Przedsiębiorstwo Międzynarodowe na rynku polskimPobieranie 11.58 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.58 Kb.
x60

Przedsiębiorstwo Międzynarodowe na rynku polskim.


Przedsiębiorstwo międzynarodowe działające w Polsce, które opisuję w swojej pracy jest obecnie największą korporacją międzynarodową i technologicznym liderem w dziedzinie energetyki i automatyki na świecie, posiadającą 120- letnią historię i tradycję.

Początki powstania przedsiębiorstwa sięgają roku 1883, kiedy to Ludvig Fredholm ze Sztockholmu zbudował ręczny generator prądu / Electrical light-generator /. Jednocześnie Charles E.L. Brown i Walter Boveri założyli w Szwajcarii firmę pod nazwą Brown,Boveri & Cie in Baden, a w 1891r. BBC , która pierwsza transmitowała energię elektryczną wysokiego napięcia / High-Voltage AC Power /.

Następnie w 1893 roku w Szwecji powstała firma ASEA , która zbudowała pierwszy 3-fazowy system transmisji energii. W tym samym roku BBC jako pierwsi w Europie zaopatrywali na dużą skalę ludność i przemysł w energię elektryczną , a już po czterech latach BCC dostarczyła na rynek tysiąc generatorów energii.

W roku 1900 BCC rozpoczęło swoją ekspansję za granicę, rozpoczynając od Niemiec poprzez Anglię , Francję i Szwecję. W rok później zbudowali pierwszy w Europie system turbin parowych. Od 1900 – 1910 r. BCC było już dominującą firmą wdrażającą nowe technologie w dziedzinie energetyki, automatyki , kolejnictwa i transmisji energii w całej Europie.

W 1939 r. jako pierwsi zbudowali gazową turbinę do wytwarzania energii, a już w 1952 potrafiono transmitować 400 KV energię – był to czas wielkiego przełomu w przemyśle i energetyce na świecie. W międzyczasie od 1946 roku zakładano już oddziały i firmy powiązane w Brazylii, Maksyku, Południowej Ameryce i Indiach.

W latach 60- tych budowano największej mocy transformatory na świecie oraz pierwsze reaktory jądrowe w Szwecji i kolejnych innych dwunastu krajach. Kolejne innowacje to wynalezione w latach siedemdziesiątych systemy kontrolne stosowane w kolejnictwie i tunelach na autostradach .

ASEA i BBC były jednymi z dziesięciu największych firm na świecie w dziedzinie zastosowania technologii elektrycznych, energetycznych, paliwowych, gazowych , chemicznych,

petrochemicznych i automatyki przemysłowej.

W 1988 r. korporacje zatrudniały już 97000 ludzi a obroty sięgały 50 mld $ .W ten sposób w tym samym roku w wyniku połączenia ASEA i BBC powstała największa korporacja w tej dziedzinie z centralną siedzibą / headquarters / w Zurichu w Szwajcarii pod nazwą :

ABB Group (Asea Brown Boveri Ltd ) , działającą w ponad 100 krajach całego świata i zatrudniająca 160.000 pracowników.


W Polsce Grupa ABB podzielona jest na dwie strategiczne jednostki biznesowe zwane Dywizjami z centralną siedzibą w Warszawie. Istnieją Dywizje Energetyki i Dywizje Automatyki. Każda z nich obejmuje sześć obszarów biznesu .

Obecnie w Polsce działają cztery spółki Grupy ABB wraz ze swoimi oddziałami i fabrykami regionalnymi w wielu miastach min: w Warszawie, we Wrocławiu ,Łodzi , fabryki w Przasnyszu, Elblągu , Krakowie. Łącznie wszystkie spółki zatrudniają ponad 2000 osób.

Swą aktywność w naszym kraju i nowym demokratycznym ustroju korporacja osiągała na różne sposoby, zarówno poprzez wykupienie udziałów w upadających fabrykach jak też nabywanie większościowych pakietów kontrolnych akcji , po nabywanie terenów i budowę fabryk od podstaw

czyli tzw. /Green Field / .

Firmy te produkują nowoczesne urządzenia energetyczne i systemy sterowania i automatyki , które są także eksportowane do wielu krajów świata i Europy. Swoją wizję i misję korporacja tworzy poprzez systemy wartości oraz zrównoważony rozwój będący kluczem do ich tworzenia oraz do zapewnienia wszystkim grupom interesariuszy bezpiecznej przyszłości . Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów jak : środowiska naturalne , społeczne i gospodarcze. Chodzi przede wszystkim o zachowanie równowagi między tymi obszarami , z jednej strony pomaga ABB osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku , z drugiej zaś poprawę jakości życia społeczeństw w których działa ABB .

Uważam że obecnie ma to bardzo duże znaczenie , szczególnie w dobie globalizacji przedsiębiorstw, nowoczesne technologie, automatyzacja, robotyzacja, które powodują obawy społeczeństw przed utratą pracy, pogorszeniem warunków bytu i upadkiem małych firm.

Ochrona środowiska znajduje sobie miejsce pośród najwyższych priorytetów korporacji, która aktywnie uczestniczy we wszystkich projektach zewnętrznych i wewnętrznych programach zarządzania ekologicznego, czego dowodem jest seria certyfikatów i norm ISO 14000 . ABB działa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie ekologicznych produktów i systemów, dzielenie się własnymi doświadczeniami i nowoczesnymi technologiami z krajami rozwijającymi się.

Uważam, że Przedsiębiorstwo Międzynarodowe , które przytoczyłem w swoim krótkim opracowaniu jest bardzo dobrym przykładem odzwierciedlającym nieuniknione zjawisko globalizacji firm na świecie, coraz więcej tworzenia się korporacji takich jak właśnie ABB o zasięgu światowym, ich funkcjonowanie, misje i cele strategiczne.

Trendy te w dzisiejszych czasach nowoczesnych technologii, komunikacji i przepływu informacji są wyznacznikiem kierunku i rozwoju ludzkości, techniki i przemysłu na świecie – nasuwa się tylko pytanie ; czy ludzie nie zatracą przy tym podstawowych wartości i godności człowieka ?

Pobieranie 11.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna