Przegląd Prasy 2015-11-13Pobieranie 27.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.76 Kb.
Przegląd Prasy 2015-11-13

www.wysokomazowiecki24.pl
JERZY LESZCZYŃSKI Z CIECHANOWCA NOWYM MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Leszczyński z Ciechanowca został wybrany dzisiaj nowym marszałkiem województwa podlaskiego. Dotychczasowy członek zarządu był wspólnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej.

Jerzego Leszczyńskiego poparło 17 radnych, natomiast 13 zagłosowało na Łukasza Siekierko z PiS.
Jerzy Leszczyński urodził się w Ciechanowcu w 1961 roku. Wychował się w Perlejewie w rodzinie rolniczej o tradycjach społecznikowskich, sięgających czasów międzywojennych i początków ciechanowieckiej spółdzielczości.
Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1985). Wcześniej ukończył katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Augustyna w Warszawie (1980).
Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-2002 pracował jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W tym czasie odbył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu rolnictwa. Uczestniczył również w miesięcznym kursie zarządzania w Nordic Agricultural College w Odense w Danii zakończonym czteromiesięczną praktyką w Finlandii.
W 1992 roku wyjechał do USA na stypendium organizowane przez Cocran Fellowship Program, podczas którego poznał organizację doradztwa i funkcjonowanie organizacji rolniczych w Stanach Zjednoczonych. W 1994 razem z amerykańskimi ekspertami prowadził kursy dla podlaskich doradców i rolników w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego.
W 2002r. jako Pełnomocnik Prezesa ARiMR organizował struktury Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Biur Powiatowych w województwie podlaskim oraz przygotowywał je do wdrażania programów unijnych. W tym samym roku został Zastępcą Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży. Dzięki tej pracy zdobył gruntowaną wiedzę i doświadczenie w administracji państwowej. Ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, administracji, funduszy unijnych oraz studia podyplomowe z rzeczoznawstwa majątkowego. Nadzorował realizację płatności bezpośrednich i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. W tym czasie Podlaski Oddział Regionalny ARiMR na wsparcie rolnictwa i wsi wypłacił ponad 13 miliardów złotych.
Pełni społeczne funkcje w samorządzie rolniczym: w Łomżyńskiej i Podlaskiej Izbie Rolniczej oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest członkiem Wojewódzkiego Zarządu PSL w Białymstoku. Został również wyróżniony odznaką honorową: „Zasłużony dla rolnictwa” i „Medalem Świętego Izydora Oracza”.
Jest żonaty, ma syna i dwoje wnucząt. W wolnych chwilach muzykuje, śpiewa w chórze parafialnym „Kantata” i zajmuje się ogrodem.
W ubiegłorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego głosami 8154 wyborców, uzyskał mandat radnego i został wybrany przez Sejmik na Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. W zarządzie zajmował się sprawami rolnictwa i obszarów wiejskich, funduszami unijnymi, mieniem i geodezją.

TopAgrar

ASF znów w natarciu

Po ponad dwóch miesiącach przerwy pojawił się kolejny przypadek afrykańskiego pomoru świń. Tym razem wirusa stwierdzono u odstrzelonego dzika.

Główny Inspektor Weterynarii poinformował o kolejnym przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF). W ramach monitoringu choroby pobrano próbkę od dzika odstrzelonego w miejscowości Straszewo w gminie Gródek (powiat białostocki), ok. 11 km od granicy z Białorusią. Wyniki badań uzyskane 29 października jednoznacznie wskazują na 77 przypadek ASF w naszym kraju

Poprzedni przypadek pomoru w Polsce wystąpił 26 sierpnia 2015 roku. 


Wirus afrykańskiego pomoru świń panoszy się w Europie Wschodniej. Władze estońskie na początku listopada potwierdziły 26 nowych przypadków ASF u dzików. Natomiast Ukraina boryka się z wirusem u świń domowych. Trzy nowe ogniska stwierdzono na fermach w okolicach Odessy i Mikołajewa. 

Krzysztof Jurgiel, nowy minister rolnictwa w rządzie PiS

Krzysztof Jurgiel został wymieniony przez Beatę Szydło jako kandydat na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z Prawem i Sprawiedliwością związany od 2001 roku. Jurgiel nie debiutuje jako minister rolnictwa, był nim już od listopada 2005 do maja 2006 roku. 

Jurgiel ma 62 lata i pochodzi z Białostocczyzny. Poseł PiS w 1978 roku skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety. Później skończył studia podyplomowe z szacowania wartości nieruchomości.  

Jego droga zawodowa zaczęła się w 1978 roku w OPGK Białystok, gdzie został kierownikiem grupy robót. Założył tu NSZZ "Solidarność".  Następnie w latach 1981 - 1984 pracował w Białostockim Kombinacie Budowlanym jako inspektor nadzoru. Kolejne miejsce pracy Jurgiela to Urząd Wojewódzki w Białymstoku  - w Delegaturze GUBiK. W 1988 roku nowy minister rolnictwa założył Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych, prowadził je do 1994 roku. 

W 1990 roku był jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Białymstoku, Członkiem Zarządu Wojewódzkiego, a także członkiem Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej.

W latach 1994-1998 Krzysztof Jurgiel był wiceprezydentem, a następnie prezydentem Białegostoku. Od 1997 do 2003 roku pełnił rolę posła RP, w latach 2003-2005 senatorem, od 2005 poseł. Pełni funkcjęprzewodniczącego komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS. Jest członkiem Komitetu Politycznego i Rady Politycznej.  

 

Od maja 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie RP. Był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Nadzwyczajnej. Prezes Zarządu Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość w województwie podlaskim.W tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskał  44 620 głosów.

Propozycję składu Rady Ministrów podała w poniedziałek 9 listopada podczas konferencji prasowej Beata Szydło. "Plany poszczególnych resortów będą przedstawiane na bieżąco", mówiła przyszła pani premier. Współczesna

Sprzedaż bezpośrednia od 1 stycznia 2016 roku - co mówi prawo

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży bezpośredniej.Co dopuszcza do sprzedaży bezpośredniej nowe prawo:

1. Tusze lub podroby, pozyskane z drobiu poddanego ubojowi w gospodarstwie rolnym, w przypadku gdy roczna produkcja w tym gospodarstwie nie przekracza:  • 2500 sztuk indyków, 

 • 10000 sztuk innych gatunków drobiu. 

2. Tusze lub podroby z zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, w przypadku gdy roczna produkcja w gospodarstwie nie przekracza 5000 sztuk. 
3. Tusze lub podroby, pozyskane przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego będące dzierżawcą obwodu łowieckiego albo ośrodek hodowli zwierzyny prowadzony przez zarządcę obwodu łowieckiego z: 

 • z grubej zwierzyny łownej skórowanej albo nieoskórowanej, 

 • z drobnej zwierzyny łownej patroszonej albo niewypatroszonej lub opierzonej albo nieopierzonej, lub oskórowanej albo nieoskórowanej - po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami prawa łowieckiego. 

4. Produkty rybołówstwa (pozyskane przez uprawnionego do rybactwa): 
- żywe, 
- uśmiercone (w całości oraz wykrwawione, odgłowione, pozbawione płetw, wypatroszone). 
5. Żywe ślimaki lądowe (gatunki: Helix pomatia, Cornu aspersum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum; gatunki z rodziny Achatinidae). 
6. Mleko surowe, siarę, surową śmietanę, pozyskane w gospodarstwie produkcji mleka. 
7. Jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych. 
8. Produkty pszczele nieprzetworzone: 

 • miód, 

 • pyłek pszczeli, 

 • pierzgę, 

 • mleczko pszczele. 

W jaki sposób można sprzedawać powyższe produkty?

Tusze lub podroby z drobiu; tusze lub podroby z zajęczaków oraz żywe ślimaki lądowe będzie można sprzedać zwykłemu Kowalskiemu w miejscu produkcji, na targowiskach, z obiektów/urządzeń ruchomych i tymczasowych, ale w miejscu produkcji, na targowiskach lub poza nimi. Można je będzie sprzedawać także sprzedawcom detalicznym, którzy sprzedadzą je tylko klientowi końcowemu. 

Te zasady stosuje się także wobec: 
1. Tusz lub podrobów, pozyskanych przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego, które dodatkowo mogą być sprzedawane na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego albo zarządzanego przez ośrodek hodowli zwierzyny. 
2. Produktów rybołówstwa, które dodatkowo mogą być sprzedawane ze statków (nie dotyczy statków zamrażalni i statków przetwórni). 
3. Mleka surowego, siary, surowej śmietany; jaj od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych; produktów pszczelich nieprzetworzonych, które dodatkowo mogą być sprzedawane z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności oraz ze specjalistycznych środków transportu - w miejscu produkcji, na targowiskach lub poza nimi.

Gdzie m.in. można prowadzić sprzedaż bezpośrednią:

1. W województwie, w którym odbywa się produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim województw. 


2. W innych województwach (poza powyższymi) podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu promocji tych produktów. Tu warunkiem jest przekazanie powiatowemu lekarzowi weterynarii (właściwemu ze względu na miejsce sprzedaży), co najmniej na siedem dni przed dniem jej rozpoczęcia, pisemną informację zawierającą: imię i nazwisko/nazwę podmiotu oraz adres producenta, dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż. 

 

Ile można sprzedać :

Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wynosi nie więcej niż: 


 • - 50 sztuk tygodniowo - tusze indyków, wraz z podrobami z tych indyków

 • - 500 sztuk tygodniowo - tusze gęsi, wraz z podrobami z tych gęsi

 • - 200 sztuk tygodniowo - tusze innych gatunków drobiu wraz z podrobami z tego drobiu; 

 • - 100 sztuk tygodniowo - tusze zajęczaków, wraz z podrobami z tych zajęczaków; 

 • - 10000 kg rocznie - tusze grubej zwierzyny łownej, wraz z podrobami z tej zwierzyny; 

 • - 10000 kg rocznie - tusze drobnej zwierzyny łownej, wraz z podrobami z tej zwierzyny; 

 • - 1000 kg rocznie - żywe ślimaki lądowe; 

 • - 1000 litrów tygodniowo - mleko surowe albo mleko surowe i siara; 

 • - 200 litrów tygodniowo - surowa śmietana

 • - 2450 sztuk tygodniowo - jaja od drobiu; 

 • - 500 sztuk rocznie - jaja od ptaków bezgrzebieniowych. 

 

Wielkość sprzedaży tygodniowej można zwiększyć, jeżeli zgodzi się na to powiatowy lekarz weterynarii i pod warunkiem, że nie przekroczy się limitu rocznego, który wynosi: 


Powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek producenta, może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości produkcji tych produktów pod warunkiem zachowania rocznego limitu produkcji, który wynosi: 

 


 • 2500 sztuk - tusze indyków, wraz z podrobami z tych indyków; 

 • 10000 sztuk - tusze innych gatunków drobiu, wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu; 

 • 5000 sztuk - tusze zajęczaków, wraz z podrobami z tych zajęczaków; 

 • 52000 litrów - mleko surowe albo mleko surowe i siara; 

 • 10400 litrów - surowa śmietana; 

 • 127400 sztuk - jaja od drobiu. 

: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna