i ochładza kolorystykę obrazu

  5. celujący: wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wiedza znacznie wykraczająca poza program nauczania

Pytania do egzaminu pisemnego:

1. Jaki skrót mają pliki Photoshopa?

2. Co się stanie po wciśnięciu kombinacji klawiszowej CTRL+SHIFT+N?

3. Ile jest dostępnych trybów mieszania warstw?

4. Jaki jest skrót klawiszowy dzięki któremu możemy zduplikować warstwę?

5. Czy Photoshop może sprawdzać pisownie?

6. Który skrót klawiszowy przywraca domyślne wartości wyboru kolorów (Czarny-Biały)?

7. Jaki jest skrót do szybkiego maskowania? (Quick Mask Tool)

8. Czy Photoshop obsługuje przestrzeń barw CMYK?

9. Czy w Photoshopie możemy stworzyć animację Flash?

10. Odcięcia służą do:

11. Zapisując obrazek z odcięciami należy wybrać polecenie:

12. Aby usunąć jedno z odcięć należy wpierw zaznaczyć je:

13. Animacje w Adobe ImageReady można zapisywać:

14. Program Adobe ImageReady pozwala na:

15. Wektorowa maska warstwy umożliwia tworzenie:

16. Do warstwy można przypisać jednorazowo:

17. Ścieżkę można wykorzystać do:

18. Aby usunąć punkt kontrolny ścieżki bez usunięcia segmentów dochodzącego i odchodzącego należy:

19. Przygotowując obraz do druku, musimy go przekonwertować do trybu:

20. Rastrowy format plików graficznych to:

21. Fragment obrazu o najmniejszej wielkości to:

22. Dokładność wyświetlania obrazka-rozdzielczość podawana jest w:

23. Które formaty plików graficznych są poprawne?

24 Podział grafiki ze względu na technikę tworzenia obrazu to:

25. Grafika rastrowa to:

26. Które format pliku jest plikiem graficznym?

27. Paleta kolorów w drukarce laserowej to:

28. Które, z podanych niżej rozszerzeń pozwala na tzw. prace na plikach "surowych"?

29. Zestaw RGB to kolory:30. Z jakich kolorów składa się CMYK
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna