Przedmiot: Programowanie aplikacji biznesowych w systemie sap r/3Pobieranie 9.09 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.09 Kb.

  1. Przedmiot: Programowanie aplikacji biznesowych w systemie SAP R/3.
  1. Wymagania wstępne:

Programowanie komputerów, Systemy informacyjne zarządzania
3. Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Laboratorium

30

VII

IV  1. Prowadzący:

dr Dariusz Wawrzyniak, Katedra Zarządzania Bankiem, p. 104, bud. M, tel. 3680-728


  1. Program przedmiotu:

Podstawy funkcjonowania systemu SAP R/3. Modułowa budowa systemu. Interfejs użytkownika – SAPGUI. Baza danych systemu. Środowisko rozwojowe ABAP/4: słownik, przeglądarka danych, przeglądarka obiektów, edytor programów, biblioteka funkcji. Podstawy programowania w ABAP/4: typy danych, operacje, elementy SQL, procedury, funkcje. Raporty: ekrany selekcyjne i wynikowe. Logiczne bazy danych. Technologia ALV. Elementy programowania dialogowego. Język opisu strony – SAPscript.
6. Metodyka zajęć:

Wykorzystanie systemu SAP R/3 zainstalowanego na jednym z uczelnianych serwerów. Praca własna studentów wspomagana informacjami przekazywanymi przez prowadzącego oraz podręcznikami programowania w języku ABAP/4.


7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami pracy z systemem SAP R/3. Przedstawienie możliwości, jakie oferuje język ABAP/4. Przedstawienie podstaw programowania w tym języku. Przygotowanie studentów do indywidualnej pracy podnoszącej kwalifikacje projektowo-programistyczne.


8. Forma zaliczenia:

Ocena aktywności na zajęciach. Sprawdzian praktycznych umiejętności programowania.


9. Literatura

Matzke B., ABAP/4, Second Edition: Programming the SAP(R) R/3(R) System (2nd Edition), Addison-Wesley, 2002

Mende U., Software Development for Sap R/3: Data Dictionary, Abap/4, Interfaces, Springer 2002.

Materiały dostarczone przez prowadzącego.

Źródła internetowe.
10.

Wydział: Zarządzania i Informatyki

rodzaj: dzienne

kierunek: Informatyka i Ekonometriaspecjalność: Usługi informatyczne

Pobieranie 9.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna