Przemoc w szkole Kmiecik-Baran, KrystynaPobieranie 11.15 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.15 Kb.
Przemoc w szkole


 1. Kmiecik-Baran, Krystyna
  Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy : słowa klucze - prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie, przemoc, terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie / Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak.
  Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001.

 2. Poraj, Grażyna
  Agresja w szkole : przyczyny, profilaktyka, interwencje / Grażyna Poraj.
  Wyd. 2.
  Łódź : Ośrodek Kursów i Szkoleń : "Edukator", 2004.

 3. Surzykiewicz, Janusz
  Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne / Janusz Surzykiewicz.
  Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.

 4. Profilaktyka : wokół agresji w szkole. Z. 1 / pod red. Jolanty Radczyc.
  Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003.

 5. Socha-Kołodziej, Krystyna
  Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy / Krystyna Socha-Kołodziej.
  Częstochowa : TKOPD, 2002.

 6. Dambach, Karl E.
  Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 7. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej.
  Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.

 8. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska.
  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

 9. Olweus, Dan
  Mobbning - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; zil. Bohdan Butenko.
  Warszawa : Jacek Santorski & CO, cop. 1998.

 10. Moczydłowska, Joanna
  Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska.
  Rzeszów : "Fosze", [2004].

 11. Ketterman, Grace H.
  Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace; przekł. Paweł Kaźmierczak.
  Kraków : Wydaw. WAM, 2004.

 12. Nolting, Hans-Peter
  Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski.
  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

 13. Bekier, Irena
  Czy ktoś im pomoże? / Irena Bekier. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 101-111

 14. Grzywa-Bilkiewicz, Agnieszka
  Mobbing i bulling jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 6 (2005), s. 49-51

 15. Kołodziejczyk, Jakub
  Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 53-62

 16. Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna
  Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 9-10

 17. Kwiatkowski, Piotr
  Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej : (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 5 (2005), s. 331-345

 18. Hoffmann, Sylwia
  O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 1 (2006), s. 26-30

 19. Zawadzki, Patryk
  "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 8-13

 20. Górka, Anna
  Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 10-14

 21. Bednarczyk, Hanna
  Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 54-57

 22. Zawadzki, Patryk
  Determinanty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 20-23

 23. Goraj, Janusz
  Dlaczego w szkole jest tak wiele agresji? / Janusz Goraj. // Katecheta. - R. 49, nr 2 (2005), s. 3-13

 24. Krupa, Bożena
  Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów / Bożena Krupa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 10 (2005), s. 36-38

 25. Zawadzki, Patryk
  "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 2 (2006), s. 44-45

 26. Maraszek, Joanna
  Temat: Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek. // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 22

 27. Tynelski, Aleksander
  Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s. 9-15

 28. Tsirigotis, Konstantinos
  Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : próby rozwiązania / Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 51-63

 29. Morawska, Iwona
  Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : (projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-IV

 30. Kalamarz, Ryszard
  Zapobieganie przemocy w środowisku uczniowskim jako istotne zadanie wychowawcze szkoły : (propozycje rozwiązań) / Ryszard Kalamarz. -Bibliogr. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 56-62

 31. Michaliszyn, Małgorzata
  Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn.
  // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 10 (2005), s. 48-49

Źródło: Biblioteka Narodowa

Wybrała: mgr Ewa GabryliszynGorzów Wlkp.,2006 r.
: zasoby -> biblioteka -> Biblioteka -> Wspomaganie%20nauczycieli%20w%20rozwoju%20zawodowym files
zasoby -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
zasoby -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
zasoby -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
zasoby -> Wystawa o prymasie Likowskim
zasoby -> Formularz parametrów wymaganych
zasoby -> Chęć i motywacja grania na instrumencie
zasoby -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
zasoby -> Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris
zasoby -> Patriotyczny ruch polski” nr 339, 15 czerwiec 2014 R
Wspomaganie%20nauczycieli%20w%20rozwoju%20zawodowym files -> Wychowanie – wychowawstwo zagadnienia Banasiak, Jan
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna