Przedmiot: pracownicy wiedzy wymagania wstępnePobieranie 17.49 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.49 Kb.

 1. Przedmiot: PRACOWNICY WIEDZY
 1. Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot - Podstawy zarządzania.
 1. Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

15

8

IV 1. Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, tel. 3680-655, bud. „Z”, p. 811
 1. Program przedmiotu:

Istota i definicje wiedzy organizacyjnej, statyczne i dynamiczne aspekty wiedzy organizacyjnej, potencjał kompetencyjny pracownika wiedzy, koncepcja dryfującego pracownika wiedzy, zarządzanie pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, przywództwo intelektualne, kreowanie wspólnot profesjonalistów, fluktuacja wiedzy w przedsiębiorstwie, wiedza jawna i niejawna, dyfuzja wiedzy w dużym przedsiębiorstwie. Dyfuzja wiedzy w małym przedsiębiorstwie, zarządzanie pakietem wiedzy w przedsiębiorstwie doskonałym, proces kreowania wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa, instrumenty dyfuzji wiedzy jawnej, spiralne tworzenie wiedzy organizacyjnej.


 1. Metodyka zajęć: teoretyczne podstawy są przekazywane w formie wykładu uzupełnianego studiami przypadków.

 2. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie merytorycznym przedmiotu wykładu,

umiejętności: praktyczne wykorzystanie poznanych metod, narzędzi i technik stosowanych w zakresie pracy w obszarze zarządzania kadrą wiedzy.
 1. Forma zaliczenia: egzamin z materiału przedstawionego na wykładzie.
 1. Literatura:

 • Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000

 • Antoni Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwania dla Polski XXI wieku”, KBN, Warszawa 2001

 • Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

 • Koterba Wiesław, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Wyd. Orgmasz, Warszawa 2001,

 • Kazimierz Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie (złożone do planu wydawniczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na rok 2003)
 1. Wydział: Zarządzania i Informatyki

Rodzaj: studia dzienne

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Zarządzanie Informacją i Wiedzą 1. Przedmiot: PRACOWNICY WIEDZY
 1. Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot - Podstawy zarządzania.
 1. Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Ćwiczenia

15

8

IV 1. Prowadzący: mgr Tomasz Gładysz, te. 3680-511, bud. „Z”, p. 603
 1. Program przedmiotu:

Istota i definicje wiedzy organizacyjnej, statyczne i dynamiczne aspekty wiedzy organizacyjnej, sposoby praktycznego wykorzystania potencjału kompetencyjnego pracownika wiedzy, dryfujący pracownik wiedzy w przestrzeni gospodarczej, praktyczne przywództwo intelektualne, kreowanie wspólnot profesjonalistów, sposoby wykorzystania wiedzy jawnej i niejawnej, techniki zarządzania pakietem wiedzy w przedsiębiorstwie doskonałym, instrumenty dyfuzji wiedzy jawnej, spiralne tworzenie wiedzy organizacyjnej.


 1. Metodyka zajęć: w trakcie ćwiczeń studenci uczą się wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę na wykładach w oparciu o studia przypadków
 1. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie merytorycznym przedmiotu wykładu,

umiejętności: praktyczne wykorzystanie poznanych metod, narzędzi i technik stosowanych w zakresie pracy w obszarze zarządzania kadrą wiedzy.
 1. Forma zaliczenia: kolokwium z materiału przedstawionego na ćwiczeniach
 1. Literatura:

 • Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2000

 • Antoni Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwania dla Polski XXI wieku”, KBN, Warszawa 2001

 • Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002

 • Koterba Wiesław, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Wyd. Orgmasz, Warszawa 2001,

 • Kazimierz Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie (złożone do planu wydawniczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na rok 2003)
 1. Wydział: Zarządzania i Informatyki

Rodzaj: studia dzienne

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Zarządzanie Informacją i Wiedzą
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna