Przemyśl, dnia 04. 04. 2013 r. 400000-ilgw-253-12/13Pobieranie 8.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar8.06 Kb.Przemyśl, dnia 04.04.2013 r.

400000-ILGW-253-12/13

IZBA CELNA

W PRZEMYŚLU

Wydział Logistyki


37-700 Przemyśl

ul. Sielecka 9

tel.:(0-16) 676-43-27

fax:(0-16) 676-44-44Wszyscy Wykonawcy


Wg Rozdzielnika

Izba Celna w Przemyślu informuje , że postępowanie o zamówienie publiczne na zakup i dostawę amunicji dla Izby Celnej w Przemyślu, za cenę brutto 86 302,00wygrał Wykonawca: „PHU ABSOLUTUS” Spółka Jawna, Ul. Seminaryjska 6, 25-366 Kielce, którego oferta otrzymała największa ilość punktów – 100 pkt.


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z Wykonawcą zawarta zostanie umowa przed upływem 5 dni.
Jednocześnie informujemy , że oferty nw. Wykonawców otrzymały następującą ilość punktów:
1. CENZIN Spółka z o.o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa – 98,74 pkt.

2. Gold Elektronic, ul. Czerwca 1956 Nr 17, 61-507 Poznań – 94,97 pkt.3. IMS-GRIFFIN Spółka z o.o. , al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa – 87,79 pkt.

Naczelnik

Wydziału Logistyki


/podpis w oryginale /

Marek Korbas

Pobieranie 8.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna