Przepisy wyścigów skuterów wodnych międzynarodowego Stowarzyszenia Sportowych Łodzi z Napędem Strugowodnym – ijsba 2004


ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - DWUSUWYPobieranie 330.46 Kb.
Strona3/7
Data07.05.2016
Rozmiar330.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

6.7 ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - DWUSUWY

6.7.1 Zastępcze akumulatory są dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz bezpiecznego zamocowania.

6.7.2 Oryginalny moduł sterujący można zmodyfikować albo użyć zamiennika, jeśli tylko nie ma on dodatkowych wejść ani wyjść w stosunku do oryginalnego, a także zachowania połączeń do oryginalnych złączy. Nie wolno dodawać żadnych dodatkowych czujników (np., temperatury spalin, czujników detonacji, itp.). Można odłączyć czujniki temperatury silnika.

6.7.3 Czasy zapłonu można zmienić poprzez przemieszczenie płytki mocującej urządzenie zapłonowe. Można zastosować płytkę adaptującą w wyłącznym celu zmiany położenia wyzwolenia zapłonu.

6.7.4 Można stosować zamienne świece zapłonowe o innej wartości cieplnej.

6.8 ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - CZTEROSUWY

6.8.1 Zastępcze akumulatory są dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz bezpiecznego zamocowania.

6.8.2 Oryginalny moduł sterujący można zmodyfikować albo użyć zamiennika, jeśli tylko nie ma on dodatkowych wejść ani wyjść w stosunku do oryginalnego, a także zachowania połączeń do oryginalnych złączy. Nie wolno dodawać żadnych dodatkowych czujników (np., temperatury spalin, czujników detonacji, itp.). Można odłączyć czujniki temperatury silnika.

6.8.3 Czasy zapłonu można zmienić poprzez przemieszczenie płytki mocującej urządzenie zapłonowe. Można zastosować płytkę adaptującą w wyłącznym celu zmiany położenia wyzwolenia zapłonu.

6.8.4 Można stosować zamienne świece zapłonowe o innej wartości cieplnej.

6.9 TURBODOŁADOWANIE/SUPERDOŁADOWANIE

6.9.1 Modyfikacje jakiejkolwiek części układu turbodoładowania lub superdoładowania (tj., obudowy, turbiny, wirnika, czujników, kanałów, itp.) nie jest dozwolone.6.10 UKŁAD NAPĘDOWY

6.10.1 Wirnik może zostać zmodyfikowany lub być nieoryginalny, pod warunkiem zachowania oryginalnej średnicy. Można zastosować zastępcze pierścienie (wear rings) zawierające się w zakresie specyfikacji średnicy wyposażenia oryginalnego. Można zastosować silikonowy klej uszczelniający w dodatku do oryginalnej uszczelki w celu uszczelnienia wlotu do pompy. Zaślepkę otworu kontrolnego można usunąć lub zaślepić.

6.10.2 Nie są dozwolone żadne wewnętrzne modyfikacje, włącznie z szlifowaniem, obrabianiem płaszczyzn, polerowaniem, obróbką skrawaniem, śrutowaniem, itp., w stosunku do jakiegokolwiek elementu układu przeniesienia napędu (np., obudowa pompy, dysza redukcyjna, itp.).

7.1 WSPÓŁZAWODNICTWO W KLASIE LIMITED

Klasa ta ma promować zawody skuterów wodnych z ograniczoną ilością modyfikacji, zachęcając kandydatów do stania się aktywnymi zawodnikami, przy relatywnie ograniczonych inwestycjach oraz kosztach utrzymania. Współzawodniczenie na wodzie w tej klasie musi odpowiadać wymienionym poniżej zasadom.

7.1.1 Wszystkie skutery muszą pozostać całkowicie seryjnymi, z wyjątkiem przepisów, które zezwalają lub wymagają zastąpienia lub modyfikacji. Zmiany lub modyfikacje nie wymienione tutaj nie są dozwolone. Niektóre części oryginalnego wyposażenia mogą nie odpowiadać przepisom IJSBA. Numery Identyfikacyjne Kadłuba muszą być widoczne tak, jak umieścił je producent.

Uwaga: W przypadku, kiedy przepisy zezwalają lub wymagają zamontowania, wymiany, zmiany lub obróbki, to dobór elementów, materiałów i sposobu obróbki w celu bezpiecznego użytkowania w czasie zawodów pozostają wyłączną odpowiedzialnością zawodnika.

7.1.2 Oryginalne części wyposażenia mogą być unowocześnione lub przywrócone do poprzedniego stanu w stosunku do oryginalnych części tego samego modelu. Część musi umocowana bez wprowadzania modyfikacji do niej ani do jakiejkolwiek innej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy zezwalają na zastąpienie lub modyfikację.

(Odniesienie do listy Homologowanych Modeli)

Uwaga: Yamaha SuperJet sprzed roku 1996 można unowocześnić do modelu roku 1996 oraz nowszych elementów silnika oraz skrzyni wodnej (waterbox). Kawasaki JS750SX oraz SXi można unowocześnić do wersji SXi Pro w zakresie j.w.

7.1.3 Poziom emitowanego hałasu nie powinien przekraczać 86 dB(a) w odległości 22.86 m. Patrz Sekcja 19.5.

7.1.4 Paliwem dla silnika jest benzyna spełniająca wymagania zdefiniowane w Sekcji 19.4.3.

7.2 KADŁUB

7.2.1 Wszystkie skutery muszą posiadać elastyczną pętlę służącą do zaczepienia holu umocowaną na dziobie. Pętla ta musi być wykonana z elastycznego materiału (tj. nylonowa taśma, lina), w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa. Uchwyty holownicze, które wystają poza płaszczyznę kadłuba muszą być usunięte.

7.2.2 Można dokonywać napraw kadłuba i pokładu. Naprawy takie nie mogą jednak zmienić standardowego kształtu więcej niż o 2.00 mm (0.080 cala). Kadłub, grodzie oraz pokład muszą być wzmocnione od wewnątrz. Mocowania można instalować poprzez strukturę kadłuba oraz pokładu w celu zabezpieczenia elementów do powierzchni wewnętrznych, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Nie wolno modyfikować grodzi w celu innym niż mocowania.

7.2.3 Wszystkie skutery mogą być wyposażone w maksimum dwa pływaki. Pływaki oryginalne mogą zostać zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usunięte. Całkowita długość każdego z pływaków nie może przekroczyć 91.45 cm. Pływaki nie powinny wystawać z boku kadłuba więcej niż o 100.00 mm, mierzone w płaszczyźnie poziomej. Pionowy kanał stworzony przez spód pływaka nie może przekroczyć 38.00 mm. Żadna część pływaka nie powinna wystawać w dół, poniżej punktu, w którym bok kadłuba Klasy Limited przecina powierzchnię dna więcej niż 38.00 mm (1.500 cala). Nieoryginalne lub zmodyfikowane pływaki muszą mieć grubość większą niż 6 mm grubości. Wszystkie krawędzie prowadzące muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia. Pływaki nie mogą być dołączone do powierzchni ślizgowych kadłuba.

Płetwy, stery, mieczyki i inne wystające części mogące stwarzać niebezpieczeństwo są niedozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).

Tylko dla Dywizji Ski: do wnętrza kołnierza łączącego można dołączyć pływaki, ale żadna część pływaka nie może wystawać więcej niż 38.00 mm poniżej dolnej części kołnierza łączącego (z usuniętym zderzakiem). Pływaki dołączone do wnętrza kołnierza łączącego nie mogą wystawać poza ten kołnierz (z usuniętym zderzakiem) podczas pomiaru w płaszczyźnie horyzontalnej.

Decyzje Sędziego Technicznego i/lub SG dotyczących powyższych modyfikacji są ostateczne. Wszelkie pytania odnośnie legalności modyfikacji powinny być kierowane do IJSBA lub jej przedstawiciela przed użyciem w zawodach.

7.2.4 Krata chwytu może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Krata chwytu jest wymagana i musi być typu o pełnej długości, z co najmniej jednym prętem równoległym do wału napędzającego. Kraty nie mogą wystawać więcej niż 12.00 mm pod płaszczyznę płyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia.

7.2.5 Płyta pokrywy pompy może zostać zmodyfikowana lub być nieoryginalna. Tył płyty pokrywy pompy można przedłużyć, ale przedłużenie nie może przekraczać szerokości oryginalnej płyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne płyty nie mogą być wydłużać oryginalnej płyty więcej niż o 100.00 mm poza koniec płyty oryginalnej w Dywizji Ski i Dywizji Sport, albo 177.80 mm w Dywizji Runabout. Brzegi przedłużenia muszą być dołączone do zaokrąglonej części płyty pompy tak, by nie stwarzać zagrożenia. Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone. (Patrz rysunek w Dodatku).

7.2.6 Można użyć zastępczych płytek trymujących. Oryginalne płytki trymujące, które są odłączalne od kadłuba mogą zostać usunięte lub wymienione podczas instalacji płytek nieoryginalnych. Płytki te nie mogą przekraczać szerokości płaszczyzny ślizgu lub wystawać w tył więcej niż o 100.00 mm poza koniec oryginalnej płaszczyzny ślizgu. Nie są dozwolone ani ręczne ani automatyczne płytki trymujące dołączone do kadłuba ani też do płaszczyzny ślizgu. Wszelkie przedłużenia kadłuba montowane na pawęży kadłuba będą uważane za płytkę trymującą. Wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone tak, by nie stwarzać zagrożenia.

Płetwy, stery, płetwy podwodne i inne wystające elementy, które mogą stwarzać zagrożenie, nie są dozwolone.

7.2.7 Można używać nieoryginalnych zderzaków pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

7.2.8 Można dołączyć do boków kadłuba lub wewnętrznej stronie kołnierza łączącego miękki, elastyczny odrzutnik pyłu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Żadna część odrzutnika nie może wystawać poza obwód oryginalnego zderzaka lub profili bocznych mierzonego w linii pionowej.

7.2.9 Kierownica, przepustnica, cięgło przepustnicy i uchwyty mogą być nieoryginalne lub przerobione. Można usunąć lub zmodyfikować osłonę kierownicy. Można użyć nieoryginalnych wyłączników i ich obudów. Wał sterujący, jego wsporniki i uchwyt mogą być nieoryginalne. Kierownica musi być miękko tulejowana na wsporniku mocującym lub, jeśli ma poprzeczkę, to musi być ona wyściełana. Modyfikacje układu sterowania przyspieszające skręt są dozwolone. Nieoryginalne kable sterowe są dozwolone.

7.2.10 Jedynie dla Dywizji Ski: kolumna kierownicy (i wspornik mocowania) mogą być zmodyfikowane lub nieoryginalne pod warunkiem zachowania oryginalnego sposobu działania. Punkt mocowania kierownicy może zostać wzmocniony.

7.2.11 Jedynie dla Dywizji Sport i Runabout: Należy używać oryginalnego zespołu siedzenia, z oryginalną jego wysokością. Można zmienić pokrycie siedzenia.

7.2.12 Można dodać wykładziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalować. Wykończenie powierzchni dowolnej części metalowej na zewnątrz kadłuba ponad kołnierz łączący może być polerowane, utwardzane przez śrutowanie lub malowane.

7.2.13 Oryginalna pompa zęzowa może zostać zmodyfikowana lub odłączona. Nieoryginalny system opróżniania zęzy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

7.2.14 Pianka w przedziale silnikowym może zostać usunięta, zmieniona albo nieoryginalna. Można usunąć jedynie piankę wypornościową w przedziale silnika. Dozwolona jest jedynie pianka, która można usunąć bez wykonywania zmian w jakichkolwiek innych częściach, z wyjątkiem przewidzianym w tym regulaminie. Nie wolno zmieniać umiejscowienia innych części z powodu usunięcia pianki. Nie wolno zmieniać zarysu kadłuba ani pokładu, aby usunąć piankę. Nie jest dozwolone usunięcie pianki spomiędzy warstw kadłuba i/lub pokładu.

7.2.15 Przewody wentylacyjne przedziału silnikowego mogą zostać zmodyfikowane, być nieoryginalne lub usunięte. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą zostać powiększone (np., kiedy przewód jest usunięty, otwór po nim nie może być większy niż seryjny). Można osłonić lub zaślepić wentylację. Nie wolno wykonywać żadnych innych modyfikacji pokrywy.

Jedynie dla Dywizji Ski: Dozwolone są niewielkie zmiany w pokrywie w celu dopasowania do nieoryginalnych rur wydechowych. Nie są dozwolone żadne inne zmiany (np., dodatkowa wentylacja, itp.). Modyfikacje podlegają zatwierdzeniu przez kierownictwo wyścigu / komisję techniczną.

7.2.16 Uchwyty, zagłębione schowki (kieszenie?), przykręcane lusterka oraz wskaźniki można zmodyfikować, użyć nieoryginalnych albo usunąć, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

7.2.17 Do normalnie widocznych powierzchni kadłuba można dodać balast w celu zmiany sposobu prowadzenia skutera, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia. Dozwolone są jedynie obciążniki składające się ze spójnej masy (tj., woda ani inne płyny są niedozwolone), które nie wymagają modyfikacji ani przemieszczenia innych części, chyba że taka modyfikacja lub przemieszczenie wymienione jest w innych przepisach.

7.3 SILNIKI DWUSUWOWE

7.3.1 Silniki mogą być rozwiercane. Zastępcze zestawy tłoków można używać pod warunkiem zachowania oryginalnych czasów otwarć portów, stopnia sprężania, profilu tłoka, długości płaszcza oraz kształtu i typu materiału. Zastępcze zestawy tłoków muszą mieć masę w granicach ±25.00% wyposażenia oryginalnego. Nadwymiarowe tłoki nie mogą przekraczać wartości o 1.00 mm większej niż oryginalny. Pojemność silnika nie może przekraczać określenia klasy (np., 550cc w klasie 550 Stock, 800cc w 800 Stock, etc.). zaokrąglanie portów cylindrów nie może przekraczać wartości 1.00 mm na wartości maksymalnej kąta 30 stopni. (Patrz rysunek w Dodatku.) Niedozwolone są żadne inne dodatkowe otwory i/lub kanały paliwowe jakiegokolwiek rodzaju w zastępczych tłokach. Można obrabiać cylindry w celu dopasowania do układu zabezpieczającego głowicę (girdle system cylinder heads).

7.3.2 Wał korbowy może być naprawiany z użyciem zamiennych przeciwwag, czopów korbowych, łożysk i korbowodów. Niedozwolone są przeciwwagi, czopy korbowe i korbowody wykonane z nie-ferromagnetyków. Nie wolno zmienić skoku ani długości korbowodu. Przeciwwagi w przekładniach nierozbieralnych mogą być obrabiane w celu dopasowania do czopów korbowych montowanych przy użyciu prasy. Zastępcze łożyska muszą być tego samego typu i wymiarów co oryginalne. Zmieniona przeciwwaga musi być taka sama jak część oryginalna (tj. otwory i/lub zagłębienia nie istniejące na części oryginalnej nie mogą wystąpić na części zamiennej). Całkowita waga zespołu wału korbowego nie może się różnić więcej niż ±5.00% od zespołu oryginalnego. Czopy korbowe mogą być spawane i/lub łączone na klin z przeciwwagami.

7.3.3 Naprawy pękniętych lub przedziurawionych skrzyń korbowych mogą zostać przeprowadzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru mającego wpływ na jeden naprawiany cylinder. Nie są dozwolone żadne inne modyfikacje lub naprawy.

7.3.4 Zewnętrzne modyfikacje w wykończeniu silnika (np. platerowanie, polerowanie i/lub malowanie) są dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.

7.3.5 Niedozwolone są żadne wewnętrzne modyfikacje, włączając w to szlifowanie, polerowanie, obróbkę mechaniczną, śrutowanie, itp., żadnego elementu silnika.

7.3.6 Głowica cylindrów oraz uszczelka mogą zostać zmodyfikowane lub nieoryginalne.

7.3.7 Kolektor wydechowy, rura główna, komora rozprężania, uszczelki oraz wąż pomiędzy komorą rozprężania oraz oryginalną skrzynką wodną mogą zostać zmodyfikowane/zmienione lub nieoryginalne. Umiejscowienie wydechu gazów wylotowych nie może zostać zmienione. Należy zachować oryginalne wymiary otworów w wylocie wydechu. Należy używać oryginalnej skrzynki wodnej oraz nie wolno jej modyfikować. Żaden element zmienionej części wydechu nie może wystawać poza kadłub. Można usunąć przechodzącą przez kadłub klapę wydechu.1200 Klasy Limited: Dozwolone jest usunięcie plastikowego rezonatora.

7.3.8 Układ chłodzenia może zostać zmodyfikowany lub nieoryginalny. Można stosować nieoryginalne przewody chłodzące oraz układy omijające. Do pompy można dołączyć dodatkowe przewody chłodzenia oraz łączniki (przewodów?). Można zmodyfikować dopasowane układy omijające, zastosować nieoryginalne i/lub zmienić miejsce zamontowania, ale muszą one być skierowane w dół i/lub w tył, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych zawodników. Wszelkie zawory w całym układzie chłodzenia muszą być zamontowane na stałe lub być działania automatycznego (np., termostaty, regulatory ciśnienia, solenoidy, itp.). Urządzenia sterowane ręcznie (w jakikolwiek sposób), które zmieniają przepływ wody chłodzącej, nie są dozwolone. Dozwolone są układy przepłukiwania.

7.3.9 Rozrusznik i bendix mogą być nieoryginalne.

7.3.10 Można użyć zastępczych mocowań silnika.

7.3.11 Można usunąć albo odłączyć układ wtrysku oleju.

7.3.12 Nie można ograniczać do części oryginalnych możliwości stosowania części ogólnej eksploatacji silnika (np., podkładek, uszczelek, świec zapłonowych, przewodów wysokiego napięcia, kapturków świec, przewodów, węży wodnych, przewodów paliwowych, zacisków oraz mocowań) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

1) Zastępcze podkładki muszą być tego samego typu (np., płaskie, o-ring, itp.), a ich grubość jest taka sama jak odpowiedników oryginalnych.

2) Zniszczone gwinty można naprawiać do tego samego wymiaru.

3) Mocowania (np., sworznie, nakrętki i podkładki) nie mogą być zastępowane częściami wykonanymi z tytanu, chyba że takie są elementy oryginalne. Mocowania mogą zawierać zintegrowane mechanizmy zamykające (zabezpieczające).

7.4 DOPŁYW POWIETRZA/PALIWA – DWUSUWY

7.4.1 Gaźnik(i) można modyfikować lub używać nieoryginalnych, pod warunkiem, że nie rozpylają ani nie rozlewają paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Ilość dysz nie może przekraczać ilości cylindrów. Niedozwolone są gaźniki typu prowadnicowego?ślizgowego (slide). Można zastosować nieoryginalny system ssania. Kolektor wylotowy można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnego. Można zastosować nieoryginalne, działające dzięki ciśnieniu w skrzyni korbowej pompy paliwowe. Na skrzyni korbowej można zainstalować dodatkowe łączniki zasilania pulsacyjnego do gaźnika.

7.4.2 Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory próżnia/powietrze nie mogą przekraczać wymiarów 2 cale x 6 cali, i muszą mieć otwartą drogę powrotną do zbiornika paliwa przez cały czas. Nie wolno stosować dodatkowych zbiorników paliwa. Można stosować nieoryginalne lub zmodyfikowane elektryczne pompy paliwowe, nie przekraczające ciśnienia 4 psi (funtów na cal kwadratowy). Kiedy silnik jest wyłączony lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi się zatrzymać automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

7.4.3 Dozwolone są nieoryginalne układy wtrysku paliwa oraz ich elementy, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: należy stosować wysokociśnieniowe węże paliwowe spełniające wymagania normy SAE J30R9; Gwintowane mocowania typu ?A.N. albo ich odpowiedniki oraz nieusuwalne, w części wysokociśnieniowej układu muszą być stosowane zaciski typu obciskanego (tj., zaciski węży, obejmy, itp. Nie są dozwolone); można stosować jedynie filtry paliwa typu metalowego w wysokociśnieniowej części układu; wszystkie inne filtry paliwowe muszą być zamontowane w niskociśnieniowej części układu. Kiedy silnik jest wyłączany lub się zatrzymuje, pompa paliwowa musi zatrzymać się automatycznie. Niedozwolone są ręcznie sterowane pompy paliwowe typu włącz/wyłącz.

7.4.4 Układ paliwowy jest układem typu zamkniętego. Maszyna nie może wydmuchiwać lub rozlewać paliwa w żadnej pozycji, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie. Można używać tylko oryginalnego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych części modyfikować. Można usunąć zawór odpowietrzający. Można usunąć ssak paliwa, filtr (poboru) paliwa oraz zespół odpowietrznika i/lub użyć nieoryginalnych. Można użyć dodatkowych filtrów paliwa oraz zastosować dodatkowo piankę komórkową w zbiorniku paliwa. Można zmodyfikować lub użyć nieoryginalnych korków zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia.

7.4.5 Należy zainstalować tłumiki płomieni, które spełniają wymagania norm United States Coast Guard, Marine UL-1111 lub testu SAE-J1928 Marine dla tłumików płomieni wstecznych. Dozwolone są nieoryginalne tłumiki płomieni spełniające jeden z powyżej wymienionych standardów. Można zdemontować tłumik szumów ssania powietrza.

7.4.6 Można zmodyfikować zespoły zaworów trzcinowych, albo użyć nieoryginalnych. Można zmodyfikować zespoły zaworów obrotowych, albo użyć nieoryginalnych.

7.5 ZAPŁON ORAZ ELEKTRONIKA - DWUSUWY

7.5.1 Można ominąć albo odłączyć funkcję ograniczenia obrotów silnika. Moduł CDI można zmodyfikować lub zastosować nieoryginalny. Ustawienie czasów zapłonu można zmienić. Modyfikacje oryginalnego wyposażenia montowania zapłonu są dozwolone. Należy używać oryginalnego układu ładowania (zbierania ładunku). Nie są dozwolone żadne inne modyfikacje układu zapłonowego.

7.5.2 Zastępcze akumulatory są dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz bezpiecznego zamocowania.

7.5.3 Można odłączyć i/lub usunąć czujnik temperatury silnika.

7.5.4 Dozwolona jest zmiana umiejscowienia elementów wyposażenia elektrycznego (np., skrzynka lub obudowa), pod warunkiem dopasowania do nieoryginalnego układu wydechowego (jedynie niezbędne potrzebne minimum). Modyfikacja podlega zatwierdzeniu przez kierownictwo wyścigu / komisję techniczną.

7.6 UKŁAD NAPĘDOWY

7.6.1 Należy używać oryginalnego zestawu pompy (obudowa wirnika oraz sekcja statora). Wirnik może zostać zmodyfikowany albo nieoryginalny. Dysze pompy oraz dysza mogą zostać zmodyfikowane albo nieoryginalne. Całkowita długość zestawu dyszy pompy oraz kierunkowej nie może być dłuższa więcej niż o 50.00mm niż wyposażenie oryginalne. Dozwolone są nieoryginalne systemy dyszy kierunkowej - trym. Pokrywa łożyska wału pompy może zostać zmodyfikowana albo nieoryginalna. Zaślepkę otworu kontrolnego można usunąć lub jej otwór zaślepić. Można zastosować silikonowy klej uszczelniający w dodatku do oryginalnej uszczelki w celu uszczelnienia wlotu do pompy. Można zastosować zastępcze pierścienie (wear rings) zawierające się w zakresie specyfikacji średnicy wyposażenia oryginalnego.Jedynie dla Dywizji Ski: Można użyć nieoryginalnych sprzęgieł napędowych oraz gumowych tłumików, pod warunkiem:

  • Zachowania oryginalnego projektu.

  • Niedozwolone są żadne systemy wyważające.

  • Sprzęgło musi być wykonane z takiego samego materiału jak seryjne (np., aluminium).

Jedynie dla Dywizji Runabout 1200: Można zmodyfikować albo stosować nieoryginalne: obudowę wirnika, zespół łopatek wirnika, płytę mocująca pompy i/lub podstawa pompy. Niedozwolone są zestawy tytanowych wałów napędowych, obudowy wirnika lub łopatki wirnika. Wirnik może być zmodyfikowany albo nieoryginalny. Dysza pompy oraz kierunkowa mogą być zmodyfikowana lub nieoryginalna. Całkowita długość zestawu dyszy pompy oraz kierunkowej nie może być dłuższa więcej niż o 50.00 mm niż wyposażenie oryginalne.

Dozwolone są nieoryginalne systemy dyszy kierunkowej - trym. Można zastosować dodatkowe mocowania chłodzenia. Zaślepkę otworu kontrolnego można usunąć lub jej otwór zaślepić. Można zastosować silikonowy klej uszczelniający w dodatku do oryginalnej uszczelki w celu uszczelnienia wlotu do pompy. Sprzęgła, obudowy łożysk oraz wał napędowy mogą zostać zmodyfikowane albo nieoryginalne, pod warunkiem zachowania przełożenia 1:1 pomiędzy silnikiem a pompą.8.1 WSPÓŁZAWODNICTWO W KLASIE SUPERSTOCK

Klasa ta ma promować zawody skuterów wodnych z wysokim stopniem modyfikacji, zachęcając kandydatów do stania się aktywnymi zawodnikami, przy relatywnie ograniczonych inwestycjach oraz kosztach utrzymania. Współzawodniczenie na wodzie w tej klasie musi odpowiadać wymienionym poniżej zasadom.

8.1.1 Wszystkie skutery muszą pozostać całkowicie seryjnymi, z wyjątkiem przepisów, które zezwalają lub wymagają zastąpienia lub modyfikacji. Zmiany lub modyfikacje nie wymienione tutaj nie są dozwolone. Niektóre części oryginalnego wyposażenia mogą nie odpowiadać przepisom IJSBA. Numery Identyfikacyjne Kadłuba muszą być widoczne tak, jak umieścił je producent.

Uwaga: W przypadku, kiedy przepisy zezwalają lub wymagają zamontowania, wymiany, zmiany lub obróbki, to dobór elementów, materiałów i sposobu obróbki w celu bezpiecznego użytkowania w czasie zawodów pozostają wyłączną odpowiedzialnością zawodnika.

8.1.2 Oryginalne części wyposażenia mogą być unowocześnione lub przywrócone do poprzedniego stanu w stosunku do oryginalnych części tego samego modelu. Część musi umocowana bez wprowadzania modyfikacji do niej ani do jakiejkolwiek innej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy zezwalają na zastąpienie lub modyfikację.

(Odniesienie do listy Homologowanych Modeli)

Uwaga: Yamaha SuperJet sprzed roku 1996 można unowocześnić do modelu roku 1996 oraz nowszych elementów silnika. Kawasaki JS750SX oraz SXi można unowocześnić do wersji SXi Pro w zakresie j.w.

8.1.3 Poziom emitowanego hałasu nie powinien przekraczać 86 dB(a) w odległości 22.86 m. Patrz Sekcja 19.5.

8.1.4 Paliwo dla silnika musi zawierać benzynę spełniającą wymagania zdefiniowane w Sekcji 19.4.3.
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna