Przepisy pływaniafin a 2009 2013 warszawa październik 2009Pobieranie 171.43 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar171.43 Kb.
1   2   3

SW 4. Start.

SW 4.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu .


SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe (SW 6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę „na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.
SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.
SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową rozpoczynając długim gwizdkiem (powtórzonym dla stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.
SW 5 Styl dowolny.
SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem, z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny sposób pływania niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.
SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.
SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem, głowa musi „złamać” powierzchnię wody.
SW 6 Styl grzbietowy.
SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.
SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.
SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.
SW 6.4 W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.
SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach znajdując się na swoim torze.
SW 7 Styl klasyczny.
SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w czasie pierwszego ruchu ramion, po którym następuje kopnięcie w stylu klasycznym.
SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony. W czasie wyścigu cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.
SW 7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.
SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.
SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1, ruch nożycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.
SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.
SW 8. Styl motylkowy.
SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu.
SW 8.2 Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.
SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą być na tym samym poziomie ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.
SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.
SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do następnego nawrotu lub finiszu.

SW 9. Styl zmienny.
SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym wymienionym stylem zawodnik pokonuje ¼ dystansu.
SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny.
SW 9.3 Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu.
SW 10 Wyścig.
SW 10.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej płci.
SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.
SW 10.3 Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.
SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.
SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić.
SW 10.6 Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.
SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.
SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.
SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.
SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków.
SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany, będzie zdyskwalifikowana.
SW 10.12 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich zespołów ukończą wyścig - będzie zdyskwalifikowany.
SW 10.13 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku udokumentowanej przez lekarza niedyspozycji.
SW 10.14 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.
SW 10.15 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.
SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub system dający taki efekt.
SW 11. Pomiar czasu.
SW 11.1 Działanie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu musi być nadzorowane przez wyznaczonych sędziów. Czasy zarejestrowane przez aparaturę powinny być wykorzystane do określenia zwycięzcy, kolejności wszystkich zajętych miejsc i czasów uzyskanych na każdym torze. Określone w ten sposób zajęte miejsca i uzyskane czasy mają pierwszeństwo przed decyzjami sędziów celowniczych i sędziów mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno wykazane, że nastąpił błąd aparatury lub gdy pływakowi nie udało się jej uaktywnić decyzje sędziów celowniczych i czasy zanotowane przez sędziów mierzących czas powinny być oficjalne (patrz SW 13.3).
SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane tylko do 1/100 sekundy. Gdy możliwe jest rejestrowanie do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.
SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane jak następuje:
SW 11.3.1 Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas, a trzeci inny, dwa identyczne czasy stanowią czas oficjalny.
SW 11.3.2 Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy stanowi czas oficjalny.
SW 11.3.3 W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym czasem jest czas średni.
Uwaga:

Jeżeli czasy zarejestrowane przez czasomierze różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas drugiego pływaka jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu pływakom jednakowy czas średni, uzyskany z dodania czasów obu pływaków i podzieleniu sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc.
SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca.
SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu dyskwalifikacji są odnotowywane jako wyniki oficjalne.
SW 11.6 Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi sztafetowe powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach.
SW 12. Rekordy Świata.
SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:


dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 100, 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.3 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.


SW 12.4 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do wiadomości publicznej, przynajmniej na trzy dni przed planowaną próbą. W indywidualnym wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako wyścig z czasem w czasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni przed jej odbyciem.
SW 12.5.1 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, w którym działa.
SW 12.5.2 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.
SW 12.6 Rekordy świata są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.
SW 12.7 Rekordy świata mogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.
SW 12.8 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.
SW 12.9 Rekordy świata mogą być ustanawiane w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w jeziorach lub morzach nie będą uznane.
SW 12.10 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.
SW 12.11 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata na odcinku pośrednim jeśli on, jego trener lub kierownik poprosi sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.
SW 12.12 Zgłoszenie rekordów świata musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.
SW 12.13 Zgłoszenie rekordu świata powinno być wstępnie dokonane telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.
SW 12.14 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takim wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile to konieczne dla zapewnienia aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy sposób przez odpowiednie władze.
SW 12.15 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata, dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.
SW 12.16 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.
SW 12.17 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.10 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.
SW 12.18 Jeśli zgłoszenie rekordu świata zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.
Uwagi dotyczące rekordów Polski:
1. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów młodszych 16, 15, 14 w pływaniu mogą być ustanowione wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.

2. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 lat i seniorów. Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.

3. Rekordy Polski w wyścigach sztafetowych mogą być ustanawiane w relacji reprezentacji Polski i zespołów klubowych. Sztafeta złożona z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego zawodnika.

4. Rekordy Polski notowane są przez PZP oddzielnie na pływalniach 25 i 50 m posiadających metryki pomiaru długość (homologacje).

5. Organizator zawodów, na których uzyskano wynik lepszy od aktualnego rekordu Polski, ma obowiązek dostarczyć do PZP czytelnie wypełnioną „kartę startową”, zawierającą wszystkie pozycje z wpisanym ostatecznym wynikiem, określeniem pomiaru czasu i podpisem sędziego głównego, sędziów mierzących czas. W przypadku pomiaru ręcznego przynajmniej jeden musi posiadać klasę związkową.

6. Wynik rekordowy uzyskany za granicą może być zatwierdzony na podstawie sprawozdania z zawodów, dostarczonego do PZP przez kierownika lub trenera ekipy.

7. Rekordy Polski seniorów i juniorów, kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych notowane są w konkurencjach objętych systemem współzawodnictwa poszczególnych roczników.

8. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.


SW 13 Postępowanie przy sędziowaniu automatycznym.
SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak ustalone, a także ocena zmian sztafetowych mają pierwszeństwo nad decyzjami sędziów mierzących czas.
SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu rejestruje miejsce i czas każdego pływaka w danym wyścigu, należy:
SW 13.2.1 Odnotować wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane przez aparaturę pomiarową;
SW 13.2.2 Odnotować czasy i miejsca rejestrowane przez sędziów;
SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak następuje:
SW 13.2.3.1 Pływak z czasem i miejscem zarejestrowanym przez automatyczną aparaturę pomiarową musi zachować swoje miejsce w stosunku do innych pływaków mających czas i miejsce zarejestrowane przez automatyczną aparaturę pomiarową w tym wyścigu.
SW 13.2.3.2 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała miejsca, lecz zarejestrowała czas będzie miał ustalone miejsce na podstawie porównania jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej z czasami innych pływaków zmierzonymi przez automatyczną aparaturę pomiarową.
SW 13.2.3.3 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała ani miejsca ani czasu zajmuje miejsce ustalone na podstawie czasu zarejestrowanego przez pomiar półautomatyczny lub na podstawie czasów zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.

SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa się jak następuje:


SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich pływaków, którym automatyczna aparatura pomiarowa zmierzyła czas, będzie ten czas.
SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich pływaków nie mających czasów zarejestrowanych przez automatyczną aparaturę pomiarową, jest czas z trzech czasomierzy cyfrowych lub pomiar półautomatyczny.
SW 13.4 Dla określenia relatywnej kolejności finiszu dla różnych serii postępować należy jak następuje:
SW 13.4.1 Kolejność wszystkich zawodników zostanie ustalona na podstawie porównania ich oficjalnych czasów.
SW 13.4.2 Jeżeli oficjalny czas pływaka jest równy oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub więcej pływaków, wszyscy pływacy mający taki sam czas, zajmują to samo miejsce w tej konkurencji.

PRZEPISY F I N A DOTYCZĄCE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Wstęp

Celem przepisów dotyczących obiektów jest zapewnienie najlepszych możliwych warunków do zastosowania w zawodach i treningu. Przepisy nie zmierzają do zarządzania kwestiami dotyczącymi korzystania z obiektów przez ogół użytkowników. Kontrola nad obiektami w zakresie nadzoru nad użytecznością publiczną i oraz odpowiedzialność za nią należy do właściciela obiektu lub organu kontrolującego.1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna