Przepisy pływaniafin a 2009 2013 warszawa październik 2009Pobieranie 171.43 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar171.43 Kb.
1   2   3

FR 1. Uwagi Generalne.

FR 1.1 Olimpijskie standardy pływalni FINA. Wszystkie mistrzostwa świata (z wyjątkiem mistrzostw świata masters) i igrzyska olimpijskie muszą być organizowane na pływalniach, które spełniają wymagania ujęte w Przepisach FR 3, FR 6, FR 8 i FR 11.


FR 1.2 Ogólne standardy pływalni FINA. Pozostałe imprezy FINA muszą być organizowane na pływalniach spełniających olimpijskie standardy pływalni FINA ale Biuro może uchylić pewne standardy w stosunku o istniejących basenów jeśli one w sposób istotny nie przeszkadzają w organizacji zawodów.
FR 1.3 Minimalne standardy pływalni FINA. Wszystkie pozostałe imprezy organizowane wg Przepisów FINA muszą być organizowane na pływalniach spełniających wszystkie minimalne standardy zawarte w tej części.
FR 1.4 Aby chronić zdrowie i dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni dla celów rekreacyjnych, treningu i zawodów, właściciele pływalni publicznych oraz tych przeznaczonych wyłącznie do treningu i zawodów muszą spełniać wymagania określone przez prawo i resort zdrowia kraju, w którym pływalnia jest usytuowana.
FR 1.5 Nowe wyposażenie pływalni na zawody (np. słupki startowe, liny torowe itd.) muszą być dostępne przed 1-szym stycznia w roku igrzysk olimpijskich i Mistrzostw Świata.
FR 2. Pływalnie.
FR 2.1 Długość.
FR 2.1.1 50,00 metrów. Jeżeli na ścianie/ścianach szczytowych zainstalowane są płyty kontaktowe automatycznego urządzenia do pomiaru czasu, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą odległość 50,00 metrów między dwoma płytami lub płytą, a ścianą.
FR 2.1.2 25,00 metrów. Jeżeli na ścianie/ścianach końcowych zainstalowane są płyty kontaktowe automatycznego urządzenia do pomiaru czasu, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą odległość 25,00 metrów między dwoma płytami lub płytą, a ścianą.
FR 2.2 Tolerancja długości.
FR 2.2.1 W stosunku do nominalnej długości 50,00 metrów dopuszcza się tolerancję plus 0,03 metra minus 0,00 metra na obu ścianach końcowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i 0,8 metra poniżej powierzchni wody. Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju, w którym znajduje się pływalnia. Tolerancje nie mogą być przekroczone także, gdy są zainstalowane płyty kontaktowe.
FR 2.2.2 W stosunku do nominalnej długości 25,00 metrów dopuszcza się tolerancję plus 0,03 metra minus 0,00 m, na obu ścianach końcowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i 0,8 metra poniżej powierzchni wody. Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju, w którym znajduje się pływalnia. Tolerancje nie mogą być przekroczone także, gdy są zainstalowane płyty kontaktowe.
FR 2.3 Głębokość - wymagana jest głębokość minimum 1,35 metra, poczynając od 1-szego metra pływalni do przynajmniej 6-tego po stronie słupków startowych. Na pozostałej części wymagana jest głębokość minimum 1,0 m.

FR 2.4 Ściany.


FR 2.4.1 Ściany końcowe powinny być równoległe i tworzyć z powierzchnią wody kąty proste oraz powinny być zbudowane z twardego materiału o nie śliskiej powierzchni. Taka ściana powinna sięgać 0,8 metra poniżej powierzchni wody tak, aby umożliwić pływakowi dotknięcie jej i odepchnięcie się od niej przy nawrocie bez żadnego niebezpieczeństwa.
FR 2.4.2 Listwy wypoczynkowe wzdłuż ścian pływalni są dozwolone. Nie mogą one znajdować się na głębokości mniejszej niż 1,2 metra poniżej powierzchni wody i mogą mieć szerokość od 0,1 metra do 0,15 metra.
FR 2.4.3 Przelewy mogą być umieszczone na wszystkich czterech ścianach pływalni. Jeżeli przelewy są zainstalowane na ścianach końcowych, to muszą być tak umieszczone, aby można było umocować płyty kontaktowe do wymaganej wysokości 0,3 metra powyżej powierzchni wody. Muszą one być przykryte odpowiednią siatką lub ekranem.
FR 2.5 Tory powinny być co najmniej na 2,5 m szerokie z dwoma pasami o szerokości co najmniej 0,2 m każdy na zewnątrz pierwszego i ostatniego toru.

FR 2.6 Liny torowe.


FR 2.6.1 Liny torowe muszą być przeciągnięte na całej długości toru i przymocowane na obu krańcach pływalni do haków zagłębionych w ścianach. Haki muszą być zamocowane tak aby „pływaki” linowe na każdym końcu pływalni były na powierzchni wody. Każda lina torowa musi składać się „pływaków” na całej długości, mających średnicę minimum 0,05 m a maksimum 0,15 m.
Kolory lin na pływalni muszą być jak następuje:

  • Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1 i 8

  • Cztery (4) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3, 6 i 7

  • Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5

Pływaki w odległości 5,0 metrów od każdej ze ścian szczytowych muszą być koloru CZERWONEGO.


Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno naciągnięte.FR 2.6.2 Na wysokości oznaczenia 15-tego metra z każdego końca pływalni „pływaki” muszą być innego koloru niż pozostałe.
FR 2.6.3 Na pływalniach 50 m „pływaki” muszą zaznaczać innym kolorem odległość 25 m.
FR 2.6.4 Numery torów z miękkiego tworzywa mogą być umieszczone na linach torowych na starcie i na końcu nawrotowym pływalni.
FR 2.7 Słupki startowe muszą być sztywne i nie mogą dawać efektu sprężystości. Wysokość słupka startowego ponad powierzchnię wody powinna wynosić od 0,5 metra do 0,75 metra. Powierzchnia słupka co najmniej 0,5 metra x 0,5 metra powinna być pokryta przeciwślizgowym materiałem, a maksymalne pochylenie jej w kierunku wody nie może przekroczyć 10o. Słupek musi być tak skonstruowany, aby pozwalał na uchwyt dłoni pływakowi podczas startu z niego, z przodu lub jego boków. Jeżeli grubość platformy startowej przekracza 0,04 metra, zalecane jest, aby z obu stron słupka w przedniej części wycięte były uchwyty szerokie przynajmniej na 0,1 metra i, o szerokości 0,4 metra z przodu słupka 0,03 m poniżej platformy startowej. Uchwyty na dłonie do startu ze słupka mogą być zainstalowane z boków słupka startowego. Uchwyty do startu w stylu grzbietowym muszą być umieszczone na wysokości od 0,3 metra do 0,6 metra nad powierzchnią wody poziomo i pionowo. Uchwyty te muszą być równoległe do powierzchni ściany i nie mogą wystawać poza nią w kierunku wody. Głębokość pływalni na odcinku od 1,0 m do 6,0 m od strony słupków startowych musi wynosić przynajmniej 1,35 m. Wyświetlacze elektroniczne mogą być zainstalowane pod platformami startowymi. Błyskanie nie jest dozwolone. Cyfry nie mogą się zmieniać w czasie startu do stylu grzbietowego.

FR 2.8 Numeracja - każdy słupek startowy musi posiadać numer na wszystkich 4 stronach, wyraźnie widoczny. Słupek nr 0 znajduje się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do pływalni z wyjątkiem dystansów 50 m, które mogą rozpoczynać się z drugiej strony. Płyty kontaktowe mogą być numerowane w części szczytowej.


FR 2.9 Oznaczenia do nawrotów w stylu grzbietowym - linki z chorągiewkami muszą być zawieszone w poprzek pływalni na wysokości minimum 1,8 metra i maksimum 2,5 metra nad powierzchnią wody, zamocowane na podpórkach lub stojakach w odległości 5 metrów od obu końców pływalni. W odległości 15 metrów od każdego końca pływalni muszą być umieszczone znaki, a tam gdzie to jest możliwe także na każdej linie torowej.
FR 2.10 Linka przedwczesnego startu powinna być zawieszona na wysokości nie mniej niż 1,2 metra w poprzek pływalni na stojakach umieszczonych w odległości 15 metrów od linii startu. Powinna ona być przymocowana do stojaków przy pomocy szybko zwalniającego mechanizmu. Po opuszczeniu do wody, linka powinna pokrywać wszystkie tory.
FR 2.11 Temperatura wody musi być od 25oC do 28oC. W czasie zawodów woda w pływalni musi być utrzymana na stałym poziomie bez żadnego falowania. Jeżeli przepisy o ochronie zdrowia obowiązujące w danym kraju tego wymagają, odpływ i dopływ wody jest dozwolony, o ile nie powstają przez to znaczne prądy lub zawirowania.
FR 2.12 Oświetlenie - natężenie oświetlenia nad słupkami startowymi i krańcami pływalni przy nawrotach nie może być mniejsze niż 600 luksów.
FR 2.13 Oznaczenie torów - powinno być w ciemnym, kontrastowym kolorze, umieszczone na dnie pływalni na środku każdego toru.
Szerokość: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m

Długość: 46,0 m na pływalniach 50 m;

21,0 m na pływalniach 25 m.

Każda linia toru powinna kończyć się w odległości 2 metrów od ściany krańcowej pływalni wyraźną linią poprzeczną o długości 1,0 metra i o tej samej szerokości co linie toru. Na ścianach krańcowych lub na płytach kontaktowych powinny być oznaczone linie tej samej szerokości co linie toru. Powinny one przebiegać bez przerw od krawędzi pływalni do dna pływalni. Linia poprzeczna o długości 0,5 metra powinna być umieszczona na głębokości 0,3 metra poniżej powierzchni wody, mierząc od środkowego punktu linii poprzecznej.


Na pływalniach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2006, w odległości 15 m od każdej ściany szczytowej pływalni musi być linia poprzeczna o długości 0,5 m.
FR 2.14 Pomosty – jeżeli pomost służy jako ściana nawrotowa musi rozciągać się na całą szerokość pływalni i stanowić trwałą, gładką, nie śliską, stabilną pionową powierzchnię, do której można zamontować płyty kontaktowe na powierzchni nie mniejszej niż 0,8 m poniżej i 0,3 m powyżej powierzchni wody, musi być pozbawiona niebezpiecznych otworów poniżej ani powyżej linii wody, w które mogłyby dostać się pływaka dłonie, stopy, palce nóg lub rąk. Pomosty muszą być tak zaprojektowane, żeby umożliwiały swobodny ruch sędziów wzdłuż nich, nie powodujący znacznych prądów lub zawirowań wody.
Oznakowanie pływalni

SZEROKOŚĆ OZNACZEŃ TORÓW, KOŃCA TORÓW, ZNAKÓW

A

0.25 m ± 0.5

OZNACZENIA TORÓW

FINA

DŁUGOŚĆ POPRZECZNYCH ZNAKÓW KOŃCOWYCH NA ŚCIANIE

B

0.50 m

GŁĘBOKOŚĆ UMIEJSCOWIENIA ŚRODKA ZNAKU KOŃCOWEGO NA ŚCIANIE

C

0.30 m

DŁUGOŚĆ ZNAKU POPRZECZNEGO NA TORZE

D

1.00 m

SZEROKOŚĆ TORÓW

E

2.50 m

ODLEGŁOŚĆ OD KOŃCA LINII NA DNIE DO ŚCIANY KOŃCOWEJ

F

2.00 m

TABLICA KONTAKTOWA

G

2.40 m x 0.90 m x 0.01 m

 FR 3 Pływalnie przeznaczone do organizowania igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.
Długość: 50 metrów pomiędzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu, z wyjątkiem mistrzostw świata na pływalni 25 metrowej, gdzie obowiązuje 25 metrów odległości pomiędzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu na ścianie startowej i nawrotowej.
FR 3.1 Tolerancja wymiarowa według FR 2.2.1
FR 3.2 Szerokość: 25 metrów dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.
FR 3.3 Głębokość: 2,0 metra minimum; 3 metry zalecane.
FR 3.4 Ściany: według FR 2.4.1.
FR 3.5 Pływalnie dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata musi być wyposażona w ściany z górnymi przelewami na obu końcach.
FR 3.6 Liczba torów: 8 (osiem), dla mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich: 10 (dziesięć).
FR 3.7 Szerokość torów musi wynosić 2,5 metra z przestrzenią o szerokości 2,5 metra na zewnątrz torów 1 i 8. Muszą być liny torowe oddzielające te przestrzenie od torów 1 i 8 na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Przy 10 torach musi być oznakowanie od 0 do 9.
FR 3.8 Liny torowe:
Liny torowe muszą się rozciągać na całej długości toru, być zamocowane na każdym końcu pływalni do haków umieszczonych na ścianach, haki muszą być umieszczone w ten sposób aby pływaki na końcach lin były na powierzchni wody. Na każdej linie torowej muszą być przylegające do siebie na całej długości pływaki o minimalnej średnicy 0.05 metra i maksymalnej 0,15 metra.
Kolory lin na pływalni muszą być jak następuje:

  • Dwie (2) ZIELONE liny na torach 0 i 9

  • Sześć (6) NIEBIESKIE liny na torach 1, 2, 3, 6, 7 i 8

  • Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5

Pływaki w odległości 5,0 metrów od każdej ze ścian szczytowych muszą być koloru CZERWONEGO.


Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno naciągnięte.


FR 3.9 Słupki startowe: wg FR 2.7.
Z wyjątkiem powierzchni startowej powinny być przynajmniej o szerokości 0,5 m i długości 0,6 m z nie śliskiego materiału. Muszą być zainstalowane urządzenia przedwczesnego startu.
FR 3.10 Numeracja słupków: według FR 2.8.
FR 3.11 Oznakowanie powinno być w ciemnym kontrastowym kolorze, umieszczone na dnie pływalni na środku każdego toru.
Szerokość: minimum 0,2 metra, maksimum 0,3 metra

Długość: 21,0 metra dla 25 m pływalni


Każda linia toru powinna kończyć się w odległości 2 metrów od ściany krańcowej pływalni wyraźną linią poprzeczną o długości 1,0 metra i o tej samej szerokości co linie toru. Na ścianach krańcowych lub na płytach kontaktowych powinny być oznaczone linie tej samej szerokości co linie toru. Powinny one przebiegać bez przerw od krawędzi pływalni do dna pływalni. Linia poprzeczna o długości 0,5 metra powinna być umieszczona na głębokości 0,3 metra poniżej powierzchni wody, mierząc od środkowego punktu linii poprzecznej.
Ten wymóg dotyczy pływalni budowanych po 1 stycznia 2010 r.
FR 3.12 Oznaczenia dla nawrotów stylu grzbietowego: według FR 2.9. Linki z chorągiewkami muszą się znajdować na wysokości 1,80 metra nad powierzchnią wody. Trójkątne flagi muszą być przymocowane do linki krawędzią o długości 20 cm o pozostałych krawędziach 40 cm. Odległość między flagami powinna wynosić 25 cm. Flagi mogą posiadać oznakowanie zaaprobowane wcześniej przez FINA.
FR 3.13 Linka przedwczesnego startu: według FR 2.10
FR 3.14 Temperatura wody: według FR 2.11
FR 3.15 Oświetlenie: natężenie oświetlenia nad całą pływalnią nie może być mniejsze niż 1500 luksów.
FR 3.16 Oznakowania torów: według FR 2.13. Odległość pomiędzy środkami sąsiednich torów musi wynosić 2,5 metra.
FR 3.17 Jeżeli pływalnia i basen do skoków są usytuowane we wspólnej strefie, minimalna odległość między nimi musi wynosić 5 metrów.
FR 4 Automatyczna aparatura do sędziowania.
FR 4.1 Automatycznym urządzeniem jest to, które ustala kolejność miejsc na mecie i mierzy czas każdego pływaka. Pomiar czasu powinien być z dokładnością do 1/100 s. Zainstalowane urządzenie nie może przeszkadzać pływakom przy starcie i nawrotach ani zakłócać funkcjonowania systemu przelewowego.
FR 4.2 Urządzenie to musi:
FR 4.2.1 Być uruchamiane przez startera.
FR 4.2.2 Mieć zasłonięte (zakryte) wszelkie przewody elektryczne na pomoście pływalni.
FR 4.2.3 Zapewnić przekaz wszystkich zanotowanych informacji dla każdego toru w układzie miejsc lub torów.
FR 4.2.4 Zapewnić łatwe odczytywanie czasu zawodnika.
FR 4.3 Urządzenia startowe.
FR 4.3.1 Starter powinien posiadać mikrofon do podawania ustnych poleceń.
FR 4.3.2 Jeżeli jest stosowany pistolet to musi on być z przetwornikiem.
FR 4.3.3 Przetwornik i mikrofon muszą być połączone z głośnikami przy każdym słupku startowym, gdzie komenda i sygnał startowy będzie słyszalny jednakowo i równocześnie przez każdego pływaka.

FR 4.4 Płyty kontaktowe.


FR 4.4.1 Minimalne wymiary płyt kontaktowych wynoszą: 2,4 m szerokości, 0,9 m wysokości, a ich grubość musi wynosić 0,01 m ± 0,002 m. Muszą one sięgać 0,3 m ponad i 0,6 m poniżej powierzchni wody. Urządzenie automatyczne dla każdego toru musi być podłączone niezależnie tak, aby je można było kontrolować osobno. Powierzchnia płyt kontaktowych musi być jasnego koloru i musi być oznakowana liniami przewidzianymi dla ścian pływalni.
FR 4.4.2 Płyty kontaktowe muszą być przymocowane nieruchomo na środku torów. Płyty kontaktowe mogą być przenośne, aby można je było zdejmować, gdy nie ma zawodów.
FR 4.4.3 Czułość płyt kontaktowych musi być taka, aby nie dały się uruchomić przez falowanie wody, lecz pod wpływem lekkiego dotknięcia dłonią. Płyty muszą być czułe na górnej krawędzi.
FR 4.4.4 Oznakowanie na płytach musi być zgodne i nakładać się na oznaczenia istniejące na ścianie pływalni; obwód i krawędzie płyt muszą być oznaczone 0,025 m czarną obwódką.
FR 4.4.5 Płyty muszą być zabezpieczone przed możliwością elektrycznego porażenia i nie mogą mieć ostrych krawędzi.

FR 4.5 Przy półautomatycznym pomiarze czasu, sędziowie mierzący czas muszą wyłączyć aparaturę przyciskiem w momencie dotknięcia ściany pływalni na zakończenie wyścigu przez pływaka.


FR 4.6 Przy zainstalowaniu automatycznej aparatury, niezbędne minimum wyposażenia stanowią następujące akcesoria:
FR 4.6.1 Wydruk wszystkich informacji, które mogą być odtworzone w czasie kolejnego wyścigu.
FR 4.6.2 Tablica świetlna dla widzów.
FR 4.6.3 Urządzenie do zmian w sztafecie z dokładnością do 0,01s. Gdy są zainstalowane górne kamery obraz z nich może być przeglądany jako dodatek do automatycznego systemu pomiarowego zmian sztafetowych. Przy różnicach w czasach zmian sztafetowych powinno się skonsultować z ich producentem.
FR 4.6.4 Automatyczny licznik długości.
FR 4.6.5 Czytnik części dystansu.
FR 4.6.6 Podsumowanie komputerowe.
FR 4.6.7 Korektor błędnego dotknięcia.
FR 4.6.8 Możliwość automatycznego zastosowania ładowalnych akumulatorów.
FR 4.7 Dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata niezbędne są ponadto:
FR 4.7.1 Tablica świetlna dla widzów musi zawierać przynajmniej dwanaście (12) trzydziesto dwu znakowych linii, mogącej wyświetlać zarówno litery jak i cyfry. Każdy znak musi mieć minimalną wysokość 360 mm. Każda linia – matryca tablicy musi mieć możliwość przesuwania w dół i w górę, z opcją migania. Każda cała matryca tablicy musi być programowalna z możliwością pokazywania animacji. Minimalny rozmiar tablicy to 7,5 m szerokości i 4,5 m wysokości.
FR 4.7.2 Musi być klimatyzowane pomieszczenie kontrolne o wymiarach przynajmniej 6,0 x 3,0 m usytuowane miedzy 3,0 m a 5,0 m od ściany finiszowej z nie zakłóconym widokiem na ścianę finiszową w czasie całego wyścigu. Sędzia główny musi mieć łatwy dostęp do pomieszczenia kontrolnego w czasie całych zawodów. Poza czasem zawodów pomieszczenie kontrolne musi mieć możliwość zabezpieczenia.
FR 4.7.3 System wideo do pomiaru czasu.
FR 4.8 Jako wsparcie do automatycznego urządzenia pomiarowego może być zastosowany, na zawodach FINA i innych głównych imprezach, pomiar półautomatyczny o ile są po trzy przyciski na torze, a każdy obsługiwany przez oddzielnego sędziego (w którym to przypadku inni sędziowie finiszu nie są wymagani). Inspektor nawrotów może obsługiwać jeden z przycisków.


Przewodniczący

Prezydium Kolegium Sędziów PZP

Prezes

Polskiego Związku Pływackiego


Eugeniusz Waraksa

Krzysztof Usielski

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna